Združenje NOB bi morali prepovedati! Sedaj je na vrsti sodišče …

Lucija Šikovec Ušaj (foto: osebi arhiv).

Vrhovno državno tožilstvo je na predlog Društva Huda jama, da prične s postopkom prepovedi delovanja društva, konkretno ZZB za vrednote NOB, za kar ima pristojnost v 41. čl. Zakona o društvih, ta predlog zavrnilo.

Zavrnitev je podpisala vrhovna državna tožilka Barbara Knol Drobnič in jo obrazložila, da zakon sicer državnemu tožilcu res daje pooblastilo za vložitev tožbe pri Upravnem sodišču RS, vendar le za primer, da društvo izvaja dejavnost v nasprotju s prepovedmi iz 3. člena Zakona o društvih. Omejitev ustavne pravice do združevanja je izpeljana in konkretizirana s tem, da ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen, cilji ali dejavnost merijo na nasilno spremembo ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbujajo k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti, razpihujejo versko ali drugo sovraštvo in nestrpnost oz. spodbujajo k nasilju ali vojni. V predlogu očitana ravnanja ZZB za vrednote NOB, ki smo jih navedli, naj bi ne dosegala niti pravnega standarda prekrškov.

Sic! V naši vlogi smo ne samo zatrjevali, temveč navedbe tudi dokazali z izjavami in delovanjem društva, ki mu je podeljen celo status društva v javnem interesu in ga zato financiramo iz proračunov različnih ministrstev. Zakon o društvih in konkretneje Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju obrambe določa, da so kriteriji za izkazovanje delovanja društva na obrambnem področju:

 • ohranjanje spomina na dejanja, povezana z nacionalno samobitnostjo, obrambo nacionalnega ozemlja ali samostojnosti,
 • spodbujanje in razvijanje domoljubja, domovinske zavesti, vojaške tradicije in drugih vrednot, ki so povezane z nacionalnovarnostnimi interesi oziroma poslanstvi Slovenske vojske,
 • sodelovanje pri uresničevanju vojaških, obrambnih, nacionalnovarnostnih ali drugih interesov na obrambnem področju,
 • opravljanje dejavnosti, ki je neposrednega pomena tudi za delovanje Slovenske vojske,
 • sodelovanje pri usposabljanju mladih in sodelovanje pri aktivnostih, ki so pomembne tudi za delovanje vojaške strateške rezerve,
 • krepitev ugleda države in zaupanja v Slovensko vojsko,
 • prispevanje k razvoju področja, na katerem društvo deluje z vidika obrambnih vsebin s tem, da izvaja promocijo ali širi strokovno znanje z izobraževanjem in vzgojo oziroma prispeva k razvoju področja na drug primerljiv način,
 • prispevanje k povezovanju obrambnih struktur, medgeneracijskemu razumevanju in sožitju, z različnimi oblikami prostovoljskega dela zaposlenih in nekdanjih delavcev Ministrstva za obrambo,
 • sodelovanje pri oblikovanju predpisov na obrambnem področju,
 • izdajanje strokovne literature, povezane z obrambnim področjem.

Nič od tega ta združba seveda ne izpolnjuje. Prav nasprotno!
V letu 2016 in gotovo tudi v letu 2017 je MORS, Direktorat za obrambo, izdal sklep, po katerem je Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Einspielerjeva ulica 6, Ljubljana, zaprosila za sofinanciranje dejavnosti na področju vojnih veteranov. Na račun programov je tako pridobila 26.995 točk, zaradi številčnosti članstva 429.980 točk in po merilu premoženja 248 točk. Ker nam točke seveda ne pomenijo prav veliko, si s temi podatki, ki mi jih je prijazno posredovalo Ministrstvo za obrambo, nisem mogla nič pomagati.  V povezavi s podatki na Erar.si pa se pokaže, da so s strani MORS-a od 3. 6. 2016 do konca leta 2016 prejeli 547.525,74 evrov.  Govorimo o našem denarju in le o enem ministrstvu.

Ministrstvo za kulturo namreč na povsem identično zaprosilo ni odgovorilo s podatki, ampak z lakonično obrazložitvijo, da formulacija zahtevka ni takšna, da bi omogočila identifikacijo enega ali več dokumentov, ki naj bi bili predmet zahteve. Vprašanje je namreč bilo, koliko denarja in za kaj, na kakšni podlagi, je Ministrstvo za kulturo izplačalo ZZB za vrednote NOB. No, podatki Erar.si pokažejo, da je konspiracija v obratnem sorazmerju s količino denarja, od Ministrstva za kulturo so namreč v letu 2016 prejeli “samo” 6.000 evrov. Ministrstvo za delo, družino … je bilo bolj radodarno, v letu 2016 jim je namenilo 26.402,50 evrov, kar pa je v primerjavi s prejšnjimi leti seveda zelo bagatelen znesek, od leta 2003 so jim namenili kar 6.164.379,38 evrov.

Nikar se ne čudite in se ne sprašujte, za kaj jim je nakazala Javna agencija RS za zdravila in druge pripomočke v letu 2011 in 2012 znesek 116.428,94 evrov. Seveda je dobrotnikov še kar nekaj, od občine Kočevje, Pošte Slovenije, Zavoda za zaposlovanje … Vsekakor sem zaprosila za podatke, ki so vsaj meni in za tožbo najbolj zanimivi, to je, za kaj  je Javna agencija RS za zdravila in druge pripomočke nakazala ta znesek ZZB NOB in ko bom odgovore prejela, jih bom z veseljem vključila v tožbo. Ne vidim namreč nikakršne osnove za to izplačilo.

Društvo, ki požira naš denar že desetletja, ga troši za zanimive zadeve.
Kot rečeno, sem podatke pridobila samo iz MORS-a, kjer vidim, da je bila ZZB NOB leta 2016 organizator osrednje državne proslave ob državnem prazniku, za kar ji je šlo 300 točk. Za sodelovanje na tej proslavi pa še nadaljnjih 40 točk. Ko preračunam točke in evre, ugotovim, da je vsaka točka cca 1,20 evra, kar potem na videz neuporaben podatek o točkah spremeni v konkreten denar.  Ne velik znesek, toda evro na evro … Za organiziranje in polaganje venca, kje ali kdaj je nemogoče vedeti, torej cca 350. Bolj zabavne znajo biti strokovne ekskurzije zaradi počastitve pomembnega kraja (?) ali osebnosti (?), po 400 in  do 600 evrov za vzdrževanje spominskega obeležja. Zanimivo je, da so imeli samo v januarju 2016 – 15 različnih proslav in srečanj, v februarju – 23, v marcu – 23, aprila – 25, maja, ko je že topleje – 39,  junija – 27,  julija – 41,  avgusta – 29, v septembru – 41, v oktobru – 26, novembra – 8, decembra – 11, skupaj v letu 2016 torej – 308. 71 let po koncu 2. svetovne vojne plačujemo npr. proslavo pri bolnici Jesen, Planina pod Šumikom, prireditev ob 72. obletnici smrti komandanta Franca Rozmana Staneta, spominsko svečanost v Strehovskih goricah, proslavo ob ustanovitvi odbora OF 12. 11. 1941 (bili so malo pozni, a ne?) v Vrtojbi, slovesnost ob 72. obletnici prenosa ranjencev, da ne naštevam in ne naštevam … Vas zanima, koliko spominskih obeležij vzdržujemo? 1.024!!!!! Med drugim tudi take, kot je npr. spominska plošča na prehodu partizanov čez železniško progo na Pugled.

V redu, če bi bili bogata država, če bi bili enotni v oceni ravnanja v 2. svetovni vojni, če bi poznali resnico o umorih, medvojnih in povojnih, in bi tudi te žrtve vsaj dostojno pokopali, če že ne obžalovali in objokovali, potem bi mogoče …

Ne, tudi potem to ne bi imelo smisla! Tako pa se obeležuje in vzdržuje, časti in slavi npr. Franca Rozmana Staneta, človeka, ki se je po vrnitvi iz španske državljanske vojne, kjer se je boril z ramo ob rami s komunisti, zelo hitro vživel v vojno in revolucijo, ki je potekala v takratni državi. Piše se, da so njegovi soborci pobijali Slovence, ki so bili napoti revoluciji, od zakoncev Čmak ter njunega vrtnarja do sodelovanja v velikem zločinu na Turjaku, v Žužemberku … Nekaj časa ga je komunistična elita hotela tržiti kot slovenskega osamosvojitelja, ki ga je bilo potrebno likvidirati, da ne bi Slovencev popeljal v samostojno državo. Nam so govorili, da so se borci borili z vzklikom “za Staneta”, v resnici pa je bila samo srečna okoliščina, da se je z njegovo smrtjo prekinila velika morija, ki so jo pod njegovim vodstvom izvajali po slovenskih deželah. In to osebo časti društvo, ki je v javnem interesu, ki ga financiramo mi vsi in za katerega vrhovno državo tožilsko ne vidi razlogov, da bi zahtevalo njegov izbris!

So razlogi! Omenjeno društvo, ki ima nekatere znake kriminalne združbe, vse pogosteje ravna v nasprotju z ustavo, kar je absoluten razlog tako za odvzem statusa društva v javnem interesu kot tudi za izbris društva in prepoved njegovega delovanja.

V  tožbi, ki bo šla po praznikih na sodišče, bo navedenih le del kršitev, le tiste, ki so v zadnjem času najbolj zbodle v oči in povzročile nelagodje med večino prebivalstva. O posameznih ekscesih sem že pisala in se ne želim ponavljati, brez dvoma pa bo potrebno dodati tudi zadnje izpade, ki presegajo mejo verjetnega. V zadnjem pozivu na primer pozivajo organe države, da prepovedo koncert  Marka Perkovića – Thompsona v Mariboru, pri tem pa bo hkrati v Ljubljani koncert vdove nedvomnega kriminalca, udbovskega eksekutorja in medvojnega klavca, ki je bila vsaj osumljena, da je imela nekaj pri atentatu na srbskega predsednika vlade Zorana Đinđića leta 2003 in tedaj tudi priprta. Obtožbe so bile sicer glede tega umaknjene. Da je nezakonito posedovala orožje in utajila davek, pa je priznala in je bila tudi obsojena na hišni zapor in plačilo denarne kazni. Vendar o udbovskem klavcu in njegovi vdovi ZZB NOB molči, to so verjetno tiste vrednote, ki jih ščiti, napada pa Thompsona zaradi njegovega  domoljubja.

Do kdaj nam bodo torej ukazovali, kaj poslušati na koncertih, kaj brati, kakšne novice se nam smejo sporočati in katere “junake” moramo častiti?

Toliko za razmislek v času, ko bodo isti  praznovali  dan velike prevare, ene prvih v množici, ki jim je sledila in zaradi katere je bila prelita kri tisočih zavednih Slovencev in še tisoč pregnanih iz domovine.

 Lucija Šikovec Ušaj

 • VERZIFIKATOR

  Stano Turnski

  PTIČI PRI DRŽAVNI PIČI

  Boter je petelin sanjal
  o minulih zlatih časih,
  ki doživljal jih je včasih,
  ko sovraga je preganjal.

  Ptičja zbrana vsa družina
  je nebo osvobodila,
  vsaj tako je govorila,
  z njo ponavljala mladina.

  Na kopicah je mrličev,
  svojo si kovala srečo,
  vso prebarvano z rdečo
  zveza združenih je ptičev.

  Dolgo le za ptičji rod
  je nebo bilo odprto,
  drugim zgoraj vse zaprto,
  ptič je kraljeval povsod.

  Je po nebu paradiral,
  hvalil stare ptičje boje,
  ti bili so del prevzgoje,
  sam priznanja je pobiral.

  A ta čas se je končal,
  padel namreč bil je zid,
  za katerim varno skrit,
  ptič je nebu kraljeval.

  Slišali smo iz Berlina
  da zidovje je podrto
  in nebo zdaj vsem odprto,
  ne zgolj ptičev domovina.

  Nekaj časa izgubljeno
  ptički v nebo so zrli,
  cmok s težavami požrli,
  spet lovili zamujeno.

  Ptičja borbena družina
  se v golobčka transformira,
  v demokrata zamaskira,
  zdaj civilna so skupina.

  Nič več zveza združenj ptičev,
  se odtlej ne imenuje,
  novo brž ime si skuje:
  zveza za vrednote tičev.

  Zvezo vendar nekaj tare,
  borbenosti ni več prave,
  kratke vse bolj so zabave,
  polne preživete šare.

  Jata kvišku se ozira,
  tam prešteva zvezde rdeče,
  išče pot zgubljene sreče,
  barve druge vse prezira.

  Starih jastrebov zmanjkuje,
  šli so že k nebeški sreči,
  je ostal petelin rdeči,
  on zdaj putkam gospoduje.

  Ptičev pravih ni letalcev,
  najdeš putke, račke, noje,
  ti navajeni so hoje,
  zdaj celo ni več padalcev.

  Tistih, ki izšli iz bojev,
  še za gnezdo ni ostalo,
  je potrebno že dvigalo,
  da se dvigne nekaj nojev.

  Pa izumijo slepilo,
  da bi vtis z njim naredili
  o izjemni ptičji sili,
  češ ogromno je število.

  So vzgojili si mladičev,
  vsake vrste, vsake rase,
  da družina jim prerase
  v zvezo združenj vseh sort tičev.

  Zbobnali so kruhoborcev,
  konkurentov za drobtine,
  njih velike so skomine,
  vtis dobil boš bosih škorcev.

  Kakšni to so vendar tiči,
  ki zgolj ena reč jih druži
  in le ta jih ne razdruži –
  hrana pri državni piči?

  Dokler ptička pičo kljuje,
  jatice se bo držala,
  pridno v vrsti z repkom stala,
  saj za to ni treba muje.

  Kadar ptičja je parada,
  si nadene rdeče perje,
  paradira do večerje
  in to vsa je maškarada.

  Vendar evolucija
  ptičev teh razvoj zavira,
  genski jim zapis razdira
  kontra-revolucija.

  Ptiček tak se ne razvija,
  v kletki pridno čaka piče,
  kar prihodnosti se tiče,
  ta pač v svojo smer zavija.

  Ker ustavljena je rast,
  ptiček, ki nič več ne leta,
  s perjem komaj še opleta,
  v lastno se ujame past.

  Ko več ne dobi večerje,
  ko nihče ga več ne pita,
  in ko jatica ni sita,
  ne ostane niti perje.

  • janez zorman

   Bravo, tokrat si se res poglobil !

 • dr Janez Sveti

  Koliko je članov tega združenja?
  DR Janez SVeti statistik

  • sprehajalec

   43.000

   • dr Janez Sveti

    Zavidljivo volilno telo, ki se financira s skupnim denarjem. Kako prefrigano!
    DR Janez Sveti Gozdni mož

 • francelj3

  Vlada, ki z enim samih centom podpira zločinsko ZB, NI moja vlada!!

  • Krtača17

   Ti pa ne naš državljan.

   • francelj3

    Ti si pa očitno ljubitelj komunistično-partizanarskih banditov, ne pa Slovenec,
    .

    • Domobranc

     Ti si pa ocitno ljubitelj domobrancev, izdajalcev Spovenije, torej nisi Slovenec.

     • francelj3

      Bravo, posrečena šala iz leta ’45. Po letu ’90 takim šalam nihče več ne verjame:) Seveda sem pa brez dvoma prej ljubitelj domobrancev, patriotov, kot izdajalskih boljševističnih klavcev s prorusko izdajalsko agendo.

     • Domobranc

      Torej si prizna da ljubis izdajalce Slovenije ;) bah ker poden od cloveka.

     • sprehajalec

      Kdor še danes po 70 letih od dogodkov slavi in s pohodi obeležuje delavski internacionalizem ter komunistično revolucijo, ne more biti drugega kot kolaborant.

     • pajot

      Ti si pa majmun z možgani paramecija.

 • Krtača17

  Po raznoraznih Wiesentalovih spiskih je še vedno en kup domobrancev, ustašev, četnikov ki se skrivajo še od časov vojne. Ko boste desni te predali, da se jim sodi kot se gre, potem bojo pa tudi partizani nehal rovarit. Pa dokler vse tožbe do cerkve ne bojo razčiščene in odškodnine izplačane lahko kar pozabite. Vsekakor pa zgodovino pišejo zmagovalci.

  • von Rhein

   In cirkuške predstave ?Je to tudi privilegij? Nezasluženo basanje denarja davkoplačevalcev v svoje žepe kar počnejo TT&co brez enega koraka v dobro kot vračilo.

  • sprehajalec

   Kar na plano z imeni, da jih pomagamo najti. Verjetno pa ležijo kosti po grapah in rudnikih, če jih Wiesenthal ni našel. Domobrance pa kar izpusti iz gornje združbe, ker Wiesenthal se je koncentriral IZKLJUČNO na pregone in deportacije Judov. Do leta 1943 Judov na Področju današnje Slovenije ni bilo več. Samo še pod Madžarsko v prekmurju nekaj.

 • Krtača17

  27.april – dan boja okupatorju. Že samo ime pove da okupatorji, domobranci in ostali izdajalci ter kolaboranti niso vabljeni.

  • totex39

   Normalno da ne, če so pa tam zbrani podmladki komunističnih klavcev.

  • sprehajalec

   27. aprila slavijo deca komunista, kot pravijo na Hrvaškem.

 • Krtača17

  The Vatican, Croatia and Naci gold
  http://www.fantompowa.net/Flame/the_vatican.htm

  Niste še desni poravnal grehov. Bo treba še kaj vrnit.

  • Dragan Krstič

   Če se že spakuješ z angleščino, ki je očitno ne obvladaš niti malo kar je lastnost rdečih “intelektualcev”. potem za nasvet vprašaj Tumpleka.

 • janez zorman

  Lepo bi bilo izvedeti še, koliko “točk” gre za penzije, teh večnih mladeničev. Medtem ko delavska raja crkuje na minimalcu, tovarišija vleče brezsramno visoke penzije.

  • primsek

   Žan Janša recimo s srednjo šolo v Bruslju cepa velike denarje in dokazuje, da SDS nima dovolj diplomiranih kadrov za najbolj izpostavljene službe

 • tzt

  ZZB NOB je ena velika pralnica denarja. Vpogled v “stroške” bi obelodanil kdo vse se poleg vzdrževanja bizarnih komunističnih spominov in obeležij še napaja z našim denarjem.

  • primsek

   SDS in Nova slovenska zaveza sta ena velika pralnica denarja. Vpogled v stroške bi obelodanil kdo vse se poleg vzdrževanja bizarnih domobranskih spominov in obeležij še napaja z našim denarjem

   • RATATA

    Tomi Luzovec je enkratni mislec!
    Pričakujem spopad za predsednika vlade med Luzovcem in Primškom.

  • Ana Job

   Boljševističnim starcem se že odštevajo poslednje minute in se bodo kmalu povrnili v prah, njihove topoglave, vnuke pa bo slej, ko prej utišalo sodišče, ker to poveličevanje NOB klanja postaja nemogoče.

   • tzt

    :-) Včasih preletim kak pamflet topoumnega levakarskega izdelka. Kot recimo, tale spodaj – primsek. Neintelegenca, zabitost in omejenost osebka izražena v deliriju nemoči in pritlehnosti, kateremu je krajni domet obrniti besede. Temu sledi verjetno orgazmični nasmešek in zadovoljstvo polnega sebe. Z njimi se ne pogovarjam, ker ne dosegajo minimalnih standardov plastičnega podplata.

    • Ana Job

     Prav imaš, tudi jaz njihovo bolno nakladanje redko preberem.

 • Argentinec

  Domobrance in njihove pravljice je tudi treba prepovedati.

  • totex39

   Domobranci ne obstajajo, to so si izmislili komunisti.

   • Gru

    In Jansa ;)

   • Argentinec

    A pol ste si Dolenjci izmislili povojne poboje domobrancev?

 • if

  27. aprila vsako leto je dan komuniastične laži.
  Za dan upora proti okupatorju so slokomuisti definirali 22. julij.

  27. april je vezan na 27. april 1941. Tedaj so bili jugoslo komunisti kolaboranti okupatorja. To dejstvo potrjuje tudi Titov radiogram Moskvi, poslan 13. maja 1941: “Odzvali se bomo v slučaju, če boste napadeni.”
  V Sloveniji so se odzvali 22. julija 1941, ki je skladen s komunistično definicijo dneva vstaje slovensekega naroda!

  Torej! Komunisti ne spoštujejo niti svoje definicije dneva vstaje proti okupatoju!
  Zakaj ne?
  Ker s tem zanikanjem vzdržujejo OF laž!

 • von Rhein

  Tema v kolumni (če prav razumem) je nepotrebna organizacija z imenom ,ki kaže na osvobodilno vojno. V tej organizaciji je parkiranih precej nesposobnih starčkov,ne borcev,ki so zaradi bivših zaslug komunajzarskemu režimu pod posebno zaščito.Da niso sami je cilj stalnega nategovanja z lažmi mladim naj pristopijo,da je obstoj na videz bolj legalen.Vse skupaj ena sama nekoristna godlja,ki bi jo bilo treba,če že ne ukiniti ,vsaj nadomestiti z nečem kar bi koristilo državi.
  Pa se vsujejo komentarji provokatorjev,ki povzročajo glavobole.Ne zaradi nasprotovanj in tudi ne zaradi popolne konfuznosti. Idiotske komentarje nam servirajo zaradi,kar po domače napišem,zaradi mešanja megle in dvigovanja smradu ,ki ga sami izločajo,
  Če se je kdo prepoznal? Ja res je,točno vaju (trenutno) sem imel v mislih.

  • Krtača17

   Kako ti uspe napisat tako dolgovezenje z celim kupom pljuvanja (itak sam seb v faco) in brez enega samega argumenta?

   • von Rhein

    Argument si ti. In od tega trenutka dalje si out.

 • Franc Šink

  Krtača sam sebi daje pluse.

  • Krtača17

   Res je.

  • von Rhein

   Počakaj,da pride še cepec ,pa prle in še kdo iz udruženja.

  • karpelec

   ….misli, da smo tako nori , da tega ne vidimo.

 • Krtača17

  Žal so v tem članku same laži.

 • Piki

  hahaha, pa eni so res bolani! Živela …. ;-)

 • totex39

  Res bo treba raziskati in napisati koliko ljudi je vključeno v združenje NOB in od kot dobivajo sredstva, kajti to je potrebno takoj ukiniti in v današnjem času tudi kaznovati.

  • primsek

   In ves denar dati VSO, katerega član je tudi Krković mlajši, ki je svojo borčevsko penzijo zaslužil pri 12-tih letih

   • totex39

    Raje prej preveri kaj pišeš.

   • goldhorn

    To je pa živa laž.

    • Ziva laz

     Ni, preveri ;)

 • Hun

  jst Ceco primerjam s Severino…obe imata dobr obiskane koncerte v Slo…obe sta komercialno usmerjene…kar Thomson sigurno ni…in hrvaski nacionalizem neb smel med prostora v Sloveniji…tko da primerjava ni na mestu gospa odvedtnica

  • Franci

   kdo obiskuje cecino dretje je vprašanje. SLOVENCI sigurno NE.

   • Hun

    slovenec je glavni organizator cecinih koncertov

   • Johan

    Jugovina, ki jo je v Sloveniji 35% in obvladuje vse pore, preko radikalne ortodoksne levice

 • Piki

  Ko bodo prepovedali poveličevanje domobranstva, njihove simbole in domobransko stranko, potem lahko tudi združenje NOB!

 • črnaovca

  O Erdoganu sedaj ko mu je Trump čestital za zamgo pa nič

 • primsek

  Ženska je nora. Ona se ravna po iznoriški zgodovini, v kateri se je Janša boril proti Kučanu. Alternativna dejstva : in zmagal. To je počasi za zdravljenje

  • Viktorh

   zakaj jo enačiš s sabo?

 • antimur

  Povsem korektno napisan komentar. V kolikor pogledamo njihovo članstvo, predvsem pa vodstvo, lahko rečemo, da je to najbolj divjaška in nenormalna organizacija, ki se bo lepega dne z njihovim članstvom sesula v prah, kljub vsemu orožju, ki ga nezakonito razkazujejo na njihovih zombijevskih orgijami. Da je pa bil Franc Rozman zločinec, je dejstvo, podkrepljeno z nešteto dokazi, pa tudi lahko preverljivo s še živečimi pričami.
  P.S.: Če pogledamo Turnška, je vsakemu takoj jasno, da z organizacijo, ki ima takšnega predsednika, ni nekaj v redu.

  • Franci

   članek odvetnice Ušaj je popolnoma na mestu in resničen in predvsem zaskrbljujoč in vaš komentar na mestu. Ne razumem kdo vse pa komentira predvsem neumno, proti slovensko in predvsem proti sebi. Ti tako imenovani borci so nadležna, lažnjiva in zelo draga nadloga SLovenije.
   Res ne razumem ljudi, da ne spregledajo. Zato ker sovražijo določenega politika, si vsakodnevno bolj slabšajo svoj socialni položaj. Žalostno koliko neumnih (ovc) imamo v Sloveniji.

   • Gru

    Dj nam mal podaj cifre, kok so dragi ti borci in kok je draga RKC za Slovenijo? A si upas? ;)

    • Viktorh

     ..za borce je lepo napisano, ti pa povej za cerkev.

    • Franci

     Vsak cent je preveč za to poteklo ideologijo. So pa podatki dostopni na netu. In Gospa Ušaj je lepo razložila za kakšne neumnosti se zapravlja NAŠ denar. In tudi RKC- cerkev je prav tako neumnost za ovce. Menim da se ve kako bogata je cerkev. In gru, vi ste očitno prav taka vodljiva ovca. Ali pa ste tisti pes, ki goni neumne ovce na kup. Žalostno.

     • Gru

      Tud ce sm ovca ali pes po vase, je smesno da se tezi nekomi , ki nam niti 1 milijona ne pobere, medtem ko imamo RKC , ki nam pobira vec milijonov. Ter ni desnega heroja , ki bi ji upal kaj rect na to temo ;)

     • Viktorh

      No, maister, a bo šlo s podatki?

     • Gru

      Nebo slo , k itak neverjames. Tko da je samo potrata mojga casa ;p

     • Viktorh

      Značilno za gobezdača, ki le nabija, ne zna pa pojasniti in podpreti s podatki.

     • Gru

      Tebi nerabim kazat podatkov, ker jim neverjames ;) loh me pa komot zmerjas ce ti to pase ;p

     • Franci

      sorry, izraz pes ni bil mišljen na ta način. Ja res je RKC je še večje sranje za Slovenijo. Drgač pa vsak cent je preveč za onega klovna turnška in njegove prisklednike

 • piko8

  To FAŠISTIČNO ZDRUŽBO JE POTREBNO PREPOVEDATI !! vodstveni kadar za rešetke, pokraden denar in premoženje pa POBRATI !!!!!!!!!!!!!

 • janez cepec

  združenje za NOB ukint pod hitno, use državne subvencije namest njim nakazat Novi slovenski zavezi, da se zna, kdo j’ zmagu WW2. čeprou mi je tale združba, glih tko, večina mladih belčkov in domobrančkov, tapraveh tud ni več, tko kot partizanov, mau sumljiva, od ustanovitve sem so mel za predsednika domporbranca Drobniča, za kerga se j’ pa izkazau, de j’ biu čist taprv udbouc. ne vem, neki ne štima tle

  • sprehajalec

   združenje za NOB ukint pod hitno, use državne subvencije namest njim nakazat Novi slovenski zavezi

   Zadostovalo bo že, če gredo ta sproščena sredstva za lačne otroke v Sloveniji. Ni treba Novi zavezi. Po eni strani stasiti in presiti Borci trpajo denar v že tako polne žepe, na drugi strani imaš pa lačne otroke.

  • montyamp

   Rdeči murglofašizem je vsaj 1000 krat hujši od Hitlerjevega nacizma .
   Haha , Hitler je na svoje gledal , kidrićkardeljanska svojat je pa svoje pobila , da ne bi preveč pojedli .
   Pod Hitlerjem revščine na tem prostoru ni bilo , ZZB TUDI NE .
   DANES PA REVŠČINA JE ,
   ZVEZA ZDRUŽENJ BANDITSKEGA NASLEDSTVA TUDI .

   • Gru

    Seveda da ni blo revscine, saj so revne postrelili ali odpeljali v taborisca ;)

    • montyamp

     Moji predniki so trdili in tako je tudi bilo :
     Nikoli po letu 1900 se ni tako dobro živelo kot pod Hitlerjem .
     Tisto da so blesavi židje naredili iz Nemcev stekle pse , je pa že druga pesmica .
     https://www.youtube.com/watch?v=Do5O3lvnw6w

 • David Lokatos

  TAKO se ne da vec naprej! Ni dvoma da Slovenci hocemo Janeza JAnso na poveljstvo Slovenije! Ta je EDINA resitev!!!

  • janez cepec

   sej pravem, u Begnah pa na Stedenc se zbitra njegova, kao vojska,. kr prjav se

   • David Lokatos

    Tebe ze caka pekel,ko bo prisel tvoj cas.

    • janez cepec

     z Janšem bova dol golf igrala

     • David Lokatos

      Kar sanjaj! Jansa ima rezervirano najboljse mesto v NEBESIH!

     • janez cepec

      za enkrat ma rezervacijo u Begnah, al pa na Stedenc

 • Gru

  Kera komunisticna poteza od Lucije ;)

 • Viktorh

  Fakini v tem združenju kršijo zakonodajo in ustavo.
  Naj imajo svoje društvo, naj se družijo. Le zakaj bi prepovedali njihovo združevanje.

  Dovolj je, če se jim takoj ukine VSE PRILIVE IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA in dotacije iz podjetij v državni lasti.

  Potem pa bomo videli, če se bodo dnevno pojavljali po celi državi in delali sranje, ki j v njihovem programu:

  Fakini v tem združenju kršijo zakonodajo in ustavo.
  Naj imajo svoje društvo, naj se družijo. Le zakaj bi prepovedali njihovo združevanje.

  Dovolj je, če se jim takoj ukine VSE PRILIVE IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA in dotacije iz podjetij v državni lasti.

