Javnomnenjska raziskava: Elita in raja ali 80 % Slovencev se ima za drugorazredne, zakonov in predpisov je občutno preveč, volitve v Franciji pa so nepomembne

(Foto: iStock)

Da delitev na prvorazredne in drugorazredne – na elito in rajo – v Sloveniji obstaja, ni skrivnost. Zdaj pa vemo, da delitev priznava več kot 86 % Slovenk in Slovencev, med njimi se jih ima več kot 80 % za drugorazredne, največ najstarejši (več kot 90 %). Več kot polovica državljank in državljanov si želi debirokratizacije Slovenije, medtem ko so za večino rezultati volitev v Franciji nepomembni.

Anketa je bila izvedena v obdobju od 9. do 12. maja 2017, na vzorcu 609 anketirancev (od tega 49 % žensk), in jo je izvajalo podjetje za tržne in javnomnenjske raziskave Parsifal SC. Šlo je za telefonsko anketo, okvir vzorčenja pa zajema telefonski imenik (70 % mobilno omrežje in 30 % stacionarno omrežje). Anketa je merila splošen utrip glede aktualnih družbenih oz. družbeno političnih tem – družbene razslojenosti oz. delitve na prvorazredne in drugorazredne, zadovoljstvo s številom predpisov in zakonov v državi ter pomembnosti oz. vpliva izida predsedniških volitev v Franciji.

Pregled demografskih podatkov javnomnenjske raziskave
Povprečna starost anketirancev je 50,7 leta, anketiranci so z območja celotne Slovenije – največ, dobra petina vprašanih – iz osrednjeslovenske regije. Največ anketirancev, in sicer 40 %, je iz najstarejše starostne skupine (55 let ali več), iz srednje skupine (35–54 let) jih je 38,2 % ter 21,8 % iz najmlajše starostne skupine (18–34 let). Največ anketirancev je z dokončano srednjo šolo (31,7 %), sledijo tisti s poklicno izobrazbo (28,8 %), 23,6 % anketirancev ima končano osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 15,9 % pa ima dokončano višjo, visoko šolo ali več.

Vir: Parsifal SC

Več kot 90 % starejših se ima za drugorazredne
Velika večina Slovenk in Slovencev, konkretno kar 86,1 % vprašanih, je prepričanih, da v Sloveniji vsaj deloma obstaja delitev na prvo razredne in drugorazredne državljane, le 10,5 odstotka vprašanih pa meni, da smo v naši državi popolnoma enakopravni, medtem pa 3,4 % vprašanih ostaja neopredeljenih.

V najstarejši starostni skupini (55 let in več) jih je v delitev na prvorazredne in drugorazredne prepričanih kar 91,4 % vprašanih, medtem ko družbeno delitev na elito in “ostale” najbolj izpostavljajo bolj izobraženi, in sicer s srednjo izobrazbo ter višjo, visoko ali večjo izobrazbo. V obeh omenjenih izobrazbenih skupinah jih je kar 87,9 % potrdilo delitev na prvorazredne in drugorazredne.

Jutri, v nedeljo, 14. maja 2017, bomo objavili, kolikšno podporo ima zdajšnja Vlada RS in katera stranka bi zmagala, če bi bile parlamentarne volitve to nedeljo.

Vir: Parsifal SC

V Sloveniji še kako obstajajo prvorazredni in drugorazredni
Slovenke in Slovence, ki menijo, da so državljani Slovenije vsaj deloma deljeni na prvorazredne in drugorazredne državljane (86,1 %), smo povprašali, kako dojemajo svoj položaj oz. v kateri “razred” bi se uvrstili.

V vseh starostnih skupinah se ima več kot 80 % vprašanih za drugorazredne, največ v najstarejši starostni skupini (82,9 %), medtem ko se kot drugorazredni najbolj počutijo z osnovno ali nižjo izobrazbo (88,8 %), sledijo pa jim s poklicno (86,2 %).

V veliki večini (81,4 %) Slovenci sebe doživljajo kot drugorazredne državljane, medtem ko se med prvorazredne uvršča zgolj 7,4 % vprašanih. 11,1 % vprašanih se ne bi uvrstilo v nobeno skupino oz. skupine niso izbrali.

