Kuhana žaba

Jože Biščak (Foto: osebni arhiv)

Sindrom kuhane žabe poznate. Uporablja se za stanje, ko neka oseba (ali skupina) živi v razmerah, ki so zanjo sicer nesprejemljive ali nevzdržne, toda ona tega ne opazi, ker je v tako stanje prišla postopoma in se je vsaki spremembi sproti prilagajala. Sindrom temelji na predpostavki, da bi žaba, če bi jo vrgli v posodo z vrelo vodo, iz nje takoj skočila. Toda če bi žabo vrgli v posodo s hladno vodo, ne bi skočila ven. Če bi to vodo nato počasi in postopoma segrevali, bi žaba v njej ostala in se skuhala. Čeprav so nekateri poskusi pokazali, da žaba, ki jo vržemo v vrelo vodo, ne skoči ven, ampak pogine, ter da je sindrom mit, je efekt kuhane žabe, ki pomeni postopno navajanje na neko stanje, ostal. Najprej so ga uporabljali kritiki etatizma, ko si je država korak za korakom prisvajala monopol odločanja o vsem v družbenem življenju in posegala v svobodo posameznika, politični komentatorji so z njim opisovali postopno razraščanje korupcije v politiki in družbi, ki ima lahko usodne posledice, ne da bi pri tem vzbudila reakcijo ljudi.

Sindrom so s pridom izkoristili kulturni marksisti. Potem ko je ekonomski marksizem že pred sto leti pogorel (nekje prej, drugje se je zavlekel v pozno 20. stoletje), je bil prek postmodernizma ljudem vsiljevan novodobni marksistični koncept nadzora nad posameznikom, ki je za kolektivizem moteča oseba. V nasprotju s klasičnim marksizmom, ki je videl vzroke neenakosti v razredni razčlenjenosti družbe, kulturni marksizem vidi vzroke za družbeno neenakost v kulturi.

Oglejte si še: Podedovano zlo

Ideja o internacionalni brezrazredni družbi je bila tako predvsem v Evropi zamenjana z idejo multikulturnosti: postopno odstopanje od tradicionalnih družbenih vrednot, ki temeljijo na domoljubju, veri, družini in nacionalnih kulturah. In kdor tega ne sprejema, ga označijo za nestrpneža, rasista, nacista, ksenofoba. Prav opletanje s tovrstnimi psovkami je ljudi opranih možganov prisililo v pasivno umikanje in odstopanje od tradicionalnih družbenih načel.

Bomo Slovenci asimilirali sami sebe v druge kulture?
Kulturni marksisti so generacije Evropejcev tako desetletja počasi kuhali v vodi. Vzgajani so bili v sovraštvu do samih sebe; kulturni, duhovni in nacionalni samomor je bil ves čas na dnevnem redu. Predvsem afriška in muslimanska kultura, ki sta bili nekoč (dokaj nemoteča) eksotika, ki sta se manifestirali v majhnih restavracijah, kjer so Evropejci okušali tretji svet, sta postali prevladujoč trend v evropskih velemestih, kot so London, Bruselj, Amsterdam, Pariz in Dunaj. Šlo je za vsiljeno idejo multikulturnosti, ki jo je kmalu zamenjala veliko nevarnejša politika multikulturalizma, ki so jo spodbudile leve vlade. Tudi slovenske. Tako je vlada Boruta Pahorja ob koncu svojega mandata sprejela Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju, v kateri sta državljanska in domoljubna vzgoja potisnjeni na stranski tir, je pa zato jasno zapisano: “Z veliko verjetnostjo je mogoče predvidevati, da bo Slovenija postajala večkulturna država, ki bo zaznamovana z intenzivnejšimi medkulturnimi vplivi, zato je potrebno že danes misliti na prihodnje razmere in pripravljati sedanje generacije na življenje v spremenjenih razmerah.” Tudi slovenska država torej sploh ni več predvidela integracijskih in asimilacijskih postopkov za nove državljane in priseljence, temveč prav obratno – asimilacijo Slovencev (v svoji državi) v druge kulture.

Vsakodneven prizor v Belgiji. (Foto: epa)

Zdaj je na voditeljih, da se otresejo lažnega humanizma in Evropo naredijo spet evropsko
Na (ne)srečo se je leta 2015 začel nenadzorovan migrantski val, ki je večini Evropejcev odprl oči, da bi nadaljnje zastrupljanje evropskega biološkega izvora pomenilo dokončen propad in razpad zahodne civilizacije. Poskakali so ven iz lonca vroče vode in rezultat tega je bil dogovor, ki so ga v zvezi z migranti pretekli teden sprejeli voditelji držav EU: nič več vsiljevanja promigrantske politike državam, ki jih nočejo sprejeti, in ustanovitev nadzorovanih migrantskih centrov, najbolje zunaj meja EU. To je sicer majhna zmaga v prizadevanjih za ohranitev identitete celine in rase, ki je zgradila najbolj veličastno civilizacijo vseh časov. Zdaj je na voditeljih, da se otresejo lažnega humanizma in Evropo naredijo spet evropsko. Težka naloga, a ne nemogoča. Čeprav je vprašanje, ali bo to mogoče le zlepa, se pravi s politiko prepričevanja barbarskih hord, da se umaknejo iz Evrope.

