Prihaja račun za Kemis – Prvi gasilci so že zboleli na dihalih, zdravniki jim ne morejo pomagati

Foto: YouTube. Takole je gorel Kemis, številni gasilci pa so bili brez ustrezne zaščite. Ti zdaj že bolehajo na dihalih in so morali poiskati zdravniško pomoč.

V povezavi z afero požara v vrhniškem Kemisu smo prišli do novih zaupnih informacij, ki posredno dokazujejo, da se v ozadju nesreče skrivajo umazani državni posli epskih razsežnosti, za katere očitno ve sam politični vrh Republike Slovenije, zato želi vlada zadevo čim prej pomesti pod preprogo. V režimskih medijih ne boste prebrali, da so morali številni gasilci, ki so bili 15. maja zvečer prvi na prizorišču nesreče, zaradi neustrezne zaščite (beri: niso nosili dihalk, ker jih je primanjkovalo) in zaradi težjih zdravstvenih posledic respiratorne narave poiskati pomoč v bolnišnici na Golniku, kjer pa jim kaj dosti niso mogli pomagati – strupene snovi, ki so jih prejeli skozi dihala, so že nekaj časa v telesu, posledice pa bodo verjetno vidne šele čez mesece ali leta. Prizadeti pa o tem javno ne želijo govoriti, saj se po preverjenih informacijah nanje vršijo pritiski s strani višjih instanc. Ker se bojijo za svoje službe, so se gasilci večinoma uklonili. Enako je z neodvisnimi laboratoriji, kamor so v analizo številni prebivalci Vrhnike in okolice poslali vzorce svoje zemlje; rezultati so namreč pokazali, da je vsebnost strupenih snovi bistveno višja, kot je to pokazala analiza Urada za varno hrano. Ti podatki ne smejo priti v javnost, državne ustanove laboratorijem grozijo z inšpekcijami in ukinitvijo, mali podjetniki pa so grožnje vzeli skrajno resno. Naši anonimni viri pa celo trdijo, da je Kemis vrsto let tesno sodeloval s Kemijskim inštitutom – v nadstrešku tovarne pa naj bi zgoreli tudi dokazi, da se je na Vrhniki med drugimi izdelovala prepovedana droga metamfetamin!

V zadevi nesreče na vrhniškem Kemisu lahko razčlenimo tri ključne zgodbe. Ena se je dogajala pred požarom, druga v času požara, tretja, ki še poteka in je tudi najbolj sporna, pa je zgodba po požaru. Ko so po izbruhu ognjenih zubljev v Kemisu le dočakali intervencijo, ni bilo vključene nobene sirene, čeprav velja, da se zaradi nevarnosti gorenja klora uporablja posebna sirena. Prav tako civilna zaščita ni izvedla ustrezne evakuacije okoliških prebivalcev, saj so začasno “na varno” pregnali le nekaj stanovalcev iz najbližjih hiš, medtem ko številni svojih domov niso želeli zapustiti – in so jih brezbrižno pustili ostati in vdihavati strupene hlape kancerogenih snovi, zaradi katerih bodo morda ti ljudje nosili posledice vse življenje.

Igrali so se z življenji; če bi prišlo do eksplozije v masi, bi bilo na Vrhniki vsaj 200 mrtvih
Po naših informacijah so se strupene in prepovedane snovi, ki jih tam v skladu s slovensko zakonodajo ne bi smelo biti, tako močno vnele, da jih praktično ni bilo več mogoče kontrolirano pogasiti (drži, da so gasili tudi epicenter), zato so gasilci dobili navodilo, da predvsem ohlajajo okoliške stavbe in hkrati preprečijo, da se ne bi vnele cisterne, v katerih je bilo blizu 40 tisoč kubičnih metrov nitro razredčila.

Ocenjuje se, da v primeru velikanske eksplozije ne bi preživel nihče v radiju 400 metrov. Kot so nam danes potrdili v gasilskem društvu Stara Vrhnika, so direktorja Kemisa Emila Nanuta v času požara priklicali na prizorišče nesreče in od njega zahtevali resnico na vprašanje, ali lahko pride do eksplozije v masi. Po krajšem obotavljanju je Nanut priznal, da lahko pride do prave katastrofe, če požar zajame silose. Na ta način so gasilci vedeli, kje in kaj morajo najprej gasiti, še pravočasno je bilo rešenih vsaj 200 življenj.

Po požaru se je iz Kemisa kadilo še tri dni.

Nevarne odpadke na črno zbirali že od leta 1999? Inšpekcijske službe so povsem zatajile
V oči bode predvsem dejstvo, da so bile državne institucije popolnoma nepripravljene na nesrečo. Sama civilna zaščita namreč ni imela načrta za reševanje civilistov v primeru požara v Kemisu, odgovorni pa se zdaj izgovarjajo, da država kemične tovarne ni uvrstila med objekte z oceno tveganja za nesrečo z nevarnimi snovmi. Naj spomnimo. Kemis je uporabno dovoljenje dobil leta 2011, polno okoljevarstveno dovoljenje pa šele leta 2013 (prej je imel dovoljenje po 82. členu zakon in omejene pristojnosti skladiščenja), vseeno pa je začela tovarna uradno obratovati že leta 2009, medtem ko so strupene odpadke na tem zemljišču po pričanju prebivalcev zbirali že od leta 1999.

Zanimivo, Kemis še zdaleč ni edina strupena kemična tovarna na vrhniškem področju, saj v bližini stoji tudi tovarna Unicam, nekoliko na samem pa tudi smodnišnica Hamex, d. o. o. Čeprav vsa tri podjetja upravljajo z večjimi količinami strupenih, vnetljivih snovi, pa Vrhnike ni na seznamu slovenskih mest z oceno tveganja za nesreče z nevarnimi snovmi iz leta 2015, ki ga je pripravilo ministrstvo za okolje in prostor. V civilni zaščiti se zato zdaj izgovarjajo, da tega niti niso mogli vedeti, če pristojno ministrstvo na to ni posebej opozorilo, prav tako se sklicujejo na Kemisov požarni red, ki je bil narejen na osnovi okoljevarstvenega dovoljena.

Brezbrižnost državnih inšpekcijskih služb se kaže v dejstvu, da so se strupeni odpadki tu zbirali že od leta 1999, kar na dvorišču sosednjega komunalnega podjetja, katerega direktor je bil vrsto let Stojan Jakin, zdaj župan Občine Vrhnika. Govori se, da naj bi prav Jakin Kemis pripeljal na Vrhniko in mu pomagal do širjenja s sporno prodajo kmetijskega zemljišča. Naši viri pravijo, da kmeti svoje zemlje Kemisu niso želeli prodati, zato jo je kupilo komunalno podjetje, ki pa jo je nato prodalo Kemisu. Ta je imel po letu 2003 ambicije širjenja, kar so dosegli s spremembo alokacijskega načrta. Takrat so tudi skeptične občinske svetnike uspeli prepričati, da je Kemis povsem varno podjetje, peljali so jih celo na ogled podobnega podjetja v Avstriji, ki je poslovalo vzorno in okolju prijazno, v skladu s predpisi in dovoljenji. Krajevna skupnost je tako leta 2007 dala soglasje k širjenju objekta.

Občinska uprava svetnikom lagala o Kemisovih črnih gradnjah
Po naših informacijah  je želelo Gorenje pod vodstvom Franja Bobinca sprva zgraditi večjo halo za zbiranje odpadne opreme bele tehnike, ob tem pa bi bilo nekaj prostora tudi za nevarne odpadke. Zgodilo se je ravno obratno, zbiralo se je izključno nevarne odpadke. Občinski svetniki se zdaj sprašujejo, kako je Kemis mimo inšpekcijskih služb, čeprav je vrsto let deloval nezakonito, sploh prišel do uporabnega dovoljenja, pa so na v Agenciji RS za okolje (ARSO) razložili, da je bilo dovoljenje izdano predvsem zato, ker je Kemis tako ali tako že vrsto let nemoteno deloval.

Zdaj pa pozor; leta 2016 je vodja vrhniškega oddelka za okolje in prostor, urbanistka Aleksandra Rode na občinski seji predstavila nove načrte za širjenje Kemisa. V skladu s predlogom za novo spremembo alokacijskega načrta naj bi zgradili nadstrešek in še nekaj drugih objektov. Gradbeno dovoljenje za gradnjo takšnega nadstreška je nato Kemis dobil domala tri tedne pred požarom, satelitski posnetki pa so pokazali, da je bil nadstrešek zgrajen že leta 2013. Opozicijski svetniki zdaj očitajo občinski upravi, da je lagala in da je to ves čas vedel tudi župan Jakin. Omenjeni nadstrešek je gorel v nedavnem požaru, ko se je v zrak ravno od tam sprostilo na desetine nevarnih, kancerogenih snovi, kar po mnenju strokovnjakov potrjuje že črn, gost dim. Znova se lahko le vprašamo, kaj so počele državne inšpekcijske službe, da je lahko Kemis več let nemoteno deloval kljub številnim črnim gradnjam in nadgradnjam.

Laniškova, Ulamčeva in Turkova podpisale sporno okoljevarstveno dovoljenje ARSO iz leta 2013
Velika odgovornost je tudi na ARSO, ki je izdal okoljevarstveno dovoljenje leta 2013. Kot je  Sloveniji praksa, podjetje pripravi investicijo, potem pa morajo strokovnjak na ARSO presoditi, ali je takšna dejavnost v okolju sporna ali ni. ARSO pri izdaji dovoljenja ni upošteval, da lahko pride do onesnaženja okolja, vrli strokovnjaki so celo menili, da bodo edini onesnaževalec vozniki tovornjakov, za katerimi se bo dvigal prah in bo smrdelo po bencinskih hlapih. Takšno soglasje Kemisu so na ARSO sicer dodelili na osnovi poročila o vplivih na okolje, ki ga je izdelalo podjetje Jorga Hodaliča, tako kot tudi za Magno Steyr.

Foto: Gibanje-ops. Neodvisni inštituti so objavili drugačne rezultate kot Urad za varno hrano. Zdaj tem inštitutom že grozijo, pravi naš vir.

Ugotovljeno je bilo, da v poročilu objekt Kemisa ni uvrščen med tiste z manjšim ali večjim tveganjem. Vrhniški opozicijski svetniki so zaradi tega ogorčeni, saj menijo, da bi moral ARSO to preveriti v skladu z uredbo, poročilo pa zavrniti in Hodaliča (prek investitorja) pozvati k izdelavi novega, v katerem bi bili zajeti tudi odgovori na vprašanje, kako se ravna v primeru požara. Ključni sta bili predvsem dve manjkajoči vprašanji: kateri strupi lahko gorijo v Kemisu in kateri strupi lahko ob gorenju nastanejo. Toda na ARSO takšnega ugovora na Hodaličevo poročilo niso imeli, zato so za nesrečo po mnenju svetnikov posredno odgovorne tudi podpisnice dovoljenja: Marija Lanišek, Petra Ulamec in direktorica Ingrid Turk. Ukrepal ni nihče, niti ni pričakovati, da se bo to zgodilo, saj državne institucije druga drugi ščitijo hrbet. Tudi zato, ker je Kemis prek Gorenja v lasti države.

Foto: Arhiv Nova24TV. Na Arsovem seznamu občin iz leta 2015, kjer so obrati večjega ali manjšega tveganja, Vrhnike sploh ni.

In kako naprej? V Kemisu trenutno potekajo sanacijska dela, ki so se začela skorajda naslednji dan, direktor Nanut si želi, da bi podjetje čim prej nemoteno delovalo naprej. Lokalni prebivalci so poročali, da je ogenj v tovarni tlel in da se je kadilo vsaj še tri dni po nesreči. Vrhničani so ogorčeni, želijo doseči, da bi moral Kemis na novo pridobiti tako gradbeno kot tudi okoljevarstveno dovoljenje, ne zaupajo državi, ki za varnost in zdravje prebivalcev v občini ni storila praktično ničesar. Vladi očitajo, da se neodgovorno igra s človeškimi življenji, predvsem z gasilci, ki so intervenirali na kraju požara in postali največje žrtve afere.

Gasilci zaradi zdravstvenih težav na Golnik, a o tem nihče ne upa govoriti na glas, saj nanje izvajajo pritiske

Gasilce še zdaj ni nihče pregledal, država se je odločila, da niti posebnega zdravljenja ne bodo deležni, saj za to ni denarja. Zato tisti, ki čutijo posledice na lastnem zdravju, zdravnika obiskujejo sami. Imamo preverjene informacije, da je kar nekaj gasilcev zaradi težav z dihanjem obiskalo bolnišnico na Golniku, kjer pa jim kaj dosti niso znali pomagati – celo odkrito so jim priznali, da se bodo pljuča resda sčasoma nekoliko očistila, a da se lahko pripravijo na posledice, ki jih bodo strupene snovi pustile na njihovih telesih. Kako bo telo odreagiralo, ne ve nihče. Gasilci, ki bolehajo, čutijo izjemno jezo in nemoč, vseeno pa si javno ne upajo spregovoriti, saj nanje pritiskajo iz vodstev gasilskih brigad.

Podobno je tudi z neodvisnimi inštituti, ki so opravili analizo zemlje in ugotovili drugačne rezultate, kot jih je podal inštitut za varno hrano – da je zemlja precej bolj zastrupljena, kot želi prikazati država. Neodvisni inštituti pa svojih podatkov javno ne upajo več objaviti, saj se tudi nanje pritiska in grozi z inšpekcijskimi službami. Z drugimi besedami, država skuša narediti vse, da bi se hude posledice majskega požara pometle pod preprogo – pa čeprav za ceno življenj svojih ljudi.

Je Kemis sodeloval pri izdelavi kristalnega meta?
Naj ob tem razkrijemo, da ima slovenska vojska visokotehnološki, premični laboratorij, ki je eden najmodernejših na svetu. Vojska bi bila lahko poklicana na prizorišče nesreče še isti dan in na licu mesta vzela vzorce zemlje ter jih dala v analizo. A čeprav so vedno v stanju pripravljenosti, jih nihče ni poklical, saj nadrejenim to ni v interesu.

Tednik Demokracija je pred dnevi že pisal, da so v Kemisu goreli tudi dokazi o prepovedanih mamilarskih poslih z italijansko mafijo in Kemijskim inštitutom, ki bi lahko vodili celo do umora direktorja dr. Janka Jamnika. Kot je znano, so za umor obsodili dr. Milka Noviča, češ da je to storil iz brezobzirnega maščevanja, kljub temu, da na sojenju niso bili predstavljeni ključni dokazi za to, da je bil dr. Jamnik ubit s strani profesionalca in ne zgolj nekoga, ki bi se mu od jeze “malo utrgalo”.

Zdaj pa naši zaupni viri trdijo, da je kemijski inštitut tako ali drugače sodeloval v proizvodnji metamfetamina oziroma kristalnega meta. Špekulira se, da se je ta izjemno nevarna droga, imenovana tudi modna droga za hujšanje, izdelovala celo prek Kemisa, za potrebe neimenovane tuje vojske. “Meta” namreč izboljšuje fizično sposobnost vojakov ob težkih naporih na najtežjih misijah. O tem in še o marsičem smo želeli govoriti z direktorjem Kemisa, ki pa zaenkrat še ni našel časa, da bi odgovoril na naša vprašanja.

In medtem, ko odgovorni še vedno uspešno skrivajo, kaj in zakaj je gorelo v kemični tovarni na Vrhniki, se za tamkajšnje prebivalstvo nihče ne zmeni. Državi je zdaj predvsem v interesu, da bi prizadeto območje čim bolj zožili, da zavarovalnice ne bi imele prevelike izgube zaradi odškodninskih tožb, ki jih bodo vložili lokalni prebivalci. Prav tako je Urad RS za varno hrano in varstvo rastlin po direktivi ARSO vzorce zemlje za laboratorijsko analizo načrtno jemal na manj prizadetih območjih.

Urad za varno hrano vzorce zemlje jemal zunaj najbolj zastrupljenega koridorja
Črn dim, s katerega so še več kilometrov daleč na tla padali kosi plastike in drugih zlitin (črna so bila celo stekla avtomobilov v Logatcu), se je valil predvsem čez Staro Vrhniko, proti Zaplani in Logatcu, medtem ko je država vzorce jemala v Ligojni, Podlipski dolini, v Mirkah in Blatni Brezovici. Skratka, zunaj koridorja, kjer se je najbolj kadilo. To je nedopustno in škandalozno, država se do nas obnaša mačehovsko, so nam danes razočarani povedali v Gasilskem društvu Stara Vrhnika.

Največjo napako pa so državne institucije naredile dan po nesreči v Kemisu, ko je bilo ozračje na širšem območju Vrhnike najbolj kontaminirano. V civilni zaščiti so zgolj svetovali ljudem, naj se raje zadržujejo v prostorih, a ljudje so vseeno odhajali na delo, otroci pa v šole. Kot so opozorili nekateri biotehnologi, med njimi tudi dr. Gorazd Pretnar iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, bi bilo treba Vrhniko in vse okoliške vasi naslednji dan pravzaprav evakuirati, saj so se strupene snovi, ki so se nakopičile v ozračju, zaradi megle vezale na molekule vode, ki so jih ljudje vdihavali.

T. F.

 • Krtača 17

  RTV poroča: v
  V Kemisu pod nadzorom posebne medresorske delovne skupine potekajo številne aktivnosti. V torek bodo predvidoma začeli z usmerjenimi zdravniškimi pregledi gasilcev, ki so sodelovali v gašenju požara. Gasilcem bodo opravili celovite klinične preglede, med drugim test pljučne funkcije in jetrne teste.

