fbpx

Resolucija o družinski politiki 2018–2028 je ogledalo avtorjev: slepa za resnične probleme sodobnih družin in ideološko zaplankana

Anja Kopač Mrak (foto: STA)

Resolucija s podnaslovom “Vsem družinam prijazna družba” nadaljuje ideološko bitko SD in Anje Kopač Mrak proti zagovornikom družine mame, očeta in otrok.

“Socialni demokrati si že vrsto let prizadevamo za izenačitev istospolnih partnerskih skupnosti, kar smo s pomočjo naše ministrice dr. Anje Kopač Mrak tudi vedno jasno in javno zagovarjali ter za dosego tega bolj ali manj uspešno bili že nekaj bitk. Trdno smo prepričani, da se o človekovih pravicah ne sme odločati na načine, ki smo jim bili priča v preteklosti. Tako, da se je nestrpnost, sovražnost in nerazumevanje zamaskiralo v leporečje o dobrobiti naših otrok ter o zaščiti družbe pred deviacijami, ki tu nimajo kaj iskati,” je povedal Dejan Židan, predsednik stranke SD, 9. 3. 2015.

Židanove besede, izrečene na seji Državnega sveta RS marca 2015 razkrivajo vso bedo družinske politike Socialnih demokratov, ki zaradi ideološke zaplankanosti ne vidijo resničnih potreb slovenskih družin, ampak si vedno znova izmišljajo umetne probleme in jih vsiljujejo našim otrokom in družinam. Pri tem pa v svojem nedemokratičnem slogu napadajo in žalijo zagovornike družine mame, očeta in otrok, ki je znanstveno dokazano najbolj ugodno okolje za zdravo rast in razvoj vseh družinskih članov in v največjo dobrobit otrok.

Žalostna zgodba koroških dečkov, ki jo je zakuhalo ministrstvo Anje Kopač Mrak, ponazarja domet reševanja družinskih zadev Mrakove in SD: vnučka so nasilno vzeli iz delujoče družine babice in dedka, kjer sta imela vso skrb in ljubezen ter ju na silo umestili v umetno tvorbo – rejniško družino, kjer spita na novih posteljicah in zadovoljujeta le svoje telesne potrebe. Kaj pa njun čustveni razvoj in celjenje ran, za katere lahko najbolje poskrbi tolažilen babičin objem? Takšni “strokovnjaki” in politiki, ki ne znajo izvesti najbolj preproste naloge, kot je namestitev otrok v njuno domače okolje, nimajo pooblastila ljudstva za odločanje o prihodnosti družinske politike.

Napad SD na družino mame očeta in otrok: “Preseči zakoreninjenost stereotipov o družbenih vlogah žensk in moških, kjer je moški dojet kot hranitelj, ženska pa kot čustvena skrbnica družine.”
Podobno tragična in zgrešena je tudi nacionalna družinska politika Socialnih demokratov: namesto, da bi družini priznali njeno mesto v demografski obnovi prebivalstva in pomen varnega ter ljubečega okolja za zdravo rast in razvoj otrok, ki temelji na ljubezni, zvestobi in sposobnosti pogovora med mamo in očetom, je največji domet Anje Kopač Mrak in SD “razbijanje stereotipov” o spolnih družbenih vlogah, izenačevanju homoseksualnih odnosov z družino mame, očeta in otrok, sporni teoriji enakosti spolov, siljenjem žensk v kariero, moških pa domov za štedilnik.

Resolucija o družini, ki so jo nedavno poslali v javno obravnavo Socialni demokrati, ki obvladujejo ministrstvo za družino in že vrsto let vodijo katastrofalno družinsko politiko, je navaden seznam predvolilnih obljub in nima prav nič skupnega s kakšnim resnim načrtovanjem družinske politike ter ne ponuja nobenega odgovora na upadanje števila prebivalstva in druge potrebe sodobnih družin.

Domet “družinske” politike Anje Kopač Mrak in SD: V luči bližajočih se volitev bi razdelili nekaj davkoplačevalskega denarja tudi družinam
Reformirani marksisti v svoji resoluciji navajajo devet prednostnih področij: programi v podporo družini, starševsko varstvo in družinski prejemki, nadomestno varstvo otrok, socialno varstvo družine, trg dela in zaposlovanje, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, področja zdravstva, vzgoja, varstvo in izobraževanje in stanovanjska problematika.

Družina, ki je v Sloveniji v življenju posameznikov, hvala Bogu, še vedno najvišje na lestvici vrednot, je za Anjo Kopač Mrak in SD zreducirana na varstvo otrok, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ter stanovanjsko problematiko. Njihova pogruntavščina pa izhaja iz “pluralizacije družinskih oblik in načinov družinskega življenja, spremembe odnosov med starši in otroki, spremembe na področju partnerskih odnosov in družinskih vlog”, ki jih skrajna levica zlorablja kot izgovor za nasilno poseganje v družine.

Koroška fantka trkata na vest Anje Kopač Mrak in Gabi Čačinovič Vogrinčič
Porast enostarševskih družin, v katerih otroci v svojem psihosocialnem razvoju pogrešajo enega od staršev, za levičarske stratege “sodobne” družine seveda ni omembe vreden problem. Zanje je bolj pomembno, da imajo otroci “nove posteljice”, kot je v primeru ugrabljenih koroških fantkov izjavila Gabi Čačinovič Vogrinčič, kakor pa ljubeče družinsko okolje v družini mame, očeta, bratcev, sestric in starih staršev.

Resolucija o družinski politiki Anje Kopač Mrak je neživljenjska in nezadostna. Merilo kakovosti življenja otrok in družin niso in ne morejo biti “nove posteljice” koroških fantkov, kakor želi prikazati Anja Kopač Mrak, ki svojo katastrofalno družinsko politiko skriva za nedavno raziskavo organizacije Save the Children, ki je ocenjevala materialno udobje življenja otrok, po kateri naj bi slovenski otroci celo živeli najbolj kakovostno življenje na svetu.

Za Marxove načrtovalce brezrazredne družbe, v kateri je treba uničiti tudi družino, je značilno, da se na daleč izognejo vprašanju, kakšno družinsko okolje je najboljše za celostni razvoj otroka. Iz istega razloga Anja Kopač Mrak in Socialni demokrati zamolčijo vlogo družine pri popravljanju črne narodove prihodnosti brez zadostnega števila otrok. Takšni ideološki omejenci ob vsej vojski “strokovnjakov”, ki jo premorejo, niso sposobni sestaviti, kaj šele izvesti učinkovitega programa družinske politike, ki bi resnično odgovarjal na pospešeno upadanje in staranje našega prebivalstva, kar je trenutno naš največji problem.

Franci Donko