Politični analitik Sebastjan Jeretič: “Ugotovitev, da se večina državljanov počuti drugorazredne, je pričakovana, a vsekakor šokira neverjetna razsežnost te večine. To kaže, da se tudi velik del srednjega razreda, ki je največja žrtev gospodarske krize, vidi v podrejeni vlogi.  Seveda gre za občutek, a prav ta element današnjega stanja duha je eden najbolj perečih. Ko zmanjka zaupanje v kolikor toliko pravično sobivanje v skupnosti, pade sama družbena pogodba, ki nas drži skupaj. Če naj Slovenija sproščeno zadiha in začne bolje izkoriščati svoje potenciale, bo ključno prav delo prihodnje vlade na tej točki, na točki zaupanja in občutka enakovrednosti vseh, ne glede na politično vmreženost.”

Vir: Parsifal SC

Davkoplačevalci enotni: Čas je za debirokratizacijo Slovenije!
Več kot polovica (50,3 %) vprašanih je prepričana, da imamo v Sloveniji preveč zakonov in drugih predpisov, ob tem jih 16,4 % meni, da je predpisov celo odločno preveč. Skupaj torej kar 66,7 % vprašanih jasno izraža nezadovoljstvo z aktualnim stanjem in posledično meni, da je Slovenija zelo zbirokratizirana država. Le 18 % vprašanih meni, da imamo predpisov ravno dovolj, medtem ko si 9,4 % vprašanih želi še več predpisov, 5,9 % vprašanih pa o tej tematiki nima izoblikovanega prepričanja.

Zasutost s predpisi in zakoni najbolj opazijo v najmlajši starostni skupini (18–34 let), kjer je nezadovoljstvo s številom predpisov in zakonov izraženo z 52,6 %, medtem ko so v srednji starostni skupini (35–54 let) najbolj prepričani, da je v Sloveniji birokracije in nadzora odločno preveč (19,6 %). Preveliko število predpisov in zakonov najbolj moti tiste najbolj izobražene (z višjo, visoko ali večjo izobrazbo) s kar 52,6 %, poleg tega jih je v isti izobrazbeni skupini 21,7 % mnenja, da je zakonov ne samo preveč, temveč celo odločno preveč.

Politični analitik Sebastjan Jeretič (foto: STA).

Politični analitik Sebastjan Jeretič: “Popolnoma pričakovani so tudi rezultati odgovora na drugo vprašanje. No, mogoče tu lahko rahlo preseneča, da ni celo višje število kritičnih do pretirane zbirokratiziranosti Slovenije. Država s preveč predpisi ni več pravna država. Mali podjetnik danes enostavno ne more delovati zakonito. Ne more zato, ker ne more poznati vseh predpisov, da bi jih spoštoval. Največja strukturna reforma bo odprava vrste posameznih bedarij in povsem nesmiselnih birokratizmov. To bi omogočila zadihati tako gospodarstvu kot tudi prebivalstvu, predvsem pa pomembno delovalo tudi na stanje duha v družbi in s tem na zaupanju, ki je bistveno, kot smo videli pri prvem vprašanju.”

Vir: Parsifal SC

Volitve v Franciji za Slovence nepomembne, pa je res tako?
Slovenci so večinoma mnenja, da je izid predsedniških volitev v Franciji in zmaga 39-letnega Emmanuela Macrona za Slovenijo popolnoma nepomembna (24,7 %). Slaba petina Slovencev meni, da je izid francoskih predsedniških volitev za nas zelo pomemben (18,2 %), približno toliko jih meni, da je še kar pomemben (19,2 %) ali le rahlo pomemben (20,3 %). Relativno veliko vprašanih (17,6 %) pa jih ostaja neopredeljenih.

Politični analitik Sebastjan Jeretič: “Ne glede na veliko pozornost naših medijev, ki so seveda predvsem zganjali paniko pred možno zmago Marine Le Pen, je povsem razumljivo, da slovenska javnost ne daje posebne teže francoskim volitvam. Končno Francija že dolga leta ni več ključna igralka na mednarodnem parketu, še posebej pa ni v fokusu pozornosti Slovenije. Zato ne preseneča odziv v anketah, ki kaže dokaj hladen in ignorantski odnos do Francije. Resnica je seveda malce drugačna in dogajanje v Franciji je še kako pomembno tudi za Slovenijo. Evropska unija se lomi in je na pomemben razpotju. Izid vsakih volitev v vsaki članici je v tem obdobju zato še toliko bolj pomemben, pa če ga javnost tako zaznava ali ne.”