Jože Biščak

 

 • Mojca pokraculja

  Seveda smo se že asimilirali. Pravzaprav ta asimilacija poteka že od 80-tih let naprej, ko so bila postavljena skupna jedra.Čeprav so bila zavrnjena, pa vse poteka naprej v drugi bolj perfidni obliki. Vse po principu kihane žabe, nihče se ne upira, vse je ok.

  “Skúpna jêdra so pojem iz jugoslovanske zgodovine 1980.-tih let. Nanašajo se na predlog iz leta 1983, ki je zahteval, da bi se poenotili učno-vzgojni programi v celi državi. Veljal naj bi enoten učni program, čim bolj naj bi bili poenoteni tudi učbeniki. V »skupnih jedrih« učnih načrtov naj bi bilo gradivom o vsakemu jugoslovanskemu narodu namenjeno toliko prostora, kot ga v odstotkih pomeni v celotnem jugoslovanskem prebivalstvu. Taka usmeritev naj bi veljala pri vseh predmetih, zlasti pri pouku zgodovine in zemljepisa. Predlog je prišel iz krogov, ki so se zavzemali za večjo centralizacijo federalne države (Socialistična federativna republika Jugoslavija), zlasti iz Srbije in z njo tesno povezane Črne gore. “

  • Franc Šink

   Tistega žalostnega dne ko smo sprejeli komunistično ureditev smo bili avtomatično asimilirani.
   Niso naši dedje nič krivi. Vse je bilo pod prisilo. Kot danes migranti.Mogoče imamo še malo časa
   Zbudimo se !!

 • althar

  Ni kaj, še en odličen komentar, g. Biščak!

  Morda razmislek v dopolnitev. Obstajajo empirične študije, ki dokazujejo, da v stiku dveh skupin z različno toleranco, vedno prevlada skupina z manjšo toleranco. Zato imajo majhne, netolerantne skupine v relativno tolerantnejših družbah sorazmerno večjo možnost prevlade, kot bi jo imele glede na svoje začetno število (zgodovinskih in sodobnih primerov je cel kup in jih vsi poznate, zato jih tukaj ne bi našteval).

  To dejstvo na prvi pogled deluje neintuitivno, glede na to, da so nas ves čas učili, kako je toleranca kluč do družbenega napredka in bi po tej logiki naprednejša (torej bolj tolerantna) družbena skupina morala brez težav prevladati nad bolj zaostalo (in manj tolerantno), ampak je v resnici povsem logično. Naj si sposodim primer iz naravoslovja. Toleranca je kot entropija: višja, kot je toleranca (entropija), manjša je notranja kohezivna energija skupine (sistema). Zato je logično, da skupina z višjo kohezivno energijo (beri nižjo toleranco) prevlada nad tisto z nižjo energijo (oziroma višjo toleranco). Tako, kot v fizikalnem svetu vsem sistemom, ki ne prejemajo energije od zunaj, nezadržno in stalno pada notranja energija (se veča entropija), dokler ne razpadejo, tako se vsem človeškim skupinam, ki ne ustvarjajo dodatne energije, stalno niža raven notranje energije (se veča toleranca), dokler ne razpadejo.

  Pravo vprašanje torej ni, ali naraščajoča toleranca dejansko povzroča razkroj družbene skupine (ker ga), pač pa ali je naraščanje tolerance zgodovinska nujnost, ki se je ne da zaustaviti, ali pa je morda na kakšen način družbi vsiljeno od zunaj in se ga da preprečiti. Tu pa se lahko začne resna debata.

  • Shalalabayzer

   Jaz bom odstrl še eno perspektivo. Ker gre za dva pojava, sociološkega in pravnega.

   V primeru da si poizkuša neka majhna skupina (A) izboriti svoj prostor v večji skupini (B), prva tvega asimilacijo ali pa kar uničenje. Če želi A preživeti se mora prilagoditi B do te mere da zanjo ni opazen, To lahko A naredi na več načinov, najpogostejši je s postopnim, toda vztrajnim razlikovanjem od B. Kmalu lahko A poišče “šibke” točke (moralnega) ustroja B in jih izkorišča sebi v prid.