  Potem pa bomo videli, če se bodo dnevno pojavljali po celi državi in delali sranje, ki j v njihovem programu:

  Dogodki in prireditve
  Spominska prireditev ob tragediji partizanov v Okrogelski jami, Kranj
  16.4.2017
  Spominska prireditev ob tragediji partizanov v Okrogelski jami bo v nedeljo, 16. aprila 2017.
  Organizator: ZB NOB Kranj

  Slovesnost ob 80-letnici ustanovnega kongresa KPS, Čebine
  17.4.2017
  Slovesnost ob 80-letnici ustanovnega kongresa bo v ponedeljek, 17. aprila 2017, ob 21. uri na Čebinah.
  Zbor pohodnikov na Čebine z baklami je ob 19.45 uri pred kozolcem pri novi domačiji Barlič.
  Organizator: ZB NOB Trbovlje, Občina Trbovlje

  Slovesnost v spomin na spopad v Beli, Ajdovščina
  18.4.2017
  Slovesnost v spomin na spopad v Beli, kjer je padlo 8 borcev Vipavske čete bo v torek, 18. aprila 2017, ob 11. uri.
  Organizator: ZB NOB Ajdovščina, KS Podkraj

  Slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju, Novo mesto
  19.4.2017
  Slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju bo v sredo, 19. aprila 2017, ob 18. uri v parku Rastoče knjige pri knjižnici Mirana Jarca.
  Organizator: ZB NOB Novo mesto

  Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju, Stročja vas, Ljutomer
  21.4.2017
  Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju bo v petek, 21. aprila 2017.
  Organizator: ZB NOB Ljutomer

  Prireditev in sprejem pohodnikov železničarskega pohoda, Vrhnika
  22.4.2017
  Prireditev in sprejem pohodnikov železničarskega pohoda “Štampetov most” bo v soboto, 22. aprila 2017, ob 10. uri.
  Organizator: ZB NOB Vrhnika, PD Železničar

  Spominska slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju, Ostrožno Brdo, Ilirska Bistrica
  22.4.2017
  Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju bo v soboto, 22. aprila 2017, ob 11. uri na Ostrožnem Brdu. Pohod k bolnici Zalesje.
  Organizator: ZB NOB Ilirska Bistrica, Občina Ilirska Bistrica, KS Ostrožno Brdo

  Prireditev v spomin na boje Sočanovega bataljona, Sajevče, Postojna
  22.4.2017
  Prireditev v spomin na boje Sočanovega bataljona bo v soboto, 22. aprila 2017, ob 11. uri v Sajevčah.
  Organizato: ZB NOB Postojna

  Spominska slovesnost ob obletnici nacističnih ofenziv, Kovk-Otlica na Majeriji, Ajdovščina
  22.4.2017
  Spominska slovesnost v počastitev 72. obletnice nacifašističnih ofenziv, bojev za Sinji vrh bo v soboto, 22. aprila 2017, ob 15. uri pri spomeniku.
  Organizator: ZB NOB Ajdovščina-Vipava

  Pohod po Beblerjevi poti, Koper
  22.4.2017
  Pohod po Beblerjevi poti Ankaran-Hrvatini-Ankaran bo v soboto, 22. aprila 2017.
  Organizator: ZB NOB Koper

  Spominsko srečanje na Pugledu, Kočevje
  22.4.2017
  Spominsko srečanje na Pugledu v spomin na 74. obletnico zbora aktivistov OF bo v soboto, 22. aprila 2017, ob 11. uri.
  Pohod ob 8. uri v Starem logu (cesta Kočevje-Novo mesto).
  Organizator: ZB NOB Kočevje, TD Kočevje

  Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju, Koper
  22.4.2017
  Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju bo v soboto, 22. aprila 2017.
  Organizator: ZB NOB Koper

  10. Šarhov pohod po poti Pohorskega bataljona, Osankarica
  22.4.2017
  10. Šarhov pohoda po poteh Pohorskega bataljona bo v soboto, 22. aprila 2017, začetek ob 9. uri s Treh kraljev proti Osankarici, kjer bo krašja slovesnost. Ob 15. uri se bo začel Festival miru.
  Organizator: Domoljubne in veteranske organzacije občine Slovenska Bistrica

  Spominska slovesnost pri spomeniku z grobnico padlim talcem in borcem, Radohova vas, Grosuplje
  22.4.2017
  Spominska slovesnost pri spomeniku z grobnico padlim talcem in borcem bo v soboto, 22. aprila 2017, ob 11. uri v Radohovi vasi.
  Organizator: ZB NOB Grosuplje, KO ZB Šentvid pri Stični

  Spominska svečanost pred spomenikom na Medvedjeku, Trebnje
  22.4.2017
  Spominska svečanost v počastitev 75. obletnice bitke na Medvedjeku bo v soboto, 22. aprila 2017, ob 12. uri na prireditvenem prostoru pred spomenikom “Partizan” na Medvedjeku.
  Organizator: ZB NOB Trebnje

  Spominska slovesnost ob odkritju obeležij partizanskim tiskarnam TRILOF in Donas, Ločnica, Medvode
  23.4.2017
  Spominska slovesnost ob odkritju obeležij partizanskim tiskarnam TRILOF in Donas bo v nedeljo, 23. aprila 2017, ob 11. uri.
  Organizator: ZB NOB Medvode in MO ZZB NOB Ljubljana

  Slovesnost ob obletnici požiga bencina v Postojnski jami, Postojna
  23.4.2017
  Slovesnost ob obletnici požiga bencina v Postojnski jami bo v nedeljo, 23. aprila 2017.
  Pohod skozi Postojnsko jamo v Črno jamo in s Trga padlih borcev v Črno jamo.
  Organizator: ZB NOB Postojna, KO ZB NOB Postojna, Občina Postojna

  Slavnostna prireditev ob dnevu upora proti okupatorju, Škofja Loka
  23.4.2017
  Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju bo v nedeljo, 23. aprila 2017, ob 18. uri v Sokolskem domu v Škofji Loki.
  Organizator: ZB NOB Škofja Loka in Občina Škofja Loka

  Tradicionalna proslava ob dnevu upora slovenskega ljudstva, Malkovec
  23.4.2017
  Proslava ob dnevu upora slovenskega ljudstva, 75-letnici ustanovitve 1. dolenjskega partizanskega bataljona in 75-letnica odhoda malkovških partizanov v bojne vrste Duletove čete bo v nedeljo, 23. aprila 2017, ob 9. 30 uri pri Vinskem dvoru Deu na Malkovcu.
  Organizator: ZB NOB Sevnica, KO ZB Tržišče

  Osrednja proslava ob dnevu upora proti okupatorju v Mežiški dolini, Prevalje
  25.4.2017
  Osrednja proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v torek, 25. aprila 2017, ob 18. uri v Prevaljah.
  Organizator: ZB NOB Mežiške doline, Občina Prevalje

  Svečanost v spomin na streljanje talcev, Cezanjevci, Ljutomer
  25.4.2017
  Svečanost v spomin na streljanje 24 talcev bo v torek, 25. aprila 2017 v Cezanjevcih.
  Organizator: ZB NOB Ljutomer

  Odkritje spominske plošče aktivistu in ustanovitelju mnogih odborov OF – Gvidu Paviču-Vitku, Hrastnik
  25.4.2017
  Odkritje spominske plošče aktivistu in ustanovitelju mnogih odborov OF Gvidu Pavliču-Vitku bo v torek, 25. aprila 2017, ob 17. uri pri domačiji Kmet (Cesta padlih borcev 33) v Hrastniku.
  Organizator: ZB NOB Hrastnik

  Svečanost ob dnevu upora proti okupatorju, Metlika
  25.4.2017
  Slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju bo v torek, 25. aprila 2017.
  Organizator: ZB NOB Metlika

  Polaganje vencev ob 76. obletnici ustanovitve OF, Ljubljana
  26.4.2017
  Polaganje vencev ob 76. obletnici ustanovitve OF bo v sredo, 26. aprila 2017.
  ob 9. uri pri grobnici Narodnih herojev v parku ob parlamentu
  ob 10. uri pri spomeniku OF v Rožni dolini, Cesta 27. aprila 51
  Organizator: ZZB NOB Slovenije, MO ZB Ljubljana, MOL

  Slavnostna seja predsedstva in podelitev priznanj Zveze borcev, Muzej novejše zgodovine, Celovška 23, Ljubljana
  26.4.2017
  Slavnostna seja predsedstva ob dnevu upora proti okupatorju in podelitev priznanj zveze borcev bo v sredo, 26. aprila 2017, ob 11. uri v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani.
  Organizator: ZZB NOB Slovenije

  Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju, Žalec
  26.4.2017
  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v sredo, 26. aprila 2017 v Žalcu.
  Organizator: ZB NOB Žalec

  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Murska Sobota
  26.4.2017
  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v sredo, 26. aprila 2017 v Murski Soboti.
  Organizator: ZB NOB Murska Sobota

  Osrednja proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Mozirje
  26.4.2017
  Osrednja proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v sredo, 26. aprila 2017 v Mozirju.
  Organizator: ZB NOB Zgornje Savinjske doline, KO ZB Mozirje

  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Potok, Koper
  26.4.2017
  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v sredo, 26. aprila 2017. Pohod Marezige-Sv. Anton-Potok
  Organizator: ZB NOB Koper, KO ZB Marezige

  Občinska proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Črna na Koroškem
  26.4.2017
  Občinska proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v sredo, 26. aprila 2017.
  Organizator: KO ZB NOB Črna na Koroškem, ZB NOB Mežiške doline

  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, OŠ Šmartno, Slovenj Gradec
  26.4.2017
  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v sredo, 26. aprila 2017, ob 12. uri v OŠ Šmartno.
  Organizator: KO ZB Šmartno, OŠ Šmartno

  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Sežana
  26.4.2017
  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v sredo, 26. aprila 2017 v Sežani.
  Organizator: ZB NOB Sežana

  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Tolmin
  26.4.2017
  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v sredo, 26. aprila 2017 v Tolminu.
  Organizator: ZB NOB Tolmin

  Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju, Piran
  26.4.2017
  Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju bo v sredo, 26. aprila 2017 v Piranu
  Organizator: ZB NOB Piran, Občina Piran

  Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju, Češnjice, Moravče
  26.4.2017
  Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju bo v sredo, 26. aprila 2017 v Češnjicah pri Moravčah.
  Organizator: ZB NOB Moravče

  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Velenje
  26.4.2017
  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v sredo, 26. aprila 2017 v Velenju.
  Organizator: ZB NOB Velenje

  Osrednja proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Slovenj Gradec
  26.4.2017
  Osrednja proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v sredo, 26. aprila 2017, ob 18. uri v Galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu.
  Organizator: ZB NOB Slovenj Gradec, MO Slovenj Gradec

  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Ruše
  26.4.2017
  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v sredo, 26. aprila 2017.
  Organizator: ZB NOB Ruše

  Pohod na Rahtel in prižiganje zvezde na Rahtelu nad Slovenj Gradcem
  26.4.2017
  Pohod na Rahtel in prižiganje zvezde bo v sredo, 26. aprila 2017 na Rahtelu nad Slovenj Gradcem.
  Organizator: ZB NOB Slovenj Gradec

  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Sveta Trojica, Lenart
  26.4.2017
  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v sredo, 26. aprila 2017, ob 18. uri Sveta Trojica v Slovenskih goricah
  Organizator: ZB NOB Lenart

  Počastitev dneva upora proti okupatorju, Brezno, Radlje ob Dravi
  26.4.2017
  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju za učence in starše bo v sredo, 26. aprila 2017 v Radljah ob Dravi.
  Organizator: ZB NOB Radlje ob Dravi

  Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju, Cerkvenjak
  26.4.2017
  Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju bo v sredo, 26. aprila 2017 v Cerkvenjaku.
  Organizator: ZB NOB Cerkvenjak

  Kresovanje s kulturnim programom ob dnevu upora proti okupatorju, Podvelka, Radlje ob Dravi
  26.4.2017
  Kresovanje s kulturnim programom ob dnevu upora proti okupatorju bo v sredo, 26. aprila 2017 v Podvelki.
  Organizator: ZB NOB Radlje ob Dravi

  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Izola
  26.4.2017
  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju in ob dnevu osvoboditve Izole bo v četrtek, 27. aprila 2017, ob 19. uri v Izoli
  Organizator: ZB NOB Izola

  Srečanje borcev s pohodom planincev na Boču
  27.4.2017
  Srečanje borcev s pohodom planincev do planinske koče in spomenika padlih bo v četrtek, 27. aprila 2017, ob 11. uri na Boču.
  Organizator: ZB NOB Šmarje pri Jelšah

  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Jesenice
  27.4.2017
  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v četrtek, 27. aprila 2017 v gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah.
  Organzator: ZB NOB Jesenice, Občina Jesenice

  Osrednja proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Ptuj
  27.4.2017
  Osrednja proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v četrtek, 27. aprila 2017 na Ptuju.
  Pohod po poteh upora in prostovoljnega dela Ptuj-Kicar.
  Organizator: ZB NOB Ptuj

  Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju, Žeje, Domžale
  27.4.2017
  Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju bo v četrtek, 27. aprila 2017, ob 15. uri v Žejah pod Sv. Trojico.
  Organizator: ZB NOB Domžale, Občina Domžale

  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Tolsti vrh, Slovenske Konjice
  27.4.2017
  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v četrtek, 27. aprila 2017, ob 11 uri na Tolstem vrhu pri spominski hiši Milenka Kneževiča (Pustova hiša).
  Organizator: ZB NOB Slovenske Konjice

  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Razbor, Slovenj Gradec
  27.4.2017
  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v četrtek, 27. aprila 2017, ob 11. uri pri spomeniku v Razborju.
  Organizator: ZB NOB Slovenj Gradec

  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju in bitke 1. Štajerskega bataljona, Sv. Helena v Javorju, Šentjur
  27.4.2017
  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju in bitke 1. Štajerskega bataljona bo v četrtek, 27. aprila 2017, 0b 11. uri pri spomeniku padlih borcev pri Sv. Heleni v Javorju.
  Organizator: ZB NOB Šentjur in KO Slivnca pri Celju

  Pohod po kurirčkovi poti, Sežana
  27.4.2017
  Pohod po kurirčkovi poti Dane-Vareje bo v četrtek, 27. aprila 2017.
  Organizator: ZB NOB Sežana

  Praznovanje dneva upora proti okupatorju “Zdaj zaorji pesem o svobodi”, Cerknica
  27.4.2017
  Prireditev”Zdaj zaorji pesem o svobodi”- praznovanje dneva upora proti okupatorju bo v četrtek, 27. aprila 2017 v Cerknici.
  Organizator: ZB NOB Cerknica

  Praznovanje dneva upora proti okupatorju, Semič
  27.4.2017
  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v četrtek, 27. aprila 2017 v Semiču
  Organizator. ZB NOB Semič

  Prireditev v počasitev dneva upora proti okupatorju, Grosuplje
  27.4.2017
  Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju bo v četrtek, 27. aprila 2017 v Grosuplju.
  Organizator: ZB NOB Grosuplje

  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Kamnik
  27.4.2017
  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v četrtek, 27. aprila 2017 v Kamnku.
  Organizator: ZB NOB Kamnik, Občina Kamnik

  Slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju, Radenci
  27.4.2017
  Slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju bo v četrtek, 27. aprila 2017 v Radencih.
  Organizator: ZB NOB Gornja Radgona

  Proslava v počastitev obletnice upora proti okupatorju, Mladje, Krško
  27.4.2017
  Skupna proslava v počastitev obletnice upora proti okupatrju bo v četrtek, 27. aprila 2017 v Mladju pri Podbočju.
  Organizator: ZB NOB Krško, ZVVS, ZSČ

  Obeležitev praznika dneva upora proti okupatorju, Vrhnika
  27.4.2017
  Obeležitev praznika upora proti okupatorju bo v četrtek, 27. arpila 2017, bo 12. uri na kurirski postaji TV 17.
  Sprejem pohodnikov na vrhniški planinski poti (Vrhnika-Verd-TV17-Star maln-Planina)
  Organizator: ZB NOB Vrhnika, PD Vrhnika

  Pohod “Novo mesto v žici”, Novo mesto
  27.4.2017
  Pohod “Novo mesto v žici” bo v četrtek, 27. aprila 2017.
  Pohod se bo istočasno pričel ob 8. uri s šestih zbirnih mest: bunker na Drski, ploščad pred Gostiščem na Loki, ploščad pred Gostilno Čefidelj, ploščad pri spomeniku na Prisojni poti in Veterini Novo mesto,Ločna, ploščad pred KZ Krka v Žabji vasi, ploščad pri OŠ Grm. Pohodniki bodo krenili v smeri urnega kazalca, ustvarili okoli mesta obroč, se ustavljali pri razlagalcih dogodkov, saj je pohod rekreativen, spominski, turistični in gospodarski s kratkimi postanki v gostinskih obratih kjer je hranjen žig pohoda.
  Proslava “Svobodni v svoji domovini” bo ob 11. uri na Muzejskih vrtovih Dolenjskega muzeja Novo mesto.
  Organizator: ZB NOB Novo mesto

  Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju, Črnuče
  27.4.2017
  Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju bo v četrtek, 27. aprila 2017, ob 17. uri v parku 7. herojev v Črnučah.
  Organizator: ZB NOB Črnuče

  Spominska svečanost pri spomeniku dr. Ivanu Korošču, Laze, Borovnica
  27.4.2017
  Spominska svečanost pri spomeniku dr. Ivanu Korošču bo v četrtek, 27. aprila 2017 v Lazah pri Borovnici.
  Organizator: ZB NOB Borovnica

  Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Javorski Pil, Litija
  27.4.2017
  Tradicionalna proslava in srečanje ob dnevu upora proti okupatorju bo v četrtek, 27. aprila 2017 v Javorskem pilu.
  Organizator: ZB NOB Litija

  Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju, Medana Nova Gorica
  27.4.2017
  Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju bo v četrtek, 27. aprila 2017 v Medani.
  Organizatro: ZB NOB Nova Gorica, KO ZB Medana

  Pohod po poteh tovarištva in spominov “Udin Boršt 2017”, Kranj
  27.4.2017
  Pohod po poteh tovarištva in spomnov bo v četrtek, 27. aprila 2017 v Udin Borštu.
  Organizato: ZB NOB Kranj

  Spominska svečanost ob dnevu upora proti okupatorju, Duplek
  27.4.2017
  Spominska svečanost ob dnevu upora proti okupatorju bo v četrtek, 27. aprila 2017 pri spomeniku pobitih domačinov na Kukovičevi domačiji.
  Orgnaizator: ZB NOB Duplek

  Prireditev v počastitev dneva upora proti okupatorju, Šentjanž nad Radljami
  27.4.2017
  Prireditev v počastitev dneva upora proti okupatorju bo v četrtek, 27. aprila 2917, ob 11. uri na Župankovi domačiji v Šentjanžu nad Radljami.
  Organizator: ZB NOB Radlje ob Dravi, Občina Radlje

  Prireditev v spomin na padle partizane, Preža, Kočevje
  27.4.2017
  Prireditev v spomin na padle partizane in pobite domačine spomladi leta 1942 bo v četrtek, 27. aprila 2017, ob 11. uri pri spomeniku na Preži.
  Pohod Morava-Preža
  Orgnizator: ZB NOB Kočevje, KO ZB Kočevska Reka

  Prireditev v spomin na 73. obletnico ustanovitve Kozjanskega odreda, Sromlje, Brežice
  29.4.2017
  Prireditev v spomin na 73. obletnico ustanovitve Kozjanskega odreda in prireditev ob dnevu upora proti okupatorju bo v soboto, 29. aprila 2017, bo 10. uri v Sromljah.
  Organizator: ZB NOB Brežice

  Slovesnost v počastitev prve večje partizanske bitke na Primorskem, pri Abramu na Nanosu, Ajdovščina
  29.4.2017
  Spominska slovesnost v počastitev spomina na prvo večjo partizansko bitko na Primorskem 18.4.1942 in obletnica ustanovitve OF bo v soboto, 29. aprila 2017, ob 11.30 uri pri spomeniku na Nanosu.
  Organizator: ZB NOB Ajdovščina, KO ZB Predmeja, Občina Vipava

  Osrednja občinska proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Huda jama, Laško
  29.4.2017
  Osrednja občinska proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v soboto, 29. aprila 2017.
  Organizator: ZB NOB Laško

  Prireditev ob obletnici ustanovitve Gradnikove brigade, planina Golobar, Tolmin
  29.4.2017
  Prireditev ob obletnici ustanovitve Gradnikove brigade in bojev brigade – padlo je 42 borcev bo v soboto, 29. aprila 2017.
  Pohod na planino Golobar.
  Organizator: ZB NOB Tolmin

  Srečanje borcev in krajanov Turiške vasi – v spomin na Štajersko Lenčko, Slovenj Gradec
  30.4.2017
  Srečanje borcev in krajanov Turiške vasi v spomin na Štejersko Lenčko bo v nedeljo, 30. aprila 2017, ob 17. uri.
  Organizator: ZB NOB Slovenj Gradec

  • Viktorh

   Maja:

   Proslava pri spomeniku padlim borcem Bračičeve brigade, Čreta
   1.5.2017
   Prvomajski pohod na Čreto s proslavo pri spomeniku padlim borcem Bračičeve brigade bo v ponedeljek, 1. maja 2017.
   Organizator: KO ZB Nazarje, ZB NOB Zgornje Savinjske doline

   Spominska slovesnost pri obnovljenem “Šahmanovem bunkerju”, Leše, Mežiška dolina
   2.5.2017
   Pohod na Stari Pogorevc iz Leš oz. kmetije Kranjc. Na povratku spominska slovesnost pri obnovljenem”Šahmanovem bunkerju s spominsko sobo”, kjer sta padla sekretar OK KPS za Mežico Franc Šahman in Julka Božič bo v torek, 2. maja 2017, ob 11.30 uri.
   Organizator: KO ZB Leše, ZB NOB Mežiške doline

   Prireditev ob dnevu zmage, Ponikva pri Žalcu
   2.5.2017
   Prireditev ob dnevu zmage in v spomin padlim ruskim vojakom bo v torek, 2. maja 2017 v Ponikvi pri Žalcu.
   Organizator: ZB NOB Žalec

   Spominska svečanost ob obletnici usmrtitve vodstev OF Ljubljana, Smrečje pri Turjaku
   4.5.2017
   Spominska prireditev ob obletnici usmrtitive vodstev OF Ljubljana bo v četrtek, 4. maja 2017, ob 11. uri.
   Organizator: Društvo Zarja spomnov Velike Lašče, ZZB NOB Ljubljana

   Svečanost ob 72. obletnici bojev Gubčeve in Cankarjeve brigade pri osvoboditvi Kočevja
   4.5.2017
   Praznik KS Kočevje mesto ob 72. obletnici bojev Gubčeve in Cankarjeve brigade pri osvoboditvi Kočevja bo v četrtek, 4. maja 2017, ob 17.00 uri.
   Organizator: Občina Kočevje, ZB NOB Kočevje

   Mladinska kulturna prireditev v Vrtu spominov in tovarištva, na Petanjcih, Tišina
   5.5.2017
   Mladinska kulturna prireditev v Vrtu spominov in tovarištva bo v petek, 5. maja 2017 na Petanjcih.
   Organizator: ZB NOB Murska Sobota, Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija

   Spominska komemoracija pri grobnici vrhniških borcev in osvoboditeljev na Drči, Vrhnika
   5.5.2017
   Spominska komemoracija pri grobnici vrhniških borcev in osvoboditeljev bo v petek, 5. maja 2017, ob 17. uri.
   Organizator: ZB NOB Vrhnika

   Proslava ob 72. obletnici osvoboditve Vrhnike
   5.5.2017
   Proslava ob 72. obletnici osvoboditve Vrhnike bo v petek, 5. maja 2017, ob 19. uri.
   Organizator: ZB NOB Vrhnika, Občina Vrhnika

   Pohod po poteh Bračičeve brigade in srečanje padlih borcev, Žerjav, Mežiška dolina
   6.5.2017
   Pohod po poteh Bračičeve brigade in srečanje pri spomeniku padlih borcev bo v soboto, 6. maja 2017.
   Organizator: ZB NOB Mežiške doline, KO ZB Žerjav

   Spominska svečanost pri spomeniku ustanovitve 2. čete Šercerjevega bataljona, Mali Srebotnik, Borovnica
   6.5.2017
   Spominska svečanost pri spomeniku ustanovitve 2. čete Šercerjevega bataljona bo v soboto, 6. maja 2017.
   Organizator: ZB NOB Borovnica

   Pohod ob žici okupirane Ljubljane
   6.5.2017
   Pohod ob žici okupirane Ljubljane bo v soboto, 6. maja 2017
   Organizator: MOL, ZZB NOB Ljubljana, Zeleni prstan

   Svečanost pri spomeniku Franju Malgaju, Dobrije, Ravne
   6.5.2017
   Svečanost pri spomeniku Franju Malgaju bo v soboto, 6. maja 2017, ob 15. uri.
   Pohod po Malgajevi poti Ravne -Tolsti vrh-Dobrije.
   Organzator: ZB NOB Ravne, Koroško domoljubno društvo Franja Malgaja, ZB NOB Mežiške doline

   Prireditev v počastitev osvoboditve Kopra in političnih zapornikov iz koprskega zapora
   6.5.2017
   Prireditev v počastitev osvoboditve Kopra in politčnih zapornikov iz koprskega zapora bo v soboto, 6. maja 2017.
   Organizator: ZB NOB Koper

   Spominska prireditev pred ruskih spomenkom na Ocinju, Murska Sobota
   7.5.2017
   Spominska proslava pred ruskim spomenikom bo v nedeljo, 7. maja 2017 na Ocinju.
   Organizator: KO ZB Rogaševci, ZB NOB Murska Sobota

   Spominska svečanost ob obletnici smrti partizanov, planina Prehod, Tolmin
   7.5.2017
   Spominska svečanost ob obletnici smrti partizanov bo v nedeljo, 7. maja 2017
   Organizator: ZB NOB Tolmin

   2. pohod po poti Marka Redelonghija, Kobarid
   7.5.2017
   2. pohod po poti Marka Redelonghija od Zapotoka v Benečiji do Brd nad Breginjem bo v nedeljo, 7. maja 2017, ob 7. uri.
   Slovesnost ob Markovem grobu bo ob 11.30 uri na pokopališču v Sedlu. Ob 13. uri bo spominska slovesnost pri spomeniku na Brdcah.
   Organizator: ZB NOB Kobarid, PD Kobarid, ANPI Nadiških dolin in Planinska družina Benečije

   Spominska slovesnost pri spomeniku na Orlah, Ljubljana
   8.5.2017
   Spominska slovesnost, ob prazniku Ljubljane, posvečena padlim v zadnjih bojih za Ljubljano bo v ponedeljek, 8. maja 2017, ob 11. uri na Orlah.
   Organizator: MOL, ZZB NOB Ljubljana

   Spominska slovesnost za padlimi ruskimi vojnimi ujetniki, Črneče, Dravograd
   8.5.2017
   Spominska slovesnost za padlimi ruskimi vojnimi ujetniki bo v ponedeljek, 8. maja 2017, ob 17. uri v Črnečah.
   Organizator: ZB NOB Dravograd, Občina Dravograd

   Zborovanje in baklada na predvečer dneva zmage, Sabotin
   8.5.2017
   Zborovanje in baklada na predvečer dneva zmage bo v ponedeljek, 8. maja 2017 na Sabotinu.
   Organzator: Društvo “Maj 45”, ZB NOB Nova Gorica

   Proslava v spomin na podpis kapitulacije fašizma, Topolšica, Velenje
   9.5.2017
   Proslava v spomin na podpis kapitulacije fašizma bo v torek, 9. maja 2017 v Topolšici.
   Organizator: ZB NOB Velenje

   Prireditev ob obletnici zmage in kapitulacije nemške skupine armad “E”, Letuš, Žalec
   9.5.2017
   Prireditev ob obletnici zmage in kapitulacije nemške skupine armad “E” bo v torek, 9. maja 2017 v Topolšici.
   Organizator: ZB NOB Žalec

   Spominska svečanost pri spomeniku zmage in grobnici Rdečearmejcev, Murska Sobota
   9.5.2017
   Spominska svečanost pri spomeniku zmage in grobnici Rdečearmejcev bo v torek, 9. maja 2017, ob 11. uri na pokopališču v Murski Soboti.
   Organizator: ZB NOB Murska Sobota, Občina Murska Sobota

   Prireditev s pohodom ob dnevu zmage, Frankolovo, Vojnik-Dobrna
   9.5.2017
   Prireditev ob dnevu zmage bo v torek, 9. maja 2017 v Frankolovem.
   Organizator: ZB NOB Vojnik-Dobrna

   Spominska slovesnost na kraju uničenja partizanske bolnice T. Zajca, Komendska dobrava, Kamnik
   12.5.2017
   Spominska slovesnost na kraju uničenja partizanske bolnice T. Zajca bo v petek, 12. maja 2017.
   Organizator: ZB NOB Kamnik, Občina Komenda, KO ZB Komenda

   3. nočni pohod “Po poteh spomina iz NOB” Mislinja-Poljana
   12.5.2017
   3. nočni pohod Mislinja-Poljana”Po poteh spomina iz NOB” bo v petek, 12. maja 2017 ob 23. uri.
   Organizator: ZB NOB Slovenj Gradec

   Osrednja proslava ob 72. obletnici zadnjih bojev II. svetovne vojne na evropskih tleh, Poljana, Mežiška dolina
   13.5.2017
   Osrednja proslava ob 72. obletnici zadnjih bojev II. svetovne vojne na evropskih tleh bo v soboto, 13. maja 2017, ob 11. uri na Poljani.
   Organizator: ZB NOB Mežiške doline, občina Prevalje

   19. srečanje borcev NOB z občani Trzina ob 76. obletnici vstaje in prazniku občine Trzin
   13.5.2017
   19. srečanje borcev NOB z občani Trzina ob 76. obletnici vstaje in prazniku občine Trzin bo v soboto, 13. maja 2017.
   Organizator: ZB NOB Trzin

   Slovesnost v spomin na 18. padlih partizanov, Slejki, Ravne nad Črničami, Ajdovščina
   13.5.2017
   Slovesnost v spomin na 18. padlih partizanov jurišnega bataljona XXX. divizije IX. korpusa bo v soboto, 13. maja 2017, ob 11. uri.
   Organizator: ZB NOB Ajdovščina-Vipava

   Slovesnost v spomin na spopad TIGR-ovcev z italijansko policijo, Mala gora, Ribnica
   13.5.2017
   Slovesnost v spomin na spopad TIGR-ovcev z italijansko policijo bo v soboto, 13. maja 2017, ob 11. uri na Mali gori nad Ribnico.
   Organizator: ZB NOB Ribnica, Društvo TIGR

   Proslava ob obletnici napada na nemški vlak, Vuhred, Radlje ob Dravi
   14.5.2017
   Proslava ob obletnici napada na nemški vlak bo v nedeljo, 14. maja 2017, ob 15. uri v Vuhredu.
   Organizator: ZB NOB Radlje ob Dravi, ZB NOB Vuhred

   Pohod na Škabrijel s Kekca, Ravnice in Prevala, Nova Gorica
   14.5.2017
   Pohod na Škabrijel s Kekca, Ravnice in Prevala bo v nedeljo, 15. maja 2017.
   Organizator: ZB NOB Nova Gorica

   Srečanje pri spominskem obeležju, Bukovje pri Polici, Grosuplje
   20.5.2017
   Srečanje pri spominskem obležju v spomin odhoda partizanov II. grupe odredov na Štajersko bo v soboto, 20. maja 2017.
   Organizator: ZB NOB Grosuplje

   Prireditev ob 76. obletnici ustanovitve PO OF za Štajersko, Govce, Laško
   20.5.2017
   Prireditev ob dnevu upora ob 76. obletnici ustanovitve PO OF za Štajersko bo v soboto, 20. maja 2017, s pohodom po poteh OF Rimske Toplice-Govce.
   Organizator: ZB NOB Laško

   Prireditev ob 75. obletnici prvega napada borcev NOB na Osilnico, Kočevje
   20.5.2017
   Prireditev ob 75. obletnici prvega napada borcev NOB na Osilnico bo v soboto, 20. maja 2017, ob 11. uri v Osilnici.
   Organizator: ZB NOB Kočevje, Občina Osilnica

   Slovesnost v spomin na ustanovitev Brkinske čete, Kozjane, Sežana
   20.5.2017
   Slovesnost v spomin na ustanovitev Brkinske čete in njene boje spomladi 1943 bo v soboto, 20. maja 2017 v Kozjanah.
   Organizator. ZB NOB Sežana, KO ZB Divača, KO ZB Divača

   Slovesnost ob 73. obletnici bitke z močno italijansko vojaško enoto, Bela, Ajdovščina
   20.5.2017
   Slovesnot ob 73. obletnici bitke pripadnikov Vipavske čete z močno italijansko vojaško enoto bo v soboto, 20. maja 2017, ob 17. uri v Beli.
   Organizator: ZB NOB Ajdovščina-Vipava

   38. pohod k partizanski bolnici Trate-Travnik, Zgornje Savinjska dolina
   20.5.2017
   38. pohod k partizanski bolnici Trate-Travnik bo v soboto, 20. maja 2o17.
   Organizator: ZB NOB Zgornje Savinjska dolina

   Proslava v spomin na poboj 10 talcev, Gornje Cerovo, Nova Gorica
   21.5.2017
   Tradicionalna proslava v spomin na poboj 10 talcev in Mirka Brezavščka bo v nedeljo, 21. maja 2017, ob 15. uri v Gornjem Cerovem, Kojsko.
   Organizator: ZB NOB Nova Gorica, KO ZD Dobrovo in Kojsko

   Mednarodna prireditev v spomin na tragičen dogodek, Peternel, Nova Gorica
   21.5.2017
   Mednarodna tradicionalna proslava v spomin na tragičen dogodek, ko se je okupator maščeval za izgube bo v nedeljo, 21. maja 2017, ob 17. uri.
   V hišo pri Peternelu je nagnal 22 žena, otrok, starčkov in partizanov ter vse skupaj zažgal.
   Organizator: ZB NOB Nova Gorica, KO ZB Kojsko in Dobrovo

   7. Mrazekov pohod k partizanski bolnici v Bočkih grabnih, Zgornje Savinjska dolina
   27.5.2017
   7. Mrazekov pohod k partizanski bolnici v Bočkih grabnih bo v soboto, 27. maja 2017. Pohod od spomenka v Bočni do partizanske bolnice v Bočkih grabnih. Proslava pri obeležju bolnice.
   Organizator: KO ZB Bočna, ZB NOB Zgornje Savinjske doline

   Prireditev ob obletnici požiga Gabrovice, Koper
   27.5.2017
   Prireditev ob obletnici požiga Gabrovice bo v soboto, 27. maja 2017. Proslava in pohod po poti Kosovelove brigade Rižana-Gabrovica.
   Organizator: ZB NOB Koper

   Tradicionalni pohod na planino Sleme, Tolmin
   28.5.2017
   Tradicionalni pohod na Planino Sleme-prizorišče bojev Gregorčičeve brigade in Idrijsko-tolminskega odreda na Rdečem robu, kjer je padlo 60 partizanov bo v nedeljo, 28. maja 2017.
   Organizator: ZB NOB Tolmin, PD Tolmin, SB Gregorčieve brigade

   Proslava v spomin padlim v NOB, Vinska gora pri Velenju
   28.5.2017
   Proslava v spomin padlim v NOB bo v nedeljo, 28. maja 2017 na Vinski gori pri Velenju.
   Organizator: ZB NOB Velenje