  Kdo spet laže? Pa ne da spet nova24tv?

  • Darth Vader

   nop Jelena Aščič, Šetincova in Eugenija Carl…..RTV ne more lagat, ker je inštitutcija, za inštitucijo pa je ponavadi značilno, da se nahaja v stavbi in odločitve sprejemajo ljude z imeni in priimki…..slovenija – javna uprava je v likvidnostnem bankrotu, a še nisi dojel? :)

   • Krtača 17

    Kaj si sploh hotel povedat? Če imaš boljše podatke, potem ven z njimi. Drugač sam nabijaš kar te je dvajset let učil nabijat tvoj vodja. Torej, predvidoma danes začnejo s pregledi. Predvidoma, to lahko pomeni da lahko začnejo tud jutri. No in če tako, potem počakajmo, da vidimo če je res. Drugač se bo pa drugač ukrepal ne?

    • Slovencsm

     Problem je, da ne veš, kaj je res. Sam sem predlagal, da bi prebivalci naročili analize v tujini. Problem so visoki stroški ampak če bi jih porazdelili na več ljudi, bi bilo lažje. A nekdo se mora organizirati in zadevo speljati.
     Je pa še nekaj res. Če bi novinarji bili resni, bi šli v akcijo in zbrskali podatke. Ampak, ker to zahteva čas in denar, ni v interesu firme. In imamo problem.

    • Darth Vader

     relativiziraš in subtilno groziš s sovražnim govorom, psihološko diagnozo si pa tako ali tako dobil že servirano (nojev parazitski sindrom – miselni virus)…..v kolikor pa je še nisi uspel prebrat, pa ponovno copy/paste: “Psihoanaliza duševnih motenj in miselnih virusov, ki so kot kolektivna
     psihoza prisotne na levem političnem spektru. V videoprispevku so
     pojasnjeni psihološki aspekti podrejanja islamu, katerega levica
     zlorablja za takoimenovani retorični ščit, pojasnjena avtodestruktivnost
     politične korektnosti, psihološki aspekti teorije spola, sovražnega
     govora, feminizma in feminističnih gibanj ter na primerih pojasnjene
     duševne motnje stockholmski sindrom, nojev parazitski sindrom,
     munchausenski sindrom žrtvene psihoze, govora pa je tudi o novem zakonu,
     katerega se sprejema v Kanadi z naslovom C16, kateri naj bi norčevanje
     iz spolnih zaimkov naredil kriminalno dejanje. Vabljeni k ogledu,
     slovenski podnapisi.” https://ambasador21.wordpress.com/2017/06/03/zakaj-se-levica-podredi-nasilju/

     • Krtača 17

      Naj cel svet vidi da sem te dvakrat vprašal po podatkih in jih nisi dal. Torej brezvezno desno nabijanje opranoglavca dartšprudlerja. To te je in nič več.

     • Darth Vader

      lepo, da se zavedaš, da cela slovenija bere nova24tv in tvoje komentarje :) je pa razvidno da ti ne bereš medijev, pa ne samo nova24tv, alpa požarreporta…..to te je in nič več.

     • Krtača 17

      Pa še vedno te je sam prazn zrak. Nič podatkov?

     • Darth Vader

      počakajmo do srede, saj imam zabeležen thread, da bomo videli, koliko so “vredni” tvoji podatki :)….ko bo “predvideno v torek” postalo “včeraj” :)

  • Slovencsm

   Ni problem, da ne jemljejo vzorcev. problem je kaj jemljejo in kako. Pa kdo bo prej videl rezultate.
   Poznam to zadevo, ker delam na podobnem področju. moram reči, da tako amaterskih pristopov v privatnih podjetjih nimamo več že desetletje. Če pride do česa, takoj se naredi paralelna testiranja in sicer v svojem laboratoriju, v slovenski instituciji in potem se neodvisni mednarodni. Potem se primerjajo rezultati in se izdela končno poročilo.

   • Krtača 17

    Tako je.

  • MižekFiga

   Po toči zvoniti je prepozno !!!

 • Anton

  skratka, vse bolj kaže, da je en vrgel šplenko proč

  sarkazem press

 • www

  .. jebenti če je to res ……………… kje živimo in kaj se dogaka okoli nas ???????????????

  • Anton

   že moj deda je dejal, tisto kar pravi politik, vzemi kot diamentralno in verjetnost ugotovitve je vsaj 90%

   sarkazem press

 • PikaPolonica

  Sramota za tiste, ki vodite te postopke. Sramota g. Cerar, koga prepričujete….samega sebe. Ali se mi zdi da nam vlada mafija kateri nič ne moreš. Ljudje ne bit tiho, ker če bomo tiho je lahko samo še slabše.

 • Krtača 17

  Desne ovce ste smešne do amena. Verjamete nepreverjenemu pisunstvu člankov in avtorjev na tem portalu. Visoko med verodostojnimi je celo Požar. Medtem ko vsi inštituti, vsi laboratoriji, vsi za to usposobljeni ljudje, ki imajo za to znanje, izobrazbo, lažejo. Res neverjetni.

  • Slovencsm

   Saj ne rečem, da se tudi sam velikokrat čudim, kaj se dogaja. Zato pa bi bilo za državo najbolje, če bi dala narediti analizo paralelno še tujemu laboratoriju, ki bi sam vzel vzorce. Tako bi se tudi sama razbremenila morebitnih kasnejših obtožb.
   Moram pa reči, da glede na zadnja dogajanja v UKC, NLB in še komentarji moje žene, ki tudi dela v javni upravi, lahko rečem, da bi kar verjel tem člankom. Namreč javna uprava in vse javne institucije pod vplivom države so katastrofa. Povsod je vpletena politika in zato se vse rešuje s politiko. Stroke še zdaleč ni več.

  • MižekFiga

   Vam Levim ščurkom je vseeno za Slovenijo in Slovence.

  • Viktorh

   A si pozabil kako ste delali v udbi, kosu…tako delajo sedaj.

   • Krtača 17

    To boš pa ti povedal sej si bil ta glavn tam.

  • Lustrator

   ” vsi inštituti, vsi laboratoriji, vsi za to usposobljeni ljudje, ki imajo za to znanje, izobrazbo”
   Heheheh si pozabil, da živimo v slovenistanu, kjer so vse navedene “reference” zgolj papirnate, saj z njimi tako ali drugače upravlja politika? Od osnovnega šolstva, pa do “visoke stroke” in gospodarstva – prav vse je v posredni ali neposredni odvisnosti, milosti ali nemilosti paradržavne politike, ki obvladuje korito. Vsakič ko mi kdo v Sloveniji omeni “stroko”, “intelektualce”, “inštitute” in pdoobno, si ne morem pomagati, da se ne bi smejal. Še celo ko se vam črno na belem DOKAŽE, da so vsi omenjeni po dogodku ZAVESTNO LAGALI in s tem škodovali zdravju in kvaliteti življenja tisočih ljudeh, ste še vedno prepričani o neoporečnosti naše “stroke”.

   • Nata

    + + + + + + + +

 • althar

  Država bo seveda prikrivala posledice in lagala ter ovce nategovala z Eugenijami po televizijah in Krtačami po forumih. Kaj pa lahko drugega pričakuješ od države, ki je v lasti mafije?

  Če Vrhničani ne bodo poslali vzorcev v tujino, pridobili analiz zdravstvenih posledic od tujih institucij, na podlagi teh vložili milijonske tožbe in zahtevali kazensko ter politično odgovornost, potem so prave ovce in naj jim v prihodnosti mirno zažgejo še kakšno kemično bombo sredi kraja.

  • rrrrr

   Vrhničani, če ne verjamete Altharju, obiščite pokopališče v Anhovem. Tam leže vaši predhodniki, zboleli za azbestozo in pljučnim rakom, s katerim jih je radodarno obdaril Salonit Anhovo.
   Naj živi socialistična in pravična delitev rezultatov dela! Tovarišem tovarne, proletarcem nagrobniki!

 • TistoPravo

  Dejansko se je ves strup izpuščen iz Kemisa u luft lepo porazdelil po vsej Sloveniji in tudi čez meje v ozračje, zemljo in podtalnico. Ampk oni so se vseeno odločili, da nas pomirijo od vseh teh bombic :)

 • Duhec

  Spet pretiravanje… za dobro jutro.

  • MižekFiga

   100 policajev z razbitimi glavami, 100 gasilcev z zastrupljenimi pljuči, …. nasproti 100 državnim birokratom, politično klientelistično nastavljenimi in mnogi sploh ne vedo, kaj naj po jutranji kavici počnejo!
   So tudi drugačni kot je dr. Gorazd Pretnar, ki sega ne vidi in komaj sliši čeprav je vrhunski strokovnjak za varovanje okolja.

   Kdaj bo Bobinac “propjevao”?

  • Viktorh

   A ti ni nerodno?

   • rrrrr

    Miličnicam ne sme biti nikoli nerodno.

  • Lustrator

   Si boš za zajtrk privoščila malo solate iz Kemisovega rajona, da podkrepiš svoje besede?

   • Duhec

    Ja kaj pa misliš, da pojem s solato iz Špara?!

 • TOML

  Socialistična oblast deluje mafijsko.
  Izdelovanje droge, prodajanje, denar pa za volitve,
  da se jeben koruptivni režim obdrži.
  Ne volte rdečih pavijanov!

 • Viktorh

  Repriza obdobja po vojni 1945.
  Rdeči kriminalci so imeli neomejena pooblastila, počenjali so kar so hoteli.

  Časi se ponavljajo. Za svoje velike zaslužke so pripravljeni uničiti zdravje sodržavljanov.
  Ni kaj, ta banda je neuničljiva.

  • piko8

   Ta banda je zelo ranljiva Slovenci, volit moramo desnico in tako bomo pometli s to murglsko MAFIJO

 • TistoPravo

  40 tisoč kubičnih metrov nitro razredčila na kupu :) ….

  • TistoPravo

   To je res “pretiravanje” za dobro jutro. Že količina nitro razrečila na kupu pove, kakšna količina preostalih nevarnih odpadkov je enostavno izpuhtela v za nas in ostala živa bitja tako zelo pomembno ozračje, zemljo in podtalnico…pa ne sj ljudje smo res čudni, pretiravamo ker se nekej sekiramo…sploh bit sosedje, kjer skladiščijo 40 tisoč kubičnih metrou nitro razrečila pod nadstreškom :( …in bit gasilec v taki situaciji je res bomba

   • Duhec

    Ja…. pol mi dej pa plusek a ne?!

 • Duhec

  Cmerarjeva vlada ne bo padla, pa če raznese nuklearko… jim bo pa hudo, ker bo manj pobranih davkov.

  • Karmen

   Končno nekaj pametnega od tebe.

 • MižekFiga

  Prvi minister Cerar običajno tri dni razmišlja o svojih političnih potezah.
  Tokrat naj si skrajša instrukcije od stričkov iz ozadja IN NEPREKLICNO ODSTOPI TAKOJ !!!

 • Demonkrat

  Če ti ta dim pride v možgane ali lahko postaneš trajno čuden ?

  • Lustrator

   Bomo preverili na naslednjih lokalnih in dravnozborskih volitvah koga bodo volili Vrhničani.

   • luckyss

    JJa ;))

    • Lustrator

     To bi bila EDINA zdravorazumska reakcija glede na to, da se jim je komunistična kamarila tokrat ne le globalno, ampak prav osebno dobesedno posrala na obraz. Ne bo pa tudi nič novega, če bi spet volili svoje rablje – v končni fazi vas to že 30 let počne večina jugoslovencljev.

     • luckyss

      Kemis deluje že 30 let…zakaj ga niste zaprli desnjaki, ko ste bili na vladi ?!

     • Lustrator

      Nihče ne problematizira obstoja Kemisa kot takega, enako ne Magne in 2. tira. Močno sporni pa so način za pridobitev in vzdrževanje posla, pravna urejenost in razmerje s pristojnimi inšpekcijskimi službami.

     • luckyss

      Ja in zakaj tega niste uredili?!
      Znate samo jamrat in lajat iz opozicije..

     • Lustrator

      Uredili? Iz opozicije s cca 30% v parlamentu? V kako zblojenem stanju moraš biti, da za aktualne fiaske absolutistične vlade kriviš prav tisto opozicijo, ki OPOZARJA na problem in še pred 9 leti ko je bila nazadnje na poziciji, dejansko ni imela vseh niti v svojih rokah?

     • Krtača 17

      Kako da ne? Največ kadrovskih menjav in to daaaaaleč največ jih je blo pod Janševo vlado. In ti zdaj da niste nič mogli? Kako da ne? Vse ste pokradl. Pa še bi, če bi vas pustli.

     • Lustrator

      Narobe. O kadrovskih menjavah pod janševo vlado se je daaaaaleč največ pisalo, Finance pa so številke dejansko preverile in ugotovile kako daleč od resnice so ta natolcevanja. In še enkrat – kakšno zvezo ima kader 2004-2008 s katastrofo Kemisa leta 2017? Povej mi enega samega člana SDS-a, ki je za nastalo situacijo kakorkoli odgovoren. Slučajno živiš v vzporednem vesolju, kjer Janša že 30 let absolutno vlada in mu zato pripisuješ vse sranje, ki ga v realnem vesolju naredijo tvoje vlade? Zanimivo, kako ste komiji polni besede “kraja”, a o tem dejansko ni ne duha ne sluha, med najbogatejšimi 100 Slovenci boš zelo zelo stežka našel demokrata, medtem ko udbovski paradržavi posredno ali neposredno pripada njegova velika večina. O konkretnih imenih in priimkih ter njihovih povezavah s partijskim podzemljem se je sicer že ogromno pisalo, a nekateri še kar sanjate o “desnih tajkunih”. Kdo to so, kje imajo denar, koliko ga je in pa kdo jih ščiti (glede na to, da imamo pravosodje in policijo neprestano v rokah partije) pa so vprašanja, ki ostajajo večno neodgovorjena. Tako kot tistole z Janševimi podkupninami, Avstralsko kliniko in trgovino z orožjem.

 • Borut Stari

  Podobnost delovanja slovenske oblasti v primerjavi s SSSR, v primeru Ćernobila in mesteca Pripjat, sploh ni slučajna. Enopartijski režim vedno poskrbi, da resnica izgine.

 • luckyss

  Tale z metamfetaminom je malo bosa, pa tudi tale “v katerih je bilo blizu 40 tisoč kubičnih metrov nitro razredčila.” (to je, če bi zložili nam vsem poznane 1000l plastične cisterne na površino v izmeri 40x 1000 metrov, v kar dvomim..)
  Torej tele vaše “teorije zarot” ne prispevajo veliko k resnici, ki je, da se je na tem mestu neustrezno hranilo preveč škodljivi snovi – vse za profit…

  • althar

   Pri Novi bi nujno rabili nekoga, ki bi preletel prispevke njihovih vajencev in ven pometal ali popravil vsaj najhujše slovnične napake, zgrešene prevode in druge splošne debilizme.

   Ampak vsebinsko gledno ti “alternativni” spletni portali, od Požarja naprej, prinašajo informacije, ki bi jih režimski mediji zagotovo zamolčali ali ponaredili. To je v tem trenutku najbol bistveno, seveda pa jih to ne sme odvezati od prizadevanja za verodostojnost in splošno pismenost svojih prispevkov.

   • luckyss

    Ja….če ne bi tako absurdno pretiravali in jim ne bi člankov pisali polpismeni otroci..potem bi bila ta stran kar dobrodošla..Tako pa je v posmeh vsem normalnim državljanom…
    In namesto, da bi privabljali volivce jih odvračajo..
    Vztraja le par hišnih komentatorjev, ki itak sodijo na psihiatrijo..
    In pa seveda mi “opozicija”, ki pridemo sem večinoma zato, da se malce nasmejemo ;))

    • Nata

     Namesto, da se zabavaš, pojdi pomagat !!
     Ali pa odidi s tega portala, da ne boš ” v posmeh normalnim državljanom “.
     Mejdun. . . . . . .visoko se ceniš !

     • luckyss

      Na tem portalu je vsak povprečen državljan visoko nad domačimi ovcami..

    • althar

     Te razumem. Jaz se režimskim občilom, ne glede na medij, že dolgo več sploh ne približam, ker me že leta niti ne nasmejijo več – iz njih veje samo še žalostno suženstvo.

     Alternativni mediji imajo vsaj srce in zagon, če jim že znanja in strokovnosti primankuje in ne glede na vse postajajo nepogrešlivi vir informacij.

    • Lustrator

     “Ja….če ne bi tako absurdno pretiravali in jim ne bi člankov pisali
     polpismeni otroci..potem bi bila ta stran kar dobrodošla..Tako pa je v
     posmeh vsem normalnim državljanom…”

     In ni je večje ironije, ko kaj takega izmed vseh forumašev napišeš prav ti. Edino bolj smešno bi bilo, če bi kaj takega napisal Mladi Liberalec ali Tunnek – sicer pa niti ne dvomim, da sta že.

     • luckyss

      Pomembna je resnica, ne tisti, ki jo napiše..

     • Lustrator

      Pod predpostavko, da tisti, ki jo napiše sploh ve kaj je resnica in kaj ideološko sovraštvo.

     • luckyss

      Da.

   • Lustrator

    Komur so slovnične napake ali zgrešeni prevodi pomembnejši od vsebine, ta je zrel edinole še za kakšnega SMC-jevega ministra – tam so takšni “akademskI” kalibri stalnica. Nikakor ne morem razumeti sicer inteligentnih komentatorjev tega portala, ki jim/vam gredo te stvari tako v nos, a zelo dvomim da je kdo od vas primaknil dovolj desettisočakov, da se redno zaposli kakšnega lektorja, kaj šele, da bi se sam na brezplačni osnovi javil v pomoč.