   Vprašanje naraščajoče tolerantnosti kot notranjega gonila razpada družbe je bilo zgodovinsko gledano, vedno prisotno. Če se pogleda vzroke za propad preteklih civilizacij je enostavno biti pameten; kaj pa je vzrok upadanja naše zahodne civilizacije.
   Jaz trdim da razkroj judo-krščanskih vrednot.

   • althar

    Prvi del tvojega odgovora lepo, na družboslovni način opisuje dogajanje, ki sem ga jaz skušal ponazoriti z naravoslovno primerjavo z entropijo. Sem pač po osnovni izobrazbi naravoslovec, zato se mi zdi, da z naravoslovno primerjavo včasih lahko lepše ponazorim dogajanje v kibernetskih sistemih, kot je na primer sociološki.

    Kar pa se tiče religij in njihovih vrednot, bi lahko tule napisala debele bukve, a jih seveda ne bova. Jaz bi stvar morda pogledal z drugega zornega kota. Domnevam namreč, da je človekovo naravno sociološko okolje pleme, oziroma razširjena družina. V zadnih 12 tisočletjih, odkar je evrazijski človek postal kmetovalec/živinorejec (drugod precej kasneje, ponekod pa nikoli), se je to naravno sociološko okolje sicer nekoliko razširilo in številčno okrepilo, a še vedno sega kvečejmu do, recimo, reda velikosti 1000 duš. To je nekako največ, kar še štejemo “za svoje” in le to, naravno sociološko okolje se lahko samostojno vzdržuje samo z energijo svojih članov.

    Vse, kar je večjega, najsi bo to mesto, narod, država, imperij ali pa krščansko občestvo (z judo bi bil tukaj zelo previden), za obstoj nujno potrebuje neprestan dotok sveže energije s strani županov, voditeljev, državnikov ali prerokov in njihovih pooblaščencev. Če te dodatne energije začne primankovati, in pri slovenski državi in katoliški cerkvi je to zelo izrazito, te sociološke skupine začnejo razpadat na manjše in manjše enote (entropija raste), dokler ne nastanejo naravne sociološke skupine, ki se lahko trajno ohranijo brez zunanje energije. Torej se povsem strinjam s tabo v tem, da razkroj krščanskih vrednot razkraja Evropo, kot jo poznamo, vprašanje pa je, ali je energija krščanske religije edina, ki lahko ohrani našo civilizacijo, ali pa morebiti obstajajo še kakšne druge, močnejše kohezivne energije.

    Če držijo teorije, da smo Slovenci tu že vsaj od predzadnje ledene dobe, je 2000 let krščanstva konec koncev za nas samo pomladni vetrc.

    • Shalalabayzer

     Ne, res je, o verstvih ne bova napisala debelih bukev…saj je jasno, katero je do sedaj evolucijsko pravilno.

     Ne razumem pojma sveža energija s strani županov, itn.
     To so izvoljeni/izbrani predstavniki ljudi, ki najbolje in odslikavajo stanje družbe. Slabo izbran predstavnik (slabe vrednote – nepotizem, korupcija…) ali dobro izbran predstavnik (pozitivne vrednote – meritokracija, odgovornost…) najbrž nista sveža energija. Tega ne razumem, pa se velikokrat sklicuješ na to.

     Zaenkrat še nismo odkrili močnejše kot je krščanska.

     Zadnji stavek mi je narisal nasmešek na obraz…življenjska doba človeka je cca. 60 let; čas potreben za spremembo narodovega moralnega ustroja pa cca. 200 let.

  • dob

   “Obstajajo empirične študije, ki dokazujejo, da v stiku dveh skupin z različno toleranco vedno prevlada skupina z manjšo toleranco.”

   Bravo althar! Točno tako je.
   kučan vlada že ves čas zato, ker je daleč največji primitivec od vseh.

   “…..ali naraščajoča toleranca dejansko povzroča razkroj družbene skupine….”
   Naraščajoča toleranca, kot jo mi poznamo (denimo tako imenovana levakarska humanost, ki smo ji zdaj priča!) je samo premaknjeno nasilje, saj jo uporabljajo kot skrito orožje proti nam, ki smo nasprotniki diktature.

   Nazadnje gre samo zato, koliko smo mi sami prepričani, da imamo prav in tudi pravico, da čutimo kot čutimo in to je – da nas imajo za norca! Obenem nam pa tega ne pustijo povedati, ker je to “sovražni govor”.
   Zato pa je “usegliharstvo” politični program z namenom!

   Človek, ki ve kaj hoče, ima lastno voljo in se ne zgleduje po programu. Program je isto kot verska dogma! Nadomešča lastno Voljo. Zato pa diktature duha ubijajo (še prej pa preganjajo) lastno Voljo, dokler je ne iztrebijo, potem jo pa nadomestijo z dogmo.