   Prireditev ob obletnici streljanja talcev, Griže, Žalec
   28.5.2017
   Prireditev ob obletnici streljanja talcev bo v nedeljo, 28. maja 2017 v Grižah.
   Organizator: ZB NOB Žalec

   Spominska slovesnost “Janče 2017”
   28.5.2017
   Spominska slovesnost “Janče 2017” ob 75. obletnici ustanovitve prve slovenske brigade in II. grupe odredov bo v nedeljo, 28. maja 2017, ob 11. uri. Pohod Laze-Janče in Polje-Janče
   Organizator: ZB NOB Ljubljana Moste-Polje, MO ZB Ljubljana

   Slovesnost v spomin na delovanje partizanske kurirske postje P-2 in P-14, Podraga, Ajdovščina
   28.5.2017
   Slovesnost v spomin na delovanje partizanske kurirske postaje P-2 in P-14 bo v nedeljo, 28. maja 2017. Začetek se začne s pohodom ob 7. uri s pohodom na Ocinco-Štjak. Zaključek prirediteve ob 16. uri v kulturnem domu v Podragi.
   Organizator: ZB NOB Ajdovščina-Vipava

   • Viktorh

    Junij:

    Spominska prireditev v počastitev spomina na požig vasi in izgon vaščanov v internacijo, Cesta, Ajdovščina
    2.6.2017
    Spominska prireditev v počastitev spomina na požig vasi in izgon vaščanov v interancijo bo v petek, 2. junija 2017, ob 17. uri
    Organizator: ZB NOB Ajdovščina-Vipava, KO ZB Vipavski Križ in KS Cesta

    Srečanje v spomin na narodnega heroja Jožeta Šeška, Konca vas, Kočevje
    3.6.2017
    Srečanje v spomin na narodnega heroja Jožeta Šeška bo v soboto, 3. junija 2017, ob 11. uri.
    Organizator: ZB NOB Kočevje, Vaško društvo Konca vas

    Spominska prireditev posvečena prvemu sekretarju KPS za Mežiško dolino, Lubasova domačija, Podkraj, Mežiška dolina
    3.6.2017
    Spominska prireditev v spomin prvemu sekretarju KPS za Mežiško dolino bo v soboto, 3. junija 2017, ob 11. uri pri Lubasovi kmetiji v Podkraju.
    Organizator: ZB NOB Mežiške doline, KO ZB Kotlje

    Prireditev v spomin na partizansko saniteto, Doblar, Nova Gorica
    3.6.2017
    Prireditev v spomin na partizansko saniteto-okrevališče pod Skalco bo v soboto, 3. junija 2017.
    Organizator: KO ZB Ročinj, ZB NOB Nova Gorica

    Proslava ob spominu na nacistični teror, Dolenja vas, Sežana
    3.6.2017
    Proslava ob spominu na nacistični teror bo v soboto, 3. junija 2017 v Dolenji vasi.
    Organizator: ZB NOB Sežana

    Tekmovanje v orientaciji “Za pokal Gubčeve brigade”, Mokronog, Trebnje
    3.6.2017
    Tekmovanje v orientaciji “Za pokal Gubčeve brigade” bo v soboto, 3. junija 2017 pred OŠ Mokronog.
    Organizator: ZB NOB Trebnje, KO Mokronog-Trebelno, Občina Mokronog-Trebelno

    Pohod in proslava pri spomeniku Zidanškove brigade, Mala Kopa na Pohorju, Slovenj Gradec
    3.6.2017
    Pohod in proslava pri spomeniku Zidanškove brigade bo v soboto, 3. junija 2017, ob 11. uri Mala Kopa na Pohorju.
    Organizator: KO ZB Šmartno, ZB NOB Slovenj Gradec

    7. pohod k partizanski bolnici, Robanov kot, Solčava, Zgornja Savinjska dolina
    3.6.2017
    7. pohod k partizanski bolnici bo v soboto, 3. junija 2017 v Robanovem kotu.
    Organizator: ZB NOB Zgornja Savinjska dolina

    Osrednja spominska slovesnost ob 72. obletnici osvoboditve taborišlča Ljubelj, Podljubelj
    10.6.2017
    Osrednja slovenska spominska slovesnost z mednarodno udeležbo ob 72. obletnici osvoboditve taborišča Ljubelj bo v soboto, 10. junja 2017, ob 11. uri pri spomeniku v Podljubelju.
    Organizator: KO žrtev vojnega nasilja pri ZZB NOB Slovenije, Občina Tržič, ZB NOB Tržič

    Spominska svečanost v spomin na prihod XIV. divizije na Koroško, Obretanovo, Mežiška dolina
    10.6.2017
    Spominska svečanost v spomin na prihod XIV. divizije bo v soboto, 10. junija 2017, ob 11. uri pri spomeniku na Obretanovem.
    Pohod ob 9. uri.
    Organizator: KO ZB NOB Ravne, ZB NOB Mežiške doline

    Pohod po poteh spomenikov NOB, Postojna
    10.6.2017
    Pohod po poteh spomenikov NOB bo v soboto, 10. junija 2017.
    Organizator: ZB NOB Postojana

    4. spominski pohod k spomenikom v Čreti
    10.6.2017
    4. spominski pohod k spomenikom v Čreti bo v soboto, 10. junija 2017.
    Organizator: ZB NOB Zgornja Savinjska dolina.

    Spominska prireditev ob obletnici nemškega napada na štab IV. operativne cone, Tolsti vrh, Zg. Savinjska dolina
    10.6.2017
    Spominska prireditev ob obletnici nemškega napada na štab IV. operativne cone bo v soboto, 10. junija 2017.
    Organizator: ZB NOB Zgornja Savinjska dolina

    Prireditev v počastitev krško-muljavske bitke, Muljava, Grosuplje
    10.6.2017
    Spominska svečanost v počastitev krško-muljavske bitke bo v soboto, 10. junija 2017, ob 11. uri.
    Organizator: ZB NOB Grosuplje

    Prireditev v spomin na zdravnika dr. Petra Držaja in zavezniške častnike, Češnjice, Kamnik
    11.6.2017
    Prireditev v spomin na zdravnika dr. Petra Držaja, ameriškega kapetana c. Fisherja in še dveh ameriških in britanskih častnikov, ki so padli leta 1944 bo v nedeljo, 11. junija 2017, ob 10. uri.
    Organizator: Občina Kamnik, KO ZB Tuhelj, ZB NOB Kamnik

    Srečanje članov ZB NOB Tolmin in upokojencev Posočja, Most na Soči, Tolmin
    15.6.2017
    Srečanje članov ZB NOB Tolmin in upokojencev Posočja v spomin na dogodke iz NOB bo v četrtek, 15. junija 2017.
    Organizator: ZB NOB Tolmin

    Prireditev ob obletnici osvoboditve nad nacifašizmom, Kostel-Fara, Kočevje
    17.6.2017
    Prireditev ob obletnici osvoboditve nad nacifašizmom bo v soboto, 17. junija 2017, ob 11. uri v Kostelu.
    Organizator: ZB NOB Kočevje, Občina Kostel

    Slovesnost -Tabor narodnega heroja Janka Premrla Vojka, Brinov grič, Idrija-Cerkno
    17.6.2017
    Slovesnost – Tabor narodnega heroja Janka Premrla Vojka bo v soboto, 17. junija 2017, ob 15. uri na Brinovem Griču.
    Organizator: ZB NOB Idrija-Cerkno

    Prireditev ob prazniku Pameč, kmetija Jesenk nad Pamečami, Slovenj Gradec
    18.6.2017
    Prireditev ob prazniku Pameč bo v nedeljo, 18. junija 2017, ob 11. uri. Pohod k spomeniku 12-ih ustreljenih talcev ob 9. uri.
    Organizator: KO ZB Pameče, ZB NOB Slovenj Gradec

    Proslava v spomin na narodno heroino Mihaelo Škapin Drino, Veliko Polje, Sežana
    18.6.2017
    Proslava v spomin na narodno heriono Mihaelo Škapin Drino bo v nedeljo, 18. junija 2017.
    Organizator: ZB NOB Sežana

    Proslava ob dnevu državnosti, Žalec
    23.6.2017
    Proslava ob dnevu državnosti bo v petek, 23. junija 2017 v Žalcu.
    Organizator: ZB NOB Žalec

    Prireditev Pod lipo samostojnosti, Cerkvenjak
    24.6.2017
    Prireditev “Pod lipo samostojnosti” ob v soboto, 24. junija 2017 v Cerkvenjaku.
    Organizator: ZB NOB Cerkvenjak

    Proslava v spomin na drugi požig Šmarij, Šmarje pri Kopru
    24.6.2017
    Proslava v spomin na drugi požig Šmarij in rešitev talcev bo v soboto, 24. junija 2017.
    Organizator: ZB NOB Koper

    Osrednja proslava ob dnevu državnosti, Rigonce, Brežice
    24.6.2017
    Osrednja proslava ob dnevu državnosti bo v soboto, 24. junija 2017, ob 20. uri v Rigoncah.
    Organizator: ZB NOB Brežice in drugi

    Občinska proslava ob dnevu državnosti, Trzin
    24.6.2017
    Občinska proslava ob dnevu državnosti bo v soboto, 24. junija 2017 v Trzinu.
    Organizator: ZB NOB Trzin

    Proslava ob dnevu državnosti, mejni prehod Radelj, Radlje ob Dravi
    24.6.2017
    Proslava ob dnevu državnosti bo v soboto, 24. junija 2017, ob 15. uri na mejnem prehodu Radelj.
    Organizator: ZB NOB Radlje ob Dravi

    Dvodnevni pohod po poteh XIV. divizije, Dolič-Paučkove bolnišnice
    24.6.2017
    Dvodnevni pohod po poteh XIV. divizije se bo začel v soboto, 24. junija ob 7.30 uri iz Doliča.
    Organizator: ZB NOB Slovenj Gradec

    Proslava ob dnevu državnosti, Velenje
    24.6.2017
    Proslava ob dnevu državnosti bo v soboto, 24. junija 2017 v Velenju.
    Organizator: ZB NOB Velenje

    Prireditev pri obnovljenih Paučkovih partizanskih bolnišnicah, Trška gora, Slovenj Gradec
    25.6.2017
    Prireditev pri obnovljenih Paučkovih partizanskih bolnišnicah bo v nedeljo, 25. junija 2017, ob 12. uri.
    Organizator: ZB NOB Slovenj Gradec, MO ZB Slovenj Gradec, Taborniška organizacija “Severni kurir”Slovenj Gradec

    Proslava ob državnem prazniku in obletnici bojev in žrtev iz NOB, planina Kovačič, Tolmin
    25.6.2017
    Proslava ob državnem prazniku in ob obletnici bojev in žrtev iz NOB ter srečanje z beneškimi Slovenci bo v nedeljo, 25. junija 2016.
    Organizator: ZB NOB Tolmin, KS Volče

    Prireditev ob dnevu državnosti, Ljubelj pri Tržiču
    25.6.2017
    Prireditev ob dnevu državnosti bo v nedeljo, 25. junija 2017 na Ljubelju.
    Organizator: ZB NOB Tržič

    Pohod ob dnevu državnosti po obeležjih iz NOB, Tišina-Petanjci
    25.6.2017
    Pohod ob dnevu državnosti po obeležjih NOB bo v nedeljo, 25. junija 2017.
    Organizator: ZB NOB Murska Sobota

    Pohod ob dnevu državnosti, Vuzenica
    25.6.2017
    Pohod ob dnevu državnosti bo v nedeljo, 25. junija 2017.
    Organizator: ZB NOB Radlje ob Dravi

    Srečanje borcev in občanov pri spomeniku padlim borcem I. Pohorskega bataljona, Završe
    25.6.2017
    Srečanje borcev in občanov ob zaključkui občinskega praznika Mislinja bo v nedeljo, 25. junija 2017, ob 13. uri pri spomeniku padlim borcem I. Pohorskega bataljona v Završah.
    Organizator: ZB NOB Slovenj Gradec

    Prireditev v spomin na boje in padle borce XIV. divizije, Skorno nad Šoštanjem, Velenje
    25.6.2017
    Prireditev v spomin na boje in padle borce XIV. divizije bo v nedeljo, 25. junija 2017 v Skornem nad Šoštanjem.
    Organizator: KO ZB Skorno Florjan, ZB NOB Velenje

    Proslava ob dnevu državnosti, Dobrna
    25.6.2017
    Proslava ob dnevu državnosti bo v nedeljo, 25. junija 2017 v Dobrni.
    Organizator: ZB NOB Vojnik-Dobrna

    Osrednja občinska proslava v spomin na prve krške borce in izgnance, Krško
    25.6.2017
    Osrednja občinska proslava v spomin na prve krške borce in izgnance bo v nedeljo, 25. junja 2017 v Krškem.
    Organizacija: ZB NOB Krško

    Spominska prireditev ob grobnici in spomeniku IX. korpusa, Predmeja, Ajdovščina
    25.6.2017
    Spominska prireditev v spomin na 365 padlih borcev NOB bo v nedeljo, 25. junija 2017, ob 16. uri pri spomeniku IX. korpusu v Predmeji.
    Organizator: Občina Ajdovščina in Vipava, ZB NOB Ajdovščina, KO ZB Predmeja, ZVVS, ZS, OŠ Ajdovščina in Vipava

    Proslava v spomin 74-letnice napada na nemško vojaško letališče, Cerklje ob Krki, Brežice
    30.6.2017
    Proslava v spomin na 74. obletnico napada na nemško vojaško letališče med II. svetovno vojno in 26. obletnico napada TO RS na letališče JLA leta 1991 bo v petek, 30. junija, ob 18. uri v Cerkljah ob Krki.
    Organizator: ZB NOB Brežice in drugi

    Torej, potrebujejo denar!

    • pajot

     Manjka spomenik v Kočevskem rogu,kjer se je kardelj usral od strahu,ko je bežal pred Italijani.

     • Viktorh

      Ja, če pa bi hoteli obeležite vse njihove bege in svinjarije, ki so jih počeli, pa bi imeli vsak dan po 10 in več prireditev

    • totex39

     Čestitke Viktorh, za tako obširni razpored teh komunističnih pezdunov, ki se vedno bolj širijo. Že zaradi tega jih je potrebno kaznovati in prepovedati njihovo delovanje.

     • janez cepec

      sej lahko ppozna zadeve, sej biu komunajzar pa UDBOUC

  • Gru

   Isto treba ukinit placevanje RKC- ju , ki nam pobere se vec kakor ti borci ;)

   • Viktorh

    Kar navedi podatke o financiranju…

    • Gru

     Loh zacneva z zvonom1 in 2, pa pol ves kes , k ga RKC dobi mesecno, pride krepko cez par milijonov ;)

     • Viktorh

      Pusti tu Zvon 1 in dve, ker gre za dejavnost – finančni instituciji, ki sta zavozili tako kot mnoge državne. Potem lahko govoriva o TEŠ6.

      Navedi koliko denarja in zakaj ga dobi RKC.

  • janez cepec

   proklet bumbar UDBOUSKI, kdo t’ je pa use to napisu, sej ti s tvojo pomožno šolo nisi sposobn skup sklamfat kej tacga. ne seri preveč s kešnim odvzemi, de ne bomo teb pobral usega, kar si dubu kot plačilo za krvave rabotre, k si jih devu po vojksk, ko si cinkaru pa pobivu sovašane.. sej se ti bliža zadnja ura, hvala Bog, tud ti prideš na vrsto, Padalc je že potrdu udeležbo, je že podmazu puškomitraljez, poj pa gasa

   • Viktorh

    Še nekaj zate, šupko:

    Svet Zveze združenj borcev za vrednote NOB (v nadaljevanju Svet ZZB) je na seji dne 16. marca razpravljal o poskusih nekdanjih kolaborantov in njihovih današnjih naslednikov, da bi z vsakovrstnimi ponarejanji zgodovinskih dejstev in njihovo popačeno razlago revidirali razumevanje druge svetovne vojne po svetu in doma. Tako hočejo diskvalificirati narodno osvobodilno gibanje (poslej NOG), ga celo kriminalizirati, sebe in svoja medvojna kvizlinška ravnanja pa razglasiti za boj proti komunizmu in celo za zmagovita. Svet ZZB ugotavlja, da so bili vsi ti poskusi v zadnjih več kot dvajsetih letih že večkrat z dejstvi in dokumenti zavrnjeni. Zato se Svet ZZB ne oglaša s to javno izjavo, da bi ponovil, kar je bilo že večkrat povedano in napisano, temveč zato, ker čakajo Slovenijo, članico Evropske unije, težki časi. Države članice EU in zato seveda tudi Slovenija bodo morale zbrati veliko modrosti in poguma, zgodovinskih izkušenj, samozavesti, strpnosti in solidarnosti, da bodo težave prebrodile. Po mnenju Sveta ZZB je ena izmed poglavitnih težav današnje Evrope ta, da se v zaostrenih gospodarskih in socialnih razmerah znova oglašajo nacionalna in rasna nestrpnost, zahteve po vse več nasilja nad drugačnimi, po militarizaciji policije, vse skupaj pa ima za posledico vse manj svobode (tudi medijev) in vse manj spoštovanja človekovih pravic.

    Vsi ti pojavi in težnje močno spominjajo na fašistična in nacistična gesla, dejanja in ravnanja v prvi polovici prejšnjega stoletja, ki so se jim uprle protifašistične sile med drugo svetovno vojno in po njej. Tudi zdaj se bodo takšnim pojavom morale upreti evropske svobodomiselne sile. Svet ZZB je prepričan, da bo Slovenija svoj prispevek k oblikovanju EU kot nosilke miru, strpnosti, mednarodnega enakopravnega sodelovanja na vseh področjih, zlasti pa pri obrambi in utrjevanju demokratičnih vrednot, to je strpnosti, vladavine prava, spoštovanja človekovega dostojanstva in pravic, lahko ponudila samo, če bo gradila na vrednotah, ki jih je razvila in gojila v teku NOB; to pa so zlasti pogum, samozavest ene od zmagovalk v vojni proti fašističnemu barbarstvu, solidarnost, kultura in zavračanje hlapčevstva, kolaborantstva in narodnega izdajstva.

    Zato Svet ZZB znova poudarja, da je bilo narodno osvobodilno gibanje seveda tudi revolucija v žlahtnem in ne slabšalnem pomenu tega pojma, in sicer zato, ker je bilo hkrati z narodno osvobodilnim tudi protifašistično ter socialno in kulturno revolucionarno gibanje za novo, socialno pravično in narodnostno enakopravno družbeno ureditev Jugoslavije po vojni. Vse omenjene sestavine NOG so medsebojno neločljivo povezane in soodvisne, tako da jih je mogoče ločeno obravnavati samo v analitične namene. Prav tako pa tudi nobene od njih ni bilo mogoče uresničevati brez oboroženega boja: narodne osvoboditve proti tuji sovražni okupaciji; družbeno pravične in narodnostno enakopravne ureditve proti narodnostno neenakopravni in kapitulantski kraljevini; ljudske demokracije proti nacifašistični, rasistični, nečloveški diktaturi; preobrazbe slovenskega ‘naroda-hlapcev’ v narod svobodnih gospodarjev na svojih tleh. Vsaka omenjena sestavina narodno osvobodilnega gibanja je po definiciji revolucionarna.

    Eden od očitkov, ki ga nekdanji okupatorjevi sodelavci naslavljajo na NOB, je, da ni bilo legitimno, češ da je rušilo zakonito vlado kraljevine Jugoslavije v Londonu. V resnici pa izhaja legitimnost vseh sestavin NOG iz množične podpore prebivalstva. Partizani in nobena od vseh drugih organizacij in organov NOG se ne bi mogli obdržati niti kratek čas, če ne bi imeli podpore velike večine prebivalstva.

    V Sloveniji je potekal proces izgradnje ljudske oblasti, ki je narodno osvobodilnemu gibanju zagotavljal legitimnost in ob tem tudi legalnost, od Odloka o zaščiti slovenskega naroda 16. septembra 1941 preko ustanavljanja krajevnih odborov NOB in Kočevskega zbora-parlamenta sui generis ter drugega zasedanja Avnoja 1943, zasedanja Slovenskega narodno osvobodilnega odbora februarja 1944 do sporazuma Tito Šubašić, prvega zasedanja slovenske vlade 5. maja 1945 in ustave 1946.

    Tu med vojno ni potekala nikakršna državljanska vojna. Strani v spopadu so bile jasno opredeljene. Na eni strani so bile okupacijske sile osi in sile domačih kolaborantov, ki so bile pod tujim poveljstvom, od okupatorjev oborožene in oskrbovane – na drugi sile narodno osvobodilnega gibanja, ki so bile od vsega začetka sestavni del zavezniških, protifašističnih sil; te so že konec 1941 z ljudsko vstajo v Poljanski in Selški dolini ter z dražgoško bitko začele na sebe vezati znatne nemške policijske in vojaške sile.

    Komunistična partija Slovenije je bila nesporno vodilna politična sila NOG, vendar med NOB v Sloveniji razen graditve novih organov oblasti, kar pomeni dejansko zanikanje poslušnosti kralju in ‘londonski vladi’, ni izvajala nobenih drugih revolucionarnih ukrepov. Posamični primeri sektaštva, vojvodstva in neutemeljenega nasilništva, ki jih revizionisti zdaj zlorabljajo za vsakršno politično in moralno diskvalifikacijo in celo kriminalizacijo NOB, so bili predmet ostrih ukrepov vodstva zoper nosilce pojavov.

    Zmaga v vojni in dejanski prevzem oblasti po koncu vojne na vsem ozemlju nekdanje Jugoslavije sta omogočili komunistični partiji nadaljnje revolucionarne ukrepe za vzpostavitev temeljev nove ureditve, predvsem razlastitev polaščevalcev in vzpostavitev družbene lastnine nad proizvajalnimi sredstvi. Posebnega poudarka je vredno dejstvo, da se je to dogajalo ob podpori velike večine prebivalstva – čeprav je pri tem prihajalo tudi do veliko nepotrebnega nasilja, kar je ZZB že večkrat javno obžalovala in obsodila. Ne v opravičilo, temveč kot pojasnilo, je treba povedati, da se je jugoslovanska komunistična partija pri tem ravnala po vzorcih sovjetske revolucije in stalinizma, ker drugih pač ni bilo.

    Zato moramo še posebej opozoriti na napad Stalinovega informbiroja na Jugoslavijo in Tita, saj pomeni začetek konca nasilniškega enostrankarskega režima pri nas. Po dveh letih nasilnih ukrepov za ohranitev režima (Goli otok), negotovosti in omahovanja so se od leta 1950 naprej začele temeljito spreminjati razvojne smeri jugoslovanskega socializma. Z gesli ‘tovarne delavcem’ in ‘oblast ljudstvu’ se je začelo iskanje novih, izvirnih poti s skupnim poimenovanjem ‘samoupravljanje’. V njegovih okvirih so se počasi in s težavami, pa vendarle, uveljavljale težnje demokratičnega pojmovanja socializma. – To pa je nova zgodba, ki ne sodi v okvir te izjave, čeprav bi tudi zaslužila vso pozornost – kot eden izmed možnih izhodov iz krize neoliberalistično delujočega kapitalizma in njegove ‘demokracije’.

    Svet ZZB meni, da je bilo vse to treba povedati v informacijo mlajšim rodovom, ki jih z vztrajnim ponarejanjem zgodovinskih dejstev zavajajo v zmoto – med drugim prav zdaj tudi s postavljanjem spomenika, ki bo simbolično izenačeval borce za svobodo in tiste, ki so se vdinjali nacifašističnim okupatorjem.

    A viš, še kar trdijo, da so nas osvobodili…

  • KIKI

   Z vsem spoštovanjem, Viktorh! Zdaj vem, zakaj ostareli borčevski bedanci niso
   delali niti en dan v letu od 9.maja 1945 dalje! No, tudi prej se niso pretegnili,
   razen takrat, ko so bežali pred Nemci in za sabo puščali krvave sledi ljudi, ki so jih
   po poti pobijali.

 • Johan

  Združenje ZB je prevara za pranje ideologije in denarja. Borce so tako ali tako vse pobili po vojni, ostala je komunistična drhal.

  • Dragan Krstič

   Majskih hroščev je še kar nekaj.

 • Demonkrat

  To je treba vse ukiniti.Vse kar je staro nad 35 let nima kaj iskati v politiki

 • althar

  Če dopustimo delovanje propagandistov Brozove teroristične bande, bi morali dopustiti tudi delovanje propagandistov Al-Kajde, ISIS ali NSDAP. Vsi ti se s terorističnimi sredstvi borijo (ali so se borili) za revolucijo in “osvoboditev” ljudstva. Od česa, pa vedo le sami.

 • montyamp

  Rdeči murglofašizem je vsaj 1000 krat hujši od Hitlerjevega nacizma .
  Haha , Hitler je na svoje gledal , kidrićkardeljanska svojat je pa svoje pobila , da ne bi preveč pojedli .
  Pod Hitlerjem revščine na tem prostoru ni bilo , ZZB TUDI NE .
  DANES PA REVŠČINA JE ,
  ZVEZA ZDRUŽENJ BANDITSKEGA NASLEDSTVA TUDI …

 • Krtača17

  Zanimivo da domobrančki nimate za pokazat ene zmage na bojišču proti okupatorju. Mal vas že senilnost daje.

  • sprehajalec

   Praviš Dražgoše so pa obrnile tok vojne….

   • Prle

    To praviš ti, beri za seboj.

    • sprehajalec

     Si kdaj srečal kakšnega Dražgošana, ali ti je Brko Stanovnik povedal zgodbo?

  • montyamp

   Dobro da je Hitler komunistom plačal straženje železnic ,
   danes bi lahko govorili komaj
   O PRVEM TIRU .
   Kaj pa ljubljanski tramvaj ???
   https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljanski_tramvaj
   Za tovrsten napredek , VELIKE PENZIJE BANDITOM ???
   Ne me basat rdečkoti .

  • janez cepec

   na URHU so zmagval

 • montyamp

  ZZB

  ZVEZA ZDRUŽENJ BANDITOV ,
  NAPADALCEV SLOVENSKIH KLETI , SHRAMB IN PODSTREŠIJ .
  ZVEZA STRAŽARJEV ŽELEZNIC ZA HITLERJA .

 • montyamp

  Moji predniki so trdili in tako je tudi bilo :
  Nikoli po letu 1900 se ni tako dobro živelo kot pod Hitlerjem .
  Tisto da so blesavi židje naredili iz Nemcev stekle pse , je pa že druga pesmica .
  https://www.youtube.com/wat

  • Borut Stari

   Danes delajo enako pod Sorosevim vodstvom. Prebivalcem Evrope se bo kmalu strgalo.

 • željudin

  vojna se dobiva na fronti. ne pa s pobijanjem nosečih žensk po hišah, kot so to počeli partizani

 • montyamp

  Morilci ki so borce po vojni pobili ,so v glavnem pocrkali .
  Njihovi sinovi pa življenje s svojimi zločinskimi starši ,
  jemljejo kot NOB .
  Borba z norci ne šteje .

  • janez cepec

   domobranški pa belčki, skratka kolaborantske pizde, so tud po vojn nekak ponikline, njih sinovi pa bi bli radi zmagovalci WW2, čeprou, se to nekak po ostali EU ni prjel, zmaga izdajalcev, mislem

   • montyamp

    Kakšni izdajalci ???
    Če ti povem da je murglosrbski fašizem kriv za revščino , še nisem izdajalec ,
    Izdajalec si ti , ki zagovarjaš banditstvo
    in to usran in lačen.
    O potomstvu ne bom začel …………

 • Krtača17

  Partizani so trdoživi ker grejo vsako leto vsaj ene parkrat na sprehod po svobodni Sloveniji. Medtem ko boste desni zgnil od plesni ker se skrivate po Vatikanskih kleteh. Kdaj potem vrnete ljudem pokradeno zlato?

  • sprehajalec

   Ne gre za partizane, gre za deca komunistov. Ti pa so trdoživi, to pa je res.

   Imaš izračunano, koliko so ga tebi Vatikanci ukradli? Nekaj kg zagotovo. Levičarjem vedno nekdo krade.

   • Borut Stari

    Kdo sploh krade? Tisti, ki vrečo drži ali tisti, ki vanjo meče? Pametnjakoviči bodo rekli, da oba. Ne, ne drži. Ukradel je tisti, ki je to krajo naročil.

 • Olga

  Treba je vztrajati s tožbami! Vse do ustavnega sodišča! Če ne bo uspelo, zaradi krivosodja, se je treba obrniti na Evropsko sodišče za človekove pravice, saj je šlo v Sloveniji za genocid, ki nikoli ne zastara! Zločince je treba postaviti tja, kamor sodijo!

  • janez cepec

   škoda, k je šu Drobnič u penzijo, on bi jih kot bivši generalni državni tožilc, domobranc in UDBOUC sigurn sprocesioru.

 • Demonkrat

  Vsi se borijo za narod .Narod pa se bori za prezivetje.(dnevni in stalni migranti na delo v tujino ,delozacije ,vrste pred RK in karitas ,vrste na mejah …..)

  • KIKI

   To zelo dobro vedo naši komunistični vladarji, ki so ljudstvo pobili,
   vojno pa “dobili” z zavezniki…vedno se najdejo humanitarci, ki ljudem
   pomagajo ( spomnite se UNRE, brez katere bi po vojni vsi pocrkali !) ,
   danes je to Karitas in RK in ljudje s čustvi in razumevanjem do sočloveka.
   Med človekoljube pa ne spada rdeča bagra, pohlepna vlada, razni kvazi
   borci in usrani rdeči strankarski veljaki. Pri vseh mogočih anketah bi bilo enkrat
   samkrat dobro preveriti, kakšni so humanitarni prispevki osebkov kot so Kučan,
   Cerar, Zemljarič, Janković, Brglez, Lipicanarka, Murglca, Masleša, Tomička, Mesec,
   Štrukelj, Semolič, Židan in še in še bi lahko do neskončnosti naštevali, koga naj bi
   anketa zajela in ujela! Rezultati take ankete bi izkazali vso sramoto ničevosti
   družbenih zajedavcev, vso vulgarno izprijejenost v lažni humanosti do tega njim
   ničvrednega, ubobožanega naroda..
   Mi, volivci, pa jih bomo z njihovimi prevarami spet porinili na prestol in si uničili
   zadnje upanje na prihodnost

 • montyamp

  Dobro da je Hitler komunistom plačal straženje železnic ,
  danes bi lahko govorili komaj
  O PRVEM TIRU .
  Kaj pa ljubljanski tramvaj ???
  https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljanski_tramvaj
  Za tovrsten napredek , VELIKE PENZIJE BANDITOM ???
  Ne me basat rdečkoti …

 • Prle

  Od kdaj za vraga, pa so pravniki strokovnjaki za musko?

 • Krtača17

  The recent apology by Pope John Paul II holds little weight with the heirs and few elderly survivors of one of the bloodiest chapters in the Roman Catholic Church, the 1941-1945 atrocities by the Croatian Nazis known as the Ustashe. In April 1941, multi-ethnic Yugoslavia fell to the Nazis who wasted no time in installing the fanatical Ante Pavlics Catholic Ustashe in power in Croatia. With the blessing of the Roman Catholic Church and the active participation of clergy, especially Franciscan monks, the Ustashe killed 750,000 Serbs, Jews, and Roma in an orgy of violence that shocked even some of the Germans and revolted their Italian allies.

  Holocuast survivors in the USA are now suing to recover hundreds of millions of dollars of property looted by the Croatian Nazis, converted to gold, and held by the Vatican Bank for safekeeping. Rumours had circulated about the fantastic wealth that allowed Croatian war criminals to escape justice and live lives of luxury in South America, Spain, and even California until a June 1998 US State Department report confirmed the story.

  • Krtača17

   Pobiješ 700.000 ljudi, pol pa Papež reče sori in to je to za cerkev? Bo treba še kaj več kot to.

   • sprehajalec

    Si še kar pri stari številki iz Jasenovca? Ta številka je povzročila še eno vojno, leta 1991. Videl sem Spisek žrtev Jasenovca na netu, na njem sta tudi tudi Franc Rozman Stane, pa France Balantič.

 • David Lokatos

  JANSO NA OBLAST!!! A se zavedate da so vceraj opazili Kucana in Rupla na kosilu v gostilni??? TAKO ne gre vec!!!!

 • Duhec

  Zakaj prepovedovat, ukinjat?! Ustanovite še domobransko združenje…. na prste ene roke se boste prešteli.

  • sprehajalec

   Zaradi ogromnih proračunskih sredstev, ki jih Zveza Borcev dobi za svoje delovanje. Na drugi strani so pa lačni otroci v Sloveniji.

