Zmagala je zdrava kmečka pamet: evropska levica neuspešna pri poskusu prepovedi lova v času pandemije

Foto: STA

Evropska levica si v zadnjem času prizadeva, da bi na evropski ravni uveljala prepoved lova, kar pa je večina evropskih poslancev zavrnila. Poskus ukinitve te dejavnosti se sicer pojavlja prav v času boja proti covid-19. Nekateri evropski politiki so namreč prepričani, da bi prepoved trgovanja in uživanja mesa prostoživečih živali pripomogla k zmanjšanju tveganja za javno zdravje ter omejila dejavnike za pojav zoonoz. V Združenju lovskih zvez za varstvo divjadi v EU (FACE) so ob tem prepričani, da je to področje že dovolj dobro urejeno, tako na evropski kot nacionalni ravni, in da dodatne spremembe niso potrebne, saj bi to zgolj oslabilo lov in ribolov ter porušilo naravno ravnovesje. 

V evropski skupini Združena levica/Nordijska zelena levica si v zadnjem obdobju prizadevajo, da bi se bi na ravni EU prepovedalo “trgovanje in uživanje mesa prostoživečih živali, torej tudi divjadi”, kar pa je večina evropskih poslancev zavrnila. Gre za t. i. predlog (amandma 79). V njem je poudarjeno, da trgovina in vzreja prostoživečih živali veča tveganje za zdravje ljudi, saj združuje dejavnike za pojavitev zoonoz. Poskus ukinitve lova se sicer pojavlja prav v času boja proti covid-19. Nekateri evropski politiki so namreč prepričani, da bi prepoved trgovanja in uživanja mesa divjadi pomagala v boju proti koronavirusu. Zakonska sprememba bi izredno negativno vplivala na lovstvo tako v Evropi kot drugod, poroča Lovska zveza Slovenije.

Ob tem je Levica Evropsko komisijo in države članice pozvala k zagovarjanju prepovedi trgovine z divjadjo in prostoživečih živali za medicinske namene, in sicer na globalni ravni. Prepoved bi se nanašala na uvoz, trgovino, gojenje in uživanje prostoživečih živali znotraj EU, s čimer naj bi zmanjšali tveganja za izbruhe bolezni, ki se prenašajo z živali na ljudi. Ob tem je 449 evropskih poslancev glasovalo proti, 186 jih je bilo spremembi naklonjenih, 53 pa se je vzdržalo. Poskusi omejevanja na državni in evropski ravni so sicer stalnica in jih lahko pričakujemo tudi v prihodnje.

Za področje lova je v EU ustrezno poskrbljeno, dodatne spremembe zato niso potrebne
Prav zato je Združenje zvez za lov in varstvo divjadi v EU (FACE) že vzpostavilo stik z evropskimi poslanci ter med drugim poudarilo sledeče: V Evropski uniji že imamo pravne akte (predpise EU) glede zdravstvenega varstva živali in varnosti prehrane pa tudi predpise glede stranskih proizvodih iz živali, ki narekujejo zelo visoke standarde za zagotovitev zdravja evropskega prebivalstva v primeru trgovanja z divjadjo in njenimi proizvodi, pri čemer ni izvzet uvoz iz neevropskih držav.

Foto: STA

Poleg tega evropski lovci še poudarjajo, da je trgovanje z divjadjo v Evropski uniji ustrezni urejeno in pod nadzorom, preprečevanje trgovanja s prostoživečimi živalmi, ki so zaščitene pa tudi njihovo nelegalno ubijanje pa je v Zvezi prav tako že prepoznano kot ključno, čemur so v EU namenjena dodatna finančna sredstva. Obenem bi imela prepoved prehranjevanja z mesom prosto živečih živali v Evropski uniji dolgoročne negativne posledice še zlasti za ohranitev naravnega okolja v EU pa tudi drugod po svetu in bi slabo vplivala na lov in ribolov, ki sta sicer ustrezno urejena že na ravni posameznih držav.

Domen Mezeg