   • althar

    Dob, stari, odlično, kot vedno!

    • dob

     Ma, kaj! Hvala tebi!!!!
     Jaz sem ves vesel, ko vidim, da so tudi drugi, ki so si v svojem življenju izborili pravico čustvovanja po svoje in se ne pustijo zavesti ne od religije ne od ideologije.
     Boga imamo v sebi, ni nam ga treba iskat drugam.

  • PIA PlA

   Ne smemo pa pozabiti, da je neka skupina inteligentna toliko, kot je inteligenten njen najmanj inteligenten člen. To pomeni, da je netolerantna družba tudi družba z nizko inteligenco.

   Če bomo vedno delovali po reku: “Pametnejši odneha”, bomo zagotovo kmalu ne samo v manjšini, temveč popolnoma iztrebljeni.

   • althar

    Pia, ne bi se strinjal niti s trditvijo, da se inteligenca skupine ravna po najman inteligentnem členu, niti s trditvijo, da je toleranca v kakršnemkoli razmerju z inteligenco.

    Skupina se navadno ravna po razširjenem redu (kot je to opredelil Hayek), kar bi pomenilo nekaj takega kot skupno nakopičeno preteklo znanje. Inteligenco skupine opredeljuje zgodovina, ne trenutna zasedba. Seveda se lahko znanje pozablja hitreje, kot nastaja novo, a to je že entropija, o kateri sem pisal.

    Kar pa se tiče druge trditve, si poglej samo Jude, ki veljajo za enega bolj inteligentnih narodov a so obenem tudi eden najmanj tolerantnih.

    • PIA PlA

     Ker so me zopet brisali, sem ti odgovor ponovno napisala pod temo.
     Lep pozdrav, Pia

   • kalavnik

    Osebno sem izjemno netoleranten do islamizma, komunizma ter njegovih derivatov in delno katolicizma. Sem zato neinteligenten? Ze sam izraz tolerantnost, se mi zdi netoleranten in neinteligenten. Narascajoca toleranca ni nic drugega kot odraz nerazumevanja, nesposobnosti in totalne odsotnosti inteligence vse po Paretovem principu 20-80. Ko toleranca enkrat prevlada, se spreobne v netolerantnost, spet po Paretu.
    Zato tudi je demokracija – teror vecine nad manjsino. Vecina bo vedno sledila liniji najmansega odpora in zato toleranca ni nic drugega kot odraz nemoci in odsotnosti IQ-ja tistih Paretovih 80%. Manjsina, tudi po vseh fizikalnih zakonih vedno izgublja. Ni torej vprasanje, kako se teh 20% znebiti, temvec kdaj in na kaksen nacin.

    • PIA PlA

     Pet krat sem prebrala tvoj odgovor, nisem ga razumela. Vem, da so moji nazori precej podobni tvojim, zato sem ponovno prebrala tudi moj komentar, na katerega si odgovarjal. Potem sem razumela, da se moj drugi stavek lahko razume tudi popolnoma drugače, kot je bil mišljen. Upala sem, da ga boste razumeli v kontekstu, zato sem tudi napisala, da sploh ni pametno, da pametnejši vedno odneha. Hvala za opozorilo.

 • branči

  ni mi jasno, kako lahko merklova ob vsej negativni miselnosti nemcev, dobi še en mandat? da so nas 41-45 okupirali, pomnejo samo še starejše generacije, današnja se pa po načelu krvave zvezde obnaša kot nacionalsocialisti danes v nemčiji

  • francelj3

   Še en mandat je Merklova lahko dobila zaradi proporcionalnega volilnega sistema. Pri nas bo verjetno mandat za sestavo vlade dobil debilni tišler s šestimi popravci, medtem ko so zmagovalca volitev kar preskočili. Razlog je enak: proporcionalni volilni sistem z negativno selekcijo. Tišler in klovn Serpentinšek dejansko predstavlja vrhunec negativne selekcije.

  • dob

   Merklova je komunistična krota.
   Trump ji je v fris povedal, da ne misli prenašati tega, da jim Amerika financira obrambo proti Rusiji, medtem ko je Nemčija vse bolj odvisna od ruskega plina in drugih energetskih virov.
   Merklova pa njemu nazaj, da je Nemčija svobodna dežela, ki se samostojno odloča!
   Niti sram je ni ziniti takšne neumnosti.

   Enako razmišljajo naši boljševiki, ki mislijo, da je Slovenija lahko samostojna pri odločanju kljub zadolženosti 35 milijard.
   Ta dolg naši boljševiki naredijo pri tistih, ki bodo nekega lepega dne rekli: naj vam Rusi posodijo denar, saj hodite tja po nasvete.

