Davčni strokovnjak Ivan Simič izpostavil nezakonite postopke Fursa: Do tako velikih napak ne bi smelo prihajati!

Datum:

Davčni zavezanci so v preteklosti zoper davčne postopke podali številne pritožbe na sodišča. Davčni svetovalec Ivan Simič opozarja, da je delo Finančne uprave večinoma pravilno, opozarja pa na delo finančnih inšpektorjev. V nadaljevanju izpostavlja nekaj primerov pritožb, ki so jih davčni zavezanci vložili zoper finančno upravo. Pri tem izraža prepričanje, da ne bi smelo prihajati do tako hudih napak. “Sploh pa ob dejstvu, da je bil Furs oziroma so bili finančni inšpektorji opozorjeni na nepravilno odločanje,” je izpostavil. Meni, da bi morali zamudne obresti ob takšnih postopkih plačati finančni inšpektorji, ki so odločali nezakonito.

Predsednik strateškega sveta za debirokratizacijo in davčni strokovnjak Ivan Simič se je pred kratkim odločil  izpostaviti odločitve vrhovnega, evropskega in ustavnega sodišča v davčnih postopkih, v katerih so davčni zavezanci v zadnjih letih uspeli doseči pravico zoper odločitve Finančne uprave Republike Slovenije – FURS. Ob tem poudarja, da je velika večina odločitev Fursa pravilnih, s čimer se strinjajo tudi davčni svetovalci. Prepričan pa je, da do velikih napak pri odločitvah prihaja pri nekaterih finančnih inšpektorjih. “Sploh pa ob dejstvu, da je bil Furs oziroma so bili finančni inšpektorji opozorjeni na nepravilno odločanje,” je izpostavil.

“Nesporno drži, da do teh odločitev vrhovnega, evropskega ali ustavnega sodišča ne bi nikoli prišlo, če davčni zavezanci ne bi vztrajali do konca,” je še jasen Simič. Žal pa so mnogi zato, ker niso bili vztrajni s pravnimi sredstvi, ali pa ker niso imeli finančnih sredstev za to vztrajanje, prikrajšani za uspeh. Ugodnosti odločitev vrhovnega, evropskega ali ustavnega sodišča so deležni le tisti, ki so se pritoževali oziroma so vztrajali s pravnimi sredstvi, medtem ko mali človek le redkokdaj doseže pravico.

Foto: Demokracija

“Ob poznavanju vseh teh dejstev so pripombe nekaterih, da bo z zmanjšanjem davčnih bremen država izgubila davčne prihodke, neutemeljeni,” še pove v nadaljevanju. Prepričan je, da država v tovrstnih davčnih postopkih veliko več izgubi zaradi izdanih nezakonitih odločb s strani Fursa. Po odločitvi sodišča mora Furs tako vračati davčnim zavezancem nezakonito odmerjeni davek s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. “Menim, da bi te zamudne obresti morali plačati finančni inšpektorji, ki so odločali nezakonito. Če pa so tako odločali na podlagi navodil nadrejenih, pa bi morali povedati, kdo so nadrejeni, ki so jim dajali takšna navodila,” je še jasen na koncu.

FURS (Foto: STA)

Simič v nadaljevanju izpostavlja dvanajst takšnih nepravilnih postopkov. Med postopki, ki so jih pritožniki zmagali je tako možno najti napačen takojšnji pripis in obdavčitev dobička v d.n.o. (čeprav ta dobiček sploh še ni bil izplačan). V eni izmed pritožb spremljamo sedemletni boj s finančno upravo, nakar je sodišče odločilo, da je davčni zavezanec upravičen do oprostitve DDV, če ni vedel ali ni mogel vedeti, da njegov kupec ne bo plačal DDV v svoji državi.

Sodišče (Foto: pixabay)

Kot je razvidno iz nekega primera,  je Furs določena dejstva ugotovil le z določeno stopnjo verjetnosti. “V eni izmed pritožb je vrhovno sodišče odločilo, da mora Furs vsa dejstva ugotoviti z gotovostjo (ne samo z določeno stopnjo verjetnosti) in le na to lahko opre oceno davčne osnov,” je pojasnil Simič. V enem izmed drugih primerov pa je vrhovno sodišče odločilo, da prodaja deleža podjetja ni bila fiktivna, saj je bil pravni posel sklenjen in realiziran, lastništvo deleža je prešlo na drugo osebo, ki je tudi dejansko obstajala in izrazila svojo poslovno voljo.

Večletno nezakonito in neustavno postopanje Fursa
V eni izmed pritožb je vrhovno sodišče odločilo, da v primeru prodaje odpadnih surovin ne gre za drugo pogodbeno razmerje in s tem tudi ne za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, čeprav je Furs več kot sedem let odločal napačno in napačno odmerjal davčne obveznosti. Pri enem najbolj odmevnih postopkov pa je ustavno sodišče prekinilo večletno nezakonito in neustavno postopanje Fursa. Zaradi napačnega postopanja Fursa so mnogi davčni zavezanci prejeli nezakonite in neustavne odločbe in le nekateri so se odločili, da so vztrajali s pravnimi sredstvi. “Mnogi so na tej poti obupali in zaradi tega danes niso deležni poprave krivic,” je še izpostavil.

Več o izpodbijanih davčnih odločbah pa si lahko preberete tukaj.

Sara Rančigaj

Sorodno

Zadnji prispevki

So latvijski Muzej okupacije poškodovali ruski agenti?

"V noči na 28. februar je neznanec odvrgel molotovko...

Gre Svoboda po poti SD? Leto je končala z 868 tisočaki minusa in upadanjem članstva

Gibanje Svoboda v finančnem smislu postaja vse bolj podobno...

SDS: Vlada naj uskladi pokojnine, ker je upokojence spet prikrajšala

"Po skoraj dveh letih vladanja Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov...