Grims: “Za vsako ukradeno kolo policija obvesti tožilstvo, za milijardo dolarjev opranega denarja pa tega niso storili”

Foto: STA

Predsednik Komisije za nadzor varnostnih obveščevalnih služb mag. Branko Grims je sporočil, da je komisija svojo dolžnost v zvezi s pranjem denarja v NLB že opravila in vsa zbrana gradiva, vse podatke posredovala pristojnim organom. Zdaj pričakujejo, da bodo ti zadevo v celoti raziskali in ugotovili, v katerih primerih je bil kršen zakon in kdo je za to odgovoren, da bodo ti ljudje stopili pred sodišče.

Po opravljeni obravnavi poročila glede pranja denarja v NLB, ki ga je pripravila preiskovalna komisija o bankah pod vodstvom dr. Anžeta Logarja, so poslanke in poslanci na današnji seji Državnega zbora RS obravnavali še poročilo o proliferaciji, ki ga je pripravila in sprejela Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS) pod vodstvom poslanca mag. Branka Grimsa. Grims je uvodoma poslance pozdravil v “ukradeni državi Sloveniji” in dejal, da je bilo včeraj porabljenih več ur, ko so razpravljali o tem, kako so odpovedali mehanizmi znotraj bank, se pravi znotraj NLB, pa tudi v odnosu Banke Slovenije do Nove Ljubljanske banke, da so se stvari, o katerih govorimo, to se pravi milijarda dolarjev očitno opranega iranskega denarja za potrebe proliferacije in financiranja terorizma, sploh lahko zgodile.

“Če je bilo včeraj vprašanje, kakšno moč ima nekdo, da se lahko dogovori za to, da se v eni državi opere milijarda dolarjev, kajti to si zagotovo ne izmisli nek šef neke banke zato, ker je včeraj slabo spal, ampak se to nekje nekdo dogovori, vprašajte se šele, kakšno moč ima tisti, ki je dosegel, da so odpovedali praktično vsi nadzorni mehanizmi, nadzorne institucije in institucije pregona naše države. Kajti prav to se je zgodilo,” je poudaril Grims.

NLB (Foto: STA)

Pred 19. novembrom 2010 je prihajalo le do “ping-ponga”
V KNOVS so po besedah Grimsa ugotovili, da so po tem, ko so odpovedali bančni mehanizmi, institucije začele delovati korektno šele po 19. novembru 2010. Pred tem je prišlo zgolj do “ping-ponga” med posameznimi institucijami in šele 24. oziroma 25. novembra so bila potem dana ustrezna poročila. “Takrat se je vse to dogajalo že praktično dve leti.” Grims je izpostavil, da ko gre za vprašanje policije, je bilo iz vseh zbranih podatkov očitno, da tisti operativci, ki so delali na terenu, enostavno niso imeli vseh podatkov o predmetni zadevi. Po eni strani se da dokazovati, da nekateri iz vrha o tem policiji ustreznih podatkov niso posredovali, po drugi strani se lahko ugotovi, da je policija potem šele od 24. novembra 2010 razpolagala z dvema kompletoma informacij, pa vendarle ni izpeljala nobenega predkazenskega postopka. Tisto, kar je še posebej zanimivo, pa je, da se je vse skupaj končalo z opombo, da ne gre za pranje denarja, na oddelku za proliferacijo in terorizem ter brez kakršnegakoli zaključka in brez obvestila tožilstvu.

Foto: Nova24TV

Glede Sove so lahko ugotovili, da je ta korektno zbrala informacije in jih potem 24. novembra posredovala naprej. Urad za preprečevanje pranja denarja se je na opozorila iz banke, ki jih je očitno prejemal, odzval prepozno oziroma se na prve sploh ni, in se je odzval šele na obvestilo francoske obveščevalne službe, ki je prišlo 26. marca 2010. “Do takrat se pač stvari resno sploh niso premaknile z mrtve točke,” je poudaril Grims.

