Kako je z volilnim molkom?

Datum:

Pred jutrišnjimi volitvami in referendumi je opolnoči nastopil volilni molk, ki velja  do nedeljskega zaprtja volišč. Preverili smo, kaj to pomeni in za koga velja.

                   

Skladno z določili 1. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji* državljani kot fizične osebe, ki niso kandidati ali predstavniki liste kandidatov ali funkcionarji stranke:

– lahko izražajo mnenje, se pogovarjajo in polemizirajo o vsebinah, ki so vezane na družbena in politična vprašanja,

– ne smejo neposredno (direktno) nagovarjati, za koga mora kdo glasovati.

Prepoved, ki bi omejevala izražanje mnenj, pogovor, polemiko o vsebinah, ki so družbene in politične narave, bi pomenila kršitev svobode izražanja po Ustavi RS (39. člen) in Evropski konvenciji o človekovih pravicah (10. člen).

Vrhovno sodišče RS je v odločbi Ips 31/2016 navedlo, da so “dovoljene razprave, posredovanje stališč in komentiranje posameznikom”.

“Vsaka izjava o trenutnih družbenih oziroma lokalnih razmerah, četudi kritična, še ne pomeni propagande v volilne namene, prav tako pa volilne propagande ne predstavljajo posamične objave takšnih izjav v časopisih oziroma na družbenih omrežjih,” je v sodbi zapisalo vrhovno sodišče.

Glede na odločbo Ustavnega sodišča RS z dne 5. maja 2022 pa je treba opozoriti, da se v objavah, ki jih lahko objavljajo fizične osebe, ki niso kandidati ali funkcionarji stranke ali predstavniki liste kandidatov, na dan volilnega molka

ne sme pozivati H glasovanju za določenega kandidata, lahko se posreduje mnenje, polemika, strokovni ali običajnI pogovor.

*Peti odstavek 1. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) določa, da se za volilno kampanjo štejejo zlasti:

  • propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev;
  • plakatiranje in javni shodi v zvezi z volilno ali referendumsko kampanjo (predvolilni shodi). 3. člen ZVRK določa, da lahko volilno kampanjo organizirajo kandidati ali kandidatke, predstavnik predlagatelja list kandidatov, politična stranka (3. člen ZVRK).

Moja Dolenjska

Sorodno

Zadnji prispevki

Klakočarjeva užaljena, ker nesojenega partnerja na slavnostno sejo spet ne bo

Premier Golob se bo na predvečer dneva državnosti udeležil...

Francoska desnica pripravljena voditi državo

Da so pripravljeni vladati Franciji, je na programski konferenci...