    • luckyss

     Saj to je problem…vsebina je običajno “risanka” ali vsaj nenormalno pretiravanje ;))

     • Lustrator

      Zanimivo kako doslej nisi upel niti ene od teh “riskan” izpodbiti z vsebinskimi protiargumenti, zgolj zaletavaš se v črke kot kakšna Cmerarjeva pravniška črkobralska vešča.

     • luckyss

      Prav na vsako vaše bluzenje sem ustrezno odgovoril z argumenti…v zameno mi nudite žalitve in politične psovke ter ostale primitivnosti običajne na teh straneh..

     • Lustrator

      Se opravičujem, očitno sem te zamešal z nekim drugim luckyssom z isto profilno sliko.

     • luckyss

      Možno…da ne slediš dobro ;)

    • althar

     Imaš prav. A vseeno moraš ločiti med tistimi, ki sprejemamo sporočilo, a obenem terjamo vsaj minimalne standarde pismenosti in verodostojnosti, in tistimi, ki so tu le zaradi provociranja in napake izkoriščajo za svojo (plačano ali neplačano) agendo.

     Pismenost in splošna razgledanost nikomur ne škodi, še najmanj pa tistim, ki se grejo novinarstvo.

     • Lustrator

      Jaz lahko nekaj terjam le od tistega, ki mi je nekaj dolžan. Nova mi ni dolžna popolnoma nič, prej obratno. Dolžan sem ji veliko zahvalo, ker v naš zatohel enopartijski prostor prinaša svežino naprednega, demokratičnega, domoljubnega vetra brez katerega bi se še tisti redki razmišljajoči posamezniki slej ko prej zadušili v skrajnem obupu in nemoči. Novi sem hvaležen za vsako objavo, vsako oddajo, ki jo pripravi, ker se zavedam, da je to majhna stopnička za dosego končnega cilja in sem že zdavnaj nehal biti pozoren kako hrapava je njena površina, saj je to v izrednjem stanju v katerem se nahajamo, popolnoma brezpredmetno. Ozvočenje, osvetljava, reklame, slovnične napake, napačni prevodi,… so v teh razmerah popolnoma nepomembni – pomembna je Resnica, pomemben je pogum in predanost k cilju demokratizacije in pluralizacije zatohlega postkomunističnega sistema.
      Sicer pa so novinarji Nove kar se tiče pismenosti nekje na nivoju mainstream medijev (kljub številnim lektorjem!), o splošni izobrazbi pa raje ne bi govoril, ker je rdeči piškotkarji zelo očitno nimajo, ali pa za dober denar zelo dobro blefirajo svojo omejenost.

     • luckyss

      No, če bodo kdaj podeljevali nagrado za sarkazem, boš sigurno v ožjem izboru..;)

     • althar

      Če želiš, da tvoj otrok zraste v pokončnega, razgledanega in zdavega človeka, moraš od njega terjati, da se trudi, čeprav je Božji dar (ali dar narave, kar ti je lubše) in ti ni ničesar dolžan. In Nova je še vedno otrok.

     • Lustrator

      To se sliši že precej drugače (bolje) od prvega komentarja.

    • Krtača 17

     Tele. Ti dam en primer: častnike izpustiti ne, ustreliti! ALI PA Častnike izpustiti, ne ustreliti!

     Razlika je očitna. Tolk in še bolj se pa laže ta portal. In čas je da enkrat začnejo za laži odgovarjat pred sodišči!

 • Karmen

  Ja, ljudje božji, kaj se pa toliko pritužujete. Saj smo na dobri poti. Cerar je na Brdo povabil gospodarstvenike, da jim je povedal, kaj je vlada naredila za rast slovenskega gospodarstva.
  JUHU, s Cerarjem v boljše čase.

  • MižekFiga

   JUHU, s Cerarjem v boljše čase.
   Hm, hm, …
   Ja, ja s konja (JJ) na osla.

 • TistoPravo

  Juhuhu…vse imamo za uravnavanje družbene problematike…rdeče križe, ekološke bombice iz raznih skladišč in cigane po šolah

 • Raamko Rom

  Janez Jansa ima sigurno resitev! Zakaj se ne levaki s njim posvetujejo?

 • Duhec

  Za referendum o drugem tiru 15.000 podpisov…. članov SDS-a je pa 30.000. Zelo nelogično…

  • luckyss

   Mogoče je zmanjkalo pingo soka in sendvičev…ali pa se bojijo “militantnih” revežev z berglami ?!

   • Nata

    Jaz te imam pa poln kufer !!! Kje za vraga si videl sendviče in sok ??
    Pa tisti z berglo ni noben revež. Veliko je bilo napisanega, ampak ti še vedno eno in isto ” tumbaš ” ?

    • Krtača 17

     Klošarja z berglo po glavi je za desne častno dejanje.

     • Nata

      Jaz bi ga tudi po buči, deda zoprnega. Greš kdaj tja pred sodišče ? Ne ?

   • Tačka

    Luuuuky hov hov vuuff vuuuuf

  • Nata

   Pretekli petek jih je bilo 24 tisoč

   • Duhec

    Še vedno jih 6000 manjka…. kje so, zakaj jih ni?!

    • Lustrator

     Ker si državo delimo z 90% podobnih pišmeuharjev kakršna si ti in jim je popoloma vseeno ali jim država direktno iz žepa odtegne novih 500€ po glavi ali ne.

     • Duhec

      Pa čak mal…. to ste vi, to so vaši in nočjo podpisat. Zakaj???

     • Lustrator

      Iz žepa ne bodo vzeli le meni, ampak vsem. In ja, dobro vprašanje – Zakaj tudi meni, ki korupcije NE podpiram???

     • Duhec

      Jst o jabkah, ti o hruškah… ok se pač tolažiš.

     • Lustrator

      Nekateri pač ne razumete, da glavni cilj demokratov ni boj zgolj za LASTNE otroke (Za otroke gre), LASTNE žrtve krivosodnega sistema (Odbor 2014), LASTNEGA davkoplačevalskega denarja (NLB, NKBM, ABANKA, Mercator, Telekom, 2. tir…), ampak za VSE državljane. V tem je tudi ključna razlika med demokrati in totalitarci. Rdečesrajčniki svoje politično delovanje omejite na LASTNE interese, demokrati pa razumemo, da ne glede na različne svetovne nazore moramo med seboj bivati v enakopravnosti in nam je žal tudi vaših žepov/dlake, ki vam jo strižejo.

 • antimur

  Kača pred smrtjo tudi močno udarja z repom, tako ta kučanistična drhal, ki voha svoj konec. Ti norci so za svoj obstoj sposobni zastrupiti in pobiti vse Slovence, kar pa za njih ni problem, bodo pa uvozili muslimansko drhal, pedre in lezbijke, za katere je Slovenija raj, seveda po zaslugi levaške drhali.

 • Hun

  se pred Cerarjem je Janša vedel o Kemisu sj je bil na oblasti …zakaj ni takrat reagiral…po katastrofi vsak lahko preiskovalca špila…zakaj preventivno ni noben se pred Cerarjem pocistil s Kemisom

  • Duhec

   Zanimivo je, da je to podjetje sploh doblo vsa dovoljenja za obratovanje v neposredni bližini naseljenega območja…

   • Hun

    sj ponavad drek slej ko prej na povrsje prplava.. ce bi bil to privatnik, ki nebi imel poznanstva v politik bi ga danes s kaznijo obral kot pes kost…ampak ze kot se ti sprasujes je sigurno dobro poplacal drzavne birokrate za ta posel ze v startu

    • Duhec

     Ja itak… spet kuverte.

  • Lustrator

   Zabavno kako komiji prav za vse tegobe najdete vzrok v enem in edinem “pravem” mandatu Janeza Janše – pa še ta je le pogojno “pravi”, glede na to, da je bila vlada manjšinska. Dejstvo je, da se je katastrofa zgodila sedaj, 9 let po koncu janše ve vlade – kaj so ta čas počele inšpekcijske službe in agencije, ki znajo sicer picajzeljsko zagreniti življenje/uničiti marsikatero manjše podjetje? In seveda kaj ima Janševa vlada s sramotno in neodgovorno reakcijo vseh pristojnih državnih institucij, ko je do katastrofe prišlo? TO je ta hip tisto kar je pri vsej zadevi problematično in prav nič drugega.

   • Hun

    tvoj nacisticn pogled na vse probleme me vedno nasmeji…
    Janso omenjam ne zato ker ga ne bi maral…kazem s prstom na desno vlado zanalsc tebi in tvojim ki druzga ne znate kot zarad politicnih tock kazst s prstom na levake…
    preventivno do takega obrata neb smel pridt…z nesnago korupcije pa tud Jansa ni dovolj naredu v svojem obratu to je dejstvo

    • Lustrator

     Dejstvo je to, da demokratična opcija v zadnjih 70 letih pri nas ni imela niti ene sekunde resnične oblasti – to pomeni, da obvladuje vsaj 2/3 parlamenta (brez katere ne moreš izpeljati nobene večje reforme, kaj šele uničiti leglo iz prejšnjega režima prepredene politbirojevske mafijske mreže), medije, gospodarstvo, pravosodje, šolstvo in sindikate. Komunisti so vse našteto imeli vselej, vseh 70 let, celo takrat, ko je vlado sestavil Janša – SLS, Desus, DLGV pač niso niti približno demokratično usmerjene stranke.

     Tvoj navedek je podobno nesmiseln kot če bi mene obtožil, da sem kriv za n-kratno dokapitalizacijo NLB-ja, kot da imam nanjo (razen svojega volilnega glasu in aktivnega državljanstva) kakršenkoli vpliv. Ko bodo pa nekega dne slovensko gospodarstvo, medije, sindikate, izobraževanje, civilne družbe, parlament in izobraževanje vsaj 70% obvladovali meni podobni ljudje, pa ne bom imel nikakršne težave prevzeti odgovornost za stvari, ki se bodo/ne bodo zgodile. To tistega d ne torej ta vsegliharski “argument” kar varno pospravi v žep, dati še kdaj v eter ne izleti takšna neumnost.

 • Duhec

  Do penzije bomo prlezli… pol nas bo pa hitr pobralo. Super za drž blagajno…

 • Krtača 17

  Če se desnakarji že tko trudite spolitizirat tole temo vam bom navrgel nekaj dejstev:
  – 1998 nakup gradbene parcele Kemis,
  – 2004 pričetek postopkov za pridobitev dovoljenj za izgradnjo Kemisovega centra za odpadke
  – 2008 pridobitev gradbenega dovoljenja
  – 2009 izgradnja.

  Zdaj pa vprašanje za desne ovce – zakaj se je čakalo celih šest let s pridobivanjem dovoljenj? Pridobivanje se je začelo pod Janševo vlado. Postopek se je očitno tudi zaključil pod Janševo vlado. A je nekdo namerno čakal na menjavo oblasti, da bi kasneje do gradbenih in ostalih dovoljenj sploh prišel? Mogoče je pa že tu kaj za raziskovat? Zakaj so bli vrhničani toliko časa tiho (ene par baje ne)? Kako to da so vrhničani ves čas tudi tolerirali industrijo usnja in to v samem centru Vrhnike? Pa vsi vemo da iz njihovih odplak niso odtekale ravno vrtnice. Res zanimiva vprašanja. Ma kdo odgovore? Desni? Dingding?

  • Duhec

   Grozljivo…. spet SDS.

   • Krtača 17

    Pa Janša

    • Olga

     Kučan, ki kuri dokumentacijo povsod, tako kot arhive!

    • Olga

     Če bi Janša rihtal zadeve, bi Kemis ne stal na tem mestu!

   • Olga

    Levičarj z Bobincem in njegovo “zlato mamo” – Kučanovim Forumom 21!!

  • Nata

   Še enkrat preberi kaj si napisal.
   98 – nakup. Kaj pa so čakali do 04 ?
   04 pričetek postopkov – 08 pridobitev
   Kako ? Torej Janševa vlada le ni bila tako navdušena. . . .. . pa tudi vemo ne, kdo in kaj je imel glavno besedo.
   Glede krajanov . . . . . . . v vseh primerih se obnašajo enako ( Magna ), ker jih prvo peljejo žejne čez vodo, saj jim resnice ne povedo.
   Ko poči, je pa hudič.

   • Duhec

    Čakali so na Janševo vlado… in jo dočakali.

    • Nata

     Nič pri nas ni nemogoče
     Kako preklemano prav so jim prišla ta štiri leta. Barabe !! Da se lahko že 13 let obešajo na Janšo. Prav za vsak veliki in mali drrrrrrrrr, je kriva ta vlada.
     Ampak, zanimivo pa je nekaj drugega !! A ni bil zraven tudi oni Karel ??
     A on je pa v luft gledal ? Tako, kot vsa ta leta ?

 • PikaPolonica

  Gasilci so bili pa slabo opremljeni, dihalnih mask ni bilo dovolj. Ja potem če so oni potreboval dihalne maske, verjetno bi morala civilna zaščita oskrbeti prebivalce z maskami? Ne poznam postopka a kdo ve? A po posameznih regijah imamo zaščitne maske za primer okoljske katastrofe, a to civilna zaščita skrbi?

 • Lustrator

  Sramota ne le za vlado in z njo vpreženo “stroko”, pač pa tudi za tiste, ki so to vlado izvolili. Brez njih, bi bil danes Cmerar že danes le še ena odvržena Kučanova lutka vržena ljudstvu kot “novi obraz”. Državljani se moramo končno začeti zavedati, da smo soodgovorni prav za vse kar dobrega/slabega naredijo tisti, ki smo jim oddali glas na volitvah. Če bi levaki imeli vsaj nekaj časti, morale in sramu, bi se po vseh blamažah že zdavnaj zakopali nekaj metrov pod zemljo in upali, da se jih nihče ne bo spomnil, ko bomo morali vse te nagrdmadene probleme tudi reševati in bo potrebno seveda zanje odgovarjati.

  • sprehajalec

   Težka naloga, da ljudje spregledajo. 70 let napačnega razvoja je le pustilo posledice. Samoupravljalec je bil navajen, da je šef poskrbel za vse, jezikal je lahko, pa šef mu ni nič mogel. Še občasno so sprožili čistke proti šefom, kot boj proti tehnokraciji, se je reklo.

   V bistvu gre za nekega sanjskega šefa. Tako se tudi danes pričakuje, da bodo drugi oziroma šef poskrbeli zate in za ostalo, ter državo. Pozablja se, da je država in njena učinkovitost sestavljanka iz mnogih puzzlov, kvaliteten posamezen puzzle da na koncu kvalitetno sestavljanko.

   Zato bi menjali šefe, pa polni so pričakovanj do njih, pa vedno znova so razočarani. Šefa potem obtožijo desničarstva, ko vidijo, da ne bo nič iz njega.

   Torej misija nemogoče, šef ki bo vse uredil ob nespremenjenih ostalih pogojih in navadah, ki so v praksi pri nas…

   • Lustrator

    Dobro zadeto.

 • PikaPolonica

  Ampak da je tok nesnage tut stekl v potok mi res ni jasno. Taki obrati sigurno morjo imet neke stvari, da se to omeji. Ne vem kakšne baraže..da to neb tok v potok stekl.

 • Duhec

  Desni dejte mal seštet, da stvari niso logične… podpirate politike, ki načrtno slabijo desnico.

  • luckyss

   Saj ne razumejo ;)

 • Olga

  To vlado je treba NAGNATI! Kako grd odnos ima do gasilcev, policistov, vojske!!! Sramota! Vse bi radi skrili pod preprogo, lažejo, kradejo, uvažajo tujerodne divjake v naše breme (to niso BEGUNCI!!!), uničujejo plodno zemljo, zrak, vodo, preprečujejo državljanom – njihovim volivcem izražanje volje na referendumih….!!!??? So nesposobni, arogantni, zaverovani vase!
  TA LEVAŠKA, MARIOETNA vlada je najslabša v zgodovini Slovenije!

  • Duhec

   Ja kako nagnat, če niti vi niste enotni…. kaj šele pošteni.

   • Olga

    Mi nismo levi fasisti, ki mečejo kocke in s Sorosovimi denarjem in veleizdajalcem Kučanom rušijo demokratično izvoljeno vlado!
    S pomočjo Nove tatove s Kućanom ljudje dobro poznajo, zato se pa tudi vi naslajate na tem portalu, da pomagate ljudem zamegljenosti situacijo! Vendar ljudje niso neumni! So vas vse spregledali!

    • Duhec

     Bla bla bla…. kaj pa ste vi???

    • luckyss

     Vzemi predpisane tablete…mogoče boš potem lahko napisala nekaj, kar se bo dalo tudi razumeti

  • luckyss

   Ta vlada nas je potegnila iz dreka, ki so ga ustvarile prejšnje …
   Tudi mene motijo te obvezne kvote migrantov, vendar tukaj je Evropa očitno premočna..Sicer pa je tudi vaš JJ bil eden največjih navdušencev nad temi kvotami (in hodil lizat roko Merkelci;)

   • Olga

    Ne! Ta vlada je uničila vse, kar je Janševa vlada naredila dobrega!

    • luckyss

     Blejiš kot tipična ovca …poskusi vsaj enkrat svojo trditev tudi argumentirati..to je namreč osnova debate..mekečeš lahko doma v hlevu..

     • Karmen

      Ti svoje nisi argumentiral, na druge znaš pa LAJATI.