Sova je po besedah Grimsa konec leta, to se pravi, še preden so bili računi zaprti, ko se je to še vedno dogajalo, dala korektno informacijo. Poslala jo je na ključne naslove, in sicer takratnemu predsedniku države Danilu Türku, predsedniku vlade Borutu Pahorju, finančnemu ministru Francu Križaniču, notranji ministrici Katarini Kresal, generalnemu direktorju Policije, pa še zunanjemu ministru in svetovalcu predsednika za to področje. “Zgodilo se ni nič. Vendar je treba vedeti, da je bilo to edino celovito opozorilo, ki je bilo sploh komu dano. In sicer, obsegalo je tako številke o tem, za kaj gre, zaradi česar bi morali zazvoniti vsi alarmi. Koliko pa mislite, da je bilo podobnih zgodb z vrednostjo milijarde dolarjev ali pa tri četrt milijarde evrov v Sloveniji v času po osamosvojitvi odkritih? Razen te doslej nobene. Se pravi, ta obseg je bil ključen in zaradi tega obsega bi morali zazvoniti zvonci. Zanimivo je, da so se našli dokumenti, v katerih so manjkale ničle, pa se je pisalo, da gre za 700 tisoč evrov, v resnici pa je šlo za 700 milijonov. In seveda, iz tega je potem izhajala drugačna obravnava in drugačno ravnanje pristojnih.”

Foto: STA

Parlament je bil v celoti izpuščen
Grims je izpostavil, da je bilo v tem primeru mogoče videti, da sta bili obveščeni izvršilna veja oblasti, vsi ključni ljudje in reprezentativna oblast, če tako rečemo, predsednika države. Izpuščen v celoti pa je bil parlament, na kar so v KNOVS posebej opozorili. Ta podatek je po njihovi oceni bistven. Namreč, vedno, ko gre za neko informacijo, se najprej po vseh protokolih običajno pošlje trem, in sicer predsedniku države, predsedniku vlade in predsedniku parlamenta. V tem primeru je bil takratni predsednik parlamenta Pavel Gantar izpuščen. “Nobenega pojasnila v vsej preiskavi do zdaj nismo uspeli dobiti o tem, zakaj je bilo temu tako,” je dejal Grims.

Foto: STA

Glede KNOVS, ki ima sicer načeloma pravico nadziranja, je Grims dejal: “KNOVS je bil obveščen v letnem poročilu. KNOVS pa obravnava samo letna poročila, to je treba vedeti o njegovem načinu dela. Prej, na zaprtem delu seje, sem ta del dobesedno prebral. V tem stavku je v edinem letnem poročilu kadarkoli sploh pisalo nekaj v povezavi med Iranom in proliferacijo in financiranjem. Brez kakršnegakoli drugega podatka, potem pa se je naprej to že mešalo z vsem, od Arabije do Balkana, do ne vem česa vse. Vse skupaj je bil en stavek in, mimogrede, ta besedna zveza med Iranom in pranjem denarja je obsegala manj prostora kot na isti strani istega poročila poročilo o desnem ekstremizmu, ki da je v Sloveniji v porastu in da prevzema neko nadzorstvo na Balkanu in podobno.”

V ospredje so postavili preganjanje desnega ekstremizma
Skratka, za takratno oblast in ljudi, ki so jih dali na čelo Sove, je bilo po besedah Grimsa takrat bolj pomembno preganjanje tako imenovanega desnega ekstremizma kot pa, da bi se resno soočali s problematiko milijarde dolarjev opranega denarja iz države, ki je bila takrat pod embargom zaradi suma proliferacije, to je nabave orožja za množično uničevanje, po domače rečeno projekta jedrske bombe Irana in tudi nakupa snovi, ki bi bile uporabne za izdelavo kemičnega orožja. Grims je poudaril, da je politika vedno stvar vrednot, stvar tega, za kaj gre: torej, ali se gre za varnost ljudi ali za oblast. “Takratni oblasti je bila njihova oblast pomembnejša kot pa varnost ljudi in pravni red.”

Ministrstvo za zunanje zadeve, kljub temu, da obstaja stalna koordinacijska skupina, pristojna za spremljanje islandske države in poslovanje, se sploh ni odzvalo. Takrat izjemno pomembni in vplivni protikorupcijski komisiji, ki jo je vodil zdajšnji pravosodni minister Goran Klemenčič, je znani žvižgač predal nek dokument. Iz tega dokumenta bi pravzaprav morali zazvoniti vsi alarmi in dejstvo je, da je bil dokument takšne narave, da je bilo tudi njim jasno, da gre očitno za utemeljen sum kriminalnega dejanja. Kljub temu pa se tudi na podlagi podpisanega protokola o medsebojnem sodelovanju, ki je mimogrede javen, med protikorupcijsko komisijo in Policijo ni zgodilo nič. Tudi, če bi šlo zgolj za informacijo, bi jo morali odstopiti na ustrezen način. Ker je šlo za očiten sum kriminala, pa bi morali postopati po ustreznem členu zakona. “Nič od tega se ni zgodilo. Predaja je potekala na nek neformalen način med predstavniki, ki po tem protokolu sploh niso bili pravi, in za dokumentom se je kasneje izgubila vsaka sled, pri tem pa še dokument, takšen, kot je bil predan, ni bil v originalni obliki,. Tega so anonimizirali, po njihovi lastni izjavi zato, da se ne bi vedelo, za koga gre. Rezultat je bil, da je to eden od temeljnih razlogov, da se je vse skupaj končalo v slepi ulici.”