   • janez cepec

    ma dej nehi s tem, lačni so zarad pizdarij, k jih delao in so jih delale use, povdarjam, čist use SLO vlade, k namest, de bi se borile za malga človeka, filajo svoje žepe, pa kradejo ket srake, pa so to levi in pa desni, de ne bo nesporazuma. Janša pa njegova čreda so bli glih taki

    • sprehajalec

     Praviš vsi so glih. Eni 85% razpoložljivega časa na oblasti 27 let, na 45 let podlage, ampak če bi bili pa ta drugi na oblasti, bi bili pa čisto glih….

     • janez cepec

      ja folk je odloču tko, ane, na volitvah

     • sprehajalec

      Kaj ne bo, ko so ostala po vojni samo deca komunista. Druge so pa pobili. Brez milosti in kot edini v Europi. Poleg Hrvaške.

     • janez cepec

      ja zmerej pravem, de ste se zajebal, niste bli na taprau stran, vojsko ste zgubl, pa kukr dons to poskušate spreobrnt

     • montyamp

      Je reku na umu bolan ,
      gol,lačen in bos .
      Ni videl niti svojega nosu .

     • janez cepec

      u špegu se poglej, Bunksl

     • sprehajalec

      Ha, ha, moji so bili tehnično na partizanski strani, samo so spoznali svojo zmoto in zablodo partizanstva in komunizma. Druge so pa vse pobili.

      Tudi Finci so izgubili vojno z Sovjeti leta 1944, pa jih sovjeti niso likvidirali.

     • montyamp

      VOLITVE ???
      MONTAŽA UDBOPARTIJSKE TERORISTIČNE CELICE :
      KRIVOSODJE – PRIMER PATRIA

     • janez cepec

      ja taki ste črnuhi, če zmagate, je use OK, če pa zgubite, je pa use zlagan pa podkuplen, pa lažiran. isto pravte za sodstvo, pa še kej. pa tolkrat ste že popušil, de bi se zdej pa uhka že navadl, ne pa de Kalimerovsko klobasate z vašmu ljubljenmuvodjem eno in isto stvar dan na dan

     • montyamp

      EU vas gleda , ne boste več pobijal , haha .
      Krivosodje crkuje , haha .

   • Duhec

    Ja sej. Pa jih naj dobi še Zveza domobrancev oz Zveza poražencev

    • montyamp

     Se podelam na BANKROT zmagovalce .

    • sprehajalec

     Kje pa si našla takšno Zvezo? Kolikor vem so bili domobranci vsi likvidirani, kar je edinstven primer v Europi, kar Slovenijo in Slovence postavlja na čelo europskih nacij po krvoločnosti.

    • Krtača17

     Oni so pa že dobil – tist kar so pokradl, pa še tist morjo vrnt. To jim pač pripada.

   • Krtača17

    Tudi posranci dobijo nadomestila sam ti si pač ena rit, sicer ne vem kje žviš ampak obrnjen si v desno za 360 stopinj na 180 podlage. Tebe skrbi sam tvoja rit pa nič druzga.

    • sprehajalec

     Mene skrbijo lačni otroci. Ki zaradi praznega proračuna zaradi borčevskih transferjev ostajajo lačni.

     • Gru

      No no, mislim da se veliko vec denarja odteka drugam , ce bi te res skrbeli lacni otroci, bi se bunil nad tistimi , ki poberejo vec kakor borcevski transferji, recimo RKC, ali pa poslanci ki jih ni v parlamentu in pobirajo placo (JJ) , ali pa …… itd.

     • sprehajalec

      Že spodaj so te spraševali, koliko RKC pobere? Daj, povej me zanima.

     • Gru

      Kero drustvo RKC-ja te zanima?

     • sprehajalec

      Frančiškani…

     • Gru

      Največji cerkveni prejemnik javnega denarja je Zavod sv. Stanislava v Ljubljani, kjer delujeta tudi škofijska gimnazija in Radio Ognjišče. V letih od 2003 do 2011 je dobil 25 milijonov evrov. Več kot pol manj, 12 milijonov, je dobil mariborski Zavod Antona Martina Slomška, kjer delujejo katoliški vrtec, glasbena in baletna šola, gimnazija ter dijaški in študentski dom. Zelo veliko so prejeli še številni drugi katoliški zavodi: sv. Frančiška blizu Škofljice devet milijonov, enako vsoto škofijska gimnazija Vipava, Zavod sv. Terezije blizu Vidma na Dolenjskem, kjer je dom za ostarele, je dobil tri milijone in pol ter tri milijone Zavod sv. Cirila in Metoda v Beltincih, kjer prav tako deluje dom za starejše.

      Tudi škofije so si v zadnjih osmih letih iz javne malhe lepo opomogle. Največ, 15 milijonov, je dobila mariborska, ljubljanska sedem milijonov, več kot milijon sta dobila še koprska škofija in Slovenska škofovska konferenca, po 2 in 1,3 milijona evrov. Brez denarja niso ostale niti župnije. Sicer ni nobena dobila več kot milijon evrov, vendar so si v izolski iz javnih jasli postregli z 800.000 evri, viški v Ljubljani s 700.000, mestni celjski s 600.000 evri, župnija Dol pri Ljubljani je dobila okroglega pol milijona.

      Tudi v drugih delih katoliške sfere je veliko prejemnikov več kot milijona evrov javnega denarja v letih od 2003 do 2011. Med njimi so Konferenca redovnih ustanov Slovenije s 4,2 milijona, slovenska Karitas in Zavod Pelikan Karitas s po 3,8 milijona, Društvo Mohorjeva družba 2,4 milijona in katoliški skavti z 1,2 milijona evri. Pri tem je treba poudariti, da pri vseh vsotah ne gre samo za dotacije, saj je država z javnim denarjem od Cerkve kupila nekatere nepremičnine in plačala nekatere storitve

     • Krtača17

      No vidiš farovžko dvoličnost. Pol pa ene dvakrat na let pošljejo en paketek na Madagaskar (ki ga bojo imel itak še 200 let za izgovor), pa dva očenaša, razliko pa v tujino v Vatikan. Takle lih ni higienično zagovarjat.

     • sprehajalec

      Gre za produktivno porabo tega denarja za izobraževalne, ter humanitarne namene. Domov za ostarele je veliko, ki jih financira vlada po Sloveniji. Gimnazije, šolske ustanove prispevajo k blagobiti Slovenije in imajo vsi prebivalci od tega korist.

      Samo v letih 2003 – 2013 je ZZB NOVJ prejela 9.057.923 Eura, verjetno enak znesek tudi v prejšnjih 12 letih. Na 45 let podlage seveda.

      Gre za zneske neproduktivne narave, za izlete ter gostije. Od katerih Slovenija nima ničesar. da bi bili vsi lačni slovenski otroci od tega zneska siti, je odveč pripomniti.

     • RATATA

      Torej smo dolžni muslimanom cca 70 milijonov eurića.
      Saj ti primerjaš dogmo z dogmo, no tako praviš.

  • janez cepec

   sej ga že majo, sam domobrančkov je hvala Bog bel mau, njih podmladek neki pozdi, majo se za, kao, slovensko vojsko, pa mislejo, de so WW2 dubl. zanimv pa je, de je to združbo učaseh vodu domobranček Drobnič, k je biu čisto pravi UDBOUC (ne gusar)

   • sprehajalec

    Malo jih je, ker so jih vse likvidirali, od prvega do zadnjega, kar je edinstven primer v Europi. Samo v Sloveniji in na Hrvaškem.

  • Ruggedplant

   1. Ker je ZLO (državni udar – revolucija, množični poboji, ropanje, cezura, enoumje, diktatura, moralno in gospodarsko osiromašenje države) potrebno prepovedati ne le z zakoni, ampak z ustavo.
   2. Ker se financira iz davkoplačevalskega denarja, deluje pa proti interesom davkoplačevalcev

   Potrebuješ podnapise?

 • montyamp

  ZVEZA ZDRUŽENJ BEDAKOV .
  Kje na svetu še imajo parazitska združenja???

  • KIKI

   Ja v Ameriki imajo ZII (Zvezo izumrlih Indijancev) …Vse ostale muzealije so v muzejih!
   Pri nas pa stari in na novo ustvarjeni paraziti krojijo žalostno usodo državljanov, ki mislijo
   drugače!

 • Antonius

  Tožilki Barbari Knol Drobnič ni potrebno dokazovati, da je neumna, ker je svojo neumnost dokazala z obrazložitvijo njene odločitve, zakaj ZZB-jevcev ne misli preganjati.
  Prek 600 morišč po končani II. svet. vojni na slovenskem je povprečno umnemu dovolj tehten razlog, da zločinsko organizacijo spravi na sodišče. Partizani se proti okupatorju v vojni niso borili, o njihovem pogozdovanju slovenskih “host” pa zaenkrat tudi še nismo slišali.
  Na povezavi videno bo marsikomu takoj razjasnilo, kako je partizanarska zadeva šla od vrha navzdol.
  Tudi Kardelj, Kidrič in ostala falanga poveljujočih in izvršujočih visi na tej “ketni” morilstva od vrha navzdol.
  ———————–
  Desnemu je ratalo, ker je levemu spodletelo. Vsebina je bila ista, le pakiranje je bilo v nekaj odtenkih drugačno.
  https://a.disquscdn.com/get?url=http%3A%2F%2Fimages.24ur.com%2Fmedia%2Fimages%2F600xX%2FJan2015%2F61553866.jpg%3Fd41d&key=8enA41J_jA4rQ0fg1-O4Fg

 • montyamp

  Postaviti bo treba spomenike , tam kje so komunisti bežali .
  Bo vsako drevo spomenik .

  • Olga

   Kako bodo pa zagledali ti spomeniki, kot kup dreka? Bo tam javno stranišče?

   • janez cepec

    pokazala si pravi krščanski obraz, sej si, predvidevam, stara, od Preroka zavedena tercjalka, ka-li?

  • Ruggedplant

   Saj je pravzaprav že skoraj tako. Potrebno bo le spremeniti herojske napise na njih v nekaj, kar bolj ustreza zgodovinskim DEJSTVOM. Že če se vsak napis spremeni v njegovo popolno negacijo, pridemo zelo blizu opisu dejanskih dogodkov in nedogodkov.

   • janez cepec

    ja poj boste pa, po vašem tolmačenju, prstal na strani zmagovalcev WW2. sej so fukneni po EU, sam glih tok pa ne, de bi to pelal

    • Ruggedplant

     Slovenija je bila ena največjih poraženk 2. svetovne vojne, zmagovalcev ni bilo. Tisti, ki bi to lahko bili, ste jih zverinsko poklali ali pa se jim je uspelo pravočasno v tujino rešiti pred “zmagovalci”.

     • janez cepec

      ne, ne, ne bo držau, točn se ve, kdo j’ zmagu v SLO, tle ni dileme, tle ni debate, je pa res, de glih zarad takeh idijotov, kot ste potomci domobrančkov, dones gre use u qrac in res smo zarad tega usi poraženci

     • Ruggedplant

      Zmagali nad kom? Na kakšen način je ta “zmaga” v obliki iztrebljenja 5% prebivalstva in nasilne uvedbe totalitarizma koristila Sloveniji – razen ozki partijski liniji, ki si je takrat nagrabila vseh gradov, veleposesti in tovarn, ki jih preko svojih ideoloških naslednikov še danes drži v svojih rokah? Če v svojem naslednjem komentarju ne napišeš niti enega resničnega argumenta, sva zaključila tole debato, danes nisem pri volji za “prilagojen program”.

     • janez cepec

      jest tud ne, nism “šrink”, de bi ti pomagu, sploh pa tko zaplankanmu, zgleda, de ti ni pomoči

 • tarantela

  Deklica, nič ne bo! NOB je bila priznana s strani zavezništva med drugo vojno.

  • sprehajalec

   Tudi četništvo s kraljevo vlado sta bili priznani organizaciji.

   • janez cepec

    že, že, pa nacisti, pa fašisti, pa vlasovci, pa še kešn, so bli usi en cajt prznani, pa kr orng faktor, sam poj so pa nekak vojsko zgubl, ane?

    • sprehajalec

     Tudi napoleon je izgubil vojno, vendar niso likvidirali francoske vojake po zmagi. Samo v Sloveniji.

     • janez cepec

      ja sej to jih je jebal, dvakrat se j’ Napoljon nazaj vrnu, šele poj, k so ga na Helenci zastrupil, je biu mir

     • sprehajalec

      Praviš, da bi morali po stari slovenski partizanski navadi vse likvidirati, pa bi bil mir?

     • janez cepec

      to s’ pa ti reku. večkrat sm že poudaru, de obsojam povojne poboje, brez sojenja sevede, krive bi blo treba kaznovat, tko kot z dokazi procesirat kolaborantske pičkice, še skoz me pa zanima, kok bi blo po vojsk pobiteh, če bi slučaj, pa hvala Bog niste, črnuharji zmagal?

     • sprehajalec

      Ti si zgoraj dal nasvet, kaj bi bilo treba storiti, da napoleonu ne bi uspel beg iz internacije.

      o s’ pa ti reku. večkrat sm že poudaru, de obsojam povojne poboje, brez
      sojenja sevede, krive bi blo treba kaznovat, tko kot z dokazi procesirat
      kolaborantske pičkice,

      krive, česa? Likvidacij po vojni ali pa med vojno? Sojenj sploh bilo ni, zato kar vse zajemi, kolaboranstke pičkice. Ko je bil poskus sojenja majorju Mitji pred leti, je obtožnica romala v koš na sodišču.

      kok bi blo po vojsk pobiteh, če bi slučaj, pa hvala Bog niste, črnuharji zmagal?

      Nič, ker meščanske stranke se vedno opirajo na sodstvo. Samo revolucionarji ne priznavajo sodstva in sodnih procesov z besedami, kot je ob priliki rekel sam vodja revolucionarjev; Ne priznajem ovaj sud.

      “Niste” – moji so bili tehnično na partizanski strani, vendar so zelo zgodaj spoznali zablodo partizanstva ter komunizma. Ter ga najostreje obsodili. Stvar inteligence v familiji. Manj inteligentni geni pa še danes slavijo partizanstvo in komunizem.

     • janez cepec

      sej ste mel generalnega tožilca Drobniča, pa nej bi jih obsodu, ja nism jes kriv, če sej ‘ pa izkazau, de j’ biu udbouc. taki ste, kukr vetr zapiha, tam vas nese. dokler je biu Dolfe taglavn, ste z njim korakal, k se j’ pa vidl, de bo zgubu, pa u udbo. načelnost pa taka

     • sprehajalec

      Koliko krvoločnosti je v tebi Cepec, še vedno si željan krvi, tako kot so te vzgajali. 16 letnega Drobniča si našel, fantiča 2. letnika srednje šole, ki je šel skozi vse torture partizanov, da je na koncu podpisal pod mučenjem kar so mu pornili pod nos.

      Kako si lahko tak krvoločen podlež? Fantiča iz 2 letnika srednje šole…

     • janez cepec

      ja mrskdo ni podpisu, recimo dr.Pučnik se ni nkol uklonu,pa so ga fajn jebal, nakonc ga j’ pa še Janša zjebu, pa še kešn bi se našu

     • sprehajalec

      Pojdi pred srednjo šolo danes pa si oglej fantiče drugega letnika, ki bodo zapustili šolo. O takšnih govoriva. Da ne omenjam tebe, ki si se v JNA sam javil Kosovcu, da bi poročal tudi po odsluženju vojnega roka. Sramota.

     • janez cepec

      ti že veš, a s biu ti tis KOS-ovc, al pa tvoj fotr?

     • sprehajalec

      Poznam takšne kot ti. Če bi bil katerikoli od prednikov kompromitiran z komunističnim režimom, ne bi imel obraza tukaj pisati.

     • tohuvabohu

      Čuj ti, kreten zarukani, piši, kot se piše, ali pa zbriši odtod. Dosti te imamo.

     • janez cepec

      navad se brat, Bunksl

     • tohuvabohu

      V rit si vtakni svoje blesarije. Saj itak nič ne znaš povedati, ena in ista jajca goniš do onemoglosti.

     • janez cepec

      poznam še enga tacgas, k svoje blesarije gon že četrt stoletja, tud do onemoglosti, pa ga mormo glih tko poslušat u parlamentu, hvala Bog, de j’ u glavnem odsotn, pa še plačan je za to. kdo neki bi biu to? aja vaš prerok

   • tarantela

    Na koncu so pač zgubili; so se bojevali v Londonu. Sicer pa je bila po vojni priznana Titova Jugoslavija, če je komu všeč ali ne. Maščevanja po drugi vojni in z njim poboji (da se razumemo, jih ne odobravam!!!) pa so se dogajali po vsej Evropi. Kdor ne verjame, naj pobrska po raznih virih, ni treba samo po domačih. Veliko je tega. Če bi bili vsi nedolžni in samo naši krivi, verjemi, da bi jih Evropa obsodila, tako so pa tiho, ker je bilo povsod enako.

    • sprehajalec

     Ne, motiš se. Na koncu so skupaj sestavili vlado, Tito-Šubašič. Ki jo je Tito potem likvidiral in sam prevzel oblast. Imel je podporo sovjetskih bajonetov. .

   • Krtača17

    Kar se mene tiče naj bojo tolk cajt priznan da škodo povrnejo pol jih pa ne rabmo več. Kašn spisek se sigurn še kje valja kdo to so….

  • Ruggedplant

   Partizane je priznal naplahtani Churchill, ki so ga obveščevalci celotno vojno vlekli za nos in bi moral za svojo odločitev, ki je povzročila na stotisoče smrti, Jugoslavijo pa pahnila v totalitarizem, odgovarjati pred mednarodnim sodiščem enako kot Hitlerjevi sodelavci. Ja, tudi med zavezniki so bili zločinci, ki so za zaščito svojih osebnih interesov žrtvovali milijone TUJIH življenj. Jemati zavezniško stran kot pravičniško in legitimno za presojanje resnice/dobrega in zla, je naivno, predvsem pa nevarno. Prav zaradi tega “zmagovalskega pisanja zgodovine” se je sploh zgodila 2. svetovna vojna, ki je dejansko ni začel Hitler, ampak z drakonskimi povojnimi ukrepi proti Nemčiji prav ti, ki jih tule daješ na piedistal pravičnosti. A žal se o tem v totalitarnih državah (Sloveniji na primer) ne piše v uradni zgodovini, medtem ko drugje v Evropi že počasi odkrivajo svoje nečedne okostnjake iz omare.

   • Krtača17

    Pol pa desni kar čurčija tožte a bo šlo?

    • Ruggedplant

     Če bi imeli v Evropi še kakšno zares neodvisno sodišče, bi bilo to res smiselno. Churchill je v svojem mandatu naredil ogromno dobrega, a tudi vsaj toliko slabega. Za dobro je dobil vse potrebne časti in zasluge, se je pa žal roka pravice “zmagovalcev” ustavila pri obsodbi nacizma, lastne zločince pa so pustili nekaznovane. Če v Nemčiji ne bi tako doseldno zatrli nacizma, bi gotovo prav zaradi te “zmagovalske” “pravičnosti” izbruhnila tudi 3. svetovna vojna, ki bi jo bebčki najbrž spet pripisali nacistom. Kot že vedno poudarjam na tem forumu: kdor ne razločuje med vzrokom in posledico, ne bo nikoli v življenju dolgoročno rešil nobenega problema.

     • Gru

      Torej si obozevalec nacizma, da ga tako branis?

     • Ruggedplant

      Zgolj demokrati, ki sovraži VSE oblike totalitarizmov, pa naj gre za intenacional ali pa za nacional-socializem. Nacizem je bil potreben obsodbe in bil obsojen, fašizem prav tako, medtem ko je komunizem ostal praktično nedotaknjen in še do danes toleriran zgolj zato, ker je bil ob koncu svetovne vojne na strani “zmagovalcev”, čeprav zgodovinska dejstva jasno potrjujejo, da je komunizem za človeštvo neprimerljivo večje zlo od nacizma in fašizma skupaj. Prav VSE oblike socializma je potrebno izkoreniniti iz tega planeta dokler je še čas za to.

     • janez cepec

      sam to, če res sovražeš use totalitarizme, a ti je janšizem tud tuj?

     • tohuvabohu

      Kaj pa je to? Janšisti ste tisti umski revčki, ki povsod vidite Janšo in sanjate o njem 24 ur na dan.

     • Krtača17

      Janšizem je sodobno ustaštvo. Sami janšisti priznavate to? Kaj ni jasno?

     • tohuvabohu

      Janša je stalen gost v vaših praznih glavah. Kako se temu strokovno reče? Če ti ni všeč izraz “janšizem”, predlagaj kaj boljšega, kreten.

     • Ruggedplant

      Ne, demokratičnost mi ni tuja, če je bilo to tvoje vprašanje.

   • Demonkrat

    Churchill je bil dusevni bolnik

    • janez cepec

     tipična desničarska, če ni z vam je kreten, ker glih to, de j’ biu komunajzar, mu pa glih ne morte obest

    • Ruggedplant

     O tem ne vem nič. Je pa dokazano dejstvo, da je bil bodisi izredno naiven ali pa izredno pokvarjen, ko je sklepal zavezništva s komunisti.

     • janez cepec

      Tommy-i so že vedl, zakuga so domobrančke vračal u Jugo, pa kva čjo s tako bando, k je svoj lastn narod izdala?

     • tohuvabohu

      Daj, uredi se že enkrat, bumbar in piši, kot se spodobi. Ali raje vidiš, da nihče ne bere tvojih prismodarij?
      Vračanje domobrancev je bilo posledica trgovine, se pravi kravje kupčije. Ne veš pa, da so Angleži ustavili vračanje, čim so izvedeli za klanje.

     • janez cepec

      nism ti jest kriu, če si polupismen, Bunksl

     • tohuvabohu

      In zakaj se trudiš, da nihče ne bi bral za tabo? Res si vrhovni cepec.

     • Demonkrat
   • tarantela

    Dejstvo je da so zavezniki kljub temu kasneje še sodelovali s Titom. Vedeli so, da je komunist, sam jim je to odkrito povedal, so ga pa podpirali, ker ni bil preveč voljan popuščati Stalinu. Ugotovili so, da je šel Tito svojo pot, drugačno od trdega komunizma. Prav zato je bil do smrti cenjen. pravzaprav pa je bil izjemen politik, kot pravi pregovor: “pametno tele pri dveh kravah sesa.”

    • Ruggedplant

     Najhuje je to, da dejansko verjameš v to kar si pravkar napisala. Žal danes nisem pri volji, da bi ti nadrobno pojasnil kaj vse je narobe s tem kar si napisala. 70 let usmerjenega izobraževanja naredi svoje, storjeno škodo se težko popravi le z nekaj komentarji….

     • Gru

      Haha lepo si jo probal zatreti, a si zal klavrno spodletel ;)

     • tarantela

      Nič nima usmerjeno izobraževanje opraviti s tem. Vidim, da se je v SFRJ veliko zgradilo, kljub usmerjenemu izobraževanju. Če tega ne bi bilo, ne bi imeli česa sprivatizirati in s špekulacijami pokrasti. Kaj se je pa n. pr. zgradilo za časa prve Janševe vlade?

     • Janez

      Povej truplo noro,kaj se da narediti v štirih letih,če ti vse državne institucije mečejo polena pod noge?

     • Ruggedplant

      V SFRJ se je uničevalo nekoč profitabilna in perspektivna slovenska podjetja in tovarne, ne pa gradilo. Že če bi se jih zgolj ohranjalo (brez kakršnegakoli “grajenja”), bi bila ta podjetja leta 91 ob vstopu na odprt trg konkurenčna svetovnim firmam, tako pa smo z izjemo 2, 3 podjetij ob soočenju z resničnostjo doživeli pravi kulturni in tehnološki šok. Kaj več o “grajenju v SFRJ” pa si preberi tule: https://kavarnahayek.wordpress.com/2015/06/01/slovenijo-ni-industrializiral-tito-ampak-avstro-ogrska-monarhija/

      V času prve Janševe vlade se je zgradilo tisto, kar se v 60letni vladavini komunistov ni: visoka gospodarska rast, več kot 80% evropskega povprečnega standarda, rekordno nizka inflacija, rekordno nizka resnična brezposelnost (v SFRJ so ljudje sicer hodili v službo, a to ne pomeni, da so imeli “posel”).

     • Mojca pokraculja

      Ma pust jo, nej stoji na progi čez železniško progo, ona ne ve da so partizani že na Pugled gori.

    • tramal

     Ja res je bil izjemen klavec lastnega naroda.Vsi mu to priznajo.Dobrega klavca imate za vodjoše danes čeprav je že dolgo v peklu.

  • tohuvabohu

   A pol NOB še kar traja, teatralna? Bo držalo, eni še vedno hodijo iz hoste, hehehe.

   • tarantela

    Hosta je dragocena zadeva. Vsestransko: za vse sisteme, za cerkev in sploh za vse lubadarje.

    • tohuvabohu

     Še najbolj pa kot skrivališče za rokovnjače.

  • Olga

   Ni res! Nihče jih ne vabi na srečanja, zato ker so morilci in sleparjii! Njihova naloga je celo bila, preprečiti izkrcanje zaveznikov! Bili so proti zahodu in sodelavci NACISTOV! Komunist Kućan še danes sodeluje z NACISTOM Sorosom!

   • janez cepec

    mejčken se izobraz, pa preber še kešn drug cajtng kot Demokracijo in Družino, pa boš vidla, de je bla delegacija ZB prisotna ob obletnici OwerLorda u Normandiji, pred ene par leti, tam pa ni blo kešnih domobrančkov, pa belčkov, pa Janše tud ne

    • Janez

     Do kam je takrat prišla ta tvoja delegacija ZB,ki je bila namenjena v Normandijo?Na Jesenicah se jim je ta prvi zgubu,ko ni vedu kam gre,jo je mahnu proti Trstu.Ta druge so pa zavrnili na Avstrijsko Nemški meji,ker so nosili rdeče petokrake,katere pa zahodnjakom ne “špilajo” že od tisočdevetstopetinštirideset naprej.Nazaj v Slovenijo pa niso znal,tako da je morala UDBA it po nje in jih privlečt domu.No,vsaj niso nardil kake sramote v Franciji.

     • janez cepec

      ti si zdej opisu pot domobrančkov, ustašou pa belčkov po vojn, k so letel kot sneta skira pred osvoboditelji

   • tarantela

    Zdej si pa jest nism na jasnem! Pravite, da je Soros nacist, komunist itd… A sploh veš, kaj pomenijo ti izrazi oz. opredelitve. Ti kar nekaj šklemfaš kle. Oni član stranke, ki je šel na svoje, je povedal, da na tem portalu sodelujete študentje honorarno in mnogi nehajo pisat tukaj, ker jih stranka ne plača. Mogoče bi bilo dobro malo razširiti obzorje, kar naprej ene in iste floskule pišeš. Zares si dolgočasno bitje.

  • Mojca pokraculja

   Tarantela pazi, vlak prihaja, ti pa kar še stojiš na prehodu čez železniško progo na Pugled!
   Ne bo nč pisku, samo gazi !

   • tarantela

    Mene čuva zvezda!

    • Mojca pokraculja

     Dej nehi, kakšna zvezda in kako te čuva?! Dej razkrij nam skrivnost, tole pa zihr vse forumaše zanima.

 • Minovak

  Te rdeče maškare nam bodo kradle denar samo še do novih volitev, potem pa jih nesemo na rdeči gnoj rdeče zgodovine, poiščemo še dokumente (dama jin ni, ker so jih uničili) o njihovi zločinski dejavnosti, ter jih obesimo (dokumente) na vseh vogalih po Sloveniji, da spregledajo tudi tisti, ki jim je rdeča kuga uničila večino možganov. Da rdeči virus res uničuje možgane pa kažejo s tem, ko paradirajo v čudnih oblekah z nekim čudnim znakom na čudnih kapah in so še vedno v štiridesetih letih prejšnjega stoletja, ker se je za njih čas ustavil. Predlagam odprtje nujne urgence za njih, na Golem otoku, ki nam bo pripadal po arbitraži…

  • janez cepec

   s kje s pa ti ušu, ejga, podaljšanga vikenda u Begnah je konc, hitr nazaj u mirno zavetje, tablete ti popušajo, poj pa take klamfaš

   • Minovak

    Ti pa hitro v Murgle, da bodo lepe plave očke pobožale tvojo v celoti prazno glavo. Sam še to povej, al si plačan na uro al od vejic…samo toliko, da vem, no…

    • janez cepec

     kr na čez smo se zmenil

     • Minovak

      Tisti na drugi strani sodišča, ki spadajo med zgoraj omenjene, dobijo sam 6€/h in so zelo točni, pol pa imaš ti še srečo, da ti kar nakažejo…saj veš, da je Slovenc (ne tisti pravi) prodana duša.

     • janez cepec

      kok vam pa prerok plača, de se derete k stoka pred sodiščem?

     • tohuvabohu

      Oglasi se, pa boš videl. Klošarji dobite dvojno porcijo.

     • Minovak

      Ti bi moral videti tiste na drugi strani, pa bi videl, da so STOKA ali domače živali po slovensko, če si morda iz Sereorcev ali tam okoli…Rdeči klovni jim ne sežejo niti do pet…poskrbijo pa za prizanesljiv smeh, to pa je res.

  • Karmen

   Dokumenti so – v Beogradu v arhivu v Beogradu, duplikati uničenih pri nas. Pa se je naša vlada pobrigala, da jih ne bomo dobili. Jih nočejo. Že vejo zakaj.

 • Borut Stari

  Slovenci v čudežni deželi.

 • tohuvabohu

  Skrivači ostanejo skrivači. Včasih so se skrivali po hosti, danes pa skrivajo pred očmi javnosti svoje (finančne in druge) naveze z državo.

  • janez cepec

   vaši so se včaseh po faroužah pa gradoveh skrival, žalost je pa to, k dones kr lezete od nekje.

   • sprehajalec

    To je bilo v časih turških vpadov. Vaši so pa s Turki prijezdili sem.

   • tohuvabohu

    Lažeš. V našem kraju je bil prekrasen Sokolski dom, v katerem od začetka okupacije ni bilo nikogar. Rdeče gozdne opice so ga šle požgat. In še mnogo je takih primerov.

   • tohuvabohu

    Skrivali so tudi povojne pokole, dokler je šlo. Še vedno pa niso izdali krivcev, seznamov žrtev in tajnih grobišč (beri kraških jam, jarkov, rudniških jaškov ipd.).

 • Mojca pokraculja

  Lucija bravo, to jim deli ! Se že na tožilstvu zvijajo kot kača , vsi ostali, ki mečejo denar v to obskurno društvo, pa vijejo roke. Ja kaj bomo pa zdej, k so nam začel pod prste gledat? Pa tolk smo se boril, aneda !

 • Duhec

  Ko viagra več ne prime, pa začnete s partizani…

  • tarantela

   Izjemna si! Le kje jih jemlješ?
   Hvala za smeh!!!

   • Duhec

    Jah… ne vem pa kaj je z Lucijo. Za kremce je vseen premlada.

    • sprehajalec

     Imaš ljubkovalno ime za svojo? “lucija”…

     • Duhec

      Lol. A misliš, da se pogovarjava?!

     • sprehajalec

      Sklepam. Za stimulativne kremce tipa viagra je še premlada očitno… ne pa kot mi zgoraj.

   • tramal

    Lezbače vedno skupaj držijo,a ne’?

  • sprehajalec

   Tudi tebe rajcajo očitno…

   • Duhec

    Za partizane mi je vseen. Domobranci ste mi pa smešni.

    • janez cepec

     patetični umsko zaostali luzerji, domobrančki, sevede

     • Janez

      Bolje bi bilo,da bi se ti podpisoval pod svoje komentarje samo z Cepec.Janez je zate prelepo ime.

     • janez cepec

      ti b’ pa uhka dodau še cepec

    • sprehajalec

     Domobranci so bili pobiti leta 1945 maja, junija. Jih ni več. 13.000. Kako si nas povezala z njimi? kakšen je ta miselni konstrukt? ker si določeni prizadevajo, da bi jih pokopali in ne bi gozdne živali raznašale stegnenice in ostale kosti naokoli?

     • Duhec

      Očitno so še…

 • Resnica boli

  A to ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen, cilji ali dejavnost merijo na nasilno spremembo ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbujajo k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti, razpihujejo versko ali drugo sovraštvo in nestrpnost oz. spodbujajo k nasilju ali vojni. velja tudi za verske skupnosti?

 • Olga

  Čas je za podpornike “vrednot” NOB, od klobas, vozovnic, izletov, zdravilišč…. Kar poglejmo jih spodaj, kako hitijo opravičevati obstoj kriminalne združbe in krajo denarja davkoplačevalcev…!???
  Na Hrvaškem se še snahe poročajo s tasti “borci”, da ne pridejo priviligirane penzije v nič in da vse ostane v druzini…. Kaj pa v Sloveniji??

  • tarantela

   To ni še nič, vse več jih je zunaj…

   • sprehajalec

    Tam kjer je denar, tja letijo skupaj. vendar gre za davkoplačevalski denar, to pa je svinjarija.

