fbpx

Anketa Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije: Kar 75 odstotkov obrtnikov nasprotuje ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja!

V anketi, v kateri je sodelovalo 560 obrtnikov in podjetnikov, je 42 odstotkov vprašanih dejalo, da v svojih podjetjih že občuti ohlajanje gospodarstva. 85 odstotkov vprašanih od vlade pričakuje odpravo birokratskih ovir in razbremenitev stroškov plač, so danes sporočili iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS). Anketa je tudi pokazala, da se le četrtina vprašanih se strinja z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Obrtniki in podjetniki si v letu 2020 še želijo bolj fleksibilno delovno zakonodajo, razbremenitev stroškov plač, odpravo birokratskih ovir ter pravico do polne pokojnine ob nadaljevanju dejavnosti po upokojitvi.

Dobra polovica vprašanih meni, da bo ukrep Banke Slovenije glede zaostritve pogojev kreditiranja prebivalstva vplival na njihovo poslovanje, saj se bo zmanjšala domača potrošnja. 78 odstotkov anketirancev se strinja s predlogom OZS, da morajo imeti upokojeni obrtniki in podjetniki pravico, da nadaljujejo s svojo dejavnostjo tudi po upokojitvi, ob tem ohranijo polno pokojnino in plačujejo polne prispevke. Le 25 odstotkov vprašanih pa se strinja z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Obrtniki zahtevajo veliko reform
V anketi so obrtnike in podjetnike vprašali tudi, katere zakonodajne spremembe se jim zdijo najbolj nujne. Izpostavili so fleksibilnejše zaposlovanje in odpuščanje ter drugačno ureditev povračila škode delodajalcev v primeru nesreče pri delu. Takoj zatem sledi zahteva, da breme nadomestil v času bolniške odsotnosti prej preide z delodajalca na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Anita Gužvič