Goran Klemenčič (Foto: STA).

Ameriške in izraelske službe ni obvestila
Zanimivo je tudi ravnanje proti partnerskim službam na vseh nivojih. Po eni strani, ko je šlo za Sovo, je Sova obvestila večje število, konkretno 18 partnerskih služb, ni pa tistih dveh, ki bi jih morala najprej – ameriške in izraelske, na katere se to zagotovo najbolj neposredno nanaša: sum nabave iranskega orožja za množično uničevanje, sum proliferacije in terorizma. Še potem, ko jim je naknadno posredovala informacije, so bile te nepopolne, v nekaterih primerih očitno celo neresnične. Videli smo lahko in se seznanili s podatki, da je bilo večkrat rečeno, da tja ni bilo nakazil, kar je, seveda, neresnica. Zakaj se je ravno tem dalo nepopolne podatke in se jih s tem v bistvu zavajalo, je zelo zanimivo vprašanje.

“Ob vsem tem opozarjamo, da bi bilo treba dosledno in brezpogojno, če kje, v institucijah pregona in v sodelovanju vseh nadzornih institucij in organov pregona v naši državi upoštevati pravni red, ustrezne protokole. Kajti, če bi jih takrat upoštevali, se vse to ne bi moglo nikoli zgoditi. Konkretno, citiram: “Ko gre za ravnanje KPK v nasprotju z veljavnim sporazumom med njimi in Policijo to pomeni kršitev uradno določenega poslovanja uradnih institucij.” Teh primerov je še več,” je dejal Grims.

Foto: STA

Cela zgodba se je končala v prvem delu, brez ustreznega konca, je dejal in dodal, da bi bil ustrezni konec en sam, in sicer, da bi organi pregona, skupaj z drugimi institucijami, izvedli celoten postopek, da bi ugotovili, ali je bil, v katerih primerih in s strani koga kršen zakon, in da zato odgovorni končajo pred sodiščem. “Elementov za to je ogromno,” je poudaril Grims. “Na komisiji pri vseh, ki smo jih zaslišali, brez izjeme, je bilo soglasje o eni zadevi, da so bili glede na ravnanje v zadevi Farrokh in pa glede na njegovo poslovanje prek bančnih računov podani vsi elementi pranja denarja. Edino vprašanje, ki so ga potem vedno postavljali, je bilo, ali obstaja začetno kriminalno dejanje. Zdaj pa prepuščam to sodbo vam. Vedelo se je, v tistem trenutku, da denar izvira iz države, ki je pod embargom Združenih narodov zaradi suma proliferacij in terorizma. Da je denar iz banke, ki je na črnem seznamu Komisije Evropske unije – zaradi financiranja terorizma, pranja denarja in proliferacije -,  pa se ni nič ukrepalo. Celo, ko se je zaključilo postopek, zaključilo pa se ga je z opombo osebe, ki je potem padla z lestve in umrla, celo potem se je ostalo brez končnega poročila tožilstva.”

Grims: “Nekdo nekje je odločil, da so se stvari odvile na takšen način in številni so pri tem očitno sodelovali”
Grims je izpostavil, da se je očitno nekdo nekje odločil, da so se stvari odvile na takšen način in številni so pri tem očitno sodelovali, bodisi z zavestnim opuščanjem dolžnega ravnanja, bodisi na druge načine. Na Komisiji za nadzor varnostnih obveščevalnih služb so vse podatke posredovali pristojnim organom, da ugotovijo, kdo je kršil zakon. Stvari še niso zastarale, poudarja Grims in posebej opozarja, da so zastaralni roki še vsaj dve leti, pri večini stvari pa še bistveno daljši. “Ne glede na vse pa je bistveno, da smo o tem seznanili javnost. Ko smo javnost o tem seznanili pred tremi meseci, so se stvari čudežno znova premaknile z mrtve točke, kajti ne glede na vse vendarle živimo v demokraciji in ljudje se morajo zavedati svoje moči. Moči, ki jo imajo posamezniki v okviru javnega nadzora, če so korektno informirani in samo to je jamstvo, da družba popolnoma ne iztiri.”

