Kranj: Starši bodo za novorojenčka dobili 17,33 € več prispevka

Datum:

Na 30. seji Sveta MOK, ki je potekala 20. 9. 2017, je svetnica Vlasta Sagadin predstavila pobudo Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo, in sicer, da bi se enkratni socialni prispevek za novorojenca v MOK povečal.

Poudarila je, da je to edini pravi socialni transfer, kjer so vsi otroci izenačeni ne glede na status družine in da ostaja znesek enkratnega prispevka že vrsto let nespremenjen.

Celoten članek lahko preberete na gorenjski-utrip.si

Na 32. seji Sveta MOK, 22. 11. 2017, bo v potrditev dan odlok, ki bo ta znesek nekoliko povišal. Stari odlok, ki velja od 1. 1. 2005 določa, da znaša višina tega prispevka 112,67 €, v predlaganem odloku pa se ta znesek poviša za 17,33 €, kar pomeni, da bo eden od staršev prejel 130 €. Znesek je res za malenkost višji, novo pečeni starši pa si bodo z njim lahko privoščili dva cela paketa Pampers pleničk in eno ne najdražjo tolažilno dudo. V nekaterih drugih občinah so zneski občutno višji, v nekaterih nekoliko višji, nekaj jih prispeva približno isti znesek in nekaj manj.

Več na gorenjski-utrip.si

Sorodno

Zadnji prispevki