   • Stajerka

    hahaha……daj razsvetli nas S KOM ALI ČEM nas je Cerar potegnil iz dreka…….naštej UKREPE in ne lupaj krompirja, ki ga nisi plačal……
    argumente na plano in to dokazljive!!!

    • luckyss

     No sigurno ni vil rok v nebo in v Bruslju jamral, da rabimo “Trojko” ;)

     • Stajerka

      EN SAM UKREP……je????…..trojko boš dobil, ker se levaki igračkajo z NLB……

     • luckyss

      Glej očitno smo zadovoljili evropske krvosese, da nam ne težijo več z ocenami B+ in podobnimi izsiljevanji, ampak nam napovedujejo rast…
      Politika je pač kurba…
      In nas so bolj kot ne nehali jebat..

     • Stajerka

      KOGA pa ne bi zadovoljil s 5 MILIJARDAMI???…..

     • luckyss

      Bi raje grški scenarij ?!
      Ovca leteča ;))

     • Stajerka

      a ga slučajno nimamo????…..davki pod plafon, ugodnosti samo za JS/JU…..na bankah pa večja lopovščina kot v Grčiji…..

     • luckyss

      Na srečo smo glede na zadolženost še kar med manj zadolženimi v Evropi..
      Čeprav si moramo v bistvu sposojati za odplačilo obresti ;)

     • Stajerka

      na nesrečo smo 90% odvisni od tujega trga……torej ne bodi preveč vesel, da so tisti od katerih smo odvisni v takšnem stanju……

     • macon

      Pride, ker nas tujina ne bo pustila zapufati se nad 100% in smo zdaj na okoli 80%. Počakajmo dvig osnovne obrestne mere in veselica se bo kmalu začela, ker levajzarji na oblasti ta trenutek niso sposobni niti izravnati prihodkov in odhodkov, kje šele malo zmanjšati dolg.

     • Stajerka

      kar se tiče trojke……se je s 5 milijardami tega losala Alenka…..draga Trojka, kljub neprihodu…..Cerar je naredil KAJ???

 • TistoPravo

  Skrajni čas je že, da ta sistem obišče nekdo…ki izgleda čist normaln, potem pa se izkaže, da ni tako. In kot tud ciganim zmanjka muda kr na1x…

 • Duhec

  Janša predlaga dodatne olajšave, občutne spremembe in ugodnosti za velke družine… cigani mu bojo hvaležni, ga bojo ziher volili. Vsaj tle bojo dodatni glasovi, če ga ostali zapuščajo…

  • luckyss

   Ja, Cigo bo na brzino naštepal pet otrok in mu bomo potem stanovanje plačali Slovenci..da o otroških dokladih sploh ne govorimo..

   • Duhec

    Ja, ker men se zdi, da cerkveni najmanj seksajo.

    • luckyss

     Ne bi rekel..župniki obožujejo deške pevske zbore…ampak to seveda ne pomeni dviga natalitete..

     • sprehajalec

      Imaš pa bujno seksualno fantazijo. Se doma v Talarju spraviš na “prijateljčka”?

     • luckyss

      Na žalost za to ne rabiš fantazije…
      Sama Cerkev kljub samocenzuri objavi kar precej teh zadev…

     • sprehajalec

      Jih je kaj končalo na sodišču z obtožnico, (razen enega). Ali je Vatikan skeširal sodnike?

     • luckyss

      Saj ravno to je žalostno..pedofile le prestavijo v drugo faro ali pošljejo med misionarje ustanavljat šole ;)
      Vatikan je iznad prava..

     • sprehajalec

      To ti najbolje veš. Verjetno tiča za vsem tem ogromno raziskovanja, saj vsak tvoj stavek izdaja globino misli.

      Se splača v vezi Vatikanskih prekrškov obračati kar nate. Odgovor streseš kot iz rokava..

 • Duhec

  Levi kradejo, desni čakajo na drobtince in izdajajo… povzetek slo politike.

  • Janez

   Morda ?
   Je tako.
   Nedvomno pa ga. Duhec piše slabe, ničpovedne komentarje.
   Zelo
   Kratke, ker je verjetno zelo lenobna. In ji je težko napisnti tri stavke. L.r. J. KOMENDA
   P.S.
   SEVEDA JE TAKO VERJETNO TUDI KER? Kako naj majhen “duhec” kaj večjega pove.
   Mali kužki pač – bevskljajo. In zbežijo.

   • Janez

    Spodaj !
    IMAMO TIPIČNO BEDNO ZABAVLJAŠKO DEBATO
    DVEH NOTRANJE PRAZNIH PO- KOMUNISTOV.
    Zavajajoče, lažno usmerjeno.
    Moje akademske znanke, verne, profesorice itd. IMAJO PO 4 , 5 OTROK.
    DVA VERNA EX KOLEGA
    PA CELO LEPI DRUŽINI – Z NAD DESET OTROCI – DEJSTVO !
    Vidva ?
    Nimata nič od tega.
    Le polna usta bolanega čenčanja.
    DUHEC – nabavi si robota za sex. Normal moških je zate – škoda ! L.r. Janez KOMENDA

 • Raamko Rom

  SAMO JANEZ JANSA IMA RESITEV! ZA VSE! VEDNO!

 • Stajerka

  prizadeti gasilci ZAHTEVAJTE DRUGO MNENJE in se ponj napotite čez mejo……davkoplačevalci vam NE bodo zamerili tega stroška!!!….

  • Krtača 17

   Če jim bo kdo dnar dal za drugo mnenje, jim bomo to mi, po vaše levi, ker desni se še med sabo ne znate zment. Kaj zment! Še potolkl se boste med sabo.

   • Stajerka

    aja…..”leva” vlada goljufa in prikriva dokaze – sedaj jim bo pa dala drugo mnenje…..kar se tiče dnarja, si eden tistih, ki trdi da je JU/JS dodana vrednost???
    kaj konzumiraš, upam, da ne zgoraj navedenih substanc…..

    • Krtača 17

     Pol bodite pa desni boljši pa kar takoj zberte dnar in ne politizirajte. Ne sam vekat v tri pirovske. Ampak vem (žal) da tega niste sposobni nardit ker ste riti.

     • Stajerka

      zberte denar???…..ta pravica jim PRIPADA iz obveznega zavarovanja???…..le KDO ga plačuje???
      aja, vi mate to pravico rezervirano za predsednike, ki se hodijo zdravit čez mejo

     • Krtača 17

      Aha se že izgovarjamo. Tipično desnakarsko. Raje ne otreši več no.

     • Stajerka

      kakšno izgovarjanje???……levaki ste si talali stalno pripravljenost, gasilcem pa odrekali malico……toliko o izgovarjanju in dobrodelnosti……

     • Krtača 17

      Ja no sej. Pol pa vi zberte dnar če misliš da smo ga mi kradli. A boš dojela? Kolk je pa kej Urška zbrala na Bledu? Pa komu je dala tist dnar? A je to tud skrivnost?

     • Lustrator

      če te prav razumem: demokrati naj zbiramo denar za pokrivanje vseh finančnih lukenj in škode, ki ste jo v svoji komunistični kleptomanski maniri proizvedli v preteklih 70 letih, zato da raja ja ne bo čutila posledic za svoje brezglave glasove komijem? Ravno nasprotno – demokrati bi morali prenehati z vsemi dobrodelnimi akcijami (vključno s plačevanjem davkov), pa da vidimo kako boste komiji za sabo počistili sranje, ki ga ustvarjate. Vsaka pomoč je zgolj kupovanje socialnega miru in to je tudi edini razlog, da narod še do danes ni uspel razpoznati, da je okraden pri belem dnevu s strani ene in iste politične opcije – točno tiste, ki jo že desetletja podpira.

     • Krtača 17

      Kolikor vem so zdaj vsi desni na tem portalu seznanjeni da so se dovoljenja za Kemis izdala v času Janševe vlade. Lepo bi bilo torej da vsaj prispevate h dreku ki je nastal. A to od desnih ni mogoče. Že vem.

     • sprehajalec

      Ko je bilo izdano obratovalno in okoljevarstveno dovoljenje za Gorenjev Kemis (državna firma), je bil objekt prazen. Čisto prazen, ker če bi kaj tam stalo iz naslova nameravane dejavnosti, bi bilo protizakonito. Čist kot solza je bil. Kaj pa bi bilo, če država ne zaupa svojim podjetjem?

      Kaj se je potem počelo, si lahko le mislim, Rusi imajo sinonim za te stvari združen pod “po rusko”. Mi pa rečemo “po domače”.

      Lepljivi prsti Levičarjev imajo 100% maslo na glavi, saj te stvari funkcionirajo po principu mafijskih navez, tako kot dilerčki na javnem in v zdravstvu. V 70 letih so ustvarili to omrežje, desnica ni imela priložnosti.

     • rrrrr

      Lustrator in Sprehajalec. Krtači sta pravkar izpraznila buffer. Ko ga spet napolni,bo z vama nadaljeval svoje brezupne poizkuse spreminjaja zakonitosti gravitacije.

     • Lustrator

      Še enkrat, a tokrat zadnjič; problem ni v obstoju kemisa ali izdanem dovoljenju – problem je v njegovem nadzoru in pa odzivih, ki so ob katastrofi sledili.

   • sprehajalec

    Ta denar, ki ga boste dali levi bo itak na puf. Plačali bomo pa vsi oziroma naši vnuki..

   • Vstrajnik

    Spet si na prostem izhodu ?

 • Krtača 17

  Desni boste kdaj kej sposobni rešit ja. Tist moment ko ste bili na oblasti (pa ne boste več) ste sam študiral kdo bo komu drek izpod riti požrl.

 • totex39

  Do vsega tega res ne bi bilo potrebno, da je prišlo, če vsi vpleteni ne bi bili tako pogoltni. Slovenija je majhna in kar kmalu nas bodo z takimi postopki začeli zastrupljati. Mogoče je to tudi njihov namen.

 • opazovalec

  Verjetno bo že držalo, da so vzporci iz 19.5.17 nekoliko nad mejno vrednostjo. Pa še napišite, kaj je mejna vrednost po UL RS št 68/96, če vas je kaj v hlačah? Predvsem pa je potrebno vrednosti primerjat s stankem pred nesrečo, torej še z zadnjimi znanimi podatki na plan. Tam je namreč bila mnoga desteletja ena največjih usnjarn v Evropi. In okolica Kemisa je njena deponija odpadkov, bogatih na Cr in ostalih težkih kovinah……..

 • Janez

  No?
  POD
  RESNO
  NEODVISNO ( tujo ) PREISKAVO IN SODNO PROCESUIRANJE – VSE TANGIRANE S – KEMISOM !

  1.
  Pobudnike izgradnje tega ekološko in zdravstve tako – nevarnega obrata v poseljeno okolje.
  2.
  Lokalne in republiške inšpektorje, ki so izdali dovoljenja za postavitev oz. izgradnjo tega objekta !
  3.
  Preiskava oseb, ki so dae uporabno dovoljenje – za začetek dela obratu s tako nevarnimi snovmi.
  Itd.
  Itd.
  – IZLOČIMO ŽE KONČNO
  IZ SLO POLITIČNEGA IN GOSPODARSKEGA ŽIVLJENJA – KONČNO – LJUDI !
  V GLAVNEM IN VEČINOMA SO EX KP, ZK IZVORA
  Ki
  PORIVAJO SLOVENIJO V
  – NEPRIMERNE IN KORUPTIVNE SMERI IN DEJAVNOSTI.
  In
  Sprostimo prostor in podprimo normalna kvalitetna podjetja in projekte ! L.R. JANEZ KOMENDA

 • Krtača 17

  Vsak dan pa en skelet pade iz Janševe omare. On bi ga pa sam tko mal pretrkolikal na nas in rokice so čiste. Ker pokvarjenc pfej pfuj

  • Olga

   Pravilno: iz omare Milana Kučana in marionenih levakov, s Cerarjem, Bratuskovo, Pahorjem! Pfej! Pfej!

   • Krtača 17

    Olgo za predsednika!

    • Olga

     Vsekakor bi bila boljša kot zgoraj navedeni, ker sem poštena in nepodkupljiva!

   • domovina mili dom

    Dokazi bolijo.

 • Raamko Rom

  NAJVECJI ZLOCINEC VSEH CASOV JE BIL TITO!!!

  • Olga

   Takoj za njim pa Kučan!

 • Olga

  Komunisti so kriminalci in zločinci! Veleizdajalca Kučana v zapor!

 • Krtača 17

  Urška je baje cel vikend zbirala dnar za dobrodelnost. Mogoče bi pa s tem dnarjem podprli desnakarji naše slovenske gasilce? Sam problem je ko še zmerom ne vemo zneska. Ga bo kdo zaupal od desnih?

  • sprehajalec

   Koliko čeriti so pa že levičarji organizirali? Zemljarič, pa kocjančič, znana dobrodelneža.

  • šmentanamuha

   Ne delaj si sramote s takšnimi komentarji.

 • domovina mili dom

  Ker se vse “zatučka”, je po defaultu vpletena udbomafija. Okostnjaki kar padajo iz kučanove banke, dil, omar, mehike. Koliko pogorišč še bo, da se bodo uničevali dokazi proti tej rdeči mafiji.

  • Slovenec

   I. de·fault [dɪˈfɔ:lt] GLAG nepreh.
   1. default FIN (failure to pay):
   default on
   ne plačati
   2. default COMPUT:
   to default to sth
   slediti privzetim nastavitvam česa
   II. de·fault [dɪˈfɔ:lt] SAMOST
   1. default of contract:
   default
   neizpolnjevanje n
   default (failure to pay debt)
   neplačilo n
   in default of payment …
   pri neplačilu …
   2. default no pl:
   by default
   samodejno
   III. de·fault [dɪˈfɔ:lt] PRID
   default
   standarden
   default SAMOST
   Geslo uporabnika
   default (failure)
   napaka, neuresničitev, neizvršitev, izpustitev, neplačilo, neuspeh

 • Slovenec

  Preberite še: Slovenski delavci v Avstriji bi lahko ostali brez pet milijonov evrov

  http://www.rtvslo.si/svet/slovenski-delavci-v-avstriji-bi-lahko-ostali-brez-pet-milijonov-evrov/424890

  • Krtača 17

   Zihr je bil Kučan….

   • sprehajalec

    Posledično, saj za te ljudi doma ni bilo kruha, pa so morali čez mejo. zgrešena politika 70 let.

   • Janez

    Ali?
    Pa kdo ? Morda ? Morda tudi verjetno? Iz tistih ex KP, ZK “GNEZD” ?
    Se
    bo izvedelo – kdo, kaj, za kaj, za koliko itd.
    A?
    SI ŽE PODPISAL – ZA 2. TIR !
    Kakšno
    RES DOBRO DELO V TVOJEM ZBLOJENEM ŽIVLJENJU – PA LE STORI ! L.r. J. KOMENDA
    P.S.
    KO BO SV. PETER VAGAL TVOJO DUŠO
    – CAGAR- KAZALEC MORDA LE NE BO POKAZAL V SMER – PEKEL!

  • sprehajalec

   Gre za radodarnost Avstrijske države, ki je talala otroške doklade brez nadzora. Zadeva tiste otroke, ki sploh niso v Avstriji.

   • Slovenec

    V evropski uniji se država, ki je pristojna za pravice iz socialne varnosti (družinski prejemki, otroški dodatki itd.) določi glede na delovni status in kraj prebivališča posameznika, ne pa glede na državljanstvo.

    Nacionalna zakonodaja opredeljuje pogoje za upravičenost do družinskih prejemkov. Na splošno velja, da so do družinskih prejemkov v posamezni državi EU upravičeni starši, ki:

    -delajo v tej državi,
    -prejemajo državno pokojnino v okviru sistema socialne varnosti te države (denimo -starostno, invalidsko ali družinsko pokojnino),
    -prebivajo v tej državi.

    Tudi Švica plačuje otroške dodatke vsem tujim delavcem.

    • sprehajalec

     Se boš ti potem na osnovi napisanega zmenil z Avtrijci, verjamem, da imajo Avstrijci bistveno več težav glede tega s turki in pa ne Slovenci in proti njim je tudi uperjeno.

     Nič pa nisi napisal v obliki pamfletka, kot zgoraj kaj o odpiranju delovnih mest za Slovence v Sloveniji? kakšen štromar verjetno ne izpolnjuje kvalifikacij za uvrstitev med tistih 1000 pomočnic vzgojiteljic, ki bodo šle na javno, kot čitam?

  • Janez

   A?
   SI ŽE PODPISAL?
   ZA 2. TIR !
   Daj stori to !
   SAJ BO TO TAKOINTAKO – E D I N O DOBRO DELO,
   KI GA BOŠ STORIL V TVOJEM ZBLOJENEM ŽIVLJENJU.
   MORDA PA PO SMRTI – V PEKLU
   LE NE PRIDEŠ V DRUŽBO
   KRVAVIH KOMUNISTIČNIH MRCIN TITO, MAČEK, KARDELJ&COMP. L.R. J. KOMENDA

   • Slovenec

    Sem.

    • Janez

     Potem !
     Imam pa mogoče napačno predstavo o tebi. Se opravičujem, če si ok.
     O sebi
     Povej kaj več
     – sicer si te predstavljamo kot enega nejevoljnega zlobnega Mačka. L.R. J. KOMENDA

   • Lustrator

    Hočeš reči PROTI drugemu tiru? ZA so že podpisovali tisti, ki bodo iz napihnjene pol milijarde imeli največ.

  • Olga

   Hanzi!! Haha!