Foto: Nova24TV

Pristransko informiranje se ne sme več ponoviti
Zgodba s tovrstnim informiranjem, ki je bilo pristransko in je bilo omejeno samo na točno določeni krog, se nikoli več ne sme ponoviti, je opozoril Grims. Zato je potrebna pozornost ljudi, ko gre za to zgodbo. Imamo Facebook, imamo Twitter, imamo druge načine omrežij, prek katerih lahko dosežemo ljudi, da se tovrstne zgodbe preprosto ne smejo več ponoviti. “In samo to, samo moč posameznika, ki jo potem na koncu, na osnovi informacij, ki jih ima, udejanji na volitvah, je tisto, kar jamči, da država ostane demokratična,” izpostavlja Grims. “Naloga vseh nas je, tako tistih, ki smo opravili svoje delo – in za to se kolegom v komisiji zahvaljujem, ker smo ga opravili soglasno – v okviru Komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb kot na vseh drugih nivojih, da ljudem podamo pravo in korektno informacijo.”

H. M.

 • sprehajalec

  Kaj teži ta Grims, saj gre vendar za nas, za Slovenijo, bodo rekli. Tako, kot je bilo 70 let nazaj dovoljeno in zaželjeno ubijati, saj je šlo za Nas in za Jugovino takrat. Oziroma za sovjetsko Slovenijo.

  V razmerah nemorale, ko nihče ne gradi moralnih vrednot (kar je bila vso znano zgodovino naloga župnika), ti je vse dovoljeno, če si pač na oblasti in druge lahko šponaš, da saj se gre vendar za Nas.

 • RATATA

  Dobro, kdaj bodo spisane in vložene ovadbe ter kdaj se začnejo kazenski postopki in obravnave na sodišču? Akcija! Kriminalnih in kaznivih dejanj je še ogromno.

 • garfi

  folk skače za košarkarje namesto, da bi skočil na leviĆarje
  priče padajo z lestev in umrejo

  • Spartan

   Se kar strinjam! Garfield. Premalo kruha in preveč iger!
   Evo za nagrado: https://youtu.be/kHIQvlfWKA4?t=36s

   And there’s a cool cat in town
   Don’t you try to take him down
   He’s a cat, he’s a cat, he’s a cool cat
   Make him party in the night
   He will show you how to move
   He’s a cat, he’s a cat, he’s a cool cat
   There’s a cool cat on ground
   He’s the best of all you frown
   He’s a cat, he’s a cat, he’s a cool cat
   Make him party in the night
   When a feeling is all right
   He’s a cat, he’s a cat, he’s a cool cat

   • garfi

    dokler nam bodo lahko kradli tovornjake kruha
    bo vse več iger

 • xtc

  No Branko ne razume levi imajo pri kraji na veliko-količinski popust.

 • Najplemenitejši

  Ni vsak dr. G. že dr. Göbbels!

  • sprehajalec

   Ne žali Grimsa in ne primerjaj ga z levičarji.

  • garfi

   najplemenitejši rdeĆi nacist

 • Vrhovni sodnik

  Grims od kolesov policajčki nič ne dobijo, od 1M jim je pa orenk kapnil v žep, tko da so vse pozabili.