    • tarantela

     Najbrž veliko vplačuješ v državno blagajno. Najlepša hvala!

     • sprehajalec

      Nekdo, ki je šel z 20 leti delovne dobe (če sploh) v penzijo, mi je lahko kar hvalažen, se strinjam.

  • Duhec

   Ja… desni ste asocialni.

 • tarantela

  Draga Lucija!
  Včeraj popoldne so na RTVSLO na drugem programu TV predvajali posnetek orkestra, ki ga vodi Andree RIEU. Škoda, da ste ga orto desni zamudili, ker vam je prepovedano gledati komunistično TV…
  Junija pridejo ti izjemni glasbeniki v Jankovićeve Stožice!!!. Najbolje, da odidete kam daleč iz Ljubljane, da vam ne bo treba poslušati in gledati…

  • domovina mili dom

   Se bo pa videlo kdo bo na koncertu tega izjemnega glasbenega spektakla. Onih sigurne ne, ki hodijo poslušat balkanske trubače. Hvala bogu, bomo lahko desničarji v kulturnem vzdušju, na nivoju, spremljati ta glasbeni fenomen. Zafurane Stožice pa itak plačuje cela Slovenija. Tako, da zakaj ne bi izkoristili.

   • Karmen

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • sprehajalec

   Desničarji ga poznamo že dolgo, preko Jutuba. Levičarji so ga prvič sramežljivo obelodanili, ker meščansko buržuazno okolje iz katerega prihaja avdienca, ne sede levičarju. Ne znajde se v njem, ne zna se obnašati, ne pozna olike, ovacij, ne zna plesati valčka. Pa še obremenjen je s tem, da mora kaj suniti, buržuju. Verižico, prstan, tošl, kar koli, tako so ga učili.

   V srcu mu pač igra “Lijepo ti je druga Tita kolo” pa trubači, pa internacionala in bandiera rosa. Ja, pa levičarji so tradicionalno nori na cigansko muziko….

  • von Rhein

   Na tole ti moram odgovoriti. Že osem let spremljam nastope tega ansambla pod vodstvom Rieuja. Včerajšnjega sem slučajno ,ker nisem pričakoval,da bo kdaj na slo tv. Vse kar ponujajo je prezahtevno za opankovičeve stožice,zato sem mnenja,da bo ansambel precej oskubljen z delno spremenjenim programom prilagojenim slovenski glasbeni sceni in okusu.Bodo že menagerji uredili. Včeraj si gledala,povej mi kako si predstavljaš tako vzdušje,povezavo ansambla s publiko? Več ne bom pisal,ker se bojim,da bo za ansambel in Rieuja Slovenija veliko razočaranje. Oni niso balkanski trubači s pevkami tipa Ceca.

  • radames

   “Orto desni” imamo zelo radi klasiko. Tudi zato, ker smo verni. Kaj ostane od Mozarta, če namenoma spregledaš njegova sakralna dela? In pravzaprav od vseh klasičnih mojstrov!

 • Borut Stari

  Že hiter pregled komentarjev, za več je škoda časa, pokaže, da ima večina hudo obsedenost s potekom 2.WW v naši deželi. Obsedenost je huda psihična motnja, Potrebno bo celovito zdravljenje. Cele dežele, da ne bo pomote.

  • tarantela

   Če ni programa za prihodnost, je pa tako. Se pa strinjam s Tabo!

   • Borut Stari

    O ja program imamo. “dolgoročno strategijo razvoja Slovenije”, ki jo je pripravila vlada. Manjka nam vizija v enem stavku. Namesto tega imamo strategijo, ki nas je stala skoraj pol milijona evrov. Nek nedorečen dokument. Kar je po svoje logično, nedorečenost ne terja transparentnosti, tudi nihče ne nosi odgovornosti za zapisano.

 • Krtača17

  No pa da vas domobrančke primerno uvrstimo tudi v današnji čas. Med vojno ste kolaboriral s Hitlerjem. Še danes so vam všeč domobranske pesmice od ustaša tompsona. Čist ste kontra tistim 500 beguncem (žal) ker so muslimanske vere in naj bi bli teroristi. Naj vam malo odprem oči. A veste da je vaš ljubljeni ustaš Ante Pavelič med vojno bil prvi ki je postavil džamijo? In to v centru Zagreba. Hitler je pa na splošno rad sodeloval z muslimani in jih je tudi uvrstil v svojo vojsko. Ja, velik mate skupnega domobrančki z današnjimi teroristi.

  • sprehajalec

   Pravzaprav imate levičarji skupnega ogromno. Vaš vodja skupaj s svojo desno roko Fajonovo, jih je odkrito pozdravljal in vpil Wellcome, še lani v Ljubljani.
   Delavec levičar in socialist Adolf, je sovražil Jude in ljubil Palestince, tako kot levičarji to danes počnejo.
   Levičarske rdeče brigade, katere ostanke najdeš danes po Ljubljani na FDVju, Metelkovi ter Rogu, so bile v 70tih financirane s strani palestinske osvobodilne organizacije (PLO) in Jaserja Arafata.
   Znani levičar Josip broz, je z svojim gibanjem združeval jugoslovanske levičarje in muslimane v eno skupnost, neuvrščenih.

   pa še je tega…

  • tohuvabohu

   S Hitlerjem ste kolaborirali rdečkarji. Bili ste njegovi zavezniki!! Masovno ste ga šli pozdravljat v Maribor.
   Da je bil Hitler prijatelj z musliči, pa je itak splošno znano. Tudi vemo, zakaj.

  • tramal

   Koliko krat ti še naj napišem ,da je bil hitler socijalist in sodelavec komunistov se pravi levi.Demokrati in desni pa so bili amerika,anglija,francija Nikakor pa ni bila juga demokratična kar še danes ni.

   • Krtača17

    Revež v glavo si…

 • Demonkrat

  Svica nima teh problemov .Niso bili na nikogarsnji strani

  • RATATA

   Diagnoza tebi: BEBAVOST

  • radames

   Švica je bila nevtralna država. Lahko si na netu ali pa v leksikonih pogledaš, kako so med 2. vojno potekale fronte v smeri sever-jug. Švica je bila gladko izpuščena. Pred švicarsko mejo se je fronta končala in se nadaljevala severno ali južno (kakor gledaš) takoj za švicarsko mejo.
   Nevtralnost je bila zagotovljena tudi Jugoslaviji. Knez Pavle je to imenitno izpogajal s Hitlerjem. Pa so vse zajebali Angleži, ki so sprovocirali državni udar v Jugi.

   copy/paste:

   V bistvu se imamo na Balkanu za vojne strahote zahvaliti predvsem Angležem. Prinz regent Pavel je namreč po podrobni proučitvi situacije, v kateri se je nahajala Jugoslavija, po dolgih pogajanjih, ki so Hitlerju jemali živce, podpisal takozvani “trojni pakt” s katerim je Jugoslavija dobila status, podoben statusu Švice. Ker so bile ugodnosti, ki jih je izboril regent Pavel tako velike, je Hitler zahteval, da ostane vsebina pakta skrivnost. Angleška obveščevalna služba je naščuvala četniške oficirje, ki so sicer vedeli, da Jugoslavija v vojni s silami osi ne more obstati, da so izvedli puč, odstavili regenta in nastavili mladoletnega kralja Petra. Od tam naprej je šlo vse samo navzdol v mednacionalno in ideološko klanje. Partija nima pri tem nič, ji je pa odgovarjalo, da država razpade. Zato do napada Nemcev na Rusijo, komunisti niso razmišljali o oboroženem odporu, ampak le o rušenju države. Naj se vrnem k paktu, ki je zagotavljal: ozemeljsko celovitost, politično in vojaško nevtralnost, izključeval vsak prevoz vojaških sil preko ozemlja Jugoslavije in še nekaj manj pomembnih ugodnosti. V primerjavi s podporo, ki jo je Jugoslaviji lahko dajala Anglija, je bilo to veliko. Vse skupaj je dajalo državi tudi čas, ki ga pa zaradi četniške nestrpnosti do Hrvatov in vojaške domišljavosti oficirjev, ni izkoristila. Na srbskih spletnih straneh je vsebina trojnega pakta objavljena.
   _________________________________________________

   Kraljeva vlada je res podpisala dokument z nacistično Nemčijo v katerem ni nobenega člena o kakšnem pristopu k trojnemu paktu. Člen so si za povojne potrebe izmislili komunistični zgodovinopisci. S podpisanim protokolom se je Nemčija zavezala k spoštovanju nedotakljivosti jugoslovanskih meja in nevtralnosti. Hitler je imel pred očmi napad na takratno Rusijo, zato ni imel interesa, da omejeni vojaški potencial zapravlja v Jugoslaviji. Protokol je bil dogovorjen tajno zaradi Madžarov in Bolgarov, ker so prečenje svojega ozemlja, vojaškim silam Nemčije dovolili. Jugoslovanska vlada se je s tem podpisanim protokolom, vojni povsem izognila. Osamljena Anglija v vojni proti Nemcem je zaradi prepričljivih razlogov prek zahodu naklonjenega generala Mirkoviča, proti kraljevi vladi 27. marca leta 1941 sprovocirala znameniti puč in preračunljivo porinila v vojno proti Nemčiji še Kraljevino Jugoslavijo. Posledica je bila nenapovedan napad in vkorakanje nemških, italijanskih in madžarskih okupacijskih sil v Kraljevino Jugoslavijo.
   Vlada Kraljevine Jugoslavije je dokument podpisala na Dunaju.

   ___________________________

   Takratna jugoslovanska vlada je imela interes in dolžnost zaščiti Jugoslavijo pred nemško invazijo. To ji je s podpisom dokumenta povsem uspelo. Potem se je zgodil pa tisti puč v katerega so bili preračunljivo vpleteni Angleži.

 • domovina mili dom

  Ta prispevek opominja, da bi se moral proces po odstavitvi sesalcev iz proračuna prekiniti leta 91.
  Nastala je nova država z novimi obveznostmi. Torej organizacije iz preteklosti se ne potrebujejo več.
  Te so “od delale” svoje. Naj dajo sedaj mir in živijo v intimi svojih daljnih spominov.

 • goldhorn

  Prihaja čas za rdeče šeme. Lažgoše, 1.maj,….

 • Demonkrat

  Svedska in Svica nista bili napadeni v ww2 zaradi?

 • Tetka iz ozadja

  Združenje NOB bo obstajalo tako dolgo dokler bomo mi tako želeli, ne vi. Saj to ste že spoznali, da vladamo mi ne vi, in še desetletja bo tako. Kaj ne?

  • domovina mili dom

   To si pa povedal čisto resnico. Dokler….

   • sprehajalec

    Ne bo zmanjkalo kreditodajalcev…

    • domovina mili dom

     Zato je morala pasti desna vlada leta 12, ker so se partizani bali EU trojke, posledično očiščenja proračuna. Pufe pa dobili od Soros kompanije (tajni čufarjev donator).

  • tramal

   Še komunisti noče biti več nobeden,tako vas je strah da ste se že desetkrat preimenovali in ustanovili že sto strank.Lubenice,zunaj se delate zelene,znotraj pa ste še vedno rdeči dvoličneži.

  • Vlado77

   Ni problema – samo ne na račun vseh državljanov. Plus nikakor ni sprejemljivo , da se časti take ,ki so bili navadni morilci in ne heroji.

 • Tetka iz ozadja

  Zgodovino pišemo mi, ne vi.

  • xtc

   k SREČI NE;PIŠE JO SVETOVNA ZGODOVINA;KI JE KOMUNIZEM IN KOMUNISTE ŽE DALA TJA KAMOR SPADAJO NED ZLOČINCE:

  • tramal

   Pravljice pišete vi ,zgodovino pa mi.

  • von Rhein

   Po napisanem je videti,da ste polpismeni.

   • KIKI

    Nepismeni! Polpismeni je zanje kompliment še dandanes!

  • slosin

   Zato pa je tako zlagana…laž je nesmrtna duša komunizma…

 • ney

  NOB je Jugoslovansko društvo, ki je v samostojni Sloveniji samo finančno breme.

  • slosin

   NOB je Nateg Od Boljševikov, lahko tudi Napad Oboroženih Bebcev..

  • Vlado77

   Ki je pri nas najmočnejše. Nikjer niso tako butasti , da razmetavajo denar za komunistično ideologijo. In to denar vse davkoplačevalcev. Tudi tistih potomcev ,ki so jim silno korajžni borci pobile svojce – brez sojenja

 • soc

  Draga Lučka, odlično povedano, upam, da se bova ob menda prihajajoči šolski obletnici lahko še pogovorila (čeprav sicer načeloma tam prepovedujem politične teme zaradi dveh rdečih gorečnežev, verjetno podtaknjencev k eliti in ovaduhov že v rosnih letih…).

  Veva pa obadva, kakšne možnosti ima v Blatnem dolu poskus razkrivanja golote cesarja, rdeče aristokracije z udarno bojevniško falango v ZZB NOB.

 • tramal

  Ti banditi partizanski ki so se skrivali in bežali tri leta po goši po vojni pa poklali cvet slovenskega naroda,bi morali sedeti v arestu ne pa da jim plačujemo že sedemdeset let za njihove umore.Dokler bodo ti norci letali po državi ne bo pravne in demokratične države.

 • Fogglof Tunnek

  Združenje NOB bi morali prepovedati !?!?…. Daj ftihni Ušajeva…imaš uši…SDS-ove !!!

  • Viktorh

   Očitno se je nalezla uši od tebe.

 • truthmustbespoken

  Kuzla domobranska

  • Fogglof Tunnek

   Kdo?

   • Viktorh

    Ti vendar!

    • Fogglof Tunnek

     A ne Ušajeva?

 • Fogglof Tunnek

  Prepovedat NOB…ustoličit pa neodomobrance???… Jebite se, gamad izdajalska!!!

  • Viktorh

   No, pa si le jasen: prepovedati jih, gamad izdajalsko.

   Končno si spregledal, šupko.

   • janez cepec

    ma tebe bi blo treba prepovedat, UDBOUC komunajzarski, ti si gamad, k si domoljube ovaju. navadn pizdek si, sej pravem Padalc te čaka, de te kazni za use pizdarije k si jih naredu.

    • Viktorh

     Že molim. Še prej pa bom še malo užival. Ti pa se le valjaj v mlakuži s svojimi svinjami, pezde, umazano.

     • janez cepec

      ja boš mogu kr hitr molt, ne vem če boš uhka ceu rožnkranc obdelov, te bo prej kazn zadela

     • Viktorh

      Imam še preveč za zapraviti…

 • Gru

  Kera komunisticna poteza od Lucije ;)

  • Viktorh

   Le štrik ti preostane, šupko.

 • luckyss

  Ta dečva je mau fuknjena ali od desnih pvačana al pa oboje…;))
  Ne moreš toliko norosti napisati v tako kratkem sestavku, če si opravilno pismen in si bil rojen v prejšnjem stoletju..
  Dajmo že enkrat pozabit, da Hitler ni bil prava izbira in da vam jamranje na tej osnovi ne dviguje “rejtinga” na bodočih volitvah…
  Res bedasto…če bi bila debilnost prepovedana, tudi ta stranka ne bi obstajala..in verjetno tudi ZL ne..in še kakšna…

  • xtc

   Preden pišeš oslarije raje malce preveri kam so umeščeni komunisti in socialisti_med zločince in totalitarne sisteme;kot njihovakrama in ideologija:

   • janez cepec

    komunizm, fašizm, janšizm use je isti kurac

   • luckyss

    V bistvu bi morale biti prepovedane vse stranke, ki še dandanes poveličujejo Hitlerja in njegov način reševanja problemov..On je kuril, komunisti pa so jih kar zakopali..kdo je torej tu boljši..ovce bedaste…

    • janez cepec

     ja je pa ena stvar, Dolfe je usen z dimom oklolje onesvažvou

     • luckyss

      Ja, je imel pa obnovljiv vir energije..

     • janez cepec

      ja zebl ga pa ni, maš prou

 • radames

  Ta banda (ZZB) je v jugoslaviji kot neko “veteransko društvo” AKTIVNO sodelovala pri oblasti. Zdaj ta banda misli, da to lahko še vedno počne. Ne!!! Zgodovinski viri so pokazali, da je bila partizanska vojska zločinska banda, ki se je trudila uničiti Slovence.
  Tej bandi je potrebno zavezati jezik. So potomci najhujših ubijalcev slovenskega naroda. Okupator slovenske zemlje v letih 1941-1945 je pobil neskončno manj Slovencev, kakor pa ta banditska komunistična banda, ki se je – kakor v posmeh – imenovala “narodnoosvobodilna vojska”. Koga so osvobajali??????? Neizpodbitno so osvobajali italijansko okupacijsko vojsko, ki so ji po kapitulaciji ZAVAROVALI umik iz Ljubljanske pokrajine na Primorsko. Ne da bi kogarkoli aretirali zaradi vojnih zločinov!!!!

  • janez cepec

   ti s’ pa pr zgodovin precej manjku, al s pozabu, al s pa tok prfuknen, de se ti ni dal dopovedat

   • Viktorh

    Ti, znani hidrocefalus, si pa res razgledan. Kar razganja te od neznanja, šupko.

    • janez cepec

     ma šupak si ti, povej, a rabeš, de ti zid pred kerga te bomo postaul, še ofrajhamo, pa pobelmo, al bo kr tak dobr. če mo beliu, prdobiš kešn popoldne, poj pa šus u glavo, pizdek udbovski

     • Viktorh

      Hi, hi, obesi se, le to še ti preostane, hidrocefalus.

     • KIKI

      Povej mu v Slovenščini, da bo razumel : VODENOGLAVEC
      (huda genetska napaka)

     • janez cepec

      ma jest bom kr poenostavu, IDIJOTA pa KRETENA sta oba

  • slosin

   Še pred umikom so pa za partizane zavzel turjaški grad….

   • radames

    In Grčarice!

 • xtc

  V NORMALNI DRUŽBI I BILE TAKE LEVOFAŠISTIČNE SKUPINE IN NJIHOVA ZBOROVANJA ŽE ZDAVNAJ PREPOVEDANA:sIMBOLI IN SPOMENIKI PA ODSTRANJENI:
  ZZB JE TIPIČEN PRIMER LEVOFAŠISTIČNO HUJSKAŠKE DRUŠČINE TEMELEČE NA LAŽI;PREVARI IN SOVRAŽNI IN TOTALITARNI IDEOLOGIJI;KI NE PRVO KOT DRUGA NIMA KAJ POČETI V MODERNI DRŽAVI:E SAMO DA GRE ZA HUJSKAŠKO;PODPIHOVALSKO IN PRAVZAPRAV ŽE TERORISTIČNO DRUŠČINO;KI KAR JAVNO GROZI Z PONOVNIMI POBOJI IN OBRAČUNI;poveličuje zločince;zločin in razdvajane naroda;jasno poziva k nestrpnosti in javno paradira z orožjem in tako podpihuje nestrpnost in sovraštvo;ob tem pa vsiljuje lažno zgodovino;ki jo je svetovna zgodovina že razgalila:
  Zato bi morala združba kot taka prepovedana;vsi njeni člani pa opozorjeni;;da je zadeva razpuščena;vsakršna manifestcija pod totalitarnimi simboli ali parolami pa strogo kazniva z po par deset tisočeuri kazni in zaporom do dvajset let zaradi poveličevaja zločina;zločincev in razpihovanja sovraštva med državljani in kot tako pomeni protidržavno delovanje oz:DELUJE V SMERI RAZBIJANJA DRŽAVE OZ: V NASPROTJU Z INTERESI sLOVENIJE IN NJENIH DRŽAVLJANOV:
  pREMOŽENJE SE ZAPLENI IUN PRODA IN DENAR VRNE V PRORAČUN ALI PA NAMENI ZA POMOČ Slovencem na robu preživetja:

 • xtc

  Moram še dodati tole;da ZZB javno spodbuja narodni razkol njeni predstavniki pa javno grozijo z orožjem_kar je že več kot dovolj za oznako teroristična organizacija;grozijo tudi z obračunavanjem in pobijanjem_kar bi moral biti jasen signal za takojšnjo prepoved združenja ;ki se v javnosti vede kot teroristična organizacija o čemer bi kazalo obvestiti tudi Svet Evrope kot tudiESČP ali lahko taka hujskaško terorističbo polmilična združenja sploh obstajajo po Eu pravu:

  • janez cepec

   večjega “razkolnika” naroda, kot je vaš ljubljeni vodja ga še ni blo u SLO, s tem, de nas še po EU oserava, sam sreč jih je use manj, k bi mu še verjel. fant se j’ izpeu, pa četud je prerok, mu to še ni jasn, pa ene par n jegovim zblojenim ovcam tud ne

   • Viktorh

    Viš, če bi zal brati, bi lahko kaj prebral tako pa laprdaš na pamet.

    • janez cepec

     kdo pa teb prebere, sej ti z pomožno dvoletko nisi sposobn?

   • xtc

    Kaj nabijaš bebo naj večji rtazkol so povzročili ravno tvoji;ker so začeli pobijati predvojno intiligenco in pomembneže;ugkgledneže;premožne ;da so lahko uzgojili kup bebotov kot si ti ;ki trobentaš neumnosti:
    Povsod kjer so prišli komunisti na oblast so naredili razkol med narodom;da so lahko vladali;seveda so ser nekatere države tega nato hitro otresle z lustracijo in zaprtjem in obsodbami glavnih protagonistov;nekatere kot Slovenija pa utonile v močvirje podpihovanja sovraštva;laži in štancanja rdečih bebotov;kar se odraža v medijih in forumih in nenazadnje tudi v vse hitreejšem kolapsirnmju države:

    • lukamiha

     Saj cepec ne more tvojega zapisa razumeti, kj šele dojeti! Res kratko si zadel bistvo začetka razdora v narodu!

  • luckyss

   Toliko ščuvanja in sovraštva proti tistim, ki so se uradno borili proti okupatorju, najdeš le na teh straneh…kdo je torej nor in v konfliktu z vso koalicijo, ki se je v drugi sv. vojni borila proti nacizmu :?!

   Imate srečo, da vas še niso postavili pred sodišče za človekove pravice..

   • von Rhein

    Ej,moment. Kdo izmed teh požeruhov se je boril? Uradno ali neuradno.

    • luckyss

     V bistvu se vsi borijo za svojo rit in oblast…po potrebi se obrnejo za 180 stopinj…

     • janez cepec

      jah ni čist tko, ljubljeni vodja recimo ni šu u partijo, de bi se okoristu, čeprou je kandidiru u predsedstvo podmladka partije ZSMS, pa vodiča j’ po Jajcu na ta račun špilu, on je šu u partijo zato, de bi jo od znotrej zjebu. Kapiš? jest ne

     • luckyss

      On ni butast…je pač mislil, da bo tam daleč prilezel, pa so vodilni videli, da je še bolj “fuknjen” od njih in so se ga “losali”…
      Zato je izbral drugo skrajnost in druge ovce, ki ga bodo verjetno tudi kmalu pogruntale..
      Je pa možno, da si je izbral dovolj butaste, da mu bodo zveste do bednega konca..
      Kdo ve…Zgodovina na površje včasih dvigne prav bedne primerke…

     • lukamiha

      Ti poseduješ res neverjetno abotno podstrešje!

     • xtc

      Kot vsak pravoverno zdresiran levak:

     • janez cepec

      ti s’ pa zrcalna slika

     • xtc

      Če si misli sebe si zadel si zrcalna podoba še enega enako zdresiranega levaka;how;how a imaš rep rdeče obarvan?

     • luckyss

      Tudi tako lahko označiš to razmišljanje…vendar je to moje razmišljanje..
      Vi vsi skupaj imate le eno..dovoljeno ;)
      Zakaj pa mislite, da vas imenujem ovce ?!

     • xtc

      Ne ponujaj svojih umskih sposobnosti drugim;bo pa lahko sebe imenoval rdeča:::::

     • lukamiha

      Ti si res neumno govedo, da nekomu mečeš pred, da je pri 18-tih bil v Jajcu? To je res klavrno za človeško pamet! Sploh ob taki indoktrinaciji v šolah, kot je bila tedaj!
      Res slaboumno, res si pravi cepec, upravičeno!

     • luckyss

      Če si bil butast pri teh letih, si tudi kasneje…ne poznam primera, da bi komu IQ zrasel z leti..:))

     • janez cepec

      ja pa je to možn, tle gor se je njega dni javlou en profesor, k je djau, de ježe kot mejhn otrok mu silno velek IQ, poj mu j’ pa kr naprej rasu. zdej ga pa ni več slišat, murbit ga jk’ prevelek IQ zjebu.

     • lukamiha

      A ti sploh razmisliš kaj, preden napišeš kozlarijo?

     • luckyss

      Se pač rodiš z določenim IQ-jem…in od vzgoje je odvisno kaj lahko s to osnovo postaneš..Iz osla ne bo ravno lipicanec, pa če ga vsak dan “prebeliš”..:)
      Še enkrat povem ..človek v odrasli dobi ne more za 180 stopinj obrniti svojih načel, razen, če ni psihopat ali pa ga za načela preprosto “boli kurac” in mu je glavni cilj oblast in kar temu pritiče..

     • janez cepec

      ja glej, jest recimo nism šu u partijo, pa so me že pred 18. lelom vabil, pa poj u vojsk, pa sm reku: NE. koritarji, pa koristolovci pa pizdeki so pa šli, tud pred 18 letom.poj so jih pa vun fuknil, pa so, kot vaš ljubljeni vodja, prošne pisal, de bi ga nazaj uzel, sam de j’ biu takrat krepko ćez 18 let

     • lukamiha

      Koliko razredov imaš dokončanih osnovne šole, res si težak primerek! A ti sploh razločiš , kdo je bil zaprt za našo svobodo in kdo je tega zaprtega zaprl, ko je bil čas, ko nisi smel niti omeniti besedice čez Udbo ali Partijo! Res je žalostno, da ste nekateri taki bedaki in vas barabe bivšega totalitarnega režima tako okoli vrtijo za borne plače in pokojnine! Bedniki, ki boste krivi za propad te države!

   • slosin

    …uradno borili proti okupatorju, neuradno pa za komunizem, pa uradno so paktirali tudi z okupatorjem…Pa nasral z lažmi zaveznike,
    kako so se uradno borili proti okupatorju….

    • luckyss

     Lahko na novo napišeš ta del zgodovine, saj prihajajo časi ko bi imel kar precej bralcev..
     Svetujem naslov “Meine scheise”

     • slosin

      Knjige a la ‘Meine scheise’ so pisali 45 let rdeči revolucionarji….in lagali hitreje kot pes teče….

  • luckyss

   Poznam enega,ki bi rad imel kar osebno vojsko…kot Dolfi leta 36 ..

   • janez cepec

    kr nej jo ma, aja, kdor bi se rad prdružu, zborno mesto so Begne, al pa Stedenc, pohit’te, prijave so omejene, tko kot ste vi, veliki vodja vas že čaka u Begnah

    • luckyss

     Ni treba pretiravat..saj bodo dobili sendviče in prevoz…

     • janez cepec

      ja sam ne vejo še, de je prevoz sam one way

     • xtc

      Ja levaki ste očino res na one way poti:

     • janez cepec

      ja že 75 let

     • xtc

      Ja konec poti vVenezuelski verziji bo možno videti kmalu tam:

     • janez cepec

      ti si tud na isti poti, bunksl, na žalost

     • xtc

      Lahko boš v živo videl kakšen je konec socializma_utegne biti zelo zanimivo in poučno sploh za levodresirane:

     • domovina mili dom

      Je Muda poslal vojsko nad demonstrante. Morda ta skrajni ukrep, upajmo, pomeni njegov padec totalitarizma.

     • xtc

      In verjetno njegov konec in njegovih somišljenikov_kot sta končalasADDam inGadafi plazeča po kanalih_kot vsi podobni:

   • xtc

    Ja in domuje v Murgljah:

    • domovina mili dom

     Ko pa njegova paravojska straši po vsekomunističnih vstajah, pa pri varovanju kozoje***, v ozadju spremlja svojo taktiko.

    • luckyss

     Ta rdeči škrat še zdaleč ni tako nevaren kot si mislite…desnica pa ga krvavo rabi, kot so rabile ZDA Bin Ladna…če ga ne bi bilo, bi si ga morali izmisliti..;))

     • xtc

      Ta tvoj gospodar nori ;ker se mu kurnik razletava:

     • luckyss

      Sedaj pa priznam, da ne vem kaj si hotel povedati…

     • xtc

      Saj vem ;da še marsičesa ne veš in ne razumeš_komentarji izdajajo to:

     • luckyss

      Ja, to pa res priznam….politika v Sloveniji mi ni logična…
      Imaš leve in desne, ljudstvu pa gre konstantno vedno slabše..
      Se mi dozdeva da se tistim na oblasti jebe za ljudstvo, ne glede na to kam so usmerjeni..levo ali desno..Le skrbijo za svojo rit..
      Pri tem pa jim izdatno pomagate ovce..prav tako leve ali desne…
      Je pa res, da marsičesa ne razumem…ker nimam stranke, ki bi jo lahko volil in katere šef bi mi povedal kako naj mislim..

     • janez cepec

      točn tko, ljubljeni vodja goji posebn odnos do njega

     • luckyss

      Ja, ko bo Milan podlegel letom, bo JJ trdil, da je šel v ilegalo…

     • xtc

      Nisem vedel ;da sta Kučan inKim v tako prisrčnih odnosih;sicer pa bi znalo biti saj levaško lajanje ob branjenju zločincakIMA pred Trumpovim posegom kar ne pojenja:WOOF;WOOF PRIDEN PRIDEN SAJ BOŠ DOBIL pEDIGRE SAMO MALCE BOLJ BO treba lajati:

  • domovina mili dom

   Kakor hitro so omenjeni taborniki, takoj vidiš točno določene pripadnike paravojaških rdečih brigad.

 • traktor

  Tile so mafijci so zmagali v borbi za mafijsko državo.Edino v Evropi.

  • Ana Job

   Se strinjam, Traktor,njihov šef itak hodi na Sicilijo na dopust in se uči od najboljših.

   • traktor

    He, he. Tu se pa motiš. Njihov boss hodi na Sicilijo poslovno. Vodi univerzo za poučevanje tamkajšnje mafije. Oni so za naše navadni vajenci.

 • Janez

  Absolutno se strinjam !
  ZZB ITD. ŠIRI NERESNICE OT.I. NOB, O DOMOBRANCIH, KI NISO BILI NEKI “ZLI DEMONI”
  V
  JAVNO POLEMIKO – Z ZZB !
  In zagovornki !
  KPS, KPJ STALINSKIH NESODNO MORILSKIH VOSOVCEV IN KPS STALIN PARTIZANOV.
  Niso bili – nikakor niso bili
  “OSVOBODILNA” !?
  BILI SO OKUPACIJSKA !
  POLITČNO NESODNO MORILSKA VKP B KPS STALIN VOJSKA. Dokazljivo ! L.r. JANEZ KOMENDA

  • luckyss

   Dihaj…..
   Povej nekaj v stavku kar bo tudi logično..umiri se in poskušaj med pisanjem tudi razmišljati…

   • sprehajalec

    Saj je le na višjem nivoju pisanja Janez, zato je razumljivo, da ga ti ne moreš razumeti. Ostre, ključne besede, brez nakladanja. Ti in tvoj krog takšnega stila, ki zahteva kar nekaj razmišljanja, da ga razumeš in je vajen nakladanja, pač ne morete razumeti.

    • luckyss

     Ja priznam..takšen stil zahteva kar nekaj razmišljanja, če ne celo terapije psihiatra..

     • sprehajalec

      Nisi vajen, z nakladači se družiš celo življenje, levičarji.

     • luckyss

      V bistvu se izogibam stikom s politično opredeljenimi ljudmi..se mi zdite neuravnovešeni in nevarni..

     • sprehajalec

      Tistih prej svojih 45 let se zagotovo nisi izogibal…

     • luckyss

      Napiši še enkrat…kdo bi vedel kaj si hotel napisati..kar čas si vzemi in lepo črko po črko..

     • sprehajalec

      Da te partizani s svojimi performansi niso prej motili.

   • Janez

    Torej – logika !
    K
    – tebi pride nek sosed,
    Ki ga poznaš, veš da je ok.
    Pove ti, da ga neki nevarni , oboroženi tipi iz soseščine izsiljujejo, ga ropajo, mu grozijo s smrtjo itd. Orožja – pa nima. Da bi se jjih ubranil.
    Prosi te za orožje – ker ti orožje imaš. Ker veš, da ga res nevarno ogrožajo.
    Ampak. Preden odide mu rečeš :” dal sem ti orožje – le proti meni – ga ne smeeš uporabiti.
    Obljub, prisezi, da ne boš strejal name.
    Ti rečeš:”obljubim, ne bom streljal nate” Ti pokimaš..
    On z tvojim orožjem odide. OPIS KATERE SITUACIJE JE TO. PRISEGA? Janez OMENDA

    • janez cepec

     TABLETE, UZEM TABLETE pa pohit, čene se ti bo zdel, de sosed po teb strela

    • sprehajalec

     Ne bo hotel razumeti Janez, na tem temelji vsa njihova ideologija.