 • Franc Šink

  Teme in megle se sploh ne bojim. Razen če v njej ne tavajo komunisti.

 • miki

  200 m ovca

 • tasilo

  Evropo je enkrat bik (Zeus) pofukal. Od takrat si tudi vsak osel in prašič domišlja, da jo lahko fuka.

  Ampak tako pač ne gre, no …

  Saj veste: quod licet Iovi non licet bovi :D

  • dob

   quod licet bon jovi non licet david bowie
   (si ne morem pomagati, malo humorja prav pride pri kruti resničnosti)

   • tasilo

    Dragi prijatelj, Tvoj humor je (tudi pri kruti resničnosti) vedno zelo akvadukten.

    • dob

     hahahahaahahaha…..!

 • Get Smart

  Ja, poznamo ta t. i. “sindrom” = skupek sočasnih znakov.
  Vsak dan jih lahko opazujemo med ljudmi, ki se NOČEJO učiti VZROKOV
  za nastanek bolezni in s tem možnosti ZA ODPRAVO BOLEZNI.
  KOMUNIZEM = SOCIALIZEM = LIBERALIZEM = FAŠIZEM = pasjejebizem =
  pedrizem = pedofilizem = bulšitizem … (= “SINDROMI” = sočasni skupki znakov)
  vse to so sinonimi (sopomenke) za SMRTNO NEPRIJATELJSTVO do LJUDI,
  za ZLOČIN PROTI ČLOVEŠTVU.
  KOMUNIZEM, SOCIALIZEM … = RAK.
  Sledimo?
  = PARAZITIZEM = parazitiranje NA LJUDEH.
  Parazit NI DEL TELESA,
  ni tvoja “leva ročica”, ni “leva slovenska”, ampak je NA TVOJI ROKICI
  in na OSTALIH DELIH TELESA,
  ker ta PARAZIT se razrašča, metastazira nje,
  medtem ko otroci kuhate žabe in drkate in šnelkursađijske fore.
  Sledimo?
  PARAZIT je tujek = ALIEN = latinsko tuj nje =
  je do konca in naprej ODTUJEN [ALIENIRAN] od tvoje kulture,
  ki je SLOVENSKA KULTURA ŽIVLJENJA, ki smo jo SLOVENCI podarili svetu –
  kultura življenja NI NJEGOVA OPCIJA in je NE MORE SMISLITI,
  njegova opcija je PARAZITIRANJE na LJUDEH = “kultura smrti”:

  = kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČNI = ni slovenski, je V SLOVENIJI,
  = MURGL SRBO KOMUNISTIČKI = ni slovenski, je V SLOVENIJI,
  = MURGL RVACKO KOMUNISTIČKI = ni slovenski, je V SLOVENIJI,
  = MURGL JUGO MUSLIćKULTISTIČKI = ni slovenski, je V SLOVENIJI
  itd.
  Bolezen namreč pozdravimo le z ODPRAVO VZROKOV, ne pa s šnelkursađijskimi sračkanji o “sindromih”, “žabah”, “kulturnih marksistkih” in kar je še kao fensi top šop KOMINTERN agitpropagandnih floskul.
  Torej, namesto o VZROKIH in POVZROČITELJIH
  poslušamo jamranja in sračkanja o “sindromih” in pozor, kar je še huje,
  o sFEJKanih pojmih, ki jih sindromaši zaradi nevednosti podtikajo ŽRTVAM.
  Recimo najpogostejša POTURANCIJA = ko otroci ponavljate poturjen vam agitprop:
  – država to, država ono, država je grda, država me to in ono BLA BLA BLA.
  Ðizs fakin krajst!
  DRŽAVA NE DELA. Država samo je.
  DRŽAVA Slovenija je OKUPIRANA, kot so okupirane vse tiste države,
  kjer kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČNE KREATURE “tepihuju” DRŽAVO in
  “sfukuju” LJUDE v njej.
  Sledimo? A zmorete šnelkursađije slediti DEJSTVOM.
  DRŽAVA je skup ljudi in/ali ZLOČINSKIH KREATUR.
  Država si ti, JB, ti si država.
  Ali ti “tepihuješ” samega sebe in druge? Ali ti “sfukuješ” sebe in druge?

  Kdo TEPIHUJE SLOVENIJU in SFUKUJE LJUDE?