 • REF 2017

  POZDRAVLJENI DAVKOPLAČEVALCI Posredujem video priponki omizja v zvezi referenduma 24.9. na temo zakona (ZIUGDT) o 2TDK. Odprite – nazorno je prikazan potek trase dvotirne proge po izdelanem projektu g. Duhovnik.a, katerega je posredoval Cerarjevi vladi leta 2016 . Cerar projekt ignorira in davkoplačevalcem s nepoštenim namenom prikriva. Posredoval bom tudi priponke iz katerih je prikazana primerjava Duhovnikovega in vladnega projekta : ( dvotirna / enotirna ; finančni € ; dolžina ; čas gradnje , število potrebnih predorov ) itd. Cerarjeva elita prikazujejo primerjavo z drugimi državami , za domači problem primerjave ni !!!. DAVKOPLAČEVALCI – prejeli smo JAVNO OBJAVO v zvezi referenduma 24.9. s priloženim zakonom ( ZIUGDT ). Prelistajte in se seznanite z novimi dajatvami kot so :# uporabnina ++ dosegljivost ++ pribitek k cestnini ++ taksa za pretovor # vse za Cerarjev projekt. Rezultat končnega produkta bo v naši denarnici SPOŠTOVANI – 24.9. udeležimo se referenduma in obkrožimo besedo PROTI kar pomeni # GLAS PROTI ZAKONU in SAMO PROTI ZAKONU # vse ostale zavajajoče vladne informacije so 100% LAŽ !!! POSREDUJTE NAPREJ ŠE DRUGIM
  POZOR Kučan-Cerarjeva elita +PAHOR + Dragonja hočejo imeti gradnjo po svojem projektu brez planirane cene ter nam in našim dedičem podariti nadaljevanko T-6.
  https://www.dropbox.com/s/0mfrshf7x53i0no/ver%20012%20Primerjava%20med%20drugim%20tirom%2020%2C5km%20in%20dvotirno%20%C5%BEeleznico%204%2C1km.pdf?dl=0

  Subject: Drugi tir

  Objavljamo omizje na temo referenduma glede zakona o 2.tiru Divača – Koper (2TDK), ki je potekala v Mariboru 31.avgusta 2017.

  https://www.youtube.com/watch?v=mIliIjji7uY VIDEO

  Drugi del javne tribune v Mariboru o drugem tiru

  https://www.youtube.com/watch?v=16EEZYa_pRE Video
  Lp Drago

  Vladne lumparije na račun drugega tira.

  Dne 09. september 2017 20:12 je Drago Sukič napisal/-a:
  Vladne lumparije na račun drugega tira.
  Projekti odvisni od usode zakona o drugem tiru.
  Sto milijonov evrov za Maribor, a s pogojem
  http://www.vecer.com/sto-milijonov-evrov-za-maribor-a-s-pogojem-6306370

  NA REFERENDUMU OBKROŽIMO

  PROTI

 • Bald Eagle

  Ker ni bilo lustracije, si je partijska nomenklatura uzurpirala to državo in jo postopno uničuje. Ustanovila je Deep State, ki pravzaprav v celoti obvladuje Slovenijo in jo izčrpava. Stvari so že zelo resne in komplicirane. Tudi če po volitvah oblast prevzame desnica, bo imela zelo hude težave v spopadu z akterji, ki dejansko obvladujejo vsa področja v tej državi in jo iz ozadja tudi vodijo. Sedanji oblastniki so le marionete, ki jih v popolnosti obvladujejo sile, ki dejansko vladajo tej državi. Politična mafija je tista, ki v spregi s sodstvom, tožilstvom, policijo, režimskimi mediji in ostalimi podsistemi, ki jih v celoti kontrolira, kreira usodo te države. Narod je pa toliko zabit in neuk, da se mu niti sanja ne, kaj se dogaja z državo in kako jih nategujejo. Pomembno jim je, da je po njihovem glavni in edini krivec za dramatično stanje v državi Janša. Kajti za večino ljudi je tisto, o čemer pišejo režimski mediji, sveta resnica.
  Ne premorejo niti kančka analitične in kritične presoje dejanskega stanja, ker jih je ex režim tako globoko indoktriniral, da preprosto niso sposobni razmišljati z lastnimi glavami. Slepo sledijo pravljicam in lažem, ki jim jih skozi medije, šolski sistem in ostalo družbeno življenje, servirajo partijski lažnivci in pravljičarji. Če se večina naroda ne bo kmalu streznila, se resno bojim, da bo država Slovenija ostala le še spomin na čase, ko smo mnogi upali v njen uspeh in razvoj na vseh področjih. Od nje pa bo žal ostalo le še pogorišče.
  Zaradi tega sem sam žalosten in hkrati tudi besen, da je večina naroda nasedla partijskim kriminalcem in rabljem, ki nezadržno uničujejo našo Slovenijo in jemljejo svetlo prihodnost sedanji in bodočim generacijam.

 • Kučko pod pručko

  Še dva dni pa bo naša familija 4 x obkrožila PROTI!!!