Da je rezultat predsedniških volitev v Franciji za Slovenijo popolnoma nepomemben, so najbolj prepričani v najmlajši starostni skupini (18– 34 let), s 36,2 %, na podlagi izobrazbe pa tisti s poklicno izobrazbo z 28,8 %. Ravno nasprotno, da je izid volitev v Franciji zelo pomemben, pa so najbolj prepričani v najstarejši starostni skupini (55 let ali več) s 26,2 % in tisti z višjo, visoko ali večjo izobrazbo s 26,4 %. Izstopa tudi podatek, da se skoraj tretjina (32,6 %) tistih z osnovno ali nižjo izobrazbo do te teme ni opredelila.

Pregled glavnih ugotovitev javnomnenjske raziskave:

– Slovenke in Slovenci so v veliki večini mnenja, da med državljani Slovenije obstaja delitev na prvorazredne in drugorazredne državljane (86,1 %), pri čemer sebe, prav tako v veliki večini, doživljajo kot drugorazredne državljane (81,4 %).

– Polovica vprašanih meni, da imamo v Sloveniji preveč zakonov in drugih predpisov, ob tem jih še dodatnih dobrih 16 % meni, da je predpisov odločno preveč.

– Slovenke in Slovenci so večinoma mnenja, da je izid predsedniških volitev v Franciji za Slovenijo popolnoma nepomemben (24,7 %).

Jutri, v nedeljo, 14. maja 2017, bomo objavili, kolikšno podporo ima zdajšnja Vlada RS in katera stranka bi zmagala, če bi bile parlamentarne volitve to nedeljo.

Jure Ferjan

 • Rožle

  Sodit jim bi bilo treba, ko je še čas zato …
  samo mi tega filma ne bomo nikoli videli …

 • Nata

  Jaz osebno prav nič ne mislim, da sem drugorazredna !
  Tako so nas določili naši levaki. In, ker vladajo že toliko let in so se dobro usidrali prav na vse pozicije, nas bodo vlekli za nos še naprej. Dokler. . . . . .

  ja no ? Dokler ne bomo vsi volili. Jasno povedali svoje mnenje.To je naša dolžnost in pravica.
  Prav, pač drugače misliš, kot jaz !

  Zelo se pa kaže razgledanost ljudi vsega sveta pri volitvah v ZDA in v Franciji.
  Torej. Vemo, da ljudje niso zadovoljni, pa smovseeno veseli, da so se Francozi odločili za staro opcijo.

  In sedaj ? So vsi zadovoljni ?

  • Novakec1

   Vlado pri nas in še kje drugje bo odnesel edino meteorit, volitve sigurno ne rešjo problemov ker nimaš koga volit.

   • Nata

    Jaz pa mislim, da bi se našlo. Samo, če bi res skupaj stopili in pozabili – prav vsi – na zamere, ki jih imajo desnaki med seboj.
    No, pa saj vem, kaj boš rekel .

    • Novakec1

     To pa nisi pričakovala; res je sloovce so ponavad skregane same s sabo

  • traktor

   Pri nas imamo samo pravice, na dolžnosti smo že davno pozabili.

   • Nata

    To pa samo delno drži. Jaz, ti, pa še nekaj jih je , ki svoje dolžnosti poznamo.
    Samo izgleda, da nas je resnično premalo.
    No razen, če bo obveljala tista levaška – kadar jim prav pride – manj je več ?

    • traktor

     Pravzaprav nas dolžnosti ni nihče naučil. Nekateri pa imajo to prirojeno. In teh je malo. Zato pa je pri nas za vse, vedno nekdo drug kriv.

 • PikaPolonica

  Volitve v Franciji so bile izredno pomembne, pa v Makedonji….marsikaj bo vplivalo tudi na nas…samo se tega še ne zavedamo.

  • Novakec1

   Eni se, pa se lahkosamo potiho pridušamo in po….mo.

 • Krtača17

  V Sloveniji je samo en prvorazreden in to je Janša. Ostali smo vsi tretjerazredni.

  • Slovenec 33

   Kaj za vikend ne jemlješ tabletk zoper blejanje, jej, jej. ?

  • slosin

   Bo kr držal, JJ je A klasa! Ampak veš kako je to pr nas: slavček je v družbi vrabcev vedno zadnji…

  • xtc

   No točno se ve kdo je vSloveniji prvorazreden vse je pojasnil Tuerek;z drugorazrednimi temami:Res pa je da ste pa nekateri levi res drugorazrezni;ko gre za zdravo pamet in trezno presojo in pogled:

 • Slovenec 33

  Ne strinjam se z vami.
  V nobeni okupirani državi okupatorji in izdajalci svojega naroda ne spoštujejo nobenih etičnih in moralnih norm in tudi v Sloveniji je tako.
  Iz tega sledi, da se imajo okupatorji in izdajalci slovenskega naroda za večvredne.
  Vse veje oblasti delajo v smeri ropanja in zatiranja slovenskega naroda, tudi s tem, da podaljšujejo okupacijo slovenskih dežel.
  Pri tem delu vse veje oblasti podpirajo topoumni produkti usmerjenega izobraževanja pod vodstvom fdvizma.

