Vili Kovačič: To, kar trdi Uroš Rotnik glede TEŠ 6, ni res

16
Vir: STA

V državnem zboru je potekala seja preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji TEŠ 6. Pred komisijo je stopil Uroš Rotnik, direktor Termoelektrarne Šoštanj v letih med 2003 in 2010. Člani preiskovalne komisije Rotniku zaradi izčrpne predstavitve niso uspeli zastaviti vprašanj. 

Uroš Rotnik je začel s osnovnimi dilemami, ki so se pojavile leta 2001, ko se je začela iztekati življenjska doba blokov 4 in 5 v Termoelektrarni Šoštanj. Odločitev o gradnji je sprejel Holding Slovenske elektrarne (HSE). Bivši direktor trdi, da so vsi postopki v zvezi s TEŠ 6 tekli transparentno in gospodarno, vključno z vsemi podrobnostmi v zvezi s financami.

Projekt je bil sprva ocenjen na 655 milijonov evrov, nato pa je cena v letu 2007 narasla na 1,07 milijarde evrov in nato še na 1,4 milijarde evrov. 

Takšnih projektov, kot je TEŠ 6 je bilo v Jugoslaviji na desetine, eden izmed takih je bil Obrovac – tovarna glinice, ki je bila postavljena na falsificiranih analizah vsebnosti aluminija. Tudi TEŠ 6 temelji na premogu, ki ga ni,” je prepričan Vili Kovačič, aktivist, ki ga je javnost spoznala, ko je začel zbirati podpise, s katerimi je hotel povzročiti zaustavitev projekta TEŠ 6.

Življenjska doba blokov in fiktivne (nezadostne, nekvalitetne) zaloge
“To, kar trdi Uroš Rotnik, da se je sedanjim blokom iztekla življenjska doba, ni res. V Nemčiji podaljšujejo obratovanje še precej starejšim termoelektrarnam in jih učinkovito posodabljajo. Bloku 4 bi se sicer iztekla življenjska doba leta 2023, bloku 5 pa leta 2028,” trdi Kovačič.

Ne samo, da naj bi projekt temeljil na fiktivnih zalogah, realne zaloge so zagotovljene le do leta 2028. Skozi čas se bo poslabševala njihova kvaliteta, s tem pa bo naraščala cena, izražena v eur/gigajoul. Cena, ki jo pogosto omenjajo (2,25 eur) je navadna fikcija, kajti kurilnost premoga se z leti zmanjšuje, povečuje pa se vsebnost pepela.

Foto: B. G.
Foto: B. G.

Temu je prva podlegla slovenska »akademska« stroka. Levji delež nosi EIPF, privatizirani ekonomski inštitut, ki je dal projektu zeleno luč na samem začetku. “Ugotovili so pozitivnost TEŠ 6 vpliva na povečanje BDP. Kar je smešno, saj vsak investicijski projekt pozitivno vpliva na BDP, nihče pa se ne vpraša o smiselnosti takšnega projekta in alternativah zanj. Narediti bi morali komparativno študijo, v kateri bi raziskali učinke investicije v druge projekte, to pa se ni nikoli zgodilo,” poudarja Kovačič.

Velikanske letne izgube – prve so že tu!
TEŠ 6 bo proizvajal dva proizvoda, elektriko in izgube. Pričakujem, da bo ustvarjal 100 milijonov evrov izgube na leto,” predvideva Kovačič, ki pri tem ne pozabi omeniti, da ne gre pa samo za finančne izgube – projekt bo vplival tudi na izgubo delovnih mest ter bo predstavljal veliko obremenitev za okolje.

Politična odgovornost – je danes zvonenje po toči!
Cerar je pred časom na nacionalni televiziji vso krivdo zvalil na opozicijo, ki naj bi botrovala finančni katastrofi, ki jo predstavlja TEŠ 6. Premierja bi veljalo opomniti, da so za državno poroštvo pri tem projektu glasovali ravno člani njegove sedanje koalicije – govorimo seveda o poslancih SD in Desus, ki jih je Cerar v svojem odgovoru prikladno izpustil, morda zato, da ne bi še bolj skrhal odnosov v koaliciji.

Finančni minister za časa Pahorjeve vlade Franci Križanič je bil tisti, ki je dejal, da vlada v prvi fazi projekta ne bo iskala poroštva v državnem zboru, pač pa šele v drugi fazi projekta, kar je bilo čisto izsiljevanje z visokimi številkami že porabljenega denarja. Iskali pa so poroštvo v drugi fazi, saj so vedeli, da bo takrat prepozno,” ocenjuje Kovačič.

Ž. K.