  • pupa

   Na predčasnem glasovanju sem poskrbela za 5x PROTI skupaj z mojim.

  • Peter

   Ni važno, kako ljudje glasujejo.
   Važno je, kdo šteje

   Volilna komisija Tržič, po nalogu tov Stalina, SF SN.

   • cosmosjasnovidec

    Saj to je ravno problem.
    Goljufanje z prirejenimi in zamenjanimi glasovnicami.
    Na takšen način je vedno pozitiven rezultat za levaške voluharje.

    • Peter

     Problem je v tem, da tudi če referendum uspe (kar pa ne bo, stavim gajbo pira), se bo gradilo.
     Oz. trpalo v žepe.
     Še en teden nazaj je tov Golubić po nesreči priznal, da so mediji lagali, ker so bili podkupljeni, glede TEŠ6.
     In danes bo večina zavednih Samodanijanša slovenčekov odkorakala na volišča in uzakonila novo krajo.
     Kdo je kle glup?

 • Kučko pod pručko

  Še Al Capone bi imel kompelkse pred našim Don Murgelonejem

  Takih lopovov, kot so Kučanovi banditi, ni nikjer drugod po Evropi. Povsod, kjer je vladal komunizem, so se jih znebili. Ene so pospravili, druge pozaprli, nekateri pa so že pomrli. Njihove protidemokratične policije so se pod novimi režimi spreobrnile in so pričele delati v smeri demokracije. Prehitevajo nas vsi po vrsti. Kje so Rusi sedaj in kje smo mi? Pa smo jim pred desetletji za dober denar nosili rajflce in šuškovce, tako so bili zaostali. Ne kaj dosti boljši so bili Poljaki, Čehi, vzhodni Nmeci, Romuni in ostali, vsi pa daleč za Slovenijo.

  Potem pa je prišla osamosvojitev in takrat smo naredili največjo napako, kar jih je bilo mogoče. Namesto, da bi Kučana, kot zadnjega predsednika Centarlnega komiteja zločinske Komunistične partije strpali v zapor, smo ga pustili pri miru. On pa se je v koži starega Udbovca začasno potuhnil, v ozadju tkal smrtonosne načrte in zasegel položaje, ki jih je imel v času Juge.

  K sreči pa čas teče tudi njemu in nekoč se mu bo tudi iztekel. Do takrat pa ob brezupni slovenski pameti lahko le sanjamo o napredku Slovenije!!!

  • Bald Eagle

   Žalosten sem, ker bom napisal nekaj grozljivega. Po mojem trdnem prepričanju je še samo orožje tisto, ki lahko to državo reši pred najbolj temno usodo. Le še z orožjem lahko to uničevalsko golazen odstranimo od krmila te države in omogočimo poštenim ljudem, da poprimejo za drzavno krmilo in obrnejo smer plovbe ter se tako izognemo prepadu proti kateremu ta država pod vodstvom komunajzerske kriminalne in izprijene drhali trenutno nezadržno plove.
   Režim, ki je bil vzpostavljen s krvjo, bo moral s krvjo tudi pasti. Žal.

   • garfi

    izgleda tako
    dokler bo folk lahko hodil v nakupovalne centre malo verjetno

 • Hribouc

  ja, gospot Grims, kje pa vi živite?
  Tako je to v sovjeski respubliki Kurčevi Rdeči Udbokučanistični Kombinat Slovenistan.
  Tako so si izvolili.
  Zdaj pa trpite.
  “Milan von Murgeldorfer” PRESS.

  SVOBODA JE TIK ZA VOGLOM!

 • Rdeči na sprehodu

  Veste kam prašiči sodijo, pol jih pa nažente tja.

 • Peter

  Spet vam ni nič jasno.
  Kolesa krade ena druga mafija, no.

 • Peter

  Kakšni pusiji so ratal tisti na MMCju…
  Jim napišeš neki, pa stisnejo riti kot pavijani in umolknejo…
  Jih peveč admin špara, pa niso navajen, no.

  • garfi

   kaj se na KurĆanišĆu dogaja ?

   • Peter

    Nič. Bluzijo po svoje naprej, vsi se strinjajo z vsemi, če se kdo ne, ga admin zradira.
    Skratka, raj v svinjaku, no.

