fbpx

Teroristični napadi po Evropi so neposredna posledica širjenja islama

Zala Tomašič (Foto: Demokracija)

V šoli smo se učili, da so vse religije, vključno z islamom, dobre in da problem nastane, ko jih fanatiki zaradi nerazumevanja v praksi izrabijo in napačno interpretirajo. Z drugimi besedami, islam je v teoriji čudovita religija, v praksi pa je zaradi fundamentalistov zlorabljena za množične teroristične napada v imenu Alaha. Podobno trditve sem slišala tudi glede pravic žensk v islamu in o tem, kako naj bi bile enakovredne možem ter kako je nošnja burk ali podobnih pokrival njihova svobodna izbira. Prav zaradi tega sem se odločila Koran tudi sama prebrati, in čeprav sem ta čas šele na stoti strani, mi je postalo jasno, da je islam že v teoriji nekoliko zgrešena religija.

Prepovedane so vam tudi poročene ženske, razen tistih, ki jih zasužnjite med vojskovanjem. Tako vam odreja Božja knjiga! Vse druge ženske so vam dovoljene, če jim nameravate dati poročna darila in se z njimi poročiti.” (4:24) “Če katera od žena postaja nepokorna, jo sprva opomnite, nato se od nje ločite v postelji, in če je treba, jo tudi udarite.” (4:34) “Moški so zaščitniki žensk, ker je Bog odlikoval ene nad drugimi in ker moški vzdržujejo ženske s svojim imetjem.” (4: 34)

To je le nekaj citatov iz Korana iz poglavja o ženskah. Da, res je, da Koran govori o enakosti moških in žensk pred Alahom in da bodo pravi verniki ne glede na spol nagrajeni ali kaznovani v posmrtnem življenju. Toda iz navedenih citatov je jasno, da Koran moškim in ženskam ne določa enakopravnega položaja na tem svetu. Zanimivo je tudi, da je za večino grehov moških dovolj, da se ti pokesajo, medtem ko si ženske zaslužijo stroge nehumane kazni. V primeru prešuštvovanja smrt  − »jo imejte zaprto v hiši, dokler je ne vzame smrt – ali pa bo Gospod poskrbel za drugačno rešitev«. (4:15)

Čisti islam je agresivna religija
Brez dvoma ima tudi Biblija zgrešene citate, vendar je Cerkev javno razjasnila, da Svetega pisma ne smemo jemati dobesedno, temveč simbolično. Koran, njihove zakone pa tudi v današnjem času jemljejo dobesedno. To celo spodbujajo, zaradi česar je islam tako problematična vera. Tako kot Sveto pismo je tudi Koran nujno treba razumeti simbolično in v duhu časa, v katerem je bil napisan. Po mojem mnenju je bil že takrat problematičen, vendar je nekatera pravila vseeno laže razumeti, ko razumemo način življenja ljudi v 8. stoletju. Svinjina je na primer hitro pokvarljivo meso, če ni pravilno hranjena na hladnem. Hladilnikov v 8. stoletju še ni bilo, temperature na Arabskem polotoku pa zelo visoke in veliko ljudi se je s pokvarjeno svinjino zastrupilo, kar so lahko preprečili le s tem, da so prepovedali jesti svinjino. Podoben razlog je tudi za prepoved govedine v hinduizmu.

Ljubljanski islamski kulturni center. (foto: STA)

Dve najbolj problematični težavi v islamu sta odnos do žensk in pobijanje “nevernikov”, in če naj islam velja za čudovito in dobro religijo, ga je nujno treba reformirati. Razumem, da so države suverene in da razen javne obsodbe muslimanskih držav in njihovega ravnanja s pripadniki drugih ver in žensk Evropa v tistih državah ne more rešiti problema. Toda na evropskih tleh, v evropskih državah − in tega ne morem dovolj poudariti − je absolutno treba prepovedati vsakršno zatiranje žensk in drugih ver, dokler imamo še to moč. Teroristični napadi po Evropi so neposredna posledica širjenja islama na naših tleh. Enako velja za povečanje števila posilstev in napadov na ženske. Čisti, dobesedni islam, ki je zaželen v muslimanskih državah in h kateremu naj bi se vsi muslimani vračali, je agresivna religija, ki pobija nevernike in zatira ženske. Evropa tega na svojih tleh ne sme dopustiti.

Svoboda veroizpovedi nikomur ne daje pravice, da zatira ali pobija druge ljudi. Moški in ženske so enakovredni in imajo na tem svetu enake pravice. Prav tako so enakovredni pripadniki vseh ver po svetu in nemoralno, nehumano in kaznivo dejanje je ubiti kogarkoli zaradi njegovega verskega prepričanja, če z njim ne posega v pravice drugih posameznikov. Vsi muslimani, ki pridejo v Evropo, morajo to sprejeti. Enakopravnost ljudi ni nekaj, o čemer se bomo pogajali.

Zala Tomašič