 • Demonkrat

  A ni to čudno, da mene popade domotožje samo, kadar sem doma.

 • Novakec1

  Kakšni drugorazredni, sužnji jugo in drugih zavojevalcev ki jih levaki vlačjo v slolandijo.

 • tasilo

  Delitev na prvo- in drugorazredne državljane je skrajno krivična.

  Manjkajo tretjerazredni …

  • Borut Stari

   Na primer jst. Sm izvenreden. Jebeno slovensko bitje, na sociali, ki pridno deluje na keš. Pa to.

 • Jamer

  Če imam 41 let delovne dobe v tej lepi domovini , pošteno in garaško , nato pa ti država odmeri 470 € pokojnine, pomeni, da si prežvečen in izpljunen vsaj za 150 € pod prag revščine in si postal berač. Torej petorazredni državljan v peti kasti od koder ni povratka!!!

 • Antonius

  Ja, nekaj bo na tem, kar piše v naslovu prispevka.
  Z državljani volivci bo res nekaj hudo narobe, ker si izvolijo drugo in dvorazredne, da jih vodijo.
  Sova naj bi jim po novem povsem svobodno vdirala v njihovo zasebnost, jim prisluškovala, vdirala v stanovanja, računalniško opremo, jih nemoteno špijonirala, volivci in na splošno folk je pa srečen, ker vlada najema “ugodne” kredite, kadar ji vsako leto zmanjka denarja.
  Folku niti novi tožilski postopek na sodišču ne pride do živega. Tožilcu ni potrebno nič več dokazovati krivdo, zdaj mora obtoženi dokazovati svojo nedolžnost ne, da bi imel vpogled v tajno zbrane prisluhe in ovaduške zapiske v obtožnici. Na tak način lahko Janši in vsem ostalim vedno podtaknejo karkoli, da jim vse poberejo. Počasi nas spreminjajo v Severne Korejce. Laibachu ne bo treba nič več hoditi špilati Severnim Korejcem.
  Slovenija je prekrasna samo iz ptičje perspektive, ko se spustiš pa med ljudi, pa človeku takoj postane jasno, zakaj si volijo drugo in dvorazredne v parlament in vlado.

  • Anton

   ko se spustiš na raven “žabje perspektive”, pa ti postane slabo od same mentalitete , ki jo premore povprečen Slovenec.

   sarkazem press

 • Borut Stari

  Ja, prov dol mi visi, kam spadam. nič ni odvisno od mene, ko pa vsaj 60 % volivcev izvoli te pokveke od politikov, ki tako radi uravnavajo naš bioritem po svojem nagonu.Ignoranca take politike in uporaba vsake tudi najmanjše luknje za svojo korist. Francija? Od Charles de Gaulle-a prava dekadenca predsednikov.

  • sumljivislon

   C de Gaulle.. zato pojdi volit …če ti pa dol visi – to ne vpiva na okolje ;)

   • Borut Stari

    Praviš, da grem volit. Na vseh volitvah sem volil in redno oddal neveljavni volilni listek. Zakaj? Nihče v moji volilni enoti ni bil vreden mojega glasu. Neveljavne glasovnice pa ne more nihče iizkoristiti. Francija? Socialisti in drugi levosučni politiki niso vredni moje izbire.

 • MladiLiberalec

  Jest vem zase sam to da sem blizu liberalni intelektualni eliti. Sicer pa nasa ustava take delitve ne pozna.

  • centurion

   Začnimo dan z nasmehom…

   • Levicar nikoli! … in hetero

    Kakor zelis! Jaz ze mu bom kar rezal… mal me je pa ob njegovi blizini elite tut srat prjel!

  • skrajna resnica

   Se strinjam da pripadaš isti “liberalni intelektualni eliti” na čelu katere je Miro “ne jamram, ker seksam, pis, ljubav, bok” Cerar.

   Ko boš razumel “Ipse se nihil scire id unum sciat” ne boš več učenec Cerarjanske filozofije “Ni šlo za izhodišča, razen tam, kjer je šlo dejansko za izhodišča”.

