fbpx

Anja Kopač Mrak s svojimi projekti jemlje denar iz žepov revežev in ga deli političnim prijateljem

Foto: sta

Izjava za medije clanov SD po zakljucenem glasovanju v DZ. Ministrica za delo, druzino in socialne zadeve Anja Kopac Mrak.

Anja Kopač Mrak za delo, ki bi ga naj opravile njene službe, najema različne “strokovnjake” in jih bogato plačuje z našim denarjem. Eno takšno spornih namer so razkrili novinarji Reporterja v članku o neverjetni podjetnosti nekdanjega predsednika vlade Antona Ropa, ki s številnimi podjetji in prek političnih prijateljev na pomembnih položajih izčrpava proračun.

Na ministrstvu za delo se pripravlja še en zgrešen projekt na področju kohezijske politike različnih oblik zaposlovanja, ki bo omogočil mastno plačane svetovalne usluge, za katere naj bi bilo po poročanju novinarjev predvideno prav Ropovo svetovalno podjetje.

Projekti Kopač Mrakove imajo dva cilja
Tovrstni ministričini projekti, ki se v javnosti prikazujejo kot silno pomemben prispevek k izboljšanju socialne države, imajo dva cilja. Gladijo ministričino zbledelo in umazano javno podobo, obenem pa velik del sredstev ponikne na račune raznih “strokovnjakov”, ki za ministrstvo opravljajo svetovalne posle in raziskave, ki bi jih morala opraviti tam zaposlena armada pravnikov in drugih strokovnjakov.

Projekti Anje Kopač Mrak drug za drugim padajo kot domine. Spomnimo na najbolj razvpite, kot so vrednotnice, za katere je bilo zapravljenega ogromno denarja, pri ljudeh pa je bilo veliko slabe volje zaradi nepotrebne birokracije in vzpostavljanja nadzora nad njimi. Ko je projekt propadel, ministrica v svoji oholosti seveda ni prevzela nikakršne odgovornosti za posledice. Podobno se je zgodilo z odpisom dolgov, dopustom za očete in večino njenih socialnih projektov, ki imajo kljub različnim vsebinam vedno eno skupno točko: vsi propadejo, ljudje pa nosimo finančne in druge posledice sprejemanja nedomišljenih zakonov in hazardiranja z javnim denarjem.

Posebno dramatično se je to pokazalo januarja letos ob delnem izbrisu zaznamb na premoženje, ko se je razkrilo, kako sta Svetlik in Kopačeva zarezala v socialne pravice ljudi in pahnila v revščino več kot 40.000, večinoma starejših prejemnikov varstvenih dodatkov in denarnih pomoči. Na koncu je ministrica krivdo za dramatično povečanje revščine pripisala kar ljudem samim, češ da smo Slovenci preveč navezani na svoje nepremičnine.

Zakon za preprečevanje nasilja v družini zaupan proti-družinski organizaciji
Podobna zgodba se je pokazala tudi s škodljivim početjem ministrice Kopač Mrakove, ki je vsebino izredno občutljivega Zakona o preprečevanju nasilja v družini, ki je bil z veliko prahu potrjen oktobra lani, zaupala proti-družinski organizaciji, Društvu za nenasilno komunikacijo. To društvo je samo v letu 2015 prejelo neverjetnih 780.000 evrov davkoplačevalskega denarja! In kar je najbolj skrb vzbujajoče in tragično: obubožane slovenske družine prek davkov prisilno plačujemo proti-družinsko politiko Anje Kopač Mrak in podpiramo otrokom in družinam sovražne vladne organizacije, kot so Amnesty International, Mirovni inštitut, Društvo za nenasilno komunikacijo, Legebitra in podobne. Izrojena levica tako na veliko zlorablja skrb vseh Slovenk in Slovencev za skupno blagajno, ki jo polnimo z davki, ki jih veliko ljudi s težavo plača, mnogokrat celo z izgubo premoženja, lastnine in hiš.

Enak vzorec se pojavlja tudi pri medijskem oglaševanju projektov Anje Kopač Mrak. Zakon o razvajenih otrocih in nemočnih starših (ZPND) je bil pospremljem z reklamno akcijo “Vidiš zajčka”, ki za otroke ni bila razumljiva in tudi ne poceni. Za že omenjeno reklamo v zvezi s komunikacijsko strategijo in promocijsko kampanjo o ukrepih evropske kohezijske politike pa je ministrica dala 100.000 evrov državnega denarja agenciji Pristop! Podobno neodgovorno meče naš denar skozi okno tudi skrivnostni Sektor za enake možnosti, čeprav po mednarodnih raziskavah v Sloveniji ni zaznati diskriminacije na podlagi spola pri zaposlovanju, v politiki in drugod. Kljub temu pa Sektor za enake možnosti skrbi za umetno ustvarjanje konflikta med spoloma, da vzdržuje svoj ideološki boj, aktivisti pa od našega denarja lepo živijo in se smejejo naši neumnosti.

Denar, ki ga ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti namenja za svoje zgrešene socialne projekte, je za državljane, potrebne socialne pomoči, vržen skozi okno. Koristi le političnim izbrancem – in pa stranki SD ter Anji Kopač Mrak, ki si z našim denarjem zagotavljajo široko podporo najrazličnejših organizacij in ljudi, ki jih bodo za protiuslugo podprli na volitvah. Volilna kampanja z denarjem, namenjenem socialno šibkim! Pričakovali bi, da bo izrojena levica iz lastnih žepov plačevala organizacije in projekte, s katerimi se večina državljanov ne strinja in za katere sama misli, da jih Slovenija nujno potrebuje in da prispevajo k skupnemu dobremu.

Franci Donko