 • šmentanamuha

  Potrebno je tožiti državo in vlado Mira Cerarja osebno zaradi neodgovornega ravnanja in zaščite ljudi (gasilcev in domačinov). To za začetek. Kdor ima pravno znanje, naj pomaga ljudem, da se bodo znali organizirati. Novinar(ji) Nove24Tv, svojo nalogo ste odlično opravili. Kar tako naprej. Glavne niti potekajo preko Gorenja, ki je bil od nekdaj paradni konj komunajzlov. In to glede Jamnikovega umora – mislim, da ste na pravi sledi. Molk in relativiziranje škode, ki ga uprizarjajo režimski mediji, pove vse. Komunajzli so kontaminirni s smrtonosnim virusom, ki ubija dobro v ljudeh ubija družbo, uniči prostor, kjer se naseli. Zato levičarsko komuanjzarsko bagro sploh ne najdem več ustreznega izraza. Kdor to podpira, mu ni pomoči.

  • Janez

   Se !
   Absolutno strinjam !
   Za normal,
   malo, lepo nič nevarno obrt je treba desetine dobvoljenj, dodatnih tečajev itd.
   Za
   IZGRADNJO IN DELOVANJE
   TAKO NEVARNEGA OBRATA – PA ? Nič !?

   JA !
   – OSTRA TOŽBA VLADE IN VSEH TANGITANIH, VLETENIH ! Takoj ! L.r. Janez KOMENDA

 • Krtača 17

  Nezaslišano! Ali bo šel janša na sodišče? Preberite nujno!

  Če se desnakarji že tko trudite spolitizirat tole temo vam bom navrgel nekaj dejstev:
  – 1998 nakup gradbene parcele Kemis,
  – 2004 pričetek postopkov za pridobitev dovoljenj za izgradnjo Kemisovega centra za odpadke
  – 2008 pridobitev gradbenega dovoljenja
  – 2009 izgradnja.

  Zdaj pa vprašanje za desne ovce – zakaj se je čakalo celih šest let s pridobivanjem dovoljenj? Pridobivanje se je začelo pod Janševo vlado. Postopek se je očitno tudi zaključil pod Janševo vlado. A je nekdo namerno čakal na menjavo oblasti, da bi kasneje do gradbenih in ostalih dovoljenj sploh prišel? Mogoče je pa že tu kaj za raziskovat? Zakaj so bli vrhničani toliko časa tiho (ene par baje ne)? Kako to da so vrhničani ves čas tudi tolerirali industrijo usnja in to v samem centru Vrhnike? Pa vsi vemo da iz njihovih odplak niso odtekale ravno vrtnice. Res zanimiva vprašanja. Ma kdo odgovore? Desni? Dingding?

  • Bozz

   Kdaj se je pa na črno gradilo dalje?

  • sprehajalec

   Zdaj pa vprašanje za desne ovce – zakaj se je čakalo celih šest let s pridobivanjem dovoljenj?

   Zaradi tradicionalne levičarske birokratske učinkovitosti. Ali pa je druga možnost, ko se je vlada zamenjala z Ivan Janezovo, ni bilo treba več skeširati območnemu levičarskemu vplivnežu za pridobitev tega dovoljenja.

 • Fogglof Tunnek

  Same laži…nihče še ni zbolel. Zdaj se samo opravljajo pregledi, kaj pa bo pa bo čas prinesel. Mogoče ne bo nihče resno zbolel !!!… Samo ne vem zakaj apriori mora Nova24 tv lagati…samo napihovanje situacije!!!

  • Bozz

   Ko je začelo goreti in se je govorilo o gasilcih tam v neprimernih maskah, itd. sem se spomnil na dvojčka v NY (9/11), kjer so gasilci tudi vdihavali marsikaj (azbest,…) in veliko jih je že umrlo od takrat. Jasno je, da bodo gasilci, ki so gasili Kemis imeli posledice od tega. Preprost narod. Če bi jaz bil gasilec, bi vklopil razum in zavrnil, da grem tja. Naj gre politična mafija iz Ljubljane gasit pa še kak direktor zraven.

   • Fogglof Tunnek

    Ti gasilec ne moreš biti…ker obračaš hrbet ognju…

    • Bozz

     Hahaha. Ja, če bi gorelo poštenemu človeku bi že gasil. Oprosti, enostavno nisem toliko neumen, da bi žrtvoval svoje življenje za tiste, ki mi kradejo in lažejo in ki so to državo spravili na kant z vso svojo korupcijo. DA NE OMENJAM, DA POTEM, KO SI GASIL IN IMAŠ ZDRAVSTVENE TEŽAVE TI PA HRBET OBRNEJO IN TE HOČEJO UTIŠATI. Naj zgori do tal.

     • Fogglof Tunnek

      Ja, samo ko zagori še gasilec o tem ne razmišlja…on mora čimprej gasit in reševat folk okrog objekta…nah potem pride fse ostalo…kapish?

     • Bozz

      Potem se pa gredo slikat s Pahorjem, nasmehi, osladnost, prazne floskule in vse fino je bilo…jao…kdaj bo ta narod dobil hrbtenico? Jaz mu še roke ne bi dal.

     • Fogglof Tunnek

      Prosim lepo, Borut Pahor je tvoj in moj precednik in ga spoštuj !!!… Fsi pravi Slovenci smo tudi spoštovali Kučana, Drnofška in Turka…

     • Bozz

      Samo nevretenčarji. Ne spoštujem človeka, ki krade, laže,…

     • TistoPravo

      Ja itaq, taki k bi v javno dobro rad čimveč pobrali.

     • Fogglof Tunnek

      Se pravi, da ne spoštuješ Ivana Janeza Janšo?

     • Bozz

      Ne hodim na volitve že lep čas. Ne zaupam ne levim, ne desnim. Po moje je vse skup ena velika igra prostozidarjev, nič drugega.

     • Mis kaktus

      Desnim malo, levim pa NIČ .

   • TistoPravo

    Če nebi blo nbenga na gašenje, bi morali najt novo lokacijo kr za celo Vrhniko, ki bi jo zradiral cunami eksplozije…ampk jst bi tud zavrnil take hero akcije za =0 osebno korist…kompenzacija v minus osebnemu zdravju je preprosto nekupljiva z euri v tem primeru.

    • Bozz

     Ja, edino to je pomislek, ker rešuješ ljudi, ki s korupcijo okoli Kemisa nimajo nič. Ampak še vseeno. Narod si je sam kriv. Glave dol, samo da so “naši” na oblasti, ko pa gori pa pospravljamo za njimi njihove svinjarije oni se pa režijo s polnimi žepi in potem po tv govorijo, “da se počutijo vedno manj odgovorne.” Kako dolgo še? Eden od bolanih gasilcev bi moral it pa temu, ki je rekel, da se ne počuti odgovornega stistit eno okol kepe. Res me je pogrelo tole.

  • sprehajalec

   Te bodo gasilci naluftali Tuppek. Nisi bil še nikoli tepen na gasilski veselici?

 • Fogglof Tunnek

  Inšpektor v Kemisu ni našel kršitef požarnih predpisof…kapish?

 • Fogglof Tunnek

  Imamo državo in izvoljene voditelje. Toti postavijo zakone in predpise. Nato postavijo organe (inšpekcije, agencije, policija), ki kontrolirajo izvajanje totih predpisof. Nato postavijo sodišče, ki kaznuje tiste, ki se zakonof ne držijo. Nato fsi toti organi skupaj z voditelji ščitijo največje falote, ki najhuje kršijo tote zakone????…V Kemisu ne bo nihče odgovarjal (morda kakšen grešen kozel)…tako kot ne bo nihče odgovarjal v NLB… tako kot nikoli ni odgovarjal Janez Janša za orožje, Patrio, Trento, in za umazano gotovino ki jo je nosil v žepu… (Ko to tamo peva) … https://www.youtube.com/watch?v=pvnowyBqs8E

  • Olga

   Pravilno: Patria je politični konstrukt Kučana in Udbe, izvozil jo je Kos! Afera je padla in Janša toži državo!
   Trenta:SD – komunistična stranka, ki se ni distanciraka od zlocinov in obsodila zlocinski komunisticni sistem – je imela svojega cenilca, ki je dokazano namerno zavajal glede cene!

   Gispod Janša ima samo ZASLUŽENO gotovino, ker ni vaše tatinske in lažnive levaške baže!!

   Umazano gotovino in to v kufrih imajo Kučan, udbaši in Forum 21! Kucan je dokazano dobil darila v vrednosti 400.000 DEM v Elanu! Ima tudi NEZASLUŽENO pokojnino! Hišo v Murglah je plačal 400.000 evrov premalo! Protipravna korist!

 • Fogglof Tunnek

  Vrhničani lepo solato kar jo je zraslo okisajte in bučnega olja gor… in nesite fparlament in zahtevajte, da jo pojedo. Saj ni strupena kot oni pravijo !!!… Predlagam pa naj se odnese prvo na Trstenjakovo…

 • “Kemis je prek Gorenja v lasti države……………….” in kdo je država ? Mi, ki nismo nič krivi in bomo vseeno plačevali za svinjarije in šlamparije naših vodilnih.

 • Mis kaktus

  “Kemis je prek Gorenja v lasti države……………….” in kdo je država ? Mi, ki nismo nič krivi in bomo vseeno plačevali za svinjarije in šlamparije naših vodilnih.

  • Mis kaktus

   Tako je !

   • Fogglof Tunnek

    Ka je tako?

    • Mis kaktus

     Te je kdo kaj vprašal ?
     Koza te čaka f kleti – pijanica jedna.

     • Fogglof Tunnek

      beeeeeeeeeee….

  • Lustrator

   Kar s(m)o izvolili, to bomo dobili. Če smo izvolili lopove, ki uporabljajo državna podjetja za zasebne bankomate, bomo iz lastnih žepov krili nastali manjko, ko bomo izvolili demokrate, bomo v žepih vsi skupaj imeli več.

   • Fogglof Tunnek

    In kdo so toti demokrati?

    • Mis kaktus

     Drži gobec . budalo !

   • Mis kaktus

    Pa to je za znoret, kaj tile počnejo z lastnim narodom.
    Komu že je to podobno ?

    • Lustrator

     Nelustrirani komunistični greznici, eni izmed poslednjih muzejskih primerkov na planetu, vsekakor pa edini, ki si takšen sistem privošči kar v osrčju EU, pa nihče ne ukrepa – ne EU birokratki, še manj pa slovenclji, ki bi morali že leta 91 (tako kot ostale ex komunistične države) stresti s hlač vse simpatizerje peterokrake zvezde namesto da jim zaupajo vodenje države.

 • Fogglof Tunnek

  A je Janša že tvitnil, da je so požar verjetno odgovorni Kučani in murgeljska udbomafija?

 • Fogglof Tunnek

  Fsi ki zavirajo obratovanje totega Kemisa, ali se sploh fsi toti zavedajo škode, ker množica podjetij nima kam odvažat tote odpadke???… Ampak ne… pomembni so zopet neki aktivisti ter “bog pomagaj” neki Požarji, Janšeti in posrani Cmerarji… ipd. kvazipolitiki !!!

  • Mis kaktus

   Preseli se na Vrhniko in uživaj, bedaček !

   • Fogglof Tunnek

    Čuj Mis kaktus, da ti jas slučajno nem porino nekaj pikajočega v tvojo luliko…kapish?

    • Mis kaktus

     Vem, da bi rad pa ne moreš, ker imaš premal dometa “haloški Pikolo”.
     Še koze te več ne šmirglajo !

     • Fogglof Tunnek

      Mam tiča kot budala kramp…haloški Don Juan…

  • Bozz

   JIh bodo pa lepo pošteno redno naprej pošiljali in plačali za kurjenje odpadkov, ne pa prekupčevali z njimi in jih kopičili. Država pa lahko začne laissez-faire kapitalizem in na smetišče zgodovine vrže levaški crony kapitalizem, in ukine podjetjem davek na dobiček, pa bodo imela podjetja denar, da se bodo znebila svojih odpadkov tako kot je treba.

 • Krtača 17

  Avstrijcem se kar reži (konkurenci) glede na to da se zdaj odpadki vozijo h njim. Puf čez noč zaslužek 100% gor.

  • Bozz

   Tako je to, če v državi deluje crony kapitalizem, katerega levičarji na oblasti obožujete, medtem pa vaše horde na cestah po Evropi protestirajo proti kapitalizmu, LOL. Da ne omenjamo, da vam je v interesu popolnoma uničiti Slovenijo.

 • Bozz

  “Prizadeti pa o tem javno ne želijo govoriti, saj se po
  preverjenih informacijah nanje vršijo pritiski s strani višjih instanc.
  Ker se bojijo za svoje službe, so se gasilci večinoma uklonili.”

  S takim odnosom bomo kmalu na nivoju Grčije in Venezuele. In takrat, ko bo vse prepozno, se bomo spomnili:

  https://www.youtube.com/watch?v=hIvRkjOd1f8

  Narod je danes pogumen samo še v filmih.

  • Fogglof Tunnek

   Kje si dobil tote preverjene informacije če pa jih jas nimam…Zavedaj se…bilo kuda, udba svuda!!!

   • Bozz

    Glej, zaenkrat zaupam kar pri Novi pišejo (pa čeprav imajo kdaj senzacionalistične, click-bait naslove). Edini medij, ki prikaže drugo plat zgodbe.

    Že morajo imeti informacije o teh gasilcih, če so tako zapisali. Zanašam se na njihovo iskrenost in poštenost.

    Če se bo pa kdaj izkazalo, da so kaj napisali kar ni res, bodo pa moje zaupanje izgubili.

    • Fogglof Tunnek

     Čakaj malo, naj to ponovim: “Že morajo imeti informacije o teh gasilcih, če so tako zapisali. Zanašam se na njihovo iskrenost in poštenost. Če se bo pa kdaj izkazalo, da so kaj napisali kar ni res, bodo pa moje zaupanje izgubili.”

     Ja kje te ti živiš…ka so te napizdli?…joj joj joj …

     • Bozz

      Govori slovensko.

     • Bozz

      Ok. Pojasni mi kaj v članku je izmišljenega? Če misliš, da gasilci ne bodo imeli zdravstvenih težav, glede vsega kar so vdihovali, potem si bedak. Glej na stvar objektivno, ne pa z levimi (ali desnimi) plašnicami.

  • Krtača 17

   Vi tud krepelc nimate. Sm pa ke kakšno berglo.

   • Bozz

    Jaz sem desen, samo nisem del teh “vi”, katere imaš v mislih. Objektivno sem kritičen do obeh strani in to mi ravno ne prinaša + na teh straneh.

    • Krtača 17

     Pol si pa nepoboljšljiv optimist če misliš v teh člankih iskat resnico.

     • Bozz

      Sem zahajam, ker imam dosti MMC olepševanja situacij in prikrivanja. Recimo v Nemčiji so se streljali danes, oni pa spet olepšujejo situacijo in prikrivajo, zato ker resnica ne služi njihovi agendi. Rajši imam medij, ki mi pove direkt in objektivno, nepristransko vse kar se je zgodilo. Nova24tv mogoče ni popolna, je pa dosti boljša kot pa RTV kar se tiče govorjenja o stvareh, ki so na vseh levih medijih tabu, ker ščitijo leve vlade, pa četudi jih v grob spravijo.

     • Bozz

      Kaj namiguješ? Da je članek popolnoma izmišljen? Potem pa tudi ti dokaži zakaj misliš tako. Jasno je bilo (skoraj) vsakemu, da bodo gasilci trpeli zdravstvene težave zaradi vsega kar so vdihovali, primili in brodili pri Kemisu. Zakuri si doma pesticide, baterije, plastiko, lake, barve, pa vdihuj nekaj časa, potem se pa javi sem in poročaj kako se počutiš.

  • sevenx

   Point tega filma je da ga na koncu razkosajo.

   • Bozz

    Point tega filma je, da je kljub temu imel pogum se jim zoperstavit, ker ga ni bilo strah umreti za višje ideale.

    Drugače pa so to zgodbo William Wallacea malo priredili za Hollywood. Meni ljubša je drugače zgodovina Olivera Cromwella in point njegovega življenja in zgleda. Samo o njem ne boš videl modernega filma, kaj šele o njegovem Puritanskem zgledu.

 • Fogglof Tunnek

  Škoda da ti Združena levica na oblasti…teh problemof ne bi imeli…pa to…

  • Bozz

   hahaha, tak crony kapitalizem bi imeli, da bi se svetilo.

 • Krtača 17

  Drugač pa, v kakšne pravljice morte desni verjet da dobite naziv “zagrizen janšist”?

  • Fogglof Tunnek

   V pravljice nekdanjega težkega komunista in pohodnika v Jajce… Titof omladinac…pa o…

  • Bozz

   Predvsem v pravljico, da so leve vlade poštene in skrbijo za Slovence in Slovenski narod. To je res najlepša pravljica.

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, Kim, Putin ali Janša bi ta problem lastnoročno rešili, goloprsi in jahajoči belega žrebca….Ali pa fsaj jamrajoče postrelili, zaprli ali ozmerjali z zombiji….Ta limona od Cmerarja pa se nekaj opravičuje, pih…

  • Poštenje velja

   Če to delajo vaši že vso zgodovino ne pomeni da to dela Janša.

  • Olga

   Pravilno: Čujete, Kim, Putin ali Kučan….
   Spet vaše levake laži in natolcevanje!

 • Fogglof Tunnek

  A Magna bo ali ne bo?…Tudi ta projekt SDS ruši !!!