     Navadni ljudje bi se jim morali pustiti, da jih pobijajo, jih posiljujejo in jim kradejo. Potem jih morda ne bi obtoževali kolaboracije. Če se je pa kdo Rdečim vojvodem na Dolenjskem uprl, je bil pa takoj kolaborant. Bianco menico za ubijanje po prosti presoji so zagovarjali in še danes zagovarjajo.

    • luckyss

     Vizita v takšnih ustanovah je baje okrog 16.00..
     Poskusi po tabletkah napisati ta komentar še enkrat..morda te bo kdo takrat celo kdo razumel..

     • janez cepec

      ma tud trojna doza mu ne pomaga

     • sprehajalec

      Tebi ni, kaj torej svetuješ?

     • janez cepec

      ja vama bi mrbit pomagala Butnskala, če veš kuga j’ to? če pa ne bo pomagau, pa nč hudga, mo pa sam pesk dobil ven iz tega poskusa

     • luckyss

      Najbolj deluje pilula 9mm..
      Vendar jo je treba konzumirati direktno..v glavo..

     • janez cepec

      bo Jelinko to zrihto, že puca poškomitraljez

     • sprehajalec

      Ti je dedi to pravil? Italijanska berreta?

     • luckyss

      Glock…ti ga posodim..;)

     • janez cepec

      nehi ga srat, bo use špegle po bajt prestrelu, k bo vidu kretena u njih

     • sprehajalec

      Ne, ne, dedijeva, tam okoli Krimske jame.

     • luckyss

      v bistvu je zadeva malo novejša …9×19 (luger)

     • sprehajalec

      Vidim, da si z režimom teh ustanov zelo na domače….

    • Janez

     Torej !
     Dečko – logika !
     Slovenski “branitelji domov”- kot jim rečem jaz. Domobranci !
     So Nemcem predvsem – s tisto PRISEGO obljubili, da se
     1. ne bodo borili proti njim.
     Ampak, da bodo – predvsem
     2. branili sebe, svoje domače – pred roparskimi, morilskimi KPS STALIN PARTIZANI.
     3. Pomoč Nemcem je bila v ozadju: Nemci so bili dovolj močni, da pomočii par tisoč
     domobrancev – niti niso rabili.
     4. Nemcem res pomagali so, prisilno seveda – tisti. ki so bili mobilizirani v nemško vojsko.
     5. Cca 10.000 domobrancev – ne bi moglo ? Rešiti Nemčije. Domobranci Nemčije – tudi – v realnosti – niso reševali. Pri umiku – soo se ustavili, utaborili soo se na Koroškem.
     6. Pri prehodu čez Ljubelj, ki so ga varovali nemšški vojaki.
     SO SLOVENSKI DOMOBRANCI UDARILI, STRELJALI PO NEMCIH. JIH PREMAGALI

     TER SI
     TAKO ODPRLI POT NA KOROŠKO. Dejstva. Kaj bi rad še vedel? L.r. JANEZ KOMENDA

     • luckyss

      Vem da imate Grimsa v svojih vrstah in sedaj tudi vem zakaj…ker ste nori na brata Grimm:))

  • janez cepec

   opa, glej ga, no glej, knižničarja. kje s’ biu pa do zdej. mau se vahtej, ejga, tablete ti spet popušajo, tko, de ga ne srat preveč tle okol

   • sprehajalec

    Danes si pa aktiven, lokalna celica ZZB na Novi? Spoznaš jo po stilu pisanja, kot komar; ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZB.

    Komarja se poči na koncu, da da mir.

    • janez cepec

     na konc ja, sam umes te j’ pa orng piču

     • sprehajalec

      Zopet sva pri komarju, ki piči slona. Slon pohodi trn, zarjove, komar pa začne vpiti, “suffer, suffer”.

     • janez cepec

      ti s’ bel tak, taslonast ja, kot slon, k zagleda dve muhi, pa prau: čao pičke.

     • sprehajalec

      Ta je pa že zelo stara Janez. Mene so se muhe izogibale, tebe verjetno ne?

     • janez cepec

      ja tud muhe so pogruntale, de usak drek pa le ni dobr

     • sprehajalec

      Imajo raje tvojega, jaz sem kar zadovoljen s tem…

 • sprehajalec

  ZZB NOVJ je opus dei slovenske družbe. Zaščitnik pravovernosti in borec proti krivoverstvu. Energijo in moč mu dajejo transferji iz proračuna, v letih 2003-2013 jih je bilo 9 milijonov, (območnim enotam za svoje delovanje in krovni organizaciji). Na skoraj 60 let podlage seveda.

  Čeprav naj bi bil nepolitična stranka, pa je s svojimi zvezami in mrežo povezav zagotovo najmočnejša parastranka v državi v tem hipu. Skrbi, da je tolmačenje zgodovine na kursu, napada vse, kar se mimo njih dogaja. Državni mediji so pod njegovo kontrolo, posredno ali neposredno, še sploh z t.i. Rdečima trdnjavama pravovernosti, Delom in Dnevnikom.

  Kot takšnim, nevajenim kritike, je Nova in članki v njej zagotovo trn v peti, kar se vidi po vročem in histeričnem odzivu nekaterih komentatorjev.

 • xtc

  Vidim ;da tale napol teroristična levo fašistična druščina ZZB IMA KAR NEKA LEVO DRESIRANIH BEBOTOV NA TEM PORTALU;KI JASNO ISKAZUJEJO LEVIFAŠIZEM IN POVELIČEVANJE ZLOČINA IN NASILJA NAD NEENAKOMISLEČIMI
  Njuhov umski manjko skušajo nadomestiti s floskulami;parolami in lažmi:
  Kdor prebere njihove komentarje;vidi zakaj so komunisti(socialisti) pred;med in po vojno predvsem pobijali izobražene;intiligentne oz intiligenco in premožne ter ugledne_to je bilo nujno;če so hoteli narod umsko pohabiti_hendikepirati in začeti vzgajati take leve dresirance;ki tule butajo neumnosti in dokazujejo ;da je pač komunizem(socializem) naštancal kup umskih invalidov ;ki lajajo vsi enako in niso zmožni razmišljanja;saj bo zanje mislila pač država:Če bi predvojna intiligenca obstala takega levofašistično umskega dresiranja nebi bilo;saj bi vsi izobraženci in razumniki tako pobebavljanje naroda zavrnili sledil pa bi jim tudi narod;saj hostna tolpa;pač ni imela nobenega ugleda ali politične teže med narodom;zato so začeli z pobijanjem in tiligence sproti pa pričeli vsiljevati sovraštvo in deljenje naroda na naše in ne naše;komuniste(ubermensch_čeprav sam lumpenproletariat) in rajo ;ki jo je treba skregati;ustrahovati in nad njijo izvajati genocid in nasilno vcepljanje levega fašizma;hujskaštva razdora in znašanja nad vsemi tistimi;ki so se levofašistični dresuri uprli in ne samo nad njimi marveč tudi nad ožjimi in širšimi sorodniki:Ravno sejanje sovraštva in delanje razkola med narodom je omogočilo vzpon komunizma;sejali pa so ga komunisti;saj so vedeli ;da razdeljen in skregan narod;ter nahujskan drug proti drugemu in prepleten z mrežo ovaduhov zlahkoto obvladuješ:
  No za primer vDDR je bil na osem ljudi eden špicelj;TitovaYuga je imela našest ljudi špiclja kar pove vse oZZB IN KOMENTATORJIH ;KI NEKAJ BLODIJO:

  • luckyss

   V bistvu si povedal le to, da so vso inteligenco pobili, kar je ostalo pa sedaj polpismeno poskuša sodelovati na tej terapevtski tv..
   Ja morda bi se lahko do neke meje celo strinjal s tem..

   • xtc

    Če gledam tebe definitivno ustrezaš vsemu kar sem opisal in tistemu;kar si dopisal še sam:

  • luckyss

   Poanta vsega kar si napisal je …delanja razdora med narodom..komunističen sistem…
   In kaj se počne na teh straneh?! In kaj je do nedavnega bil vas “brezmadežni”?!
   Torej je vse jasno..sam si vse povedal ;))

 • Nataša Valant

  + + + + + + + + + + + + + brez komentarja

  • janez cepec

   ja sej tole, kar pa ta dva idijota pišeta, pa res ne rab komentarja

   • Nataša Valant

    kakor za koga. . . . . .

   • garfi

    ti pa rabiš naš denar

    • janez cepec

     zakuga b’ pa jest tvoj dnar rabu?

     • garfi

      ker pošteno zaslužiti ne zmoreš

     • janez cepec

      to s’ pa ti reku

     • garfi

      ti boš pa teku
      najkasneje po volitvah

     • janez cepec

      ja častni krog mo laufal, k mo zmagal, again and again

     • garfi

      tko ka killary

   • Nataša Valant

    Izpusti besedo idiota. . . . . . pa bo .

 • garfi

  nob je čista prevara jugordečuhov
  DIKTATURO IN ZLOČINE IMENUJEJO OSVOBODITEV
  do kdaj nam bodo še pili kri bodo določili stotisoči jugobutalcev

  • luckyss

   In belogardisti imenujejo kolaboracijo z nacisti boj proti komunistom…;))
   Mislim, da ste oboji “istega gnarja vredni”…
   S to razliko, da so “ta rdeči” bili na strani takrat naprednega sveta in so to zavezniki tudi potrdili..
   To je to..dejstva ..žal..

   • garfi

    kaj se delaš neumnega
    zato, da poneumljaš nove ovce in jih goniš v vaše murgle

    • luckyss

     Glej …slovenski fantje, (večinoma kmečki) so takrat verjetno vsi hoteli dobro svoji domačiji in tudi svoji takratni državi..
     Ideologija komunizma je pač bolj prevzela revne, torej “bajtarje in kočarje”…župnik pa je premožnejše usmeril na Hitlerja..
     Ti fantje..eni in drugi niso bili ničesar krivi…krivi vseh “bratskih” žrtev so komunisti in kler, ki so v državljanski vojni pobili nič krive ovčice..
     Dandanes je enako..”levica” in “desnica” se borita za oblast preko svoji ovac…
     Vsakemu bebcu je že jasno da se standard povprečnemu Slovencu znižuje ne glede na barvo oblasti..
     Torej, kot zaključek….najbolj nevarni povprečnemu Slovencu ste ravno politični verniki (levi ali desni), ker s svojo bebavostjo omogočate izkoriščanje večine naroda…
     Zato še enkrat ..OVCE BEBAVE POLITIČNE..

     • garfi

      V prvem obdobju okupacije, od 17. aprila 1941 pa do 22. junija 1941, pred nemškim napadom na SZ, še ni bilo slovenskega partizanstva, bili pa so aktivni komunisti v tem obdobju veliki prijatelji, zavezniki Hitlerja, ki je septembra prejšnje leto (1939) skupaj z Sovjeti zasedel ubogo Poljsko. Navdušenje KPS nad Hitlerjem se je izkazalo v organiziranju množične manifestacije: naščuvali so kmete, ki so v Trebnjem in na pohodu proti nemški meji manifestirali za priključitev tega dela Slovenije k nemškemu Rajhu. Italijani so ob tej priliki ostro reagirali. Padli so mnogi talci. V tem obdobju prijateljstva z nacisti je KPJ zagovarjala kolaboracijo na celi črti.

     • luckyss

      Ovca bebava politična , sem povedal že zgoraj..nimaš ti meni kaj razlagati..
      Naredi tisto za kar si plačan in adijo..

     • garfi
     • luckyss

      http//:www. ovca. si

     • garfi
     • luckyss

      https:/www nima smisla. yebitu se.sam..

     • garfi

      Mare Kranjc
      Levičarske gnide imajo cele skupine trolov, ki jih plačujejo, da serjejo po straneh, ki ne smrdijo po levičarstvu. Ena skupina piše po spletnih straneh o rasizmu in nacizmu, v drugi skupini so na primer tisti, ki se pretvarjajo, da so simpatizerji desnice in pišejo nestrpne komentarje. Spet druga skupina se pretvarja, da so verni kristjani, in pišejo komentarje, ki bi kar najbolj škodili cerkvi in kristjanom. In tako naprej. Koordinatorji so pa na faksih in raznih nevladnih organizacijah in kvazi inštitutih. To mi je povedal znanec od moje sestre, med lažnimi “Vseslovenskimi Ljudskimi Vstajami”. Bil je član skupine trolov in je sodeloval pri teh svinjarijah. Imel je vsega dovolj in se je umaknil, ter šel na študij v tujino.

     • luckyss

      Najbolje, da se zapreš v kakšno luknjo on ne prilezeš več ven..
      Utegnil bi videti kakšno vrtnico ali češnjo, morda jagodo….groza..vse to je rdeče…

     • luckyss

      In še to Garfi….JJ bo verjetno dobro razmislil, če se to tvojo bedo sploh še splača plačevati ;)))

     • garfi

      zato mu jaz plačujem članarino

     • luckyss

      No, bolj butasto pa res ne gre…ovca plača pastirju, da jo striže…

 • garfi

  Intenzivna kolaboracija slovenskih partizanov z okupatorjem nedvomno potrjuje, da je mit o narodno–osvobodilnem partizanskem boju največja slovenska zgodovinska prevara.

  Pripis uredništva: Besedilo je iz knjige Sodelovanje partizanov z okupatorjem (stran 85-96), ki jo lahko naročite na Časniku. V knjigi je besedilo natančno dokumentirano – viri in obširnejša dokumentacija so navedeni v knjigi, v opombah in v bibliografiji.
  http://www.casnik.si/index.php/2015/01/23/partizani-in-kolaboracija-v-sloveniji/

 • Krtača17

  Vatikanski škandal o katerem nihče ne želi govorit. Še najmanj portal nova24tv in slovenski cerkvenjaki. Malo si preberite. Meni gre po temle na kozlanje:https://www.americamagazine.org/content/all-things/vatican-bank-scandal-nobody-talking-about

  • garfi

   kozlaj drugje

   • Krtača17

    Maš prou. Bom po tem portalu.

 • garfi

  Kako se je začelo – dr. Drobnič
  https://www.youtube.com/watch?v=dsoZsgY7Zgk

  • janez cepec

   tkole se j’ začeu:.dr. Drobnič, domobranček, ko je blo to modern, pa ko j’ mu podporo Dolfeta, poj so pa komunajzarji zmagal, je pa šu med UDBAŠE, po osvobotitvi se j’ pa za demokrata oklicu, državn tožilc je biu, sam svojih bivših kameradu, udbašou, pa ni kej prida preganju. čudn, ane. navadn pizdek je biu, po vetru se j’ obračou, sej zakuga bi biu pa on izjema. sej je pou SDS ovcou takeh, z velikim vodjem na čelu. no ja, on ni biu udbouc, baje.

   • garfi

    V prvem obdobju okupacije, od 17. aprila 1941 pa do 22. junija 1941, pred nemškim napadom na SZ, še ni bilo slovenskega partizanstva, bili pa so aktivni komunisti v tem obdobju veliki prijatelji, zavezniki Hitlerja, ki je septembra prejšnje leto (1939) skupaj z Sovjeti zasedel ubogo Poljsko. Navdušenje KPS nad Hitlerjem se je izkazalo v organiziranju množične manifestacije: naščuvali so kmete, ki so v Trebnjem in na pohodu proti nemški meji manifestirali za priključitev tega dela Slovenije k nemškemu Rajhu. Italijani so ob tej priliki ostro reagirali. Padli so mnogi talci. V tem obdobju prijateljstva z nacisti je KPJ zagovarjala kolaboracijo na celi črti.

 • garfi

  Tito je 5. maja 1941 v glasilu KPJ pozval komuniste naj čim bolj stopajo v nemške službe. Kasnejši prvaki OF in KPJ, odvetniki dr. Aleš Stanovnik, dr. J. Pokorn in dr. J. Vilfan so v tem obdobju delali v Šentvidu pri Gestapo (selitvena komisija!). Kasnejši notranji minister SFRJ, Stane Dolanc in edini slovenski admiral v SFRJ, Stanislav Brovet sta v Avstriji prostovoljno vstopila in bila dolgoletna člana Hitlerjugend, Brovet, ki je vstopil v Celovcu, kar do januarja 1945.

 • garfi

  V prvem obdobju okupacije, od 17. aprila 1941 pa do 22. junija 1941, pred nemškim napadom na SZ, še ni bilo slovenskega partizanstva, bili pa so aktivni komunisti v tem obdobju veliki prijatelji, zavezniki Hitlerja, ki je septembra prejšnje leto (1939) skupaj z Sovjeti zasedel ubogo Poljsko. Navdušenje KPS nad Hitlerjem se je izkazalo v organiziranju množične manifestacije: naščuvali so kmete, ki so v Trebnjem in na pohodu proti nemški meji manifestirali za priključitev tega dela Slovenije k nemškemu Rajhu. Italijani so ob tej priliki ostro reagirali. Padli so mnogi talci. V tem obdobju prijateljstva z nacisti je KPJ zagovarjala kolaboracijo na celi črti.

 • garfi

  menda je borcev vedno več – za naš denar in novo revolucijo

  • janez cepec

   ja če si tok fuknen, de jih financiraš, poj jih pa dej. sej tale vaša nova 24 tud u rokah Kučkotovga tajkuna Petriča, tko de posredno Kučana financirete, ovce zblojene

   • garfi

    Mare Kranjc
    Levičarske gnide imajo cele skupine trolov, ki jih plačujejo, da serjejo po straneh, ki ne smrdijo po levičarstvu. Ena skupina piše po spletnih straneh o rasizmu in nacizmu, v drugi skupini so na primer tisti, ki se pretvarjajo, da so simpatizerji desnice in pišejo nestrpne komentarje. Spet druga skupina se pretvarja, da so verni kristjani, in pišejo komentarje, ki bi kar najbolj škodili cerkvi in kristjanom. In tako naprej. Koordinatorji so pa na faksih in raznih nevladnih organizacijah in kvazi inštitutih. To mi je povedal znanec od moje sestre, med lažnimi “Vseslovenskimi Ljudskimi Vstajami”. Bil je član skupine trolov in je sodeloval pri teh svinjarijah. Imel je vsega dovolj in se je umaknil, ter šel na študij v tujino.

  • Karmen

   Ne menda, 24.000 jih je bilo rojenih med ali po vojni.

   • garfi

    24000 rdečih parazitov

 • Krtača17

  Tkole co pa clo na cnn poročal o ustaših. Za kozlat kakšno svinjarijo desni podpirate. Še Tudjman je zagovarjal ustaše. Sramota:https://youtu.be/VysDNu6X0sA

  • garfi

   Mare Kranjc
   Levičarske gnide imajo cele skupine trolov, ki jih plačujejo, da serjejo po straneh, ki ne smrdijo po levičarstvu. Ena skupina piše po spletnih straneh o rasizmu in nacizmu, v drugi skupini so na primer tisti, ki se pretvarjajo, da so simpatizerji desnice in pišejo nestrpne komentarje. Spet druga skupina se pretvarja, da so verni kristjani, in pišejo komentarje, ki bi kar najbolj škodili cerkvi in kristjanom. In tako naprej. Koordinatorji so pa na faksih in raznih nevladnih organizacijah in kvazi inštitutih. To mi je povedal znanec od moje sestre, med lažnimi “Vseslovenskimi Ljudskimi Vstajami”. Bil je član skupine trolov in je sodeloval pri teh svinjarijah. Imel je vsega dovolj in se je umaknil, ter šel na študij v tujino.

   • janez cepec

    dej zdej mau Drobniča pokomentirej, če si ga že omenu. se vid de j’ taprau politik. u oči te gleda, pa laže pa serje, sej pravem taprav pizduh

    • garfi

     tvoji šefi v murglah te plačujejo, da serješ
     komunisti ste začeli državljansko vojno in diktaturo
     to je bistvo vsega

     • Krtača17

      Malo morgen. Kdo je zavzel Slovenijo? Kdo je pri tem sodeloval? Ne moreš in to pod nobenimi pogoji, imenovat okupatorja in kolaborante za osvoboditelje.

     • garfi

      tvoji šefi v murglah te plačujejo, da serješ
      komunisti ste začeli državljansko vojno in diktaturo
      to je bistvo vsega

     • janez cepec

      mene ne plačuje nubedn, je pa Drobnič biu na plačilni listi udbe, kot njen zvesti član. in na tacga se ti zdej sklicuješ, luzer,. pa pokaž mi enga z vaše maloštevilne črede, k ni biu komunajzar?

  • Janez

   O !
   Lej ga Tunnka !
   A zdaj si pa še sem skočil !? Pod drugim vzdevkom?!
   A zdaj boš pa še ?
   odvetnika špilal – ZZB ZAGOVORNIKOV STALINSKIH KPS MORILSKIH ,?
   VKP B , KPJ , KPS VOSOVCEV IN STALIN KPS T.I. 0 PARTIZANOV?
   Se
   Brez smisla trudiš:
   Bili so
   – dokazano – neoborožene Slovence – roparski KPS polit morilci ! Dejstvo. L.r. JANEZ KOMENDA

 • domovina mili dom
 • T16

  Spoštovana ga. Lucija, kar tako naprej. To, kar se dogaja v naši prelepi državici je pa čisti kriminal. Vsaj nekdo, ki bo stopil tem b…..m na žulj.

 • Krtača17

  Še en pizdontar ki gnije v peklu in ki ga tale gospa (če se ji sploh lahko tako še reče) zagovarja:https://youtu.be/hC2QYhmJSNg

  Problem desnih je, da je bilo vse podokumentirano z večih virov in se grehov domobrancev, četnikov in ustašev ne da skriti. Vse kar je dokazov z domobranske strani, je lajanje.

  • garfi

   Mare Kranjc
   Levičarske gnide imajo cele skupine trolov, ki jih plačujejo, da serjejo po straneh, ki ne smrdijo po levičarstvu. Ena skupina piše po spletnih straneh o rasizmu in nacizmu, v drugi skupini so na primer tisti, ki se pretvarjajo, da so simpatizerji desnice in pišejo nestrpne komentarje. Spet druga skupina se pretvarja, da so verni kristjani, in pišejo komentarje, ki bi kar najbolj škodili cerkvi in kristjanom. In tako naprej. Koordinatorji so pa na faksih in raznih nevladnih organizacijah in kvazi inštitutih. To mi je povedal znanec od moje sestre, med lažnimi “Vseslovenskimi Ljudskimi Vstajami”. Bil je član skupine trolov in je sodeloval pri teh svinjarijah. Imel je vsega dovolj in se je umaknil, ter šel na študij v tujino.

   • Krtača17

    Kar prištej se med trole.

    • tarantela

     Pusti ga, naj trola, sej vidiš, de se jim hlamudrače tresejo, en sam strah jih je. Mislim, da pri luči spijo, se bojijo teme. Sploh ne šklemfajo drugega na tem portalu, kot iščejo, kaj naredit, da bi narod še bolj sprli. To že meji na paranoidno shizofrenijo. Me zanima, kdo od njih zares slabo živi ali se mu dela krivica.

     • garfi

      tvoji šefi v murglah te plačujejo, da serješ
      komunisti ste začeli državljansko vojno in diktaturo
      to je bistvo vsega

  • Karmen

   Ha, ha, ha vse dokumentirano. Zakaj so pa potem 80% ARHIVOV KOMUNISTI UNIČILI.
   Četniki Draže Mihajlovića so bili edini borci v Srbiji, ki so se borili proti Nemcem.

 • domovina mili dom
 • totex39

  Vse vrste medijev se že pripravlja kako bodo jih “polna usta” o teh manifestacijskih blaznežev, ki se klanjajo na vse načine NOB.

  • janez cepec

   pa ti povej kej o Drobniču, k stok brihtn, a, no dej

 • garfi

  komunisti so ustvarjali jugoslovanski narod, že 25% jih je
  že takrat so jim dajali stanovanja
  kdo je narodni izdajalec
  isti sedaj odpirajo meje za islamizacijo in jim s stotinami milijonov kupujejo opremljena stanovanja
  kdo je narodni izdajalec

  • luckyss

   Tudi občani lahko odločamo…stanovanja, ki so bila namenjena migrantom so dodelili slovenskim družinam..

   • garfi

    pesjani nimate kaj odločat

    • luckyss

     V Dravogradu so občani dosegli, da so stanovanja, ki so bila namenjena migrantom ..oddali slovenskim ogroženim družinam…
     Torej tudi pesjanarji nekaj dosežemo, če skupno zalajamo ;))

     • komar marko

      k nogi, boš dobil piškotka!

    • Krtača17

     A to je demokracija po ustaško?

 • Duhec

  Ušajeva ga pač že dolgo ni fasala… tud to bi lohk napisala.

  • garfi

   glej smrad se javi v gruči z drugimi smrduhi
   kaj poznaš “duhec5” ??????

   • Duhec

    A se naj javim, ko drkate nezanimivi desni impotentneži???

  • komar marko

   A ni tvoj ljubljeni že od vikenda na službeni poti. Saj veš, programska dela!

 • garfi

  Mare Kranjc
  Levičarske gnide imajo cele skupine trolov, ki jih plačujejo, da serjejo po straneh, ki ne smrdijo po levičarstvu. Ena skupina piše po spletnih straneh o rasizmu in nacizmu, v drugi skupini so na primer tisti, ki se pretvarjajo, da so simpatizerji desnice in pišejo nestrpne komentarje. Spet druga skupina se pretvarja, da so verni kristjani, in pišejo komentarje, ki bi kar najbolj škodili cerkvi in kristjanom. In tako naprej. Koordinatorji so pa na faksih in raznih nevladnih organizacijah in kvazi inštitutih. To mi je povedal znanec od moje sestre, med lažnimi “Vseslovenskimi Ljudskimi Vstajami”. Bil je član skupine trolov in je sodeloval pri teh svinjarijah. Imel je vsega dovolj in se je umaknil, ter šel na študij v tujino.

  duhec duhec5 krtača cepec tarantela……. serjejo vedno skupaj
  HVALA MARE KRANJC

  • luckyss

   Kaj si ti plačan od copy – paste ali kaj?!

   • garfi

    od paste – copy

  • Krtača17

   Trol je cel tale portal s članki vred. Tebe samo moti da ene par ljudi vseen pride sem gor povedat resnico. Ne bo šlo po sistemu lako čemo mi. Bo treba predstavit dokaze. Kdaj začnete četniki ustaši in domobranci skup z vatikansko banko vračat spuljene zlate zobe, nakit, ure itd? A ste vse v vatikanu pretopl da ste Marije pozlatil al kako?

 • Janez

  Tunnek, po domače Krtača !
  Zavajaš !
  In lažeš. In dobro veš, da zavajaš in lažeš. V “grehu” živiš.
  Vse
  Kar so “btanitelji domov” domobranci storil, vse tudi njihovi napadi : je bilo IZZVANO !
  To ?
  Presneto dobro veš !
  IZZVANO ŽE 1938. LETA Z
  – GROŽNJAMI S STALINOM – PO SLOVENIJII , Z NAPISI !
  IZZVANO, NAČRTOVANO,
  – S ŠOLANJEM V MORILSKIH VEŠČINAH PRI VKP B NKVD v Moskvi.
  Pri NKVD SO TEČAJE MORJENJA SONARODNJAKOV POSLUŠALI : Ivan Grozni Maček, M. Ribičič, Kardelj, Kidrič&comp.
  PRVI SO NAPADE NA NEEOBOROŽENE CIVILE,
  KPS POLIT UMORE ZAČELI IZVAJATI KPS MORILSKI
  – VOSOVCI ! V LJ ! 1941.
  Tudi bojne enote t.i. KPS STALIN PARTIZANOV – SO BILE MORILSKE DO NEOBOROŽENIH CIVILOV.
  Dokaz.
  Prve dni decembra 1941 – je
  KPS STALIN CANKARJEV BATALJON V POLJANSKI DOLINI KPS POLITIČNO UMORIL !
  – NAD 10 SLOVENCEV, ZA KATERE SE JE
  – KPS VODSTVU BATALJONA ZDELO, DA SO PROTI STALINU ! Kar umorili so jih.
  Torej !
  Tudi redne enote KPS STALIN PARTIZANOV SO BILE – ENAKO – POLIT MORILSKE DO CIVILOV KOT
  Dokaz !
  Šele po pomoru nad 10 civilov, domačinov Slovencev v Poljanski dolini !
  Je isti bataljon čez par dni napadel nemške policiste v ROVTU.
  NEKAJ 10 UBITIH NEMCEV JE BIL POVOD ZA STRELJANJA TALCEV V 1942 L.R. JANEZ KOMENDA

  P.S. NEODGOVORNI KPS POLIT. STALIN PARTIZANI SO PPOBEGNILI, SE SKRILI.

 • komar marko

  Ali lahko kdo navede zakaj na ŠTAJERSKEM ni bilo domobranstva in so morali 44 na to območje pod NUJNO poslai 14 divizijo?

 • komar marko

  Ali lahko kdo navede VZROK zakaj so na primorskem do sredine leta 42 poknili fašisti DVA SLO državljana. Naša stran jih je uspešno preko 700 v istem obdobju in nobenega fašista?

 • komar marko

  Praznik PRIMORSKA je uzakonil JJ. Kaj porečete, kdo si ga je prilastil in kdo je sedaj ZASLUŽEN, da ima PRIMORSKA praznik?

 • Janez

  Pozor !
  F. Tunneek, Krtača, Lucky, cepec – LAŽEJO, ZAVAJAJO ! Protislovensko !
  Preberite spodaj !
  Moj TOČNI OPIS KPS MORJENJA !
  – CIVILOV S STRANI
  – KPS VOSOVCEV IN
  – REDNIHH ENOT KPS STALIN PARTIZANOV,
  KI SO TUDI KPS POLITIČNO NESODNO MORILE !
  POVSEM NEDOLŽNE CIVILE, SLOVENCE-PROTISTALINISTE !
  Tunnek&comp. DIREKTNO ZAVAJAJO, LAŽEJO, CELO PISNO, TU NNA PORTALU, l.r. JANEZ KOMENDA

  P.S. NJIH ZAVAAJAJOČE ZAPISE BOMO ARHIVIRALI.

  • Krtača17
   • komar marko

    ha, ha, ha. Skupaj smo pobili 6400 SOVRAGOV. Od tega okoli 600 v raznih akcijah, vse ostalo je umrlo v ujetništvu. ha, ha, ha

    • Krtača17

     Desnemu je smešno….itak. za medvojni kino so bli talci prav priročni a ne?

     • komar marko

      Iz teh stvari se lahko samo ti norčuješ! Prav. jaz ločim partizane od tolovajev. Lahko napišem še kaj konkretnega o tistih stvareh po vojni in o 6400 žrtvah. KONKRETNO! in o talcih in o reševanju talcev s strani župnika, ki je po vojni pristal v arestu!

     • Krtača17

      Potem pa piši.

     • komar marko

      bom ko bo čas. Še ni prišel! Lahko pišem tudi o kočevskih odposlancih, kako se je zaplenilo 52 in preselilo. Veliko je še NEODPRTEGA gradiva!

     • Krtača17

      Zdaj je čas. Kar piši.

     • komar marko

      so stvari tudi deponirane s časovno klavzulo.

     • Krtača17

      Eh dej no. Nič nimaš ne. Sama goflja.

     • komar marko

      ha, ha, ha. NIČ NIMAM! Prav! Si pomirjen! Sedaj pa lepo mlekca in pod kovter!

     • komar marko

      In zakaj če si tak strokovnjak moje številke ne ovržeš konkretno z VIRI????????????

     • Krtača17
     • komar marko

      a to je vse. In koliko žrtev smo POVZROČILI SOVRAGU v BOJIH in kateri boji so to bili. Ali so to tudi boji, ko se je v travi valjalo z JOŽICAMI! Le katere JOŽICE so tobile?

  • janez cepec

   ma tebe bi blo treba arhivirat

   • garfi

    po volitvah tebe

    • Krtača17

     Parlament boste sam še s pločnika vidl.

     • garfi

      levuharska grožnja

     • Krtača17

      Ni grožnja ampak dejstvo.

     • garfi

      slej ko prej vas tudi butalci spregledajo
      kako se to dela je pokazal Trump

     • Krtača17

      S takimi dokazi kot jih predstavljate je vsakemu normalnemu človeku hitro vse jasno. Zmer pa ostane ene par ki jim tud skalca ne pomaga. Zato boste pa pred parlamentom.

     • garfi

      ti seveda nisi normalen

 • garfi

  tunek=krtača=cepec=tarantela=duhec=pesjan=SERONJE……….