    • garfi

     naš denar pri rdeĆuhih dela čudeže

  • Bald Eagle

   Sem se ti pridružil na MMC in prilepil svoj komentar, ki sem ga napisal na tem portalu. Me zanima, koliko časa bo ostal nedotaknjen. Saj sam veš, da tam radirka radira vse, kar ne paše v njihov partijski koncept razmišljanja.

   • Peter

    Ja, ko bi kdo pebral. In se zamislil.
    Pa se ne bo, jutri pride spet nova doza o grehih desnice in vsi se bodo strinjali, da ni čudnega, da nam gre slabo, ko pa zdraharska opozicija meče polena pod noge odlični vladi…

    • Bald Eagle

     Vsulo se bo cel kup minusov tistih, ki me tam organsko ne prebavljajo, brez, da bi komentar sploh prebrali.
     Tako pač je v komunistični greznici.

 • Peter

  Niso obvestili Amerov in Izraela.
  In potem se čudite, da pušnemo na vseh mednarodnih področjih?
  Pa ni važno, največji uspeh dolinske politike je, da je Pjutin prišel na Vršič, no.

 • Olga

  Pri “informiranih” (tistih, ki jih je Sova obvestila) tovariših in tistih iz ozadja (organizatorjih, ki so vse vedeli iz prve roke) je tudi denar! Vse poti vodijo v močvirje!

 • Hun

  bolje ne bo nikoli..zato se nima smisla sekirat

 • Franjo Trojner

  V stari gnili Jugoslaviji so bili komunisti, sodišča in policisti zlizani med seboj in tako so, kot vse kaže navajeni tudi danes. Ne demokratična in pravna, mi smo še vedno samo mafijska država. Ha, ha sodnica se na omrežju javno pohvali, kako je bila nažgana! Pravna??? Ne nažgana država!

 • sloustava

  Prosim slovenski narod, vzemite usodo koncno v svoje roke. Ne smemo nasim zanamcem zapustiti kucanizma, tuerkizma, jankovicizma, klemencicev, staretov, laznivcev in eminentnega pravnistva. Dovolj je bilo kraj iz nasih zepov, dovolj omalovazevanja slovenskega intelekta in dovolj nadaljevanja tranzicije! Vsi, ki smo in se bomo gledali prenose IranNLBgate, imamo preprosto nalogo: sirimo glas dr. Logarja in mag. Grimsa v vsako vas, vsako hiso, vsako gospodinjstvo. Kot pomoc odkrivanja KRAJ nam je g. Rado Pezdir. Preberite si v Reporterju o tov. Gorencu…. Se kucanisti kot najhujsi udbasi pridejo na vrsto in vsegliharstvo se po Maji Suncici konca!

 • dob

  kučan ima ekonomskomsomolske probleme

 • jan

  Opozicija ima zdaj enkratno priložnost, da počisti z udbomafijo. Ne zaradi komunistične preteklosti, temveč zaradi kriminala. Zatajila je vladajoča politika, zatajile so vs pristojne institucije, vključno z organi pregona. Vprašanje pa je, če je opozicija to sposobna in pripravljena storiti. Glede na izkušnje iz preteklosti, je bolj verjetno, da se bodo dogovorili za to, da zadevo skupaj pometejo pod preprogo. Očistiti bi bilo treba tudi opozicijo, ki je tudi prestreljena z udbomafijo.

 • Burek Burecki

  Po tem takem je picikl bolj vreden kot milijarde ukradenega denarja. Za 6 blok tesa ze vracamo ukraden denar saj je cena gretja zrastka za celih 60%… Me zanima kako bomo vracali ukraden denar namenjen drugemu tiru. Verjetno bodo cestnine sle navzgor za 100% ceprav ni nobene povezave…

 • Osti jarej

  ..ja,branko…pa za vsako ukradeno žemljo človek NN,sedi od 3-5 let…pa ne na pol odprtem….pa v puščavi tud ne…pa ne samo za vikend

  • garfi

   Branko

 • Osti jarej

  Center košarkarske reprezentance Doba, Ivory Le Bavčaron je, včeraj,pozno popoldne, zamenjal hotel. Samo za VIP barabe. Za ostale po četrtini kazni