  • if

   SDS ne ruši Magna projekta!
   SDS brani Slovenijo pred “Cerar projektantom”, ki ne loči med Magna na usteznem kraju in Magna na neustreznem kraju!

   • Krtača 17

    In ustrezen kraj je?….

    • PikaPolonica

     Kidričevo

    • if

     Tisti v Kidričevem, državna last v upravljanju občine Kidrićevo!
     “Cerar projektant” predvideva gradnjo na najboljših slovenskih kmetijskih zemljiščih.

     • Krtača 17

      Kidričevo investitorju ni všeč. Kot zadnja možna opcija so Hoče. Drugač se pa sami probajte zment preden bo prepozno in beri tole:http://www.vecer.com/zakaj-magna-ne-v-kidricevem-dvoboj-pocivalska-in-leskovarja-6269091

     • if

      Počivalšek: “To lokacijo ima agencija Spirit že v naboru za investitorje, a so bili s projektom v Hočah že tako daleč, da ni bilo poti nazaj!”

     • Senta Šetinc

      Časopisa VEČER (in njemu podobnih medijskih proizvodov) že doooolgo ne beremo, ker je popolnoma enostranski, pristranski in popolnoma zasukan v levo. Hvala, ampak ne, hvala!

    • Vera

     TAM Maribor ali KIDRIČEVO !

    • Bozz

     A mi lahko prosim razložiš, ker me res zanima, zakaj hoče Cerar oz. njegovi strici iz ozadja graditi na najboljši kmetijski zemlji, pa baje še v območju kjer je veliko podtalnice za pitno vodo?

     Se ti zdi to normalno oz. prav ali skregano z vso logiko tako promovirane ZELENE Slovenije?

     Mislim meni to zgleda kot da hočejo načrtno uničiti okolje.

  • Olga

   Pravilno: Projekte ruši civilna iniciativa – v obeh primerih! SDS podpira transparentno početje in NE kraje in goljufije!

  • tramal

   Kaj nam bo magna ko pa jo boste isto zažgali,piromani komunistični.

 • Krtača 17

  Vir dnevnik 6.06.2017

  34 ljudi iskalo zdravstveno pomoč
  V minulih dneh je bila precej obremenjena telefonska številka, prek katere občani lahko dobijo nasvete, povezane z njihovim zdravjem. Doslej so evidentirali 34 ljudi, ki so se na zdravnike obrnili, ker so menili, da imajo težave zaradi požara. Medtem ko nekateri občinski svetniki trdijo, da so v telesu vsaj enega gasilca našli strupena sredstva, a trditev še niso podkrepili z dokazi, ima civilna zaščita podatke o treh poškodbah med gašenjem. En gasilec je bil na pregledu, ker naj bi vdihaval ogljikov monoksid, a so v centru za zastrupitve v Ljubljani ugotovili, da se ni zastrupil. En gasilec si je poškodoval gleženj, še eden pa je imel lažje poškodbe na glavi.

  Danes so se gasilci v Bevkah sestali s predstavniki kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, kjer so jim razložili, kako bodo potekali dodatni pregledi. Če bodo gasilci želeli, bodo vzorce njihove krvi zamrznili in jih odmrznili, če bi pozneje postalo znano, da so bile v zraku še kakšne strupene snovi, o katerih zdaj še ni informacij.

  • Krtača 17

   Če bi bil gasilc, dam takoj zamrznit kri in to vsaj na dva konca. Mogoče pride prav, mogoče pa tud ne.

   • rrrrr

    Tvoja kri ne zamrzne. Zaradi metadona.

    • Krtača 17

     Pol desni pravte da je zamrznitev krvi slaba ideja? Zdaj pa to še gasilcem razlož bimbo. Ja zmer pa kej novga zvem no. In vi bi pomagal? Ja kermu le? Begnam mogoče.

     • rrrrr

      Pax vobiskum, fillius ( za levičarje: mir s tabo. sine)

  • Olga

   Levaške vire si vtaknite nekam!

 • radames

  Spoštovane gospe in gospodje forumaši. Ste spoznali, da se našim levim vladam dobesedno JEBE za Slovence, prebivalce te dežele??? Samo denar je važen, ljudje smo ODPADKI.
  Četudi imate najboljše mnenje o vladnem “projektu” 2. tir, pojdite na upravne enote in oddajte podpis za referendum o 2. tiru. Ste prebrali, kako se vladi JEBE za ljudi?? Proti taki vladi moramo vedno biti. Zato je zahteva za referendum tudi protest proti politični komunistofašistični mafiji in vladi.

 • freedomfighter

  napaka te vlade je bila pri mnogo prepočasni reakciji za druga pa lahko krivite vse vlade od leta 99 naprej vključno s Cerarjevo seveda vendar pa me zanima zakaj v obdobju Janševe vlade niso tega zrihtali…če rečete da niso vedeli potem lahko isto reče Cerar

  • tramal

   To je bilo čisto komunistično podjetje in še sami niso vedeli kaj proizvajajo.Vedo je samo komunajzerski vrh.v murglah.

 • Domoljub in gej

  Vrhnika je leglo rdeče kuge, tako da, nobene škode… Evolucija pridno čisti ;)

  • Janez

   Ja ?
   TIPIČNO NEGATIVISTIČNO LGBT GLEDANJE – V SMISLU !
   “ČE ŽE MENE HUDIČ JEMLJE – NAJ PA ŠE DRUGE” Kajne ? Ne- dragi LGBT? L.r. J. KOMENDA

   • Domoljub in gej

    Ne ne, nasprotno, evolucija pomaga, da se vzpostavi dobro. Evolucija ne dopušča, da bi se razbohotilo zlo… To je šele delček karme, ki ste si jo nakopali. Glavnina šele prihaja.

 • Krtača 17

  Preberite še: poštarja zaradi Janše na sodišče.

  • Janez

   Ta !
   Tip – je najbrž “ornk usekan” ? Le o ok, družinskem J. Janši piše ? Čudno. L.r. J. KOMENDA

 • Fogglof Tunnek

  Bozz je reko: “Zanašam se na njihovo iskrenost in poštenost.” (seveda govori o Nova24tv)… Kaj še pravi Bozz: “Glej, zaenkrat zaupam kar pri Novi pišejo.” … In še: “Edini medij, ki prikaže drugo plat zgodbe.”

  In Bozz pravi, da ni desničar, da ni janšist…a Nova24tv je Janšef privatni medij – fake news !?!?

  • Bozz

   Reku sem, da sem desničar, samo na volitve ne hodim že lep čas. Desničarjev je več vrst. Jaz nisem volilec Janše, še manj pa levičarjev.

   Jaz bi volil kakega poštenega protestanta na oblast, recimo Trubarja. Samo za to sem 500 let prepozn.

 • Fogglof Tunnek

  FSloveniji vedno fse zgori in se krade po predpisih!!!… Samo poglejte Janšo, Bafčarja in ljubljanskega Zokija…samo Zoki ima odgovore za fse (celo Bobovnika zjebe, da ostane brez besed)…Janša pa samo nekaj kašlja, jeclja, stekleno gleda, prdi…skratka nič iz sebe ne spravi ko ga Klemenčič sprašuje!!!… Bafčar pa je itak košarkaš…baje se pripravlja za slovensko reprezentanco.

  • Vera

   Ne trolaj neumnosti,ter ne mešaj hrušk in jabolk !

   • Fogglof Tunnek

    Ježek teka, teka
    in se kotali,
    jabolka in hruške,
    nabadati hiti.

  • montyamp

   Fogl ka bi ti rad ???
   Magna bo v šterntalski šumi , tam kjer sta tvoj dedek pa foter , oba halb-cigana in halb-roma vlačila trupla v jame , POBITIH PO VOJNI seveda .

   • Fogglof Tunnek

    Pobili smo vas zato ker ste prisegli Hitlerju in izdali lasten narod !!! Še premalo smo vas pospravili…še kakih 100 tavžent pa bi morda gnes bil mir !!!

    • Vera

     Še groziti upaš nedolžnim Slovencem ? Baraba si navadna ! Jasno ?

     • Fogglof Tunnek

      Niso bili nedolžni…bili so belogardisti in domobranci ki so prisegli Hitlerju…Kapish?

    • montyamp

     Hahaha , železnice ste komunisti najprej stražili za Hitlerja , potem ste zlezli pod rep Stalinu in nato so vam blesavi in zavedeni Angleži dali ušivim banditom orožje obleko in hrano , da ste ultraidioti vršili genocid nad pametnimi .
     Kje je Slovenija danes ?????
     Največji gnoj v EU , zahvala gre rdečim majmunom .

     • Fogglof Tunnek

      FSloveniji živimo boljše kot v marsikateri zahodno evropski državi… Fprašaj kake Angleže ali Francoze…to sami trdijo !!!

     • montyamp

      Ja za pufe , javna in državna uprava .
      Kak dugo pa bo to šlo
      Kdo bo vračal ???

     • Fogglof Tunnek

      Mogoče tvoji otroci in vnuki…jas sn moje že pripravo na to. Že varčujejo !!!

     • montyamp

      Haha , moji so v Švici , tvoji bodo na=bali .

    • macon

     Ogabni fašist si verjetno celo verjameš. Prišel bo čas, ko se bo s tabo in tebi podobnimi ukvarjala policija. Izmeček iztrebka si.

 • Vera

  ” Prihaja račun za Kemis ” in za vse odgovorne v njem ! Enako bo odgovarjala tudi vlada , ker se na katastrofo velikih razsežnosti ni takoj odzvala , ter ljudem povedala resnico . Kje ste zdaj levaki ? KJE?

 • Krtača 17
 • Fogglof Tunnek

  Zakaj je toliko požarof podobnih objektof? Kateri požigalci so na delu? Bližajo se volitve, haa?

  • montyamp

   Komunisti spet kurite arhive .
   Beton za redčenje kokaina je nastajal v teh obratih .
   Umor Jamnika bi lahko raziskali .
   Ti foggl sploh ne veš kako bando podpiraš .
   Jutri boš že v SDS plačeval članarino , če te bo Janša vzel seveda .

   • Fogglof Tunnek

    Vrlina nas levičarjef je ftem, da se znamo prilagoditi fsaki situaciji…smo kot kameleoni !!! Zakaj misliš, da fSloveniji ni bilo lustracije in smo ostali na oblasti…prilagodili smo se novem razmeram…Janša pa je šel na nasprotno stran in nikoli več ne bo vladal !!!

  • Janez

   Ja, ja !
   Kar prilagodi se !
   POJDI !
   Z JEZIKOM LIZATI IN ČISTITI POGORIŠČE KEMISA. Boš kot Litvinenko. L.r. J. KOMENDA

   • Fogglof Tunnek

    Nisi mi odgovoril pod pravi post…spravi se malo niže…

  • Olga

   Vaši skrivajo kriminal! Tako je Kučan zažigal udbaške arhive!

   • Fogglof Tunnek

    Tvoji pa skladišča z nevarnimi odpadki !!! In kdo zaj dela večjo škodo folku ?

    • Olga

     Levaki niso moji! So vaši, zato pa so nedotakljivi! Bobinac je VAŠ, Kućanov!
     Če bi bil Janša predsednik vlade, do tega ne bi prišlo, ker bi bil RED!

   • Primoz Papez

    Pa daj olga to je pa ze visek vse je kriv kučan za povojne poboje kemis še malo pa bo kriv če boš imela drisko….

    • tramal

     Veliko je takih komunističnih banditov kot je kućan.Samo čakam da pride matilda po njih.

     • Primoz Papez

      Največji komunistični bandit ja Janša…

 • Janez

  PROVOKATORJEM !
  Iz TUNNEK& COMP.
  SVETUJEM
  OHRANITEV “HRROJSKE DRŽE” V OBRAMBI NJIH EX KP, ZK, ZL “?PLAČEVALCEV”
  Zamenjajte!
  Tunnek&comp. – vrle apolitične gasilce !
  BODITE – ” HEROJSKI” Tunnek&comp.
  Pojdite !
  Čistiti – pogorele kemikalije iz Kemisa !
  In !
  Z PREHRANSKIM ZAUŽIVANJEM !
  KEMIKALIJ IZ KEMISA – DOKAZOVATI NJIH NESTRUPENOST ! Bodite – herojski !
  Kot
  je bil “herojski” Stalinov osebni prijatelj in diverzant Mustafa Golubović !
  Za Stalina si je odd Nemcev pustil,, da so mu polomili vse kosti. Poleti 1941 v Bgd.
  In, da so ga
  Nemci ustrelili.
  Ampak.
  Hvaležni Stalin, ga je dal KOT “HEROJA – SZ ” POKOPATI. V KREMELJ. Torej ? L.r. Janez KOMENDA
  P.S.
  ZGLEDUJTE SE
  PO NAJVEČJEM DIVERZANTU IN LIKVIDATORJU Z BALKANA – MUSTAFI GOLUBOVIĆU..
  Žrtvujte se !
  Pojdite na pogorišče Kemisa. Za alavo – sebe in vaših ex “KP, ZK, ZL GOSPODARJEV, PLAČEVALCEV.”

  • Fogglof Tunnek

   Čuj ka si ti tudi vdihaval strupe iz Kemisa…ali pa si se zadeval s kokainom z SDS mladežem? Fsaj pišeš tako !!!

 • Fogglof Tunnek

  Objekti z nevarnimi snovmi bi morali imeti cel sistem podvojen, potem avtomatsko gašenje (t.i. sprinkler), itd. Medtem ko nek mali muzej rabi piktogram na glavnih vratih in senzor požara in je to to… Seveda, je pa Trstenjakova močno “zastražena” z alarmi, senzorji, kamerami…celo Patrio imajo v garaži za fsak slučaj!!!

 • Krtača 17
  • tramal

   Toliko krat ko pa ti napišeš,Janša pa malo kdo.Še malo te bo preganjal v sanjah pa te bo kap.

 • Fogglof Tunnek

  Čujte desnosučni, ste že obiskali zdravnika, oddali kri, vodo in blato (beri drek), morda ste zastrupljeni? Od hudobije !!!

  • Janez

   Tunnek !
   Pejd, pejd !
   NAJPREJ PODPISATI ZA 2. TIR !
   Nato pa pridno s tvojim dolgim kameleonskim jezkom – lizat – v Kemis ! L..r. J. KOMENDA
   P.s
   . KAR KORAJŽNO LIŽI , ČISTI POGORIŠČE KEMISA ! L.R. Janez KOMENDA
   Zastrupljen si že tako in tako !
   ČE TE BO OD TVOJEGA LIZANJA V KEMISU – ZVILO. PRIDEŠ PA MED – HEROJE R. SLO.

 • samsara

  “Gasilci, ki bolehajo, čutijo izjemno jezo in nemoč, vseeno pa si javno ne upajo spregovoriti, saj nanje pritiskajo…”

  Tudi z molkom si ne bodo pomagali prav nič. Delajo si medvedjo uslugo, a za to spoznaje očitno rabijo še nekaj časa in kakšno dodatno spoznanje/izkušnjo. Za stričkote iz mafijskega ozadja so kolateralna škoda.

 • Janez

  TUNNEK !
  Ima dolg jezik – kot – kameleoni !
  Krtača in titi LGBT, ki se dela domoljuba, pa J. Cepec, Sale, Duhec itd.
  BODO PA TUNNKU POMAGALI LIZATI IN ČISTITI – POGORIŠČE KEMISA !
  Saj !
  Pravijo, da so heoji.
  Tisto pogorišče – pa – da ni nič nevarno ! Kar, HURA – V BOJ, NSD KEMIS. L.R. J. KOMENDA

  • Krtača 17

   Matr. Pravš da si 40 let v knjižnic delu ampak partijske knjižce od janše pa nis najdu? Pa načitan bi mogu bit itak do amena. Men pa deluje da s ti bolj otroške slikance zlagu v police. Včas tud pobarvanke.

   • Janez

    A?
    Si že podpisal za 2. Tir.
    Bodimo konketni.
    Tist je bil moj predlog vašim delodajalcem naj vas !

    PRERAZPOREDIJO NA DELO – NA ČIŠČENJE POGORIŠČA KEMISA !
    Dobili boste – oči kot kak – zastrupljen glodalec !
    Ali ?
    Od večje količine zaužitih kemikalij ?
    BOSTE IMELI OČI – KOT BMW LUČI – “A N G E L’ S EYES” .
    Punce vas bojo oboževale.
    One – tako rade skrbijo – za zastrupljene heroje. Pokomuniste.
    Ali?
    ZL Luka Mesec še vedno – pije – le – p i v o ?
    Zadnjič sem ga videl !
    – v lokalu Pelikan
    pod METALKO.
    A NA KEMIKALIJE GA ŠE NISTE NAVADILI ? Vaja za Kemis. Ali kaj ? L.r. J. KOMENDA

    • Krtača 17

     Kako pa kej Tito na klavirju?

 • Mark Nowotny

  Po nalogu slovenskega velikega vodja Kima prvega, danes pod tem člankom rajajo in se napihujejo vsi znani, levi provokatorji in eko-teroristi. Torej je vse zgoraj napisano res. Ljudstvo pa spet nič.

 • Krtača 17

  Evo Janša je najdu rešitev za nedostavo pošte. Namontiraš tolk mejhn kaslc da kuverta ne gre not pa je. Sam ne vem kam mu pol poštarji dostavljajo vso to silno pošto od vseh številčnih fenov?

