Fiskalni svet: Brez sprejetih vladnih protikoronskih ukrepov bi bila gospodarska aktivnost za 1,5 odstotka nižja!

Datum:

Skupna dosedanja vrednost vseh vladnih protikoronskih ukrepov z neposrednim javnofinančnim učinkom je po poročanju STA 1,5 milijard evrov. Fiskalni svet je ob tem potrdil, da bi bila gospodarska aktivnost brez omenjenih protikorona ukrepov za približno 1,5 odstotka manjša.

                   

Fiskalni svet je objavil četrto oceno dejanskega učinka protikriznih ukrepov, ki po njihovem predvidevanju vključuje verjetno dokončne učinke Koronapaketa 1, “medtem ko so finančni učinki ostalih ukrepov zaradi njihovega nadaljnjega izvajanja še v veliki meri nedokončni.”

Fiskalni svet je ugotovil, da je dosedanji dejanski javnofinančni učinek precej manjši od predhodnih ocen, ki so bile sprejete ob sprejemanju ukrepov. “Skupaj je dosedanja vrednost vseh ukrepov z neposrednim javnofinančnim učinkom namreč okoli 1,5 mrd EUR, kar je skoraj pol manj od ocen vlade ob njihovem sprejemanju.”

Sprejeti ukrepi za 1,5 odstotka zvišali gospodarsko aktivnosti
Vseeno so rezultati opravljenih simulacij po poročanju Fiskalnega sveta pokazali, da bi bila gospodarska aktivnost v letu 2020 brez sprejetja protikoronskih ukrepov za 1,5 odstotka nižja. STA poroča, da je v prvi polovici leta 2020 po podatkih statističnega urada objavljenih 31. avgusta 2020 BDP upadel za 7,9 odstotka glede na enako obdobje lani.

Da bi zagotovili likvidnost, so bili sprejeti tudi ukrepi glede odloženih ali obročnih plačil davčnih obveznosti v višini 250 milijonov evrov in dve poroštveni shemi v vrednosti 2,2 milijardi evrov iz katerih je bilo izdanih za 76 milijonov evrov poroštev ter možnost odloga plačila kreditnih obveznosti.

Fiskalni svet je ob tem napovedal podrobnejšo analizo učinkov sprejetih ukrepov za omilitev posledic epidemije v okviru ocene rebalansa državnega proračuna za leto 2020, po predvidevanjih do sredine septembra. “Fiskalni svet od Vlade pričakuje, da bo v okviru sprejemanja proračunskih dokumentov v prihodnjih mesecih skladno z načelom transparentnosti podala lastno oceno dejanskega javnofinančnega učinka sprejetih ukrepov in kljub nadaljnji negotovosti predvsem verodostojno predstavila nadaljnje ukrepe za omilitev posledic epidemije na gospodarsko aktivnost in javne finance.”

Večina bo lahko financirana iz evropskega posojila
STA ob tem poudarja, da je fiskalni svet dejanski javnofinančni učinek ukrepov iz prvega protikoronskega svežnja ocenil na okoli 1,3 milijarde evrov, kar je okoli pol milijarde evrov manj od predhodnih ocen tako fiskalnega sveta kot tudi finančnega ministrstva.

“Glavnino ukrepov tega paketa predstavljajo ukrepi za ohranjanje delovnih mest (nadomestilo za čakanje na delo, temeljni dohodek samozaposlenim in ostalim upravičenim skupinam ter oprostitev plačila prispevkov za socialno zavarovanje), ki so skupaj vredni okoli 950 milijonov evrov. Velik del teh ukrepov bo po ocenah fiskalnega sveta mogoče financirati s posojilom v vrednosti 1,1 milijarde evrov, ki ga je v okviru instrumenta Sure Sloveniji odobrila Evropska komisija.”

Posodobitev ocene dejanskega javnofinančnega učinka sprejetih enkratnih protikriznih ukrepov Fiskalnega sveta lahko najdete TUKAJ.

Ivan Šokić

Sorodno

Zadnji prispevki

Blokiranje zbiranja podpisov, v boj proti zdravnikom celo s tujo PR službo?

Od začetka zbiranja podpisov za spremembo kazenskega zakonika, ki...

Evrovolitve kot “horuk v stare čase”?

Kdor je pozorno spremljal dogajanje pred zadnjimi volitvami v...