  Kdo?
  Joj, etatisti, joj, kulturni marksisti, joj, moja levići, joj marksistići …
  WAT the FAK.
  Pa a se res ne vidite?
  Kdo?
  Ðizs fakin krajst. Kdo?
  Kdo je dal gol? MESSI, RONALDO …
  Joj, fuzbalerći daje gole, moj levići, ki je kulturen nogometiči, malo je še etatiči,
  in to ŠPANSKI ETATIČI nje, ker
  MESSI in RONALDO sta ŠPANSKA?
  Sta? NE. Nista. Sta v Španiji, v Španiji, v Španiji, NISTA PA ŠPANSKA.
  Nista ŠPANSKA DRŽAVA, nista španska fuzbalerja.
  MURGL SRBO RVACKO kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČKA oz.
  JUGOKOMUNISTIČKA JUGOSLAVIJA = člani te vesoljne satanistične cerkve =
  KOMINTERNA (KOMUNISTIČKA INTERNACIONALA = nov svetovni red =
  RED RAZREDOV = slediš, JB, ne brezrazredna zDRUŽBA,
  ampak non plus ultra RAZREDNA zDRUŽBA =
  te kreature (watchdogi in SMRTNI NEPRIJATELJI LJUDI si celo sami pravijo in to upravičeno)
  so RAZREDNO strukturirana združba, kjer nižji razred BREZPOGOJNO nastavlja dupe višjemu, kjer en pes za burek UMORI ČLOVEKA
  (“v zavetju gruče in teme” pa ti UMORIJO ČLOVEKA, posilijo otroka, razbijejo karkoli tudi POVSEM ZASTOJN = gratis nje, ono za đabe =
  iz ČISTEGA VESELJA do UNIČEVANJA vsega, kar je ČLOVEŠKO)
  in kjer ti ZLOČINCI PROTI ČLOVEŠTVU ustvarjajo ENOvito RAZREDNO DRUŽBO =
  1. PRVO-razredni = kaviarŽIDO bastardi in njihove lutke
  2. watchdogovi = SERBUSI tekovina revolucije
  3. SUŽNJI = LJUDJE.
  Sledimo?
  Boste radi bi bili pismeni otroci za časa svojega življenja še utegnili razumeti bistvene razlike med
  VZROKI in POSLEDICAMI, med STORILCI=ZLOČINCI in njihovimi ŽRTVAMI?

  ČLOVEKU morate povedati/pokazati, kdo ga TEPIHUJE, kdo ga SFUKUJE.
  Kdo?
  Kdo (izvaja ZLOČINE = DELA nje) LAŽE, KRADE, ROPA, MORI, UNIČUJE SLOVENIJO, posiljuje pse in otroke …?

  »Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica
  vas bo osvobodila.«

  Pamet v glavo.

  • Franc Šink

   Odlična osnova za pisanje FDV diplomo.Presegel si sam sebe.Čestitam.

 • Get Smart

  Razumemo, otroci? Šalabajzerije, entropije, drkarije … so vse po vrsti bulšitizmi otročičkov, ki bi radi povedali, da so opravili nek šnelkurs in sedaj MED SABO merijo, kdo ima daljšo miceno curico nje.

  Koga nagovarjate? Koga boste ozavestili z drkarijami o etatizmih, entropizmih in ostalih drkalizmih?

  Tisti, ki te pojme poznajo, jih poznajo, zato seveda ne rabijo še šnelkursađijskih onanij na to temo. Kdor pa jih ne pozna, jih s pomočjo onanij, jamranj, vsegliharjenj, posploševanj itd. tudi ne bo spoznal.

  “NAŠA” = zahodna civilizacija je samo in le
  SLOVENSKA KULTURA ŽIVLJENJA, ki smo jo SLOVENCI PODARILI svetu,
  ni je podarila neka kao judo-krščajnarija, ki je kot kopipasta šnelkursađijskega neoplatonizma kao nastala pred 2000 leti in se nato s pomočjo poturic razraščala tudi v poneumljanje ljudi.
  Je pa lahko Kristus = ŽRTEV kaviarŽIDO kreatur,
  ki je v dobršni meri sprejel SLOVENSKO KULTURO ŽIVLJENJA
  in zavračal kaviarŽIDO pasjejebstva, posilstva, rope, umore …
  skratka tepihovanja in sfukovanja,
  pač lahko dobrodošel, ko sledi SLOVENSKI KULTURI ŽIVLJENJA.*

  VZROK za razpadanje OBČEČLOVEŠKIH = SLOVENSKIH VREDNOT je
  kavirŽIDO (in njihovih muslićkulti in osdtalih SERBUSOV)

  uničevanje vrednot, ki niso njihova opcija in jih ne morejo smisliti.
  Sledimo?
  ČLOVEŠKE = SLOVENSKE VREDOTE ne razpadajo same od sebe, ampak jih nekdo TEPIHUJE in SFUKUJE.
  Kdo?
  SMC SD DeSUS Levi LDS ZARES PS Bratuška Sholtes ŠARAC …
  pirati sloge unije solidarnosti dobri-LDS-dobovšeki zelenićuši
  gibanja hčerk LDSrbo-šiptarskih drnovškov socialističke partije
  i tako dalje do tokija …
  Kaj je to? Kdo so ti za SERBUSE rojeni SERBUSI (sluge = hlapci)?