  • Janez

   Pa?
   KAJ IMAŠ TI PROTI MOJEMU PREDLOGU,
   DA BI ŠLI VI Tunnek&comp. – Z JEZIKI LIZATI, ČISTITI – POGORIŠČE KEMISA ?
   Saj ?
   To je ok predlog. DOBILI BI OČI KOT ENI ZASTRUPLJENI GLODALCI.
   PUNCE !
   Bi kar norele ob pogledu na vas.
   Od strahu ali pa navdušenja – nad? Zastrupljenimi pokom glodalci. Mar ne? L.r. Janez KOMENDA

  • Olga

   Vi imate prav okvarjene možgane! Nanašalnost! “Bilo kuda Janša svuda!”

   Janša je res najboljši! On bo predsednik nove vlade! Adijo privilegiji!

   • Primoz Papez

    Olga pa dejte se enkrad zbudit
    Janša ne bo nikoli predcednik vlade pa dejte malo realno gledat…
    Pa napiše se predcednik ne pa predsednkk..

   • Krtača 17

    Lahko na golem otoku. Vladal bo največji skali ki jo bo tolkel.

    • Janez

     Ti ?
     Pa si?
     Iz Mačkovega gnezda? A nne? Poznamo take. L.r. J. KOMENDA

  • Janez

   Naši branilci
   “heojskih partizanov” – NISO NIČ “HEROJSKI” !?
   Tale
   čudaški tip od “krtače” je načel temo o velikosto poštnega nabiralnika J. Jaše !
   Ki nima s Kemisom – pa res – čisto nobene zveze.
   “Krtača” – saj vem, da se ti meša !
   Ampak.
   NE POZABI ITI DATI PODPIS ZA 2. TIR. Bodi priden. In uboogaj tudi nas. L.r. J. KOMENDA
   P.S.
   TISTI TVOJI EX KP, ZK , ZL – ALI KDO VAS ŽE PLAČUJE
   VAS TUNNEK TROJKE RES UTEGNEJO POSLATI NA “LIZANJE” KEMIS POOGORIŠČA. JOJ !

  • tramal

   Ati bedak sploh prebereš o čem je članek ,ali pa te še kar Janša preganja v sanjah in je tvoja nočna mora.

   • Krtača 17

    Janša je vaša nočna mora. Jaz sam skrbim da ne postane naša nočna mora. Pa lepo vas je gledat kako si zatiskate oči.

  • koreninca

   Nisi vreden, da te pes poščije.

   • Primoz Papez

    Tebe pa morski prašiček…

   • Krtača 17

    Tebe pa ne janša

 • montyamp

  Gasilci bodo za svojo strpno držo dobili od komunistof prezgodnji obisk podzemlja .
  Pričakovati od mladičev morilsko fašistične murglosrbije normalna dejanja ,
  to je milo rečeno norost , s katero je okužena vsa Slovenija .

 • Duhec

  Kot vidim po člankih…. nisem nič zamudla. Očitno se nikjer nič ne dogaja…

  • Janez

   Glej, glej !
   Mlado zdolgočaseno levo damo !
   Ja?
   Pridruži se Tunnek trojki
   pri čiščenju pogorišča Kemisa – z jezikom.
   Licking pogorišča – ker ? “Ima da se sija” vse “sledove” je treba odstraniti !
   Ampak !
   Spreletava me srhljiva vizija !
   Zdi se mi, da vidim Tunnek&trojka ležeče na dvorišču Kemisa. Grozni so ! L.r. Janez KOMENDA
   P.S.
   IMAJO OČI MRTVIH ZASTRUPLJENIH GLODALCEV. Pojdi do Kemisa pogledati, če je to res.
   Tunnka in njegovih – sploh ni več. Na tem portalu.. Morda so res tam, na dvorišču Kemisa ?

   • Duhec

    Čudovito napisano…

    • Janez

     Hvala
     Za pohvalo.
     NE POZABI ITI PODPISATI ZA 2. TIR.
     Tudi tebe bojo okradli. Lahko noč. L.r. Janez KOMENDA

 • tramal

  V kemnisu so proizvajali mamilo za srbijanske bojevnike in razumljivo da so morali uničiti dokumente.

  • Primoz Papez

   Mogoce so proizvajal mamila za Janšo ker že dolgo ni več pri zdravi pameti…

   • Janez

    Ne!
    POZABI ITI PODPISATI ZA 2. TIR. Tudi tebe hočejo okrasti. Lahko noč. L.r. J. KOMENDA

  • Hun

   kaj so proizvajal tramale

   • tramal

    Tudi tramal je mamilo za ljudi ,samo moje ime pove da sem smrt za komunajzerje. Še kakšno butasto vprašanje.?

    • salma hayek

     Janša ti je na tramalu

    • Hun

     ocitno se delas frajerja pa pises neke gluposti o balkanskih bojevnikih…si en mjckn pajacek brez jajc k se sirokoustis

 • Drago

  Dvomim, da bi lahko nekdo imel trajne zdravstvene posledice zaradi te nesreče. Seveda, v kolikor že prej ni bil bolan.

 • Raamko Rom

  JANSA FOREVER!!!!!

 • Krtača 17

  Ima boga da se janša pa bavčar skup usedeta – na Dobu.

  • lokec

   Bedak si . Želim ti da bi nekoč v življeju težko dihal.

  • Janez

   Ne !
   POZABI ITI
   PODPISATI ZA REFERENDUM ZA 2. TIR.
   Tudi tebi kradejo – mar ne ? Lahko noč. Tole s Kemisom ni več noben hec. L.r. J. KOMENDA

 • Janez

  Ima Boga !
  “Krtačo”
  Primerno ime ima –
  – na čiščenje pogorišča Kemisa. Dezerter. Pobegnil je z della v Kemisu. L.r. J. KOMENDA
  P.S.2
  “Izdal” je kolrge Tunnka, Luckyja, J. Cepca, saleta – ki pridno čistijo sledove umazanije v Kemisu.

 • Janez

  Pustimo !
  ZBLOJENE TUNNEK&COMP. HUJSKAČE !
  To!
  SKRAJNP RESNO GROZLJIVO STVAR S KEMISOM – TAKOJ V PARLAMENT R. SLO !
  In !
  Angažirati – tuje nevpletetene experte za nesreče v zvezi s požari kemičnih obratov, skladdišč itd.
  Upam – o !
  Da ?
  Poteka tudi kriminal MNZ, NPU PREISKAVA ! Nam se zdi primer ? GROZLJIV ! L.r. J. KOMENDA

 • Bozz

  Mimogrede:

  “zdravniki jim ne morejo pomagati”

  Ja, mainstream zdravniki res ne. So preveč ukalupirani v sistem. Ostali pa…

  https://draxe.com/heavy-metal-detox/

  http://goop.com/a-heavy-metal-detox/

  http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2016/06/19/heavy-metal-detoxification.aspx

  http://www.dreliaz.org/recommended-product/for-chelation-and-detoxification/

  itd.

  Vsaj nekaj kjer lahko vsak, ki ima težave, začne.

  To prebereš pa veš več kot pa povprečen doktor ali pa lekarnar, ki znajo samo tabletke predpisovat ali pa rezat stvari ven iz telesa.

 • Hun

  Pahor jih bo odlikoval z medal of honor

 • Viktorh

  Prekleta golazen, rdečkasta.

  • primsek

   Piškice kleropedrajskaste črnuharske

 • Fogglof Tunnek

  Gnoj desnosučni SPAT !!!

  • test

   kva je dohtercek? si ze napisal kaksen strokoven clanek? po moznosti vsaj v EN? ta na vasi katedri ste tako vsi malo bolj podhranjeni, kar se tice IQ in nasploh znanja! citiras pa tako najverjetnje samega sebe :)))

  • Janez

   O?
   Glej ga ?
   Našega
   “zastrupljenega glodalca”
   Čudežno je preživel
   čiščenje pogorišča Kemisa s svojim kameleonskim jezikom.
   NE POZABI DATI PODPIS ZAREFERENDUM O 2. TIRU ! Podpiši. L.r. Janez KOMENDA
   P.S.
   Tudi tebe hočejo “okrasti”.

  • Tačka

   Hov hov vuf vuf

 • resnicaboli

  Ko ti inšpektor za varstvo okolja reče da ne mora ugotovit kam gre odpadno blato iz ene navadne avtopralnice veš koliko je ura .

 • Novakec1

  Na vsakem tečaju za varstvo pri delu učijo da se kemikalij ne gasi z vodo. Ozadje te svinjarije ne bo razrešeno tako kot povojni poboji ne. Amen.

 • Bogdan Šalamun

  …medtem ko številni svojih domov niso želeli zapustiti – in so jih brezbrižno pustili ostati in vdihavati strupene hlape kancerogenih snovi, zaradi katerih bodo morda ti ljudje nosili posledice vse življenje.

  Ja, če kdo hoče vdihavati strupe, mu pa res ne moreš braniti!

 • dob

  Predsednik preiskovalne komisije dr. Evtanazije Ciankalijević je v zvezi s poškodbami dihalnih poti gasilcev, ki so sodelovali pri gašenju, zagotovil, da gre le za manjše poškodbe, ki pa niso nevarne in ne bodo pustile nobenih posledic. Omenjeni doktor je naredil kariero že v primeru nekdanje epidemije pojava azbestoze v Salonitu, ko je zagotovil, da je vse to v zvezi z rakom na pljučih zaradi azbesta izmišljotina, in da je azbest sploh ni škodljiv, pač pa da gre za prizadevanje nekaterih (“določenih elementov”, je preciziral), da bi ustavili napredek v Sloveniji.

  • Bozz

   Od človeka, ki se ukvarja z evtanazijo kaj drugega tako ne moreš pričakovati.

   • dob

    Pogledal. Zelo poučno in zgovorno!
    Sistem, da bi ohranil sebe, popolnoma zanika pravico posameznika, razen v primeru, ko gre za PR akcijo reševanja vojaka Ryana. Takrat se razbohoti pred javnostjo.

    V resnici sistem (vsak sistem!) potrebuje žrtve. Te žrtve so posledica delovanja sistema, sistem pač tako deluje! Potem jih slavi post mortem in jih kaže javnosti. S tem novači nove potencialne žrtve, ki so pripravljene dajati življenje za ohranitev sistema! Zato sistem v šolah otroke že od malega polni s ponosom, da jih potem laže pahne v smrt, seveda ko država potrebuje žrtve za ohranitev sistema. To potem spremljajo ponos, histerija, mahanje z zastavami in gobezdanje o narodovem interesu.

    Sistem (pri nas režim) je v imenu napredka mirno zanemaril odgovornost za azbestozne bolnike, ki jih preprosto zapletel v dolge postopke na sodiščih, kjer so morali dokazovati, da imajo raka na pljučih zaradi azbesta in ne recimo zaradi kakšnega drugega vzroka in razloga. Režim je te reveže pometel pod preprogo.
    Tako bo naredil tudi čez nekaj let s temi gasilci.
    Na zunaj sistem vedno prikazuje, kot da ima vse pod kontrolo in da se kaj takega pri nas (jedrska nesreča na primer, razlitje strupenih snovi v naravo, epidemije…) preprosto “ne more zgoditi”, ker imamo službe, ki strokovno opravljajo svoje naloge.

    Pred nekaj dnevi sem bil pozoren, ko so kar nekajkrat opozarjali pred možnostjo pojave epidemije ošpic, pri tem so pa pazili, da raznašanja bolezni ne bi povezali z migranti ali migracijami. VEDNO so namreč uporabili tole dikcijo: Veste, zdaj bo nastopil čas dopustov, in če boste šli na primer v sosednjo Italijo, boste lahko s sabo prinesli ošpice…

    Kriv je torej turizem in turisti!

    Pri tem se jim na stotisoče necepljenih, zdravstveno nepregledanih in zato potencialno bolnih, torej okuženih ljudi, prosto sprehaja po Evropi.
    O njih kot o potencialnih prenašalcih bolezni – niti besede!

    Vse so zvrnili na turizem! Pomislite – NA TURISTE! Bodite odgovorni, so priporočali našemu prebivalstvu, cepite otroke, cepite sebe, zaščitite družino!

    Ti ljudje so v službi sistema, sistem jih plačuje, sistem jim govori, kaj smejo govoriti. Nadzira jih in jim naroča, da morajo miriti ljudi, ker je…. povejmo kar naravnost, panika in možnost upora sistemu zanje manj sprejemljiva opcija, kot pa izbruh epidemij, kopica mrtvih ljudi, žrtve…
    Njih je strah najbolj strah odgovornosti.
    Zato boste videli na vseh mogočih oddajah po televiziji svetovne prvake v sprenevedanju in zavračanju odgovornosti s sebe in svojih služb, ter kazanje s prstom na druge. “Mi nimamo nič s tem, mi smo pravočasno opozarjali, toda nihče ni ukrepal.” in ” To ni naša naloga, mi smo vse materiale posredovali ustreznim inštitucijam, ki so odpovedale. Mi smo delovali odgovorno in po zakonih, nam ni kaj očitati…” To je mantra vseh slovenskih inštitucij, ki jih boli kurac za posledice njihove dolgoletne neodgovornosti.
    Kdo bo pa določil, da so neodgovorni?? Morda sodišče? Sodišča sama delujejo neodgovorno, da bolj ne morejo. Tudi ta so v v službi sistema (režima, glede na to, da je pri nas režim vedno na vrhu sistema in ga ne spusti iz krempljev).

    • Bozz

     Dobro si tole razložu.

  • Borut Stari

   Edini neprizadeti so tisti, ki niso bili tam in v okolici nekaj kilometrov. Naj vlada javno poje zelenjavni krožnik, nabran okoli Kemisa!
   Mogoče ji bodo prebivalci Vrhnike potem verjeli.

 • Bozz

  “Vklopi razum, vzemi račun.”

  Samo to ne velja za politike, direktorje, forumaše 21,… oni lahko brez računa. Pa tudi razum jih zapusti pri takih primerih oz. ga izklopijo.

  • primsek

   Poglejte kako bebav in preganjavičen je samo nekdanji komunist, Jajo Kalimero Pstihotični. to je model za rdečkasto kolektivno bolezen. On je očitno dihal Kemis že pred leti, v bitkah v kleti Cankarjevega doma med osamosvojitveno vojno, in ima zdaj trajne posledice

   • Hanza Gorenjski

    Ti si pa očitn bil med gasilci v Kemisu pa si se nadihal..

    • primsek

     Ti si pa očitno tisti ekolog, ki je za Kemis izdal obratovalno dovoljenje

     • Hanza Gorenjski

      Da in za to sem prejel plačilo.
      Ti pa si se po nepotrebnem zastrupljal in imaš enake simptome kot tvoj vzornik Jajo zaradi rdečkastega življenja.

   • Olga

    Spet vaša obsesija? Očitno vas je dobil že Černobil!

 • Anja Titanman

  tresla se brda rodio se miš

 • Lena

  Vezano na seznam občin z objekti večjega ali manjšega tveganja: podatek, kam sodi katero podjetje, je naveden v okoljevarstvenem dovoljenju. Težava je, ker nobeden ne kontrolira, ali imajo urejeno zahtevano dokumentacijo po Uredbi o preprečevanju večjih nesreč in da velikokrat ni komunikacije med občino in podjetjem. Podjetje, v katerem sem zaposlena, spada med objekte večjega tveganja po OVD, pa tudi ni navedeno na zgoraj navedenem seznamu občin. Lastnik podjetja noče niti slišati o kakšni dokumentaciji (ki bi zakonsko morala biti pripravljena), znižuje interne varnostne ukrepe, še posebej na področju požarne varnosti, pa se ne zgodi nič. Glede na slišano, ima prijatelje v inšpekcijskih krogih – potem pa kaj prijavi!
  Torej, v Sloveniji imamo predpisane zakonske podlage , ustavi pa se pri birokraciji in pri inšpekcijskih službah. Ko pa se kaj zgodi, se vrtijo v krogu, ker ne vedo eden za drugega, kaj so pravzaprav njihove delovne obveznosti – če so jih sploh že spoznali.

  • Olga

   Tako funkcionira cela Slovenija! Inšpekcije se najavijo, postavi se Potemkinova vas in karavana gre dalje!
   Tu bi morali odstopiti VSI do Cerarja in vlade! O “našem” Bobincu pa sploh NI dvoma! Takoj naj spoka!

 • tarantela

  Tole zgoraj drži, drži pa tudi, da so vsi glih!!
  Vinko Tomšič, leta 1992 ga je pot zapeljala v politiko, najprej kot podžupana in potem v dveh mandatih kot župana Občine Vrhnika. Kot župan se je upokojil leta 2002, a je politično pot kot občinski svetnik nadaljeval še tri mandate. Bil je član Krščanskih demokratov.
  Leta 2004-2006 je bil predsednik vlade Janez Janša. Vidni član njegove stranke je bil dr. Franc Cukjati, (bil je tudi predsednik DZ) doma v Sinji gorici, nič ni storil vsem času svojega delovanja v stranki SDS, da bi preprečil ali vsaj zmanjšal morebitne posledice delovanja Kemisa, kot zdravnik bi moral vedeti kaj se lahko zgodi. Poslanec SDS je tudi njegov sin, stanuje v Sinji gorici, do sedaj je bil tiho.
  Toliko v vednost tistim, ki mi pravite, da sem vseglihar!
  Če vam kaj ni jasno, poglejte še datume zgoraj v prispevku in malo primerjajte, kako zanimivo! Zdaj je pa vse Cerar kriv!

  • Olga

   Vinko Tomšič je bil KRSČANSKI demokrat, tako kot Lojze Peterle, ki je razbil krščansko stranko, se preko NSI odšlepal v Evropski parlament, hodil k Kučanu, “sviral” orglice in paktiral z Francetom Bučarjem, ki so ga videli oboroženega kot partizana v taborišču genocida na Teharjah? Zaradi krščanskega demokrata Peterleta in partizana Bučarja v Sloveniji ni bila opravljena lustracija!