 • Janez

  Krtača !
  Je zloben ali pod nivojem razuma.
  Vsak zaradi VKP V ZLOČINSKEGA STALINA KPS polit nesodno umorjen Slovenec
  Je nezastarljiv greh !
  na vesti !
  EX KPS, KPS VOSOVCEV IN KPS STALIN PARTIZANOV . Dejstvo. Amen. L.r. JANEZ KOMENDA

  P.S. KOMUNISTIČNI ZLČINEC VKPB STALIN NI BIL VREDEN KAPLJE KRVI, KAJ ŠELE SMRTI, POLIT UMORA – NITI ENEGA SLOVENCA-DOMOLJUBA, PROTISTALINISTA.

  • komar marko

   to je en otroče, ki nima čez dan kaj početi in sloni na tem portalu.

   • Krtača17

    Vidva vse vesta, sam ne vem zakaj skrivata.

    • komar marko

     vem VELIKO. Ugotavljam vsak dan.

 • komar

  Bravo Lucija!!! Lepo je videti komije, kako jih vrže, če kdo samo malo špljukne po zombijih v ZZB in njihovih dedičih, tudi v ZZB in pravnukih, tudi v ZZB. Podatki v kolumni, kot je razumeti, so sicer prišli iz Cerarjevih Ministrstev, ampak rdeče glave so pretrde, da bi jim potegnilo. A morda pa imajo prav, ko sekajo po kolumni in sta Katićeva in Cerar težka Janševca? Sic!

  • komar marko

   čak ti mal. KOMAR sem jaz in ne ti. jaz sem MARKo! Če nočeš vojne se preimenuj!

 • David Lokatos

  HOCEMO JANSO IN PIKA! CE BO TREBA,BOMO ZOPET PREPLAVILI LJUBLJANO!!!!!!! 30.000 NAS JE BILO NA KONGRESNEM TRGU! NE POZABITE TEGA!

 • Fogglof Tunnek

  Ka je smrduhi…medtem ko jas delam kot živina…glih zaj sn prišo domu iz nastopa… Z mladinskim zborom smo imeli nastop za starše!!!… Vi pa me medtem šinflate (Janez iz komende, garfi iz blatnega dola, malarija komar)…kao da mam najmanj 10 nickof !?!?

  Prepovedat NOB…ustoličit pa neodomobrance???… Jebite se, gamad izdajalska!!!

  • Fogglof Tunnek

   Pa da vas ni sram…oprode desničarske…

   • garfi

    tunek=krtača=cepec=tarantela=duhec=pesjan=SERONJE……….

    • komar marko

     na četro dimenzijo!

  • garfi

   komunisti so ustvarjali jugoslovanski narod, že 25% jih je
   že takrat so jim dajali stanovanja
   kdo je narodni izdajalec
   isti sedaj odpirajo meje za islamizacijo in jim s stotinami milijonov kupujejo opremljena stanovanja
   kdo je narodni izdajalec

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, pred tednom dni so na omizju Zbora za republiko znova sodelovali predstavniki strank desnice SLS, NSi in SDS, a je od prvakov bil prisoten le Veliki Diktator-gospodar ofc. Zamere od lanskega zborovanja, ko so izžvižgali Ljudmilo Novak, so očitno še pregloboke…. A še se spomnite kako so leta 1945 začeli zapuščati Hitlerja…ostal še mu je samo samomor… Naj se to prinese fSlovenijo !!!

  • garfi

   komunisti so ustvarjali jugoslovanski narod, že 25% jih je
   že takrat so jim dajali stanovanja
   kdo je narodni izdajalec
   isti sedaj odpirajo meje za islamizacijo in jim s stotinami milijonov kupujejo opremljena stanovanja
   kdo je narodni izdajalec

   • komar marko

    sam še noben rdečkar mi ni razložil razliko med musliji MIGRANTI in našimi ljudmi leta 45 ko so bežali!

    • Fogglof Tunnek

     Bežali so domobranci v Argentino… to so tiste oprode ki so se izognile Hude jame in Roga !!!

    • garfi

     za njih smo kar vsi begunci
     tudi teroristi

  • Janez

   Pa ?
   Dobro Tunnek !
   Tvoja precej zmedena glava – pač zmedeno deluje !
   A?
   Si bil v hotelu Slon ?
   Nič te nismo slišali !
   No ?
   Saj je bilo bolje, da nisi nič rekel – kaj od tega – kar tu – pišeš !
   Nastal. ?
   Bi splošen smeh, če bi kaj govoril npr. “O DOBRIH PARTIZANIH”
   Če
   Bi kaj rekel o tisti tvoji kozi bi bilo pa le : “prihajajo, da me odpeljejo”
   Po angleško: ” they are coming to take me away, ha,ha, hi, hi” ssaj veš GOOGLE !
   Še!
   Pred odvozom
   bi ti pa pri šanku Slona dali glavo pod – curek – mrzle vode! A ne? l.r. JANEZ KOMENDA

   POZOR NOVA24TV – TUNNEK JE BIL NA ZBORU. REPUBLIKE – V HOTELU SLON !

   • Fogglof Tunnek

    Janez ftihni !!!

 • komar marko

  Za mal je manjkalo in bi tudi koza JULIKA kasirala dvojna leta! Je bila še ena ŽIVA priča!

 • garfi
 • Fogglof Tunnek

  POZOR POZOR… Desnica je v razsulu!… Kongresa EPP so se udeležili evropski poslanci iz tote politične skupine in precedniki strank SDS Janez Janša-Veliki Diktator, NSI Ljudmila Novak in SLS Marko Zidanšek, vendar bojne sekire niso zakopali… Opazovalcem dogajanja na kongresu EPP ni ušel podatek, da predstavniki NSi in SDS niso izmenjali ene same besede. Kot je znano, je Novakova v zadnjem letu in pol večkrat dejala, da NSi ne zanima sodelovanje s SDS, dokler to stranko vodi Janez Janša-Veliki Diktator!!!… Popolnoma jasno je kdo je destruktor desnice!!!

  • montyamp

   Ja , LUDA MILA .

 • komar marko

  Rdečko ne zna pojsaniti razlike. Preprosto, med njimi ni razlike. Oboji bežijo iz istega NASLOVA. Samo te RABIJO zaradi volilnih glasov in ROPANJA. To so fakti in dejstva!

  • Fogglof Tunnek

   Ti si zelo zelo daleč od faktof in dejstef… Kapish?

 • Fogglof Tunnek

  Fprašanje: ali se “pošten narod” spomni od kje JJ denar? Sploh tisti v kešu, skaterim plačuje položnice preko žlahte? Če smo že “pošteni”, haa?

  • montyamp

   Saj pa ima plačo .
   Kaj te dlako v jajcu iščeš ???
   Žvepleni ma v Rusiji miljarde pri Putinovi mafiji na skrbniških računih .
   Cvikaš da bi ga omenil , ali si pa pre-plitek .

 • komar marko

  Ali kdo ve zakaj je PRIVATNA Milica, ki je bila oborožena, na KOTNIKOVI uprizorila protest v pdporo DOMOBRANCEM. Prisoten je bil LAŽ ima KRATKE NOGICE in bododča predsednica ROPARSKE stranke SLO!

 • komar marko

  A je že kdo visel poštenga rdečkota? samo enega mi naj nekdo predstavi!

  • montyamp

   GA NI !!!

 • MEFISTO

  Morda kdo ve, če Tunnek še kaj in kdaj kavsa?

  Ženske o tem ne vedo nič.

  Treba bo vprašati buzerante.

  • komar marko

   obveščam te, da smo kozo JULIKO poslali v varno štalo!!

  • MEFISTO

   Torej je zaenkrat varna pred Tunnekom.

   Kaj pa pred njegovimi osatlimi nicki kot so naprimer dr. Janez Sveti, Krtača17, tarntela, Jovo Jamnica, janez cepec, duhec, Rožle in drugi odličniki?

 • Fogglof Tunnek

  Puklasti ima preveč na grbi, da bi sploh še kaj pomenil. In tako propadajo z njim še drugi desničarji. Praf gotovo bojo volifci izbrali levo sredino, ali novo ali staro in Združeno levico. Pri desnih strankah bogatijo samo bogati. In tu ni treba biti pameten, ker je jasno in se vidi pofsod v svetu in pri nas. Ad acta!!!

  • montyamp

   Trenutno drugega pajserja nimam kot puklastega .
   Je pa ful dober za losanje rdeče bande .
   Cvikajo da še sodniki lažejo od sile .
   Gotovi ste .

 • dr Janez Sveti

  Meni se postavlja vprašanje, ki ga tukaj ne želite postavit. Zakaj se ljudje vpišejo med “partizane”!
  Dr Janez Sveti Red Neck

  • garfi

   se ve od takrat ko so ubili prvega Slovenca

   • dr Janez Sveti

    Kaj se ve?
    DR janez Sveti genij

    • garfi

     kaj sprašuješ

     • dr Janez Sveti

      Očitno ne veš kaj pišeš. Sprašujem, kaj se ve? Napisal si, da se ve. Koncetracija dragi moj.
      DR Janez Sveti Jeba

     • garfi

      kva lapaš
      Zakaj se ljudje vpišejo med “partizane”!

     • dr Janez Sveti

      No, zakaj se vpišejo med partizane?
      DR Janez SVeti genij

     • garfi

      no zakaj

     • dr Janez Sveti

      Jaz tebe sprašujem. Nekaj trdiš potem se pa kot večina alkoholikov ne spomniš kaj si blebetal
      DR janez Sveti genij

     • garfi

      alkoholik si ?
      to vse pove

     • dr Janez Sveti

      Ne slediš pogovoru. Če nisi alkoholik imaš zelo veliko težavo! Poišči si pomoč.
      DR Janez SVeti psihiater

     • garfi

      Ne slediš pogovoru. Če nisi alkoholik imaš zelo veliko težavo! Poišči si pomoč.
      DR garfi SVeti psihiater

     • dr Janez Sveti

      Še kopiranje ti ne gre od rok. Tako kot tvoje onaniranje.
      DR Janez Sveti psihoterapevt

     • garfi

      ti si bedak ne terapevt
      čakam na tvoj prvi smiseln zapis

     • dr Janez Sveti

      To, dane razumeš mojih komentarjev ni moj problem, ampak tvoj.
      DR Janez Sveti psihoterapevt

    • xtc

     Da si zopet pobegnil iz kleti levo spodaj;počakaj da pokličemo verterje ;da te zopet ;dajo v mrežo:

     • dr Janez Sveti

      xtc ti si eno zabito tele, ki še žalit ne zna in tvoji patetični poskusi žalitve z neko izmišljeno kletju, pove česa se najbolj bojiš. Očitno je tvoj strah tako velik, da niti enega svojega smetenja na spletu ne skamfaš skupaj, da nebi omenil norosti. Ne samo na moje komentarje ampak, to pišeš enako vsem, ki se ne strinjajo s tvojimi shizofrenimi, psihopatskimi izpadi.
      DR Janez Sveti tvoja nočna mora

 • Vrhovni sodnik

  Evropska agencija za varnost in informiranje (DESI) je objavila, da je prejela informacije, da so ruske in sirske sile aretirali vodjo ISIS Abu Bakr al-Baghdadi..

 • garfi

  zločinci bi še
  levi fašist Fogglof Tunnek • 22 minut nazaj
  Bežali so domobranci v Argentino… to so tiste oprode ki so se izognile Hude jame in Roga !!!

 • montyamp

  Rdeči fašizem gre iz roda v rod , plačamo pa davkoplačevalci .
  Golaž orgije za pleničarje niso poceni .

 • Fogglof Tunnek

  Edina prava desnica je zgolj Janezova falanga, kaj ne, desnosučni? Zlasti zato ker mu je ostalo le še trdo jedro nekdanjih “soborcef”… in bog ne daj, da si jih upa kritizirati celo nekdo iz njegove desne opcije.

  In mimogrede, fsake volitve so mesarsko klanje…s tonami polen pod nogami, lažmi, fabriciranimi dejstvi, podtikanji, s sklicevanjem na pretekle zasluge, s potvarjanjem zgodovine, z lepljenjem…in z najbolj pritlehnimi možnimi žaljifkami ki jih Janez premore, zapakiranimi v uglajeno besedišče Nove24tv in ostalih desnosučnih medijef… Bobu bob !!!

 • montyamp

  Kaj v Nemčiji imajo tudi društvo GESTAPOVCEV ???
  Stari udbovski ovaduhi pri nas imajo poleg privilegijev še penzije , da lahko DESUS stranko financirajo .
  Pranje denarja preko borcev ki so produkt povojnih politkomisarskih orgij .

 • Janez

  Ja ?
  Kaj ste pa peli s tistim zborom?
  A?
  “Druže Tito mi ti se kunemo,
  Da sa tvoga puta – ne skrenemo !

  Ali?
  Pa je bila kaka nova himna ?
  Morda celo naši Slovenki MELANIJI TRUMP – HVALO ?!

  Npr.
  MELANIJJA – TI SI NA NOVA POKOMUNISTIČNA – DOMENA
  TEBI
  NIHČE NE SEŽE – NITI DO KOLENA !
  PUTIN
  ZDAJ JE ? ZGODOVINA !

  Kot je pisalo v petkovem prokučanovskem tabloidu SVET 24 NA NASLOVNICI – TO- KOLENA OD M.T.

  Cenjeni gospe Melaniji T. se v ZDA opravičujem za rabo njenega imena. L.r. JANEZ KOMENDA

 • Demonkrat

  In rezultati vsega tega so?

 • Jurij Musar

  Da bi prepovedali Zvezo borcev NOB je čista utopija, saj je to koristno društvo, ki mlade poučuje o borbi proti okupatorju in jih opozarja o škodljivosti izdajalcev, ki so izdali lasten narod in prisegli zvestobo okupatorju. Zlasti je pomembno to, da borba še kar traja, saj so izdajalci še vedno med nami in celo poizkušajo spremeniti zgodovino in se proglasiti za zmagovalce.

  • montyamp

   Zmagovalci ki beračijo za denar pri Hitlerjevih potomcih .
   Pravi zmagovalci .
   Dokaz je 700 HUDIH JAM polnih žensk , starcev in otrok .
   Težke borbe so se bile v kleteh , hlevih in na podstrešjih s pokradenimi klobasami , kruhom in vinom .
   Če ne bi bilo DOMOBRANCEV , bi komunisti od lakote pocrkali , danes bodo od topoglavosti .

   • Jurij Musar

    BLJAK.

  • Janez

   Tale !
   Tvoja slika – mora
   biti stara cca 50 let. Ti pa 90 let. A sem se zmotil ?
   O
   Kakšnih “izdajalcih” slovenskega naroda – pa govoriš ?
   Ali o?
   Stalinističnih kvizlingih VKP B , KPS Mačku, Kidriču, Kardelju, M. Ribičiči&comp. ?
   Če?
   si na te mislil – s tvojimi “izdajalci” nisi zgrešil ! Obup je tvoja glava. L.r. JANEZ KOMENDA

   • Jurij Musar

    Moja slika je vsekakor boljša od tvoje. Izdajalci se pač skrivate, ker vas je sram, da bi vas kdo prepoznal. Tisti, katere si naštel, pa seveda niso bili takrat na stadionu, ko so domobranci prisegli zvestobo rajhu. Vse je bilo posneto na filmski trak in teh niso posneli.

  • Krtača17

   Bolj lepo nisi mogel napisat.

  • if

   Zgodovina je potvorjena. En od potvornikov je ZB NOB.

   Sedaj teče proces rušenja potvorb.

   Tito, Kardelj&Njuni so velizdajlci slovenskega naroda, so zločinci.
   6. aprila 1941, prej in potem formalno do vključno 22. julija 1941, so ga prepustili vplivom svojih nacističnih kolaborantov.
   Omenjena velizdajlca sta bil člana Kominterne, njen šef Stalin je paktiral s Hitlerjem in evropskim KP julija 1940 diktiral “sprejemajte naciste prijateljso, bojkotirajte odporniška gibanja”.
   Skladno s tem je Tito 13. maja 1941, mesc in pol po napadu na Kraljevino Jugoslavijo v imenu KP JU Moskvi poročal: “Odzvali se bomo v slučaju, če boste napadeni.”
   Slo komunisti so vstajo slo-naroda definirali na 22. julija 1941, mesec dni po napadu Nemčije na SZ, sedaj dan upora proti okuaptroju vežejao na 27. april 1941.
   To laž vzdržuje tudi predsednik države z vsakoletnim polaganjem venca pred spomenik OF laž v LJ.
   Vzrževanje zgodovnske laži je tudi tehnologija predsednika države v letu 2016.

   • Jurij Musar

    Točno tako kot sem zapisal. Domobranci bi na vsak način radi postali zmagovalci. Izprijeno do amena, tako kot tvoj komentar. Si pa očitno zgodovinar z vsemi najbolj verodostojnimi podatki. Zaupaj mi, katero zgodovinsko knjigo si napisal, da jo kupim in preberem.

    • Janez

     Kaj stresaš neumnosti !
     Ne
     Žali mrtvih braniteljov domov.
     Kot osebe, ljudje – so bili v 80% boljši ljudje kot KPS STALIN PARTIZANI !
     ČE NE POZNAŠ NOBENIH SIROT POMORJENIH OČETOV, DOMOBRANSKIH ,
     Ne piši nič.
     Bratomorna vojna je tragična stvar. Ne nogometna tekma za tvoj – kibic. JANEZ KOMENDA

     • Jurij Musar

      LOL.

 • Fogglof Tunnek

  Atributi desnice so sledeči:

  – razprodaja slovenskega premoženja
  – delovanje v korist bogatih
  – udeležba pri mašah
  – laganje
  – prikrivanje
  – klientalizem
  – kraja

  In kljub fsem naštetim atributom še eni vedno trdijo, da desnica ni v krizi!…Na naslednjih volitvah naj bi ljudstvo izbralo nosilce teh atributo? Se vam ne zdi to grozljivo?

  • Vlado77

   – premoženje propada prav zardi potomcev teh “borcev”
   – bogati so tisti ,ki so ali dobri s forumom F21 – torej komiji ali povezni s njimi
   – maše nimajo veze – hodijo tudi levi in ne nekateri desni
   – laganje! – osnovna komponenta komunistov. vse tudi zgodovina je laž
   – prikrivanje – koga maš za norca. 90% arhivov krvavih eksekucij so uničili
   – če pogledamo kdo so v upravah velikih družb potem gre za levi klientelizem
   – kraja ? spet na levi. osnova pa je nacionalni interes in trditve Mencingerja , da ni nič narobe , če družbe prevzamejo kar direktorji

  • garfi

   Na primeru Jankovića in PS je Kučan pokazal, da boleha tudi za kompleksom boga, sicer ne bi deloval po pravilu »kar je Kučan dal, Kučan tudi vzame«. Razpreda o strankokraciji, da država ni last strank, s čimer jasno sporoča, da je Slovenija lahko zgolj njegova last, tako kot v propadlem totalitarnem režimu. Po Kučanu stranke ne bodo odločale o svojih predsednikih, marveč bo o tem odločal kar on sam. Še manj bomo odločali volivci, kdo nam bo vladal, ampak bo znova Kučan tisti, ki bo določil »primernega« vodjo. S tem zanika temeljni postulat demokracije »en človek, en glas«, saj si je s svojim nenehnih rovarjenjem prisvojil vse volilne glasove. Kučan nam je že zdavnaj ugrabil državo. Dokler se ga ne rešimo, ne bo veljalo »Na Slovenskem smo mi gospodar«!

 • montyamp

  Država se utaplja v rdeči greznici .
  Kosti PO VOJNI pobitih Slovencev še danes štrlijo iz zemlje ,
  morilci pa na golaž orgije , s svojimi opranoglavimi mladiči .

  • Fogglof Tunnek

   Desničarji si lahko iz kosti skuhate kislo župo. Pri meni lahko kupite domači jabolčni kis … …hahahahahahahahahahahahahahahaha …

   • Janez

    Za jabolčni kis
    Nam moraš povedati, kje si doma: kje je tvoje gnezdo Ptič-Vogel od Tunneka.
    Ampak !
    Mi bi te že obiskali v tvojem gnezdu !
    Samo !
    Ti bi koga od naših razjezil s tvojim čenčanjem!
    Ta jezni- nas – bi te stisnil za
    – j…a !
    Mi bi pa videli teči
    – zajca – od Tunneka.
    Obisk ne pride v poštev. Nismo za nasilje ! Kis si ti ! L.r. JANEZ K. Komenda

 • montyamp

  Haha , morilci na golaž ,
  NEDOLŽNI V ZAPORE .

 • montyamp

  Če komunisti med WW2 ne bi čuvali slovenskih železnic za Hitlerja ,
  bi komaj pod Janšo gradili
  PRVI TIR , KOT AVTOCESTE .

 • montyamp

  Če Marija Terezija ne bi zgradila šol in uvedla obveznega šolanja ,
  bi komunisti imeli stalna pebivališča še pod zemljo , z naslovi kot :
  HUDA JAMA 45 , POŠTA ZGORNJE MURGLE .

  • Janez

   Ja !
   Se strinjam, živeli bi v zemljankah.
   Dokumentirano je, da
   Ivan Grozni Maček v Velenju – ni bil za gradnjo stolpnic.
   Rekel je:
   ” za delavce pa rudarje – SO BARAKE – DOVOLJ DOBRE”.
   BERI, Nestl gank Rdeči baron, knjiga tam N.Ž. to piše. L.r. JANEZ KOMENDA

   • Janez

    Popravek: Nestl Žgank, ex župan Velenja je to pričeval. L.r. JANEZ KOMENDA

 • Vlado77

  Podpišem takoj. ZZB je kot tujek v tej družbi. Deluje kot stranka čeprav nihče ne gre na volitve. Mediji jim držijo štango. Pri vsem tem pa širijo že zdavnaj pogubno ideologijo.Opravičujejo masakre po vojni in tudi med vojno. Sami so bili kolaboracionisti 1941 s Hitlerjem -mislim komunisti . Nimajo namena , da bi se vsaj opravičili za kruto pomorjene na krut način vključno s mučenjem in to brez ugotavljanja krivde. Ta država nima moči , da bi vsaj enega postavila pred sodnika. Več poguma so imeli Hrvati . Zaradi podpore v medijih nimajo težav , da vse klanje celo zagovarjajo. Taka organizacija nikoli ne bi smela obstajati niti če se samo financira. Da pa to posiljuje vse državljane je pa najmanj sprevrženo če ne ogabno. To kar zastopajo tisti , ki vodijo to ZZB je zverinski umori in diktatura . To nas je stalo nazadovanja v razvoju. In ne samo nas ampak vse države ,ki so se držale te ideologije. Zato je kakršnokoli podpiranje ZZB zavrženo.

 • Fogglof Tunnek

  Vi gamad desničarska bi ukinili partizane????… Med 2. svetovno vojno, je skof Rozman nagnal Slovence v bratomorilsko, versko vojno nad “neverniki” partizani, ko so naci-fasisti-domobranci, fsi na veliko podprti od strani cerkve, pobili, spravili v koncentracijska taborišča, in izgnali daleč največ Slovencef v zgodovini človeštva !!!

 • garfi

  pop ulistična tv na veliko o ladji zločinskega jugodiktatorja

 • Shalalabayzer

  308 “proslavic” na leto…se pravi, da je v celem letu slaba 2 meseca mir pred temi osli.

  • komar marko

   ja a si dopust zaslužijo ali ne?

   • Shalalabayzer

    Si ga mi bolj ;)

    • komar marko

     pa pejt ti po hosti klope nabirat, ap boš videl!

 • garfi

  levi fašist Fogglof Tunnek • 31 minut nazaj
  Atributi fašistične levice so sledeči:
  – razprodaja slovenskega premoženja
  – delovanje v korist bogatih
  – udeležba pri rdečih mašah
  – laganje
  – prikrivanje
  – klientalizem
  – kraja
  In kljub fsem naštetim atributom še eni vedno trdijo, da levica ni v krizi!…Na naslednjih volitvah naj bi ljudstvo izbralo nosilce teh atributo? Se vam ne zdi to grozljivo?

 • komar marko

  Reporter piše, da je bil tudi BOŽIČEK udbaš in je ovajal PAHORJA!

 • komar marko

  Nagradno vprašanje. Kdo je spravil v koncentracijska taborišča in pod RUŠO največ SLO državljanov in najmanj SOVRAGOv?

  • Krtača17

   Domobranci z okupatorjem vred.

   • komar marko

    daj kak konkreten vir in ne navajaj mi kot vira spošno znanih PRAVLJIC, Namreč na polici imam knjigo, kjer trdijo, da so partizani z minometi zavzeli TURJAK. Pa še posvetilo je v tej knjigi.

   • Janez

    Narobe !
    podatka o tem nimam.
    Vem pa, da so po vojni bili KPS LAGERJI,
    NPR. ZA GRADNJO ELEKTRARNE V MEDVODAH.
    S SHODOV PRED SODIŠČEM – O TEM VELIKO VE GOSPOD N.N. L.R. JANEZ KOMENDA

 • xtc

  Vidim ;da je kar nekaj levih fašistov in podpornikov terorističnih lervih skupin zelo aktivnih;kar kaže nato;kako grozljivo intelektualno ceno je plačal Slovenski narod;ko mu je zavladal komunizemoz: socializem:

  • komar marko

   čaki mal. Če si se šolal v komunizmu si se šolal zastonj in ti ga sedaj zato ni dovoljeno kritizirati.

 • komar marko

  Nagradno vprašanje. Kdo se je v SLO zadnji šel čarovniške procese?

  • Krtača17

   Domobranci z okupatorjem.

   • Anton

    Domobranci niso sodelovali s komunisti.

 • garfi
  • Fogglof Tunnek

   Foglof Tunek: Milan Kučan nam je dal samostojno državo.

   • garfi

    Na primeru Jankovića in PS je Kučan pokazal, da boleha tudi za kompleksom boga, sicer ne bi deloval po pravilu »kar je Kučan dal, Kučan tudi vzame«. Razpreda o strankokraciji, da država ni last strank, s čimer jasno sporoča, da je Slovenija lahko zgolj njegova last, tako kot v propadlem totalitarnem režimu. Po Kučanu stranke ne bodo odločale o svojih predsednikih, marveč bo o tem odločal kar on sam. Še manj bomo odločali volivci, kdo nam bo vladal, ampak bo znova Kučan tisti, ki bo določil »primernega« vodjo. S tem zanika temeljni postulat demokracije »en človek, en glas«, saj si je s svojim nenehnih rovarjenjem prisvojil vse volilne glasove. Kučan nam je že zdavnaj ugrabil državo. Dokler se ga ne rešimo, ne bo veljalo »Na Slovenskem smo mi gospodar«!

    • Fogglof Tunnek

     Dokler tu so brigade (partizanske),
     kdo zemljo nam ukrade,
     na Slovenskem smo mi gospodar!

     • garfi

      Dokler tu so brigade (zločinsko-kriminalne),
      kdo zemljo nam ukrade,
      na Slovenskem smo mi gospodar!

     • Fogglof Tunnek

      Hej, brigade, hitite,
      razpodite, požgite,
      gnezda belih podgan, črnih psov!

     • tramal

      Hej brigade bežite ,na podstrešje se skrite ,tam je dosti vaših podgan.

     • janez cepec

      po podstrešjeh gradou pa faružov se je vaša slavna domobranska vojska skrivala, tko, de jih je blo treba s kanoni ven ulačet

    • Janez

     Bravo ! Bistro razmišljanje. Verjetno imaš prav ! Vse dobro. L.R.JANEZ KOMENDA

 • komar marko

  Ali kdo ve ali je še vedno zamrznejna knjižica PALČKA SMUKA?

  • Fogglof Tunnek

   Nikoli ni bila…

   • garfi

    končno resnica

    • Fogglof Tunnek

     Tudi moja ne…

 • komar marko

  Vam bom jaz povedal kaj je s knjižico. Na KOTNIKOVI mu je padla v gate, zato jo je kuj ucvrl na ČAJ, da se je pogrel!

 • Fogglof Tunnek

  Komu teče voda v grlo?

  SDS, NSi in SLS, so na zadnjih volitvah skupaj izgubile več kot 100.000 glasof. Zaj so novoustanovljene stranke (God, Prstan, Reset, NLS (Franc Kangler) in v določeni meri tudi politični projekt poslanca Bojana Dobovška z društvom Dobra država)…posegle v desnosučni volilni bazen!

  Komu teče voda v grlo?

  • učko

   Vprašanje je, kdo ima globoko grlo!? Glede na to, da je Cmerko popušil na vseh frontah, ga ima skozi goltanec zelo globoko !!!!!

 • Janez

  Ti !
  Tunnek ?
  A ti res misliš , da Jovanka BROZ ni vedela – s kom je poročena ?
  Pa ?
  Radio Moskva je 20 let tulil vsak večer, da
  :” narodi Jugoslavije – zavaravaju vas. J. Broz nije iz Zagorja.
  On je Josef KLEIN,, majka grofica, feudalka itd. ”

  Pa? KAKŠNO VODSTVO SO IMELI TI TVOJI KPJ, KPS STALIN PARTIZANI ?
  Enega
  fevdalca za poveljnika, krutega političnega morilca tisočev ?
  – en “krvav CHOPIN pianist” je bil vaš J. BROZ !
  – ZZB NIČ NE POVE !
  – – PARTIZANI SO BILI BORCI ZA VKP B ZLOČINCA VKP B S T A L I N A ! Pika. Za nikogar drugega.
  – NISO BILI OSVOBODITELJI, AMPAK STALINSKI OKUPATORJI. Dejstvo. ZA STALINA !

  – NE PA BORCI ZA SLOVENSKI NAROD. ZZB – naj že neha zavajati, lagati. L.r. JANEZ KOMENDA

 • if

  Milan Kučan, Borut Pahor, vzdrževalca OF laži in vseh negativnih posledic, ki izvirajo iz tega vključno z zagovarjanjem zločinov in nedemokracije, ki je uničevala slovenstvo!
  Gre za nadaljevanje veleizdaje demokracije!

 • učko

  Dokler bojo eni na ta račun vlekli “gadne pare”, se ne bojo pustili odrin’t od korita! Desnakarji so prešvohni !!!!

 • MEFISTO

  Cenjeni in povsod spoštovani Togglof tunek bo z ostalimi slovenskimi pedri ustanovil stranko in ne bo nikomur prevzel volivcev.

  Tako je dober in usmiljen.

  • učko

   Pederska stranka manjka, se strinjam. Naj bojo tam not, da ne bojo rin’l povsod, kjer jim ni mesta !!!!!!!

  • janez cepec

   prej si se sprašvou, če Tunnek še kej, pa kerga kavsa. kavsa tvojo ženo, zato k’ teb baba ne da več, k’ si peder, ergo, kr ti pedersko stranko ustanov, vas je velik med desnakarji.

  • Fogglof Tunnek

   Meni pravijo ženske haloški Don Juan…majkemi…

 • Aresnica

  Združenje NOB bi morali prepovedati!

  Sedaj je na vrsti sodišče …

  Glede na to kakšne svinjarije so počeli- LUCIJA -bo tale naslov kolumne kar pravi._- Ampak kolumna ovčkam ne bo všeč_ plačane ovčke so izvzete – plačanim ovčkam je za SLOVENIJO toliko kot za lanski sneg.
  _______________
  Lep pozdrav

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, članek za promocijo stranke ki prisega na krščanske vrednote je na Nova24tv napisala
  Marjanca Scheicher… novinarka z naslednjimi atributi ki jih je sama objavila, 8. 6. 2011; na portalu Siol.NET

  -Prevarala je bivšega fanta
  -Oprostila bi varanje moža.
  -V klubu je plesala striptiz – mož ji je za tangice zatikal denar
  -Organizirala je “Kešpička party” v Hard Core klubu.
  -V medijih je objavila nekaj pikantnih fotografij.
  -Napisala je biografijo pornese La Toye,
  -Napisala je porno knjigi Kešpička I. in II.
  -Organizirala je nekaj vročih dogodkof.
  -Zavod za kulturo pornografije jo je je nominiral za zlatega stojana, = porno oskarja!

  Tako se promovira stranka ki prisega na otroke in krščanske vrednote!… Bravo desnica!!!

  • janez cepec

   je pa tok pravoverna, de si jo, tamalo namreč, baje sam z desnico drajsa

   • Fogglof Tunnek

    …s koruznim storžem… Morda bo šla po njenih stopinjah tudi Lucija Šikovec Ušaj…fsaj po pisanju sodeč.

    • janez cepec

     ja obe sta bel na tem nivoju, maš prou

     • Krtača17

      Sam da nou kašnih storžou not tlačla k je bl pr ta brihtnih….

  • janez cepec

   drgač pa Marjanca še skoz turira po Slovenski cesti z žaklom na glau, pa 200 ojri u rok, upajoč, de bi jo kešn migrant žvajzno. pa jo nubedn neče. banda migrantska, razvajena

   • Fogglof Tunnek

    To pa ni lepo :)

    • janez cepec

     ja, tud migranti niso več to, kar so učas bli. usega majo preveč

  • Janez

   Čuj !
   Tunnek – resno !

