fbpx

Leve vlade nas vodijo v prepad

Prof. dr. Andrej Umek (Foto: STA)

 Nekaj dni nazaj je Fraser Institute objavil letno poročilo Ekonomska svoboda po svetu (Economic Freedom of the World 2020). Zainteresirani bralec ga najde na spletu in si ga lahko ogleda v vseh podrobnostih, ki ga zanimajo. Pripomniti še moram, da se podatki v tem poročilu nanašajo na leto 2018, le objavljeni so letos. Mene je v negativnem smislu predvsem presenetila slaba uvrstitev Slovenije. Poročilo Fraser instituta nas uvršča na.62. mesto med 162 ocenjenimi državami. Mogoče se komu ta uvrstitev ne bo zdela niti tako slaba, če se ne bi uvrščali eno mesto za Hrvaško in kar devet mest za Madžarsko. Tisto Madžarsko, ki ji slovenska levica očita kršenje človekovih pravic in svoboščin in vendar Madžari uživajo večjo ekonomsko svobodo kot Slovenci. In ni samo Madžarska bolje uvrščena kot Slovenija, bolje od nas se je odrezala večina postkomunističnih držav. Tako je, da omenim samo nekatere, Estonija na 14., Češka na 25. in Slovaška na 38. mestu. Tudi za nami so še nekatere postkomunistične  in nekdanje jugoslovanske države Severna Makedonija je 71., Črna gora 80., in Bosna in Hercegovina na 82. mestu. Vendar so nam te uvrstitve lahko kaj malo v uteho.

Ko sem pregledoval te in še druge podatke in ocene v poročilu Fraser Instituta sem se spomnil zgodbe, s katero dva ugledna ameriška ekonomista Daron Acemoglu in James A. Robinson začenjata svojo knjigo Zakaj narodi propadajo (Why Nations Fail). Oba sta profesorja na uglednih in tudi najvišje uvrščenih ameriških univerzah, prvi na MIT in drugi na Harvardu. Pripovedujeta o razvoju in življenjskem standardu v dveh delih nekoč enotnega mesta Nogales, ki leži na bregovih reke Rio Grande. Del mesta na levem bregu pripada ZDA in del na desnem bregu Mehiki.

Oglejte si še: Mednarodni dan mladih

Ključ je v ekonomski svobodi
Še pred nekaj desetletji je bilo to enotno mesto in meščani na obeh bregovih so uživali približno enak življenjski standard. Potem pa je prišlo do diferenciacije. Nogales ZDA je uspešno industrijsko in trgovsko mesto. Njegovi prebivalci uživajo visok življenjski standard, zagotovljeno imajo zdravstveno oskrbo in dobre možnosti izobraževanja. Nogales Mehika je del obubožanega mehiškega podeželja. Njegovi prebivalci ne uživajo nobenih ugodnosti, ki jih nudi sodobna, civilizirana družba, so revni in brez perspektiv ter ta del obvladujejo kriminalne združbe. Kar samo po sebi se postavlja vprašanje, kje je glavni vzrok za tako različno usodo dveh delov nekoč istega mesta. V zgoraj navedeni knjigi so ti vzroki prikazani zelo poglobljeno, tako kot smemo od tako eminentnih avtorjev tudi pričakovati. Za to kolumno bom njuna dognanja nekoliko poenostavil in verjamem, da pri tem nisem ničesar spregledal. Pogled v razpredelnico, ki jo je objavil Fraser Institut mi pove, da so ZDA na visokem 6. mestu v pogledu ekonomske svobode, Mehika pa caplja še celo nekaj za Slovenijo in je na 68. mestu. Bistvena razlika med obema deloma Nogalesa je v ekonomski svobodi njunih prebivalcev.

Ilegalci skušajo prečkati mejo med ZDA in Mehiko (Foto: Twitter)

Ta zgodba o usodi dveh delov Nogalesa nam nazorno prikaže kako pomemben predpogoj gospodarskega in družbenega uspeha ter življenjskega standarda v modernem svetu je ekonomska svoboda. To kažejo tudi nekateri grafi v poročilu Fraser instituta. In pomen ekonomske svobode za hiter gospodarski razvoj se v sedanjem času še povečuje, odkar je razviti del sveta dobro stopil v 4. industrijsko revolucijo. Njeni bistveni elementi so biotehnologija, digitalizacija, umetna inteligenca in robotizacija. Vsi ti človeški dosežki pa temeljijo na inovativnosti in kreativnosti. Slednjih dveh pa ni brez ekonomske svobode. Iz pravkar povedanega tudi sledi, da je za Slovenijo dohajanje razvitejših delov EU v pretežni meri vprašanje ekonomske svobode. In kje se pri nas zatika?

Leve vlade nas vodijo v prepad
Vprašanje ekonomske svobode je ključna ločnica med desnim in levim delom političnega spektra. Bolj ko je neka stranka leva, bolj vztraja pri svojih ekonomskih dogmah, kolektivizmu in bolj nasprotuje in omejuje ekonomsko svobodo. To mogoče prinaša več enakosti, toda enakosti v revščini. V nasprotju z njimi pa desne stranke političnega spektra dosledno zagovarjajo človekove pravice in svoboščine posameznika in njegovo svobodo vključno z ekonomsko svobodo. Slednje pa prinaša gospodarski razvoj in višji življenjski standard za vse. Zaradi te osnovne delitve in desetletij pretežno levih vlad se je Slovenija znašla v že omenjenem poročilu na 62. mestu, torej mestu, ki nam ne zagotavlja gospodarskega razvoj, dohajanja razvitejših v EU in dviga življenjskega standarda.

Nesporno je dejstvo, da nas leve vlade vodijo v prepad – ene bolj druge pa malo manj hitro.

Zato mislim dragi bralci te kolumne, skrajni čas je, da se vprašate v katerem delu Nogalesa želite živeti. Moja opcija je v Nogales ZDA. To pa lahko upravičeno pričakujemo tako vi bralci te kolumne, kot tudi jaz sam samo, če se bo ekonomska svoboda v Sloveniji bistveno dvignila. Zavedam se, da je težko popravljati rezultate desetletij levega  dogmatizma in enoumja, ki sta nas spravila na rob propada, na 62. mesto v pogledu ekonomske svobode v svetu. In vendar je potrebno napraviti prav to, če hočemo biti tudi Slovenci deležni evropskega načina življenja. Nesporno pa je dejstvo, da nas leve vlade vodijo v prepad ene bolj druge pa malo manj hitro. In spremembe njihovega odnosa do ključnega razvojnega faktorja, ekonomske svobode posameznika žal ne moremo pričakovati. Zato morate, dragi bralci te kolumne, to razliko narediti vi na prihodnjih volitvah.

dr. Andrej Umek