   Sin omenjenega Vinka Tomšiča je bil član SDS in zato naj bi bil kriv spet Janša????!

   Tarantela, nimam besed za takšne manipulacije! Ali je vzrok vaši neumnosti psihiatrija ali pa klobase od ZZB!

   • Olga

    Sicer pa Cerarju očitajo prepozen in napačen odziv, kakor tudi ministrici za okolje!

   • tarantela

    Mešaš jabolka in hruške, Petrleta nisem omenjala, sem samo zapisala, kdo je bil ter kdaj in na kakšnem položaju v času, ko je nastajal Kemis. Vse obesiti ravno sedanji vladi je neumnost prve vrste, kajti skuhalo se je že 18 let prej in postopoma raslo v sedanje razsežnosti. In nihče ni ukrepal!!! Vsi so glih!!! Janša je bil v vladi 2004-2008 in ni nič ukrenil, niti leta 2012! O sinu Vinka Tomšiča nisem nikjer zapisala niti v besede! Nauči se brati!
    Pisala sem samo o Kemisu in o vseh, ki so imeli vpliv, pa se jim je j…lo!

    • Olga

     Mar ni Kemis dobil dovoljenje 2013?! Kaj im s tem Janša? Niso vsi gluh!

     • tarantela

      Janša ima prav toliko z vrhniškim Kemisom, kot vsi politiki. Glede na to, da ne veš, zakaj sem omenila dr. Franca Cukjatija in njegovega sina in glede na to, da nimaš sposobnosti za povezovanje zadev, ki sem jih napisala zgoraj, naj še natančno razložim: Ves čas, ko je nastajal Kemis, je živel (in še živi) dr. Franc Cukjati, prav tako njegov sin oz. vsa družina na Vrhniki, natančneje: v naselju Sinja gorica, kjer je umeščen Kemis. Torej je SDS ves čas vedela, kaj tam nastaja. Prav tako vrhniški Krščanski demokrati. Dr. Cukjati je bil celo zdravnik v vrhniškem zdravstvenem domu in bi kot zdravnik moral vedeti, da je treba imeti take odpadke pod nadzorom, ker je bil v vladni stranki ožji Janšev sodelavec in celo predsednik DZ v takratni Janševi vladi, je imel tudi moč in možnost te zadeve preprečiti. Janša pa itak, saj je bojda najboljši in najpametnejši, mar ne? Kar se pa tiče kock in rušenja Janše, sem bila še do pred dobrim letom njegova simpatizerka, dokler se mi niso odprle oči. Prej smo imeli :Tito-partija, zdaj pa Janša-partija oz. SDS. Ne maram nobene diktature!

     • Olga

      Kdo od krajanov Slovenije pa ve, kaj se dogaja v sosednji tovarni? Na primer Macerl od Ekokroga se je moral uleči na cesto, da je ustavil predsednika Pahorja, ker ga ta ni hotel sprejeti na temo onesnaženja okolja s strani Cementarne Trbovlje! Cementarna je bila zgrajena za svoj namen, kar že ime pove! Skrivaj so v njej kurili vse sorte! Krajani so le videli in vonjali posledice sežiga!
      Prepričana sem, da bi dr. Cukjati, kot krajan Vrhnike in zdravnik ukrepal, če bi vedel, kaj se dogaja!
      Ob samem požaru pa je Cerar prepozno in neustrezno ukrepal, kakor tudi ministrica!
      Tega Janša gotovo ne bi naredil! On je v svojem mandatu kot predsednik vlade dobro sodeloval z občinskimi predstevniki in prisluhnil njihovim potrebam! To pri Cerarju ni sluča! On hoče ljudi celo UTIŠATI, jih razlastiti….
      Janša se je na primer v primeru potresa v Posočju odzval takoj!
      Janša je sposoben in nepodkupljiv politik! Cerar je pa Kučanova marioneta!
      Zato se vedno trdim, da niso vsi glih!
      Diktaturo pa uvaja Cerar s Kućanom in Forumom 21 v ozadju! Prej Tito partija, zdaj Kučan UDBA!

     • Anton

      itak vse je kriv janez janša tudi za pralnico pod imenom NLB, najbrž bo kriv tudi za butast 2 tir, vkolikor ga levaki sedaj izpeljejo, najbrž bo kriv tudi za Magna Steyr, vkolikor levakom uspe tudi to, skratka Janez janša je kriv za vse tudi in predvsem za tiste zavožene stvari ki ste jih počel vi. Najbrž je kriv tudi za 40/> miljardni puf, najbrž je kriv ker imamo tako nizko nataliteto oz naravno rast cca 1.3 otroke namesto 2.1, najbrž je kriv za vse kar se dogaja v ukc in v okviru zdravstva skraka vs eje on kriv.

     • Anton

      taisto lahko govorimo za primer dajanja slabih kreditov, čeravno so bili v nlb sami rdečkarji na glavnih funkcijskih mestih. Prosim da nas nehaš žaliti s svojimi besovimi komentarji, ki so zavajajoči in kaj je potem sds oz Janša kriv ker je imel ordinacijo Cukljati v Vrhniki ma kaka logika, očitno nisi hodila na naravoslovno fakulteto

 • LEVI TELEBAJSEK

  Levi politiki se ne gre za ljudi ampak samo za profit to je dejstvo.

 • domovina mili dom

  Volitve se bližajo. Morda so se vroči dokumenti iz NLB-ja preveč vžgali. Koliko pogorišč še bo za prikritje kriminala udbomafije.

 • Borut Stari

  Podobnost delovanja slovenske oblasti v primeru Kemis-a z obnašanjem oblasti v SSSR, v primeru Ćernobila in mesteca Pripjat, sploh ni slučajna. Enopartijski diktatorski režim vedno poskrbi, da resnica izgine. Zato pa niso bile tiho zahodne države.

 • Fogglof Tunnek

  (EKSKLUZIVNO)…Neznani napadalec je v Alexandrii v Virginiji streljal na vodjo republikanske (desničarske) večine v predstavniškem domu ameriškega kongresa Steva Scalisa in njegove pomočnike.

  No, ka še čakamo?

  • Fogglof Tunnek

   Slučajno eden večjih podpornikof Trumpa???… Igra se je dvignila na višji nivo, niso več samo grožnje… A Slovenci zmoremo?

   • Fogglof Tunnek

    Zadeva postaja vedno boljša!… Glede na časopis Independent, je strelec najprej senatorje fprašal kateri stranki pripadajo!… Torej, tudi mi moramo biti pozorni, da ne pride do napake…da ne plajhnemo kakega svojega!!!

    • Fogglof Tunnek

     … hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha …

     • Fogglof Tunnek

      Streljanje politikof je pa kar v domeni desničarjef…primer Gabrielle Giffords.

      Aja, sorry, desničarski terorist, ki je ustrelil Giffordovo, je imel “psihične težave.” Se oproščam.

     • Tačka

      Vufffffffffvuuufffffffvuuuuuffffff

  • tarantela
 • Duhec

  Če, če, če… kaj bi blo, če desnica neb bla tko nesposobna???

  • Fogglof Tunnek

   ČE bi moja teta imel tiča bi bla stric !!!

   • Tačka

    Vuffff vuffff

   • Goran Hvala

    Haha pluse obema…+++

   • Rožle

    Ne laži , ker je to že sedaj …

  • Janez

   Ti !
   Si ženska. Kar je ok.
   A ženske slabo ločijo levo in desno. Ena moja kolegica zato – ni dobila šoferskega izpita.
   Mešala je . Levo. Desno.
   Pustimo to: NE POZABI ITI PODPISATI ZA 2. TIR. REFERENDUM. L.r. J. KOMENDA
   P.s.
   Če ne podpišeš 2. tir – nisi ne leva, ne desna. Ampak – izgubljena. Krožeča brez smisla.

 • Olga

  Skratka levaki so bleferji, goljufi in tatovi!

 • Fogglof Tunnek

  Fakenews: Poglejte, kako je CNN v nedeljo zrežiral protest muslimanov, ki naj bi se borili proti terorizmu!… Tako se je glasil naslof na Nova24tv, mediju jasnega desničarskega političnega profila. Ameriška televizijska mreža CNN, ki jo je predcdnik ZDA Donald Trump že med volilno kampanjo označil za “fake news”, zdaj pa to njegovi vojščaki fstrajno ponavljajo, naj bi storila usodno napako in zrežirala zgodbo. Nova24TV je nepreverjeno trditef nekritično povzela in jo prodala kot resnico….Lažnifci!!!

  • Fogglof Tunnek

   Vir Mladina: Osnova za novico je pravzaprav videoposnetek tviteraša z uporabniškim imenom @markantro, ki ga je nato spretno izkoristil oziroma izrabil teoretik zarot in skrajni desničar Mike Cernovich. Na posnetku ni videti drugega kot to, da protestnikom novinarka CNN postavlja vprašanja in jim daje navodila, kako naj se postavijo, da jih bo lahko v kader ujela kamera. Vsak, ki je kdaj delal na televiziji, to razume. A s pravim pripisom oči vidijo tisto, kar si želijo.

   PS: Novatv fse vidi drugače kot je v resnici !!!

   • Fogglof Tunnek

    Vir Mladina: Cernovich, ki je skoraj lastnoročno poskrbel, da je posnetek postal viralen, je nato na Twitterju zapisal, da je protestnikom CNN priskrbel tudi napise. Televizijska mreža mu je nato odgovorila, da je njegova zgodba nesmiselna: »Skupini protestnikov je policija zgolj dovolila, da stopijo bližje, da bi lahko zbranim medijem pokazali svoje napise. Ekipa CNN jih je z ostalimi prisotnimi mediji nato le posnela.« Protesta ni organiziral niti režiral CNN, temveč London Fatwa Council, organizacija, katere člani so že večkrat javno spregovorili proti terorističnim napadom ekstremističnih skupin. Protestnike so posneli in fotografirali tudi drugi mednarodni mediji, med njimi CNN. Gre za klasičen primer, kako lahko po spletu hitro zakroži lažna novica. Uporabnikom spleta bi naivnost še nekako oprostili, medijem, od katerih pričakujemo kritično distanco ali vsaj preverjanje dejstev, pa ne. Še toliko manj, če so v službi resnice.

    PS: Niso fslužbi resnice ampak fslužbi laži…fake news !!!

  • garfi

   profesionalni lašnifec

  • Tačka

   Vuf vuf hov hov vuffffff fffffff

  • Janez

   S KOMUNIZMOM
   ZASTRUPLJENEGA PTIČA F. TUNNEKA !
   – LABODJI SPEV-KRAKANJE !
   Ampak !
   Ne pozabi iti podpisati za 2. tir, za referendum – pa boš spet “fant od farre”
   Kamen komunizma – se ti bo – odvalil s srca, ki ti ga je tlačil.
   Dobronameren nasvet !
   KEMISOVO SOLATO POPOPRANO S HERBICIDI
   NE JEJ TI – NESI JO SVOJIM ŠEFOM TJA V MESTNI LOG, BARJE. L.r. J. KOMENDA

 • Raamko Rom

  JANSA naj si gre ogledat in bo TAKOJ nasel RESITEV!

  • Olga

   Mandat za reševanje je dobil Cerar kot predsednik vlade! Vam kuzla v rit skače, levičarji? Z goljufijo ste izvolili Cmerarja, pa ga imejte!

 • garfi

  mrtvi zaradi strupov čez leta ne bodo nikogar zanimali
  kaj bomo vsi dobili s hrano

 • Firma Najbolja

  Pozor ! Pozor ! Svečke, sendviči, bergle, akomulatirji in poštni nabiralniki po pol cene ! Pocen pa dober !
  Za upokojnce 2 procenten popust. ! Pocen pa dobr, majke mi !

  • tarantela

   A daješ kej količinskega popusta?

   • Krtača 17

    Jaz pa prodajam akumulator brez volvota. Če doplačate za sladoljed je pa volvo gratis.

    • Janez

     Kakšna !
     “baraba”. Takoj nazaj glodati Kemisovo solato. Popoprano s herbicidi. L.r. J. KOMENDA

 • Slovenec

  Če ….. če bi Rožle bil levičar, bi danes bil uspešen podjetnik. Kaj češ …

  • Rožle

   Če ….. če bi Šeytan bil Slovenec ……

   • Vrhovni sodnik

    ITAQ, je pa preko Kolpe

  • Vrhovni sodnik

   Ti si lewak, ne pa levičar

   • Janez

    Ja !
    Zdaj nihče več noče imeti naziva – “komunist” !
    – ni več moderno – biti – komunist.
    Čeprav – komunisti oz.
    po – komunisti – tile ! So.
    Točneje !
    Edino – komunisti – zares – so. Žalostni – brez Tita.
    “Tunnki, “slovenci”, “krtače”, j. Cepci”, “sredine”, “M. Liberalci, sale-ti. Itd. L.r. Janez KOMENDA
    P.s.
    Lahko noč. Jaz sem za 2. Tir – že podpisal.

  • Prihajam Slovenija

   Tupoglavšek, kwa maš CH penzijo

 • Prihajam Slovenija

  Šejtan, tuki ni portal za roza pa to, se moraš na Miha Lobnika obrnt

 • Goran Hvala

  A na novi je vedno sam ce bi ko bi..

 • Rožle

  Šeytan si že glodu kemisovo nadvse zdravilno solato …?

  • Prihajam Slovenija

   Saj veš, da je skoz na tabletkah, pol pa roza zameša in vse na enkrat spije, pol pa kozlarije piše, mu je že Rugelj povedu, da se tko ne bo pozdravu

   • Goran Hvala

    Ja kak ne…rugelj mi jih pise pa pod mizo potala…pa sva oba cist happy..a ni to kul?

  • Goran Hvala

   Ubistvu ja…prejsnji vikend…ker zivim dokaj blizu…pa se zdej sm tukaj…brez kaksnega napenjanja…trenutno ze potujem…neki cudno to…

   • Rožle

    Si se že preobleku …

    • Prihajam Slovenija

     ITAQ

    • Goran Hvala

     Ne se…morm mal strupov se po evrop strest….

   • Vrhovni sodnik

    Samo 85 km je od Velenja do Vrhnike

    • Goran Hvala

     Kaj je pa v velenju?

     • Vrhovni sodnik

      A nis več v Velenju šeytan

     • Goran Hvala

      Woooo…sej res…morm spremenit naslov…cist pozabu…bom spremenil…le kaj bi mi “levaki baje” brez vas pametnih desnakov…zivljenje bicbilo brez misla….se nebi mel komu smejat…

     • Jovo Jamnica

      Mefisto pa pravi, da si z Gorenske…

     • Goran Hvala

      Ma sej ne vem vec od kje sem…vsak desnak me poskusa nekam vtaknt sam kaj ko sm cudna ovca s tremi tici…na levo me nese pa se komunajzerski musliman sem…lahko da sm se kaj izpustil…skacem naokrog kjer mi pase kakor mi pase..in men je super..ce pa kje najdes napisano kako bi mogu zvet mi pa prosm poslji da si preberem…da vam bom vsaj mal ugajal no…

     • Jovo Jamnica

      To se je men tut dogajalo. Pa sn preživo… :-)

     • Goran Hvala

      No sej pol se pa nimam za bat .;-)

     • Jovo Jamnica

      normalno…

     • Rožle

      Sej ti ni treba levake dajat v navednice …

     • Vrhovni sodnik

      Saj veš, Slovenščina je za te preko, težka

     • Rožle

      On se ne zaveda, da je lewak …

     • Vrhovni sodnik

      Pravilno je lewak

     • Goran Hvala

      Cak mal ce smo posebni…je treba…desnakov ne mors ker niso nic od nic…se volitve pusijo vsake..

     • Jovo Jamnica

      galamooo, galamooo, mi delamo galamooooo

     • Goran Hvala

      In super se imamo…

     • Vrhovni sodnik

      Največ sva se z Rožletom na tvoj račun na režala, pa to

     • Goran Hvala

      Men je kul..pa to…in zdej?

     • Rožle

      Pa kaj še baje dela v navednicah ..? če že mislš, da nisi lewak …

     • Goran Hvala

      Mah desnaki so mi telefon izdelal pa kr sam neki tipka…po nareku…ko ga bi lewaki bi pisalo kar tipkam…

  • Ježek teka teka

   Kway zdey, kwerbe rdeče!!! Še kr lajajo kle?!!!

 • “v nadstrešku tovarne pa naj bi zgoreli tudi dokazi, da se je na Vrhniki med drugimi izdelovala prepovedana droga metamfetamin” — LOL!

  • tarantela

   Čak mal, ljudje majo domišljijo, a ne? To je tako kot so učas babnice za vogalom opravljale. Se spomniš zgodbe o Laži in Prilažiču?
   http://www.publishwall.si/solzemlje/post/108271/laz-in-njen-zenin

   • Olga

    To zgodbo pošljite na Hanzi, jim bolj pristaja!

  • Olga

   Zakaj pa ne? Ste bili zraven, pa veste, da ni res? Kaj pa je dela Kemijski inštitut? Kdo je ubil Jamnika? UDBA!

   • preveč verjameš vsaki pravljici ki ti jo tu servirajo

 • Fogglof Tunnek

  Budale, dovolj je bilo Kemisa… SHUT UP !!!

  • učko

   Kemis je produkt Udbo gospodarstva z odpadki, forum 21 pač! Gorenje pa formalno lastnik Kemisa !!!

 • Vrba

  nanut nas je onesnažil, nas slovence

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!