Vojaki: Vlasta Nussdorfer nas je popolnoma zatajila

22
Foto: STA

Pripadniki Slovenske vojske iščejo pravico na Evropskem sodišču za človekove pravice. Prepričani so, da so jim kršene temeljne človekove pravice, saj zoper ukaze nimajo sodnega varstva. Kršitve so z zakonodajo sistemsko prikrite, saj do njih prihaja redno, in sicer z zlorabo vojaških aktov vodenja in poveljevanja (ukazov) za odločanje Generalštaba o pravicah iz delovnega razmerja za zaposlene v vlogi delodajalca. 

Slovensko sodstvo – tako vrhovno kot tudi ustavno sodišče – je do sedaj ugotovilo, da so akti vodenja in poveljevanja sicer v neskladju z Zakonom o delovnih razmerjih-1, Zakonom o javnih uslužbencih in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter kolektivnimi pogodbami za negospodarstvo in javni sektor, a pripadniki Slovenske vojske zoper njih kljub temu ne uživajo sodnega varstva na delovnem in socialnem sodišču, temveč le po službeni poti.

Zoper akte vodenja in poveljevanja je možno podati ugovor po službeni poti in službena pot se zaključi pri načelniku Generalštaba, zoper to odločitev je možna ustavna pritožba, vendar Ustavno sodišče noče soditi o pritožbah, saj zavrača pritožbe z obrazložitvijo, da ne gre za akte, s katerimi bi bilo odločeno o pravicah pritožnika, pa četudi je odločitev o posledični razliki plače v višini 500 EUR.”

Vlaste Nussdorfer težave vojakov ne zanimajo
Sindikat vojakov sporoča, da so na Ministrstvo za obrambo naslovili že več zahtev, naj vojakom zagotovi pravice iz delovnega razmerja – kot so zagotovljene vsem ostalim državljanom Republike Slovenije. Svoje težave naj bi sporočili tudi varuhinji človekovih pravic Vlasti  Nussdorfer, ki pa naj bi se na njihove pozive ne odzivala. Prejeli naj bi le letno novoletno voščilnico, naslovljeno na Sindikat vojakov Slovenije in Konfederacijo slovenskih sindikatov. Varuhinja naj bi bila edina pristojna za pomoč pripadnikom Slovenske vojske v primeru kršenja človekovih pravic. Svojo nalogo je zatajila, ker je upala, da se bo v vmesnem času iztekel polletni pritožbeni rok, poroča Sindikat vojakov.

Na Uradu varuha človekovih pravic smo prosili za odziv na navedbe Sindikata vojakov Slovenije ter povprašali tudi, kako da varuhinja glede težav, s katerimi se vojaki soočajo, še ni ukrepala. 

Ž. K.