   Ti pa zame nisi pravi moški !

   Zame nisi – gospod.

   PUSTI ŽENSKE – S KATERIMI NIMMAŠ NIČ – PRI MIRU !
   NE SPOŠTUJEŠ ŽENSK !
   ŽENSKE SO ZA TEBE PA TISTEGA J.. C. PREDOBRE. – VIDVA STA JIH PA NEVREDNA !

   Le ena se vaju že veseli – Matilda.

   Edino njej se ne bosta gnusila !

   Beda, podobna živali, ki rije po gnoju – sta.
   Ne pa prava moška. Gospoda – ne bosta nikoli.
   NI ČUDNO,
   DA PIŠEŠ O ENI KOZI, PA ŠTALI – BODI NO TAM V TISTI ŠTALI,
   ODIDI – V TISTO ŠTALO !
   – PA TAM OSTANI.
   ŠE TVOJI DELODAJALCI !
   SE TE ZAČENJAJO SRAMOVATI.
   NAJ TE NOGIRAJO !
   Sramotiš jih. Neposoben si. Poglej se v “špegu” Eno grdo spako boš videl l.r. Janez KOMENDA

 • Janez

  Tunnek !
  Spet boš postavil rekord ! KOT ZADNJIČ Z M. KORDIŠEM !

  Zdajle se ti tuje obveščevalne smejejo !
  NE VEŠ – KATERA ŽENSKA JE RODILA – krvavega CHOPIN-pianista J. BROZA.!l.r. JANEZ KOMENDA

  • Fogglof Tunnek

   Ka si nor…pri Kordišu je bilo preko 1500 komentarjef… Novatv bi mi lahko nekaj nakazala na račun … hahahahahahahahahahahahahahahaha …

  • Fogglof Tunnek

   Čuj Janez, jas sn dvignil ta portal na novi nivo komentiranja… Zaradi mene že počasi prekaša 24kur…ka se tiče komentarjef seveda !!!

 • učko

  Fooklov Tupek se je spet spravu na fejst punco z umazanimi traparijami. Ne zna ceniti žensk, ker je en pijanski buzi !!!!!

  • Fogglof Tunnek

   Jas mam rad lepe ženske, samo morajo biti inteligentne!!!… Take so tudi najboljše za seks… Kapish???

   • Hribouc

    Premaknjen.

 • Mate

  Vas boli ker se časti osvoboditelje ne pa izdajalce slovenskega naroda. Kdo je med vojno slovence zapiral v jasenovac in v taborišča po celi Evropi? Če bi zmagal nacizem nas zdaj nebi bilo! Slovani smo bili itak v 2planu dokončne rešitve. Thompson je vnuk ustaša ki je zverinsko klal po naših tleh. Med 2ww ste lizal rit hitlerju sedaj pa trumpu! Ko boste nehal radikalni desničarji brskat po kosteh in se bote zavzeli za prihodnost Slovenije in boste nehal prodajat slovenskih firm tujcem in nas delat za hlapce na lastni zemlji takrat nebote več ne levi in ne desni ampak ljudje katere bomo spoštovali in s ponosom pokazali svetu!

  • Fogglof Tunnek

   Thumbs up !!!

  • tramal

   Srbin pakiraj nazaj v srbijo in to hitro.

   • Fogglof Tunnek

    To pa ni lepo…

  • macon

   Tvoja mama je lizala rit Hitlerju, moj ded je bil Maistrov borec in Vosovec in je tri take pezdete kot ti pobil z levo roko, ko je z desno jedel sendvič.

   Zmagal je nacizem preoblečen v druge barve in z isto vsebino. Leva banda krade in laže, mi pa glejmo naprej in samo naprej. Takoj ko ukradejo, je to že davna preteklost kot srednje kraljestvo starega Egipta. Lepo vas vozijo, bebce in debile, ni kaj, le glejte, da boste strpni do kriminalcev in ne boste “razdvajali”. Le glej naprej, in se parkrat z glavo usekaj v zid pred tabo.

   • Mate

    Krade tvoj diktator jj! In dokler boste v slo taki neizobraženi sprani omejenci kot si ti, teb podobni nova 24 in sds , se bo slovenija prodajala za drobiž tujcem. HLAPCI!!! Na lastni zemlji bomo postal hlapci zarad vas belčkov!!!

    SMRT FAŠIZMU SVOBODA NARODA!!!!

    • macon

     Kaj čakaš, obesi se brž na radiator ali na luster.

 • Fogglof Tunnek

  Vidim, da je propagandni stroj na Trstenjakovi aktiven, sicer ne v pisanju, saj sta za zdaj v službi le učko in Janez … Dejstvo je, da je Primčeva stranka militantna, saj poveličuje boga, podobno kot islamisti poveličujejo svojega alaha …. Sicer pa, kdo od vas bi dal svojega otroka v varstvo Primcu in njegovim klerikalnim oprodam ala Liković ali Zevnik? Jas nikoli… mu ne zaupam… pa še okoli cerkvenih kikel se vlači, tako da … FUJ !!!

  • Fogglof Tunnek

   Skratka, sama gamad iz janšističnega in versko blaznega gnezda!!! Na volitvah bo ta klero-fašistična združba zagovornikof božjega dobila 1,5 – 2 % .

   • janez cepec

    ima Boga

    • Fogglof Tunnek

     Ma, saj to, da bi Primc dobil kakšno večje število glasof se niti ne bojim, bolj problematično je, da bo SDS še vedno volilo okoli 20 odstotkof ofc, ki bojo prišli na volišča… Skupaj z SMC lahko tvorijo močno koalicijo, kajti Cerarjevi desničarji in Janševi skrajni desničarji imajo marsikaj skupnega, več kot se to vidi na prvi pogled…

     • janez cepec

      ja je problem, ker je u boju za ablast Janša prpravlen poteptat usa načela, no ja, sej jih nima velik in se spajdašet tud s hudičem, če b’ mu to pomagau, de pride do korita

     • Hribouc

      Krenjen do kraja.

     • Krtača17

      Po moje nebi tole zdržal tri mesce.

   • Hribouc

    Bedak.

   • Krtača17

    Ma jest bi jim dal razgled na štenge velikega vodje k jih je pozidu u arestu. Pa nobenga procenta. Ampak pustmo nej narod pove.

  • Hribouc

   Kreten.

 • MEFISTO

  Zakaj pedri zasedejo toliko portalovega prostora?

  Mar v njihovem imenu ne pove dovolj in vsega Togglof Tunnek?

  • Fogglof Tunnek

   Pa sn vam zaprl goflje, haa?… Ostali ste brez argumentof in posledično brez besed.

 • Janez

  BRAVOO ZL, SD, SMC, DESUS !

  SAMOUNIČUJETE SE – KAKO SMO VESELI VAŠIH “KVALITETNIH” PROPAGANDISTOV – TU.

  Luka Mesec ! ZL
  Dejan ŽIDAN ! SD
  Dr. Miro CERAR – SMC !
  KAREL ERJAVEC – DESUS
  VAŠA PROPAGANDISTA ,

  – F. TUNNEK F. in
  – J. CEPEC
  VAM
  – UNIČUJETA – VAŠE STRANKE,
  – PRIMITVNA STA NA NIVOJU SVINJAKA !
  – OGABNO BREZNAČAJNA ,
  – ODVRNILA !
  BOSTA VSE VAŠE PODPORNIKE OD – V A Š I H STRANK. Nogirajte ju. RESNO ! L.r. JANEZ KOMENDA

  • andreas82

   Tako je Luka Mesec je zmagovalec naslednjih volitev hehehe al pa tisti ki ima brata, ki dela ponoči za petsto ahahahahaha

 • andreas82

  Pravim Slovencem se utrga ko se omeni ZZB:)! Sevede le kaj ima to skupnega s Slovenci, srednjeevropskim narodom:)? Neka zvezda zvezda uvožena iz Rusije, ne vem kaj mi to potrebujemo, toliko lepih slovenskih simbolov imamo, karantanski levček, kranjeskega orla na slovenski trobojnici in še in še. Veliko več takih simbolov imajo Avstrijci, ki se svojega oklepajo, se moramo začeti tudi mi.

  • Demonkrat

   Tudi v Rusijo je bil ta simbol satanizma uvozen.

  • Lustrator

   Karantanski panter, ne levček, ostalo podpišem.

 • Krtača17

  Desni so stisnl rep med noge. Iščejo argumente. Pa vse kar najdejo je propaganda v vojnem propagandnem glasilu okupatorja Slovenec in pa seveda novodobni nova24kur. Pol se pa neha.

  • Janez

   Ne, ne !
   Nič – rep med noge !
   SAMO ŠKODA JE !
   E-IMPOLZOV ZA TAKO
   – UBOŠČINO ODD PIISUNA KOT SI TI. To je razlog. Le to.

   S praznoglvcem in nizko zlobo je odveč kaj debatirati.
   KAR ČOFOTAJ V SVOJI MLAKI. SMRAD IN UMAZANIJA – OK ZATE. l.r. JANEZ KOMENDA

 • Krtača17

  A drgač tud u realnem živlenju desni tko fukcionirate da velik pišete pa nč ne poveste? Pa še od tega 3/4 laži?

 • Demonkrat
 • Janez

  Ja ?
  ZL – BRAVO – ČE STA

  – F. TUNNEK IN
  – J. CEPEC ! Ali sta tudi. Vaša SD, SMC, DESUS !
  VAŠA NAJBOLJŠA – K A D R A !
  Potem !
  Pa nas slovenske domoljube !
  Res – prav nič
  – NE SKRBI ! S tako
  – “nula” kadrom kot sta
  – F. UNNEK, J. CEPEC – KOT VAŠA PROPAGANDISTA !
  Boste
  VOLITVE ZAGOTOVO IZGUBILI !
  IZGUBILI BOSTE TUDI
  – ŠE TISTO SKROMNO PODPORO, KI JO MED LJUDMI
  – SPLOH KOMAJ ŠE KAJ – IMATE !
  – UNIČILA – VAM BOSTA- VAŠO SKROMNO PODPORO PRRAV !
  Ta
  DVA : F. TUNNEK in J.CEPEC
  VAS VODITA V IZGUBLJENE VOLITVE .
  Podporo Vam bosta IZNIČILA !
  Hvala Vam, kker nam SLO DOMOLJUBOM – TAKO POMAGATE ! Bravo – vi ! L.r. JANEZ KKOMENDA

  • Jurij Musar

   Zelo fino bi bilo, da bi se naučil pisati tako, da bi tvoje veleumne stvaritve kdo razumel. Meni se zdi, da se ti rola od jutra do večera.

   • janez cepec

    pre švoh tablete jemle, poj je pa tkole

  • janez cepec

   uzem dvojno dozo tablet pa spat, al te pa nej bolničar s kolom po glav, sej drgač ti ni pomoči

 • dob

  >>Tako pa se obeležuje in vzdržuje, časti in slavi npr. Franca Rozmana Staneta, človeka, ki se je po vrnitvi iz španske državljanske vojne, kjer se je boril z ramo ob rami s komunisti, zelo hitro vživel v vojno in revolucijo, ki je potekala v takratni državi.<<

  Moj dragi prijatelj, sicer pa velik strokovnjak, psihoanalitik in psihiater Dr.Ažgošek, mi je nekoč na popoldanskem sprehodu dejal:
  Pri Špancih ni tako, kot pri nas, kjer z vsemi štirimi skrbimo za njihove španske borce, medtem ko nam je
  slovenska vas španska vas.
  Njim so slovenski španski borci španska vas!

  Slovenija ima več španskih borcev kot Španija, v bistvu se Španija imenuje Španija po slovenskih španskih borcih.

  • Mojca pokraculja

   Enkraten tale tvoj prijatelj Dr.Ažgošek. Si lohk vesel da ga maš.:))

   • dob

    Saj sem vesel! Je zelo fejst človek, zanesljiv in dober prijatelj, vedno posodi bicikl, če vprašam. In ključ 24!

    • Mojca pokraculja

     To je ta prav prijatelj, vedno na uslugo. Da gedore ključev nima, tega pa res ne gre zameriti. Čuvaj ga !

     • dob

      Veš da!

  • Argentinec

   Moj dragi prijatelj in velik strokovnjak Sigmund Freud pa mi je nekega dne povedal, da podzavestni motivi naše duševnosti vplivajo na številne oblike našega vedenja.

 • Fogglof Tunnek

  Nova klero-desničarska stranka GOD je nevarna je za SDS, fsak glas za God je glas manj za njih. Fsi pa vemo, da je samo en bog na sceni in to je poglavar JJ-Veliki Diktator !!!… Fsi, ki bote volili kaj drugega kot božjega odposlanca boste vekomaj prekleti !!!… Tak, zaj se pa spravite spat in nehajte gobcat…Lahko noč!!!

  • Fogglof Tunnek

   Fsem ki verjamejo v govoreče kače in ne poznajo svinjarij ki jih je in še vedno počne Cerkef…je ta zblojena Primčeva združba hinafcef in lažnifcef še samo dodaten drek… Likovička in Zevnikova že majo duh po cipresah… hahahahahahahahahahahahahahahaha …

   • Hribouc

    A rabiš napotnico?

    povej že, revček zblojenii.

  • Janez

   Ajde – naj te ne bo !
   Na tem portalu – Tunnek.
   SMRADIŠ, SMETIŠ TA OK PORTAL.
   In svoje smrdljive smeti ne pozabi odpeljati. Naj ti smrdijo doma ! L.r. JANEZ KOMENDA

   P.S. ODPELJI UMAZANIJO, KI SI JO PRIPELJAL. TUDI SVOJIH IMEN VREDNE KANONE TVOJE TROJKE – PELJI – MAGARI – DELAT, ŠTIHAT V HALOZE. . Bedni ste. Pelji jih delati.. Flancat solato v Haloze. Naprimer.

  • Hribouc

   Sick!

 • terezija

  auuuu ko ste dolgocajtni

  • sprehajalec

   Pomagaj nam zadevo zaključiti Terezija. Da ne bodo gozdne živali razkopavale stegnenic po grobiščih. Kaj če bo tvoja hčerka prinesla domov stegnenico iz gozda? kaj boš storila, poklicala forenzike? Bodo iskali vzrok pogina, kot je v navadi pri forenzikih? Ali bodo zatišali stvar, tako kot je bilo v navadi dosedaj. In vrgli stegnenico v kontejner komunale.

   Kaj storiti? Kako pokopati? Na skrivaj, da ne bo motilo ZZB NOVJ, ali obeleženo, kot zahtevajo svojci? Svetuj Terezija, razbij dolgčas.

  • Lustrator

   Bi si želela, da tako govorijo tudi o tebi, če te bo nekdo zaradi tvojega političnega prepričanja nekega dne zverinsko umoril in bodo zanamci odkrili tvoje kosti? Samo preverjam ali imate komunisti sploh še kakšno vest in moralna načela ali pa je živalska plat povsem prevzela nadzor.

 • macon

  Podpiram prepoved fašistične bande ZZB NOB in tudi procese in zaporne kazni za kolovodje.

  • Hribouc

   Rdečefašistične.

 • Janez

  Ja !
  See strinjam !
  VSAKE
  – KAPLJE KRVI,
  – VSAKEGA ČLOVEKA, KI JE UMRL, BIL UMORJEN !
  Zaradi neznanost Marxa ,
  – zaradi cestnega roparja – STALINA : JE NESKONČNO ŠKODA !

  V Španiji je zaradi
  -norega, zloči nskega STALINA !
  – in njegovih VKP B primitivcev, sovražnikov vere, kulture – tudi leenuhov !

  – BILO PO NEPOTREBNEM UMORJENIH VSAJ 500.00 ŠPANCEV !

  Sramota nad – VKP B KOMUNIZEM- STALINIZEM !

  Iz Slovenije so šli v Španijo mlajši, primitivni, pretepaški, malo šolani, nedelovoljneži !
  V
  Veliki večini : taki kot S. Semič Daki, F. Rozmaan Stane – mali “petelinčki” pač !

  VKP B STALIN JIM JE PA TO ZLOČINSKO MORIJO ŠE PLAČAL.
  TAM V ŠPANIJI SE JE ZNEBIL-POMORIL JIH JE – TROCKISTOV !

  Navedel sem že kvalitetna pričevanja iz Španije, ki jih je napisal Anglež FRED COPEMAN : REASON IN REVOLT. Avtor je bil nad morijo, brutalnostjo te vojne in nad Stalinom – razočaran.
  Verjetno so Broz in Stalin zahtevali, da naj GB DRŽAVA TO KNJIGO UNIČI. RES JE BILA UNIČENA – EN IZVOD PA JE BIL SKRIT IN SE JE OHRANIL. Dobite ga na Googlu – vredno branja.

  Španija je bila – le ena v DOLGI VRSTI GROZOT VKP B KOMUNIZMA ! L.r. JANEZ KOMENDA

  • Hribouc

   Zanimivo.
   Daki in Stane.
   Oba liliputanca.
   Žleht pa ko kurba pesjanska, psihopata, ki brez krvi nista znala živerti.
   Morilca par excellance, skoraj brez konkurence.

 • Fogglof Tunnek

  SMRT FAŠIZMU, SVOBODA NARODU !!!

  LAHKO NOČ !!!

  • Janez

   Bedasta, primitivna stara parola. Največji fašisti – so bili ti – s to parolo – komunisti !
   Pravilna parola je:
   “KOMUNISTI STALINISTI – ŠE SLABŠI – KOT FAŠISTI !

   Nič – lahko no. Naj – te ne bo !
   Dejansko si umazan.
   To si dokazal.
   In – ničesar drugega nisi – dokazal. Le svojo umazanost. Žal, tak si ti . L.r. JANEZ KOMENDA

   • Fogglof Tunnek

    Huda jama odpri se !!!!… Še je smeti ostalo !!!… L.r. FOGLOF TUNEK

   • janez cepec

    a si slišu, uzem dvojno dozo tablet, pa spat, ker pa to verjetn ne bo zalegl, pros boničarja, nej te s kolom po glav, edin to ti uhka še pomaga

  • Hribouc

   In Komunizmu , of course!
   Dobro jutro!
   Ne pozabi zapisati drugekrati!

   • Hribouc

    Njaprej je treba napisati: SMRT KOMUNIZMU, nato FAŠIZMU in NACIZMU !

    Ker – komunisti so bili časovno prvi na sceni.
    Ker-komunisti so stolkli 100, po najnovejših podatkih, 200 milijonov življenj!

    ŠELE POTEM so prišli vajenci, fašisti in nacisti, ki so se učili morilske umetnosti od ruskih boljševikov na licu mesta – masovno morjenje ljudi so nacisti študirali v ruskih gulagih, šele nato so razvili svoje strahovite tovarne smrti!

    TOVARIŠI, NA PRVEM MESTU SVETOVNE KULTURE SMRTI STE !

    Fašisti in nacisti komunistom niso segli niti do kolen v ničemer, bili so komaj vajenci.
    Adolf in Benito sta za Lenina in Stalina le osnovnošolčka, med tem, ko sta onadva nesporna doktorja smrti planeta Zemlje!

    Imaš kaj proti?Utemelji.
    Navedi vire.

    Moji so:
    TRAGEDIJA LJUDSTVA Orlando Figes (iz Ruskih arhivov!)
    ČRNA KNJIGA KOMUNIZMA 9 evropskih avtorjev
    ZLO STOLETJA Alain Besancon
    OČISTITI IN UNIČITI Jacques Semelin
    Oprosti mi Nataša Sergej Kurdakov – šef Komsomola Kamčatke
    E-net

    • primsek

     Tudi sam imam spisek za branje :
     Marcel Štefančič, jr : Črna knjiga kapitalizma
     Naomi Klein : Doktrina šoka
     Naomi Klein : No logo
     Janez Švajncer : Zima
     Janez Švajncer : Jesen
     BLaž Zgaga, Matej Šurc : V imeju države (I, II, III)
     Dragica Potočnjak : Skrito povelje

     • Hribouc

      That’s the unadequate comparisson.
      Isto kot Makarovićko postaviti ob bok Puškina, recimo.Milozvočno povedano.
      Imena pa taka, da ti fufnk zavozla na tri vozle, porka duš-a si pri tapravi, človek?
      Fuc.ing bull shiiiiiiiiiit – quadrototal !

 • Fogglof Tunnek

  To še napišem te pa res grem spat…Janša se kar dobro znajde v toti kriminalni državi. Kolaborantsko jedro so njegovi volifci, ker drugega pač nimajo. On pa uspešno krmari za svojo korist? Sicer pa, kam naj pa gre v službo ta od ustavnih sodnikov osvobojeni zapornik? Kaj naj dela? Bil bi pa odličen referent za centralno naročanje zdravil in zdravstvene opreme v Kliničnem centru !!!

  LAHKO NOČ !!!

  • Hribouc

   Teb se je pa res dokončno scefralo.

 • xtc

  Grozljivo je gledati levo bebavost;sprenevedanje in laž:
  Ob vsem tem velja opomniti na par stvari;da je veliko domoljubov končalo v lagru ravno zaradi ovajanja partizanskih aktivistov seveda politične konkurence;seveda pa jih ni bilo sranm izdati kakega svojega ;ker jim je pač ustrezalo:Nemalokrat so plačali ceno ovadeni domoljubi;nekateri so celo vedeli kdo od partizanske druščine jih je ovadil Gestapu;a o le ti hitro pohiteli z umorom ali brezvezno akcijo proti;kao #okupatorju” s katerim so sodelovali in le ta je v zameno za “umik” nepomembnega birokrata;nato pbil par deset ali sto domoljubov;ki so jih preje ovadili gestapu ravno levi zato;da bi se jih znebili:
  Lep primer je bilo Frankolovo inDorfmeister lahko zamenljiv za Nemce a v smrt je šlo kar nekaj nič krivih in to vse v imenu revolucije in dogovorov z okupatorjem;kako se rešiti domoljubov:

  • Fogglof Tunnek

   Huda jama odpri se !!!

   • Hribouc

    Za vas se je odprla leta Gospodovega 2009 in vas bo počasi posrkala tako, da vas nič več nikoli ne spravi ven. Tam boste rajali po Luciferjevih taktih, točili suhe solze in kleli ter bentili v lastnih, ne več v tujih bolečinah kot to počenjate sedaj.
    Bog se te usmili.

 • Fogglof Tunnek

  SPAT !!!! … LAHKO NOČ !!!

  • Janez

   Ne trudi se !
   Tunnek – s tem : ” lahko noč “. Nihče ti ne bo odzdravil . L.r. JANEZ KOMENDA

   P.S. PO VSEH TVOJIH ZLOBAH IN BREZSRAMNOSTIH ” NIČ – OD LAHKE NOČI ”

   • Argentinec

    …. pol pa veliko in trdo noč …

 • tohuvabohu

  Crknjenega Tiča tožba, haaaaaahahaha.

 • Janez

  OPOZORILO VODILNIM V ZBORU ZA REPUBLIKO !
  In vsem, ki ste v stiku z njimi !

  Vpolemikah in prepirih spodaj v zapissih tega zavihka
  Se !
  JE
  PROVOKATORJU
  – F. T U N N K U ! – NA TEM OK PORTALU NOVE24 TV – ZAREKLO – IZDAL SE JE !

  On sam !
  ALI KDO IZ NJEGOVE “TROJKE”
  ALI NJEGOVEGA OKOLJA
  – JE BIL NA
  JAVNI TRIBUNI – ZBORA ZA REPUBLIKO – HOTELU SLON !
  Kot ” opazovalec” – da ne uporabim bolj kočljivega izraza.
  Točno !
  Pravilno – je navedel zastopanost strank na tej javni tribuni Zbora.

  Torej – je bil F. Tunnek ali kdo njegovih tam
  – bil osebno prisoten !?
  – sicer takih detajlov Javne tribune ne bi poznal.

  Na tej Javni tribuni sem tudi jaz osebno bil. In vem za vsebino in potek celotne !
  tiste Javne tribune v hotelu Slon.
  Torej !
  Javni shodi in ( upam, da ne )
  – tudi osttale oblike dela Zbora –
  ZBORA ZA REPUBLIKO SO OPAZOVANI S STRANI OSEB – KOT JE ” F. TUNNEK”
  Kar
  Verjetno tangirani že veste !
  – morda pa tudi – ne?!
  PRIPOROČAM POZORNOST ! Hvala ! S spoštovanjem. L.r. ex ok knjžničar, vztrajnik JANEZ KOMENDA
  P.S.
  PROVOKATOR F. TUNNEK – JE DANES ZAČEL PRISTRANSKO IN ZLONAMERNO NPADATI V ZAPISIH SPODAJ – TUDI – Z MOJE STRANI IN S STRANI MNOGIH ZELO CENJENEGA

  – G. A. PRIMCA – ČE GA LAHKO OPOZORITE !

  – ker vmojih polemikah pogosto preizkušam realno informiranost PROVOKATORJEV na tem portalu – jim pogosto zastavljam vprašanje o
  – “enigmi” katera ženska je dejansko rodila, je bila prava mati !
  nam vsem znanega diktatorja KPJ J , BROZA:
  – provokator F. Tunnek trdi “uradno” verzijo o Mariji Javeršek kot realni materi.
  Seveda se lahko preneveda : lahko da on F.T. ( in tisti, ki jih tu “zastopa”) za realno mater J. Broza !
  – res ne ve. Ali pa – pač
  – noče povedati. JAZ OSEBNO SE ZAVZEMAM ZA RAZREŠITEV TE “ENIGME” V PARLAMENTU R. SLO.
  Toliko v vednost. Hvala. Janez K. KOMENDA

  • Argentinec

   Prava mati Josipa Broza je bila mati Terezija, oče pa papež Pius XII. Oba pa sta potomca Marije Magdalene in Jezusa Kristusa. Tito je rokodelske spretnosti (ključavničar) podedoval po pra, pra … očetu Jezusu Kristusu, ki je bil mizar, oz. rokodelec, kot nam povedo koptski zapisi.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_bloodline

   • Janez

    Še
    Kar smešno.
    Ampak manipulacije okrog prave identite J. Broza !
    Naj – vsaj iz šol – odiidejo !
    Človek ima lahko le eno mamo. To vemo vsi ! Lr JANEZ KOMENDA

   • Hribouc

    Daj, da te ne bo ta tvoj trapasti jezik štrafou!
    Božji srd je lahko strašen in šiba Božja grozovita. Časovno neomejeno, ne pozabi!

    • Argentinec

     Čakam …. časovno neomejeno …

     • Hribouc

      Jesi dobar!
      Ali nečeš da izdržiš.
      Treba na pišanje, pa na sranje i šta češ onda ?
      ———————————————————————
      Vmes se boš skup zložu od pomanjkanja kalcija in mineralčkov, pa kožne pege te bojo zdelale.
      Božja šiba biba pa ostane za vekomaj.Kapiraš?
      Vekomaj!

 • samotoje

  Dobro bi bilo ZZB, grotesken spaček iz nekih drugih časov, pospraviti med staro šaro. Sami ne bodo šli, torej zgrda. Upam, gospa Lucija, da bo kaj napisanega o tem, kaj bo reklo sodišče. In veliko trme in potrpljenja bo treba imeti.

 • janko

  Psihopatka.

  • Hribouc

   Kdaj si pa bil nazadnje pri živcologu?

   • primsek

    Nazadnje sem tam srečlal skupno Iznoriških, ki so se zdravili zaradi halucinacij. Vsi so videli leteče slone potem, ko so prebrali drugi del Kraljestva. Sem šel samo po uspavala, oni pa tam z resnimi težavami

    • Hribouc

     Nespečnost, ki preide v trajno fazo, povzroča pomanjkanje melantonina, ki te zvozla tako, da te ne bojo mogl več naštelat in takrat boš pršu k nam v NORIK,
     kjer znamo delati čudeže!
     Vi pa specialisti za vračanje slabega za dobro!
     Kot Ban Natlačen, ki je uničil spiske in mape o komunistih Kardeljeve sovjetske republike, da bi jih ne dobili Lahi in Švabi !
     V ZAHVALO SO GA KOMUNISTI FENTALI KOT TAZADNJO ŽIVAL IN ŠE IZGREBLI TRUPLO TER GA IZNIČILI ! SATANIZEM SLOVENSKIH RDEČIH SATANISTOV BREZ PRIMERE TULI V NEBO ŽE 75 LET, TOVARIŠI !
     Zato, Smrt komunizmu v Peklu !
     Vse smo prepustili Bogu, ki Vas postrojava pri Luciferju, enega po enega!

    • Lustrator

     Je hudo, kajne, ko nekdo napiše knjigo za mlado in staro, ti pa ne razumeš niti njenega naslova? Predvidevam, da se ti to dogaja kar pogosto, zato si resno čtivo raje zamenjal za članke pjongjang tvja (nacionalka), 24kur in njunih tabloidnih dnevnikov. Sem se zmotil?

 • janez55

  Tale Lucija ima napačen priimek. Pisati bi se morala Avšaj, ne Ušaj.

  • Hribouc

   A tvoj priimek je pa Tatumpast?

 • Anton

  Bravo!

 • Hribouc

  Velik projekt, srečno, Lucija!

 • Joža

  Sorči ampak ta ženska je po moje mal ubrisana.

  • mannuro

   Ja ubrisana za vsakogar, ni ne razmišlja logično.

 • Gretta Garbo

  NO IN KAJ JE OSNOVNA ZGODOVINSKA RESNICA? ==================== NI slo za pomor domobrancev, slo je za likvidacijo narodnih izdajalcev. Seveda je slo za izdajo, narodne izdajalce so izdali Anglezi in jih vseh 130 tisoc vrnili v Jugoslavijo. Titova Jugoslavija ni hotela da se vrnejo, vendar so Anglezi vrnili svoje “prijatelje”, niso si hoteli mazati rok z izdajalci. Vedeli so da gre za ljudi brez principov ki bi tako kot so izdali svoj narod nekega dne izdali njih. Ljudje danes pozabljajo na ocitno resnico: ko je Hitler hotel pokuriti vse Zide, Slovane, cigane, homoseksualce in prizadete so mu zal nekateri Slovani skusali pomagati. Vec jim je bilo do morilskega Hitlerja kot do lastnega naroda. Mislili so da bo Hitler zmagal in da bodo oni kot “ponemceni Slovani” v novem sistemu dobro ziveli. Usteli so so in placali zasluzeno kazen. Priznam pa da je bilo med likvidiranimi tudi nekaj nedolznih, pac imeli smo malo casa da bi prav za vsakega preverili kako in kaj. Ce bi jih Anglezi vrnili par tisoc, bi bila situacija drugacna. Vendar je bila nasa vlada mlada in ni imela dovolj izkusenj in casa da bi sojenje bilo izpeljano bolj profesionalno.

  • mannuro

   Aha, torej to so tvoji argumenti za morijo? Mlada in neizkušena vlada in premalo časa za profesionalno izpeljano sojenje? To je zate opravičilo? Tipično za Slovenijo današnjih dni. Vse je dovoljeno, samo odgovarjal in preganjan bo tisti, ki bo na to pokazal. Res pohvalno. Zato, pa gre vse v maloro. Davek te norosti pa vsak dan višji.

   Res pa je, da je tvoje pisanje, lepo pokaže na tvojo mentalno stanje – oprani možgani, sprijeno in degradirano razmišlanje. Vsaka morija, brez jasne obsodbe, je zločin. In tvoja argumentacija je lepo priznanje zločina. Nekako me to vse skupaj spominja na naciste ob koncu vojne. Tudi tam ni bil nihče kriv, samo miljoni so slučajno umrli. Aja, tudi tam je bilo slišati podobne izgovore, da so bili židje manjvredno ljudstvo in izdajalci Nemčije. Nevede se vedno kažejo neverjetne vzporednice med argumentacijami in sprenevedanjem nacistov in zagovorniki NOB.

   • N0cturn3

    Je res važno kaj se je dogajalo pred x leti? Dokler se boste ljudje ubadali s preteklostjo, bodo politiki iz sedanjosti hodili po vas

 • komentiram

  Pol milijona clanov, ki ga steje drustvo NOB, vi lahko samo sanjate v SDS in teh pol milijona ljudi je delalo in vlagalo v vse sklade, gradilo in ustvarjalo.Vi bi jih pa ukinili ha,ha.

  • mannuro

   Tole me spominja nekako, na članstvo v Hitlerjevi stranki. Tam je bilo članov tudi veliko, pa vemo kako se je potem končalo. Kup sprenevedanja in nobeden nič kriv. Tudi tam se je veliko vlagalo v različne sklade in ustvarjalo, gradilo,.. pa tudi pobijalo in kradlo, kot v Sloveniji.

   Pol miljona članov je precej, precej pretirana številka – ali pa ponarejena. Pri takšnih organizacijah nikoli ne veš. Res pa, če bi se to vse skupaj razkrinkalo, bi se to članstvo po čudnem slučaju razvodenelo, kot spomladanski sneg. En dan ga je veliko, drugi dan pa ga ni več.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!