 • Janez

  BRAVO !
  ENKRATNA
  G. DR. A. LOGAR in mag. B. GRIMS !
  Daleč
  STA PRIPELJALA – PREISKAVO AKTERJEV BANČNIH LUKENJIN “IRAN NLB GATE”
  ZDAJ
  SO
  NA POTEZI
  LJUDJE
  IZ NAŠIH R. SLO INSTITUCIJ PRAVA !
  Nekateri
  SODNIKI – SE ZDI – ŽE BOLJE SODELUJEJO Z DR. A. LOGARJEM.
  BO
  “FINALE” PREISKAVE, KI JO VODI ENKRATNI – DR. LOGAR !
  Nevomno bo – finale – zanimiv !
  Akterji,
  povzročitelji bančne luknje in “IRAN NLB GATE”
  – PA ?
  NIMAJO NOBENIH ŠANS – ZA POBEG PRED ” ROKO PRAVICE” IN LJUDSKE JEZE !
  Saj
  CELO ČISTO NAVADNI ABSOLUTNO NEVPLETENI – PENZIONISTI – V E M O !!!
  Kateri
  LJUDJE IZ EX KP, ZK
  IN IZ “GNEZDAŠKIH” VRST – SO GLAVNI – AKTERJI ” NLB IRAN GATE ” . L.r. J. KOMENDA

 • Janez

  MIMOGREDE ?
  Ali kdo,
  ki hodi v centralo NLB,
  KER IMA TAM OSEBNI BANČNI RAČUN – TAKO KOT JAZ !
  Ali ?
  KDO VE ?
  Ali
  EX ” SD ” MINISTER ZA FINANCE – DR. F. KRIŽANIČ !
  Še
  HODI POD OKNA STOLPNICE CENTRALE – NLB !
  I n!
  POGLEDUJE V TISTA OKNA ?!
  – IN SE KAŽE – VERJETNO – V SMISLU ” JAZ SEM TU – TI PRIDI DOL” ?!
  Saj zakaj. – sicer ?
  Naj bi pa tako pogosto dr. F. K. hodil pod okna centrale NLB ? In – kar tako – gledal vanje?
  JAZ
  OSEBNO
  SEM SEDEČ OB SOKU NA TERASI BLIŽNJE ” SLAŠČIČARNE MAXIMARKET ”
  NEHOTE
  VIDEL – DR. F. KRIŽANIČA VSAJ – 4 X – ITI POD OKNA CENTRALE – NLB – V CENTRU LJ.
  NAZADNJE
  SEM GA NA MOJE LASTNE OČI VIDEL ITI – POD OKNA CENTRALE NLB – 2.6. 2017 ! Ob cca 16h.
  Zgornje
  sem že večkrat zapisal, ker sem res videl dr. F. KRIŽANIČA VSAJ 4X VIDEL ITI POD TISTA OKNA
  CENTRALE NLB.
  IN SI PRESENEČEN MISLIL : ” ZAKAJ ZAVRAGA – NE GRE – V NLB – SKOZI GLAVNI VHOD”?!
  SE
  DR. F. K. OPRAVIČUJEM, ČE JE HODIL POD TISTA OKNA – RES – KAR TAKO, SLUČAJNO.
  ZAINTERESIRANI
  URADNI OSEBI – PA TU ORISANA MOJA VIDEVANJA HOJE DR. F.K. POD OKNA CENTRALE NLB !
  Lahko podam
  – na zapisnik.
  Z uradnim pozivom
  na moj najbolj svež zapis pod – J. KOMENDA
  In ga l.r. podpišem.
  MOJE PRIČEVANJE JE ABSOLUTNO VERODOSTOJNO. L.R. JANEZ K. KOMENDA
  P.S.
  JAZ,, J.K. SEM NEČLAN STRANK, 65 LET, NEALKOHOLIK ITD. PIŠEM OSEBNO, NEPLAČANO IN OD NIKOGAR NAROČENO. Iz želje po izboljšanju polit in gmotnih razmer nas Slovencev.
  V bližini centrale NLB – SE JE NAKLJUČNO DALO POGOSTO VIDETI TUDI ?
  – ex “žal” preds. R. SLO Milana K.
  Podporniki slo domoljubnih strank smo M. KUČANA VIDELI – KO SMO PRI MAXIMARKETU
  – imeli shod v podporo – ureditve situacije v zvezi s t.i. ” VELENJSKIMA DEČKOMA”

 • garfi

  NA REFERENDUMU JE PRVA PRILOŽNOST LETOS Z GLASOVANJEM !!! PROTI !!! …mafijski kraji in ne proti tiru kot lažejo leviĆarji

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!