  • traktor

   Kolikor te prebiram, si ti vse samo liberalec ne. Ti sploh nimaš pojma kaj je liberalizem, ne v političnem, sploh pa ne v gospodarskem smislu.

   • MladiLiberalec

    Motis se jaz sem liberalec ne pa libertarec.

   • 5-RA

    On je liberalec povsod razen v ekonomiji je partijec…je pa liberalen glede tega če kdo posiljuje pse, če kdo kasira 400% provizijo pri nabavi zdravstvenega matrjala, da imamo državno banko, ki je bankomat takim liberalcem kot on in ostalo. Če mene vprašaš je pa en navaden provokator, ki nima pojma prav o ničemer oz. ga niti ne zanima…tudi da je mlad ne verjamem..

 • Franjo Trojner

  Da so levaki znova tudi v novi demokratični državi iz nas navadne raje naredili drugorazredne državljane smo si v prvi vrsti krivi sami. Zakaj???? Volitve smo vzeli preveč neresno, ker nam še vedno ni jasno, da so demokratične volitve praznik demokracije in da volilec z oddanim glasom pomebno kreira politiko svoje države, skupnosti .Neizvedba lustracije takoj po letu 1991, fake dominatni režimski mediji in volilci, ki se ne udeležujejo volitev omogočajo vladavino rdečega enoumja še kr naprej. Sicer pa povejte mi v kateri nekdanji državi vzhodnega bloka so na svojih prvih demokratičnh volitvah za predsednika države izvolili človeka, ki je bil prej šef partije. V celotni Evropi takšnega primera ni, samo v novonastalih državah na področju nekdanje ex Juge je bilo to pravilo! Zakaj ???? Ker v ex Jugi partijo iz oblasti nismo vrgli nasilno, nasilno smo porazili samo njeno vojsko JLA, ki je nato razpadla, cel ostali aparat partije tudi represivni organi pa so ostal nedotaknjeni, kar je kasneje ob demokratizaciji partiji omogočilo financirati volitve, kapitalsko obvladovati medije in obvladovati banke in gospodarstvo. In ko so se levaki ponovno trdno zasidrali na vseh pomebnih položajih v naši državi in je njihova elita ponovno prevzela oblast je prvo takoj poskrbela za svoje zveste kadre in s tem ponovno razdelila narod na prvo in drugorazredne. Ker je ta drugorazrednost vse bolj očitna in se poleg vsega ostalega kaže tudi v nezaposlenosti in vse bolj praznih talerih je v kratkem za pričakovati izbruh napetosti, ki bo zayečeno stanje znova poravnalo. Umetnost vladanja, je umetnost vzdrževanja ravnovesja med vdržnim in nevzdržnim, med pravičnim in nepravičnim, med normalnem in nenormalnem itd., ko se ta ravnovesja porušijo nastane napetost, ki eskalira v proteste, večje nemire, v kaos ponekod celo.tudi v vojno.in ti nemiri, protesti kaos celo vojne. trajajo tako dolgo, dokler se naravna ravnovesja ponovno.ne vzpostavijo. In kot izgleda tudi pri nas ne bo nič drugače.

 • montyamp

  Saj imamo že na samem vrhu delitve .
  Npr. stara PLAVA(ne modra) elita udbovske tranzicijske prevare , ima pod seboj marionetno izpostavo črkobralskih opranoglavcev , ki sestavljajo neligitimno izvoljeno vlado , ob zmontirano zaprtem vodji opozicije .
  Se pravi oblast nad oblastjo .
  Imamo vzporedno ekonomijo , eno ki sloni na pokradenem denarju in eno ki visi na posojilih se pravi ena za kurćaniste , ena za navadne smrtnike .
  Elita ima seveda svoje krivo sodišče in kradljivce otrok , da o izgubljenih oporokah ne začnemo .
  Navadnim smrtnikom ostane le pravica do plačevanja medijske , krivosodne , finančne , gospodarske prostitucije .
  GORJE NARODU , KO PRIDEJO MLADIČI STALINISTIČNE MORILSKE MAŠINERIJE NA OBLAST .