  VSE to so SERBUSI tekovina revolucije = re-volutio =
  obrniti okoli = postaviti na glavo OBSTOJEČE SLOVENSKE VREDNOSTE =
  = OBČEČLOVEŠKE vrednote.

 • Get Smart

  * –
  Pomni, kaj ti je bilo položeno v zibko:

  SLOVENSKA politika je SKRB ZA SLOVENSKI POLIS = POLITEJO = DRŽAVO,
  seveda na slovenski način, torej z značilnimi SLOVENSKIMI deli, navadami, običaji in
  vrednotami.
  Naprimer SDS = Slovenska demokratska stranka, izvaja SLOVENSKO POLITIKO,
  ker tako z besedo kot z vsemi ostalimi deli sledi PRASTARIM SLOVENSKIM VREDNOTAM:
  — poštenost,
  — pravičnost,
  — resnicoljubnost,
  — prijateljstvo do ljudi,
  — domoljubnost,
  — rodoljubnost,
  — svobodoljubnost
  in kar je še svetovno znanih SLOVENSKIH ZNAČILNOSTI in odlik, ki smo jih SLOVENCI
  podarili
  svetu..
  Govorimo skratka o KULTURI ŽIVLJENJA.

  • Get Smart

   Nasprotje kulture življenja je “kultura smrti”.

   Kaj smo torej rekli? Kaj pa stoji nasproti “kulturi življenja”?

   KULTURA SMRTI = kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČNO oziroma tukaj predvsem
   MURGL SRBO RVACKO … skratka JUGOKOMUNISTIČNO pasjejebstvo pedrstvo pedofilstvo
   detomorilstvo uničevanje UMOR ropanje LAŽ blatenje ljudi NORČEVANJE
   sviranje kurtzu, prodajanje magle
   skratka PARAZITIRANJE na ljudeh …

   feminizem kretinizem drkalizem pasjejebizem vegizem socializem itd. = KOMUNIZEM
   tukaj MURGL JUGOKOMUNIZEM
   globalno pa kaviržido KOMINTERNIZEM in njegov MUSLIćKULTI itd. SERBUSIZEM …
   (
   SMC SD DeSUS Levi LDS ZARES PS Bratuška Sholtes ŠARAC …
   pirati sloge unije solidarnosti dobri-LDS-dobovšeki zelenićuši
   gibanja hčerk LDSrbo-šiptarskih drnovškov socialističke partije
   i tako dalje do tokija …)

   vse to je KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA,
   delajo za MURGL JUGOKOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO.

   »Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«

   »Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«

 • elh.

  Dobra kolumna!

  ///////////////Zdaj je na voditeljih, da se otresejo lažnega humanizma in Evropo naredijo spet evropsko. Težka naloga, a ne nemogoča.////////////////

  V Sloveniji še težja, domorodci so izgubili precejšen del desne orientacije prebivalstva v pobojih s strani leve usmerjenih, ki so potem v komunističnem režimu dajali prednost, nekaj časa celo jezikovno, jugoslovanstvu. S šolstvom so prali možgane več kot 50 let nepretrgoma in zdaj jih ostanki starih sil perejo naprej.
  Z veliko podporo Slovencem nelojalnih jugoslovanov restavrirajo jugoslavijo v malem. Zavezniki zanje so celo islamisti, šeriatarji, med skrajnolevimi že govore o tem kako se bodo desnakov znebili s pomočjo muslimanov, ki jih bodo dokončno spravili v jame, nihče od levih ne reagira ali se distancira od takih izjav.
  Domorodci bomo zelo kmalu v manjšini, dozo muslimanov nam bo poslala Merkla, ker po njenem so naši, ker jih je Cerar s pobiranjem odtisov in popism posvojil. Cerar ni poslušal mnenja opozicije razen levice, ki ga je nagovarjala k odprtju meja in nasploh je ponosen na svoje tedanje ravnanje ubogljivega hlapca.
  Celo cerkev oziroma posamezniki v njej so šeriatarjem naklonjeni, vsi blaženi razlagajo, kako, da gre v bistvu za isto vero…
  Skratka, kdor ni za šeriat bi moral podpreti vlado JJ, vse ostalo je hoja po robu prepada.

 • Marijan Tončić

  Dokler ne bomo rešili sistema izobraževanja od vrtca do univerz bo tako, in kje tiči grešni zajec? v skoraj popolni feminizaciji izobraževanja. Pa nimam čisto nič proti ženskam in mamam. Namreč od kar obstaja življenje je svet deloval samo tako, da je ženski spol skrbel za reprodukcijo. Kaj ni to že dovolj veliko priznanje? Zakaj moramo neke sfere potiho popolnoma spremeniti, druge ki še niso pa z obveznimi kvotami?