 • dare326

  Enakopravnosti ni nikjer, tudi v socialimu/komunizmu je ni bilo. Ne priznavam elit, ker je to samo v glavah. Če gre kura kupovat torbice in dizajnerske obleke v Milano, to ne pomeni da je del elite, pač pa je do denarja prišla z notranjimi informacijami pri prodaji podjetja, se pravi na protipraven način. Če je nekdo prej na vrsti ali prej pri koritu, to ne pomeni da sem drugorazreden, pač pa gre za protipravno delovanje, ponavadi belih ovratnikov. Če je nekdo vabljen na vse žive prireditve in povsod dobi vrečko z darili, to ne pomeni, da je elita, pač pa da ima opraviti z ljudmi, ki nimajo hrbtenice in se za pozornost prodajajo.
  Francoske volitve so rezultat pritiska banksterjev na fakemedije in laži stare socialistične vlade, ki skriva dejansko stanje z migranti. Ko bo počilo bo prepozno.

  • Levicar nikoli! … in hetero

   Boom!!! Tocno tako!

 • rrrrr

  Že zato, da so si drugorazredni upali telefonski slušalki zaupati, da so drugorazredni, kaže na državljanski pogum, osebno hrabrost, nacionalno odločnost in komaj brzdano željo po spremembah. Lepa fikcija, a neučinkovita.
  Do sprememb bo prišlo šele ko bodo drugorazredni prvorazredne resnično zadegali iz vlaka.

 • domovina mili dom

  Jaz sem prvorazredni v eliti osvoboditeljev Slovenije. Zame so drugorazredni komunisti. Zakaj? Zato, ker so kolaboranti na strani poražencev vojne za Slovenijo.

  • Pikapolonica

   Janša nam je s svoji domobranci leta 91 ukradel državo.

   • traktor

    Da nisi ti iz Lune? Kje pa ti vidiš kazga Janšo? Mi, ostali, vidimo iste ljudi še iz Juge ven.In ti so nam ukradli državo.

   • domovina mili dom

    Vi ste ji leta 41, pa še kar hodite iz host.

   • PikaPolonica

    Zakaj si ti zdej Pika, če je to moj vzdevek. Res si p.ujs.

   • PikaPolonica

    Z.alezovalec g.lupson v

 • Pikapolonica

  Če se človek ne znajde v sistem, ki velja v državi, potem mu ne more nobeden pomagat. Snađi se je rekel Tito.

  • PikaPolonica

   Zakaj si ti zdej Pika, če je to moj vzdevek. Res si p.ujs

  • PikaPolonica

   Z.alezovalec g.lupson

 • Metal Machine

  Sam sebe vidim tretjorazrednega, ker moram (Štajerska) iti delat v tujino. To kar delam, Nisem edini in nisem sam ki tako mislim. Vsi moji vrstniki + mlajši do 18 let delajo isto. V naših krajih so ostali samo starši doma in starejši, mladine da ni več doma.

  Službe v javni upravi (Štajerska), pa se zaposlujejo samo z “kolegi”…. Ki majo neko stopnjo, znanja pa nič. Ti ljudje pa nato sedijo v pisarnah in so po 8 ur na fb-ju.

  • sunday

   po celotni slo se v ju zaposlujejo tisti z vezami “od dol” iz ex juge, srbije – te stvari potekajo načrtno saj so v vseh okupiranih državah vedno uradniki zavojevalci, zasužnjevalci, izkoriščevalci, napadalci – domačini so lahko samo tiho in delajo!!!

 • xtc

  Vdržavi kjer hodijo narodni izdajalci in kolaboranti še kar napreje hlapčevat k svojem gosopodarju in okupatorju v Moskvo pač ne more biti drugače:

 • Olga

  Volitve in nagnati priviligirance! Urediti pokojninski sklad in ga očistiti navlake, pa bo denarja dovolj! Zato vsi na volitve! Upokojenci naj ne volijo DeSUS, saj se le ta bori SAMO za priviligirance!!!!

 • Iva

  9. maja se je na LJ gradu zbrala SLO OLIGARHIJA, stara garda (Zemljarič, Tome, Kerševan, …vsi ki so 2012 romali tudi na Magistrat) in mlada garda karieristov in povzpetnikov, pijavk javnega denarja, ki so “poljubljali roko” (tudi Brglez) svojemu, ne le županu.

  Ali so drugorazredni državljani (80%) sploh opazili, da gre za elito (kliko), ki jo v ospredju predstavljajo stranke kontinuitete od SD, Desusa, ZL do novih obrazov.
  Funkcionalna nepismenost Slovencev je vse večja!

 • Demonkrat

  Javno mnenje je seštevek individualnih zmot

 • mnenje

  Kaj si na nacionalki tole tudi preberejo?? Placujemo jih z milionskimi zneski, ampak od njih ne dobimo nobenih podibnih raziskav! Kdaj bomo zaceli zbirat podpise za ukinitev RTV prispevka???

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!