 • dob

  “Zdaj je na voditeljih, da se otresejo lažnega humanizma in Evropo naredijo spet evropsko. Težka naloga, a ne nemogoča. Čeprav je vprašanje, ali bo to mogoče le zlepa, se pravi s politiko prepričevanja barbarskih hord, da se umaknejo iz Evrope.”

  Intelektualne pretežno leve elite v EU (in v ZDA) so idejno popolnoma prazne. Opletajo z lažnim humanizmom, ki ga uporabljajo kot mišolovko za bedake, da se vanj ujamejo.
  S tujim (ne s svojim!) denarjem gradijo sebi gradove v oblakih, od koder bodo kmalu telebnili na trda tla! Zadela jih bo resničnost njihove lastne nesposobnosti in idejne izpraznjenosti.

  Brez nas so nič.

 • PIA PlA

  Ker so me zopet brisali, sem odgovor Altharju prilepila tu:

  V vsakem narodu so strpni in nestrpni posamezniki, govoriva o povprečju. Od kod ti ideja, da so judje najmanj toleranten narod? Ali govoriš o Izraelcih? Zanje trdijo, da so najbolj inteligenten narod, za njimi smo Slovenci. Meni se to zdi logično, kajti imamo en izmed najbolj razvitih jezikov na svetu. Narod, ki ni inteligenten, ne bi mogel imeti takega jezika. Jasno pa je tudi, da človek, ki ga dolgo in vztrajno preganjajo, ne more biti večno strpen in samo strpen. Mora se znati tudi postaviti zase. Ne smemo zamenjevati prijaznosti s strpnostjo. Marsikdo je lahko zelo prijazen, vendar ni strpen. Ima postavljene meje, preko katerih ne gre in ne pusti, da gredo drugi.

  Zagotovo poznaš nemškega kemika Justusa von Liebiga, ki je izpostavil najšibkejši člen. Mislim, da ima popolnoma prav in se lahko njegova trditev posploši na vse vede ne samo na fiziko in kemijo. Pri uspehu ali neuspehu nekega sistema odloča tisti od vseh ključnih elementov, ki ga je v sistemu najmanj. Narod, ki ima visoko inteligenco in je zelo strpen, kot smo na splošno Slovenci, bomo potegnili ta kratko, ne zato, ker ne bi bili dovolj pametni, da ne bi znali odkriti, kaj se dogaja, temveč zato, ker smo preveč strpni. Nasprotno pa nekdo, ki ima nizko inteligenco, večinoma tudi strpen ni, je pa lahko prijazen. Izraelci so inteligentni, vendar so bili skozi zgodovino toliko preganjani, da niso in nočejo več biti, zato ne pustijo, da jim kdo vzame, kar so po dolgem času zopet dobili nazaj. Ne strinjam se z njihovo politiko, na splošno iz različnih razlogov ne maram judov, jih pa razumem. Inteligenca, strpnost in prijaznost nimajo dosti skupnega. Samo poglej Bosance, neverjetno gostoljuben in prijazen narod, pa je tudi strpen in inteligenten?

  • macon

   Nimamo en najbolj razvitih jezikov, imamo en najmanj zreduciranih jezikov, kar pomeni, da dolgo nismo imeli urbanih intelektualnih elit, ki bi se formalno ukvarjale s tem. Poglej vzhodnoazijske pismenke, to da se naučiš operirati z vsaj 1500 znaki te naredi inteligentnega kot narod, proti temu je naš jezik enostaven. Poleg tega ne moremo biti zelo inteligenten narod, ker smo periferija zahoda in ljudje iz periferije venomer odhajajo v center, pri nas se je zmeraj odvijal beg možganov.

   Bolj bom verjel temu, kjer piše, da imamo iq povprečje na 96 točkah.
   https://iq-research.info/en/average-iq-by-country

   • PIA PlA

    Macon, inteligenca jezika ni v 1500 znakih, ki si jih je treba zapomniti, temveč v natančnosti slovničnega izražanja. Ugotovljeno je, da si dojenček do enega leta starosti lahko zapomni okoli 300 različnih znakov.

    Po ugotovitvah Mense, smo drugi najpametnejši narod na svetu, pred nami so le Izraelci in za nami Srbi. Po ugotovitvah raziskav na priloženem linku, so Izraelci za nami, Srbi pa še veliko niže. Nimam veliko časa, da bi prebrala, kako je bila narejena podana raziskava, a že to, da se nanaša na politiko mi pove dosti.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!