Brezplačne vozovnice za starejše, upokojence, invalide in vojne veterane bodo veljale še dodatno leto!

Zakon, ki ga je sprejela Janševa vlada, prinaša ugodnosti na področju oskrbe. (Foto: epa)

Ministrstvo za infrastrukturo je podalo spodbudno novico za vse starejše, upokojence, invalide in vojne veterane, saj jim bo ukrep brezplačnih vstopnic za medkrajevni promet na voljo še dodatno leto. Izdana brezplačna vozovnica bo vsakemu posamezniku podaljšana avtomatično, sam postopek pa je brezplačen. Upravičencem tako ni treba vložiti nove vloge, organ javnega potniškega prometa bo sam preveril, ali upravičenec še vedno izpolnjuje pogoje za odobritev subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je v sredo podpisal sklep, s katerim je omogočeno enoletno podaljšanje veljavnosti brezplačnih vozovnic. Minister je poudaril, da so zaradi epidemije in omejitev pri izvajanju javnega prevoza upravičenci slednjega koristili v omejenem obsegu, zato so se odločili, da jim tako omogočijo še nadaljnjo brezplačno vožnjo.

Sklep velja za vse upravičence, ki so imeli veljavno vozovnico v obdobju od 1. julija do 31. decembra lani za brezplačen prevoz, veljavnost te pa se bo podaljšala avtomatično, glede na datum veljavnosti. Denimo tistim vozovnicam, ki veljajo od 1. julija 2020 do 30. junija 2021, se podaljša veljavnost do 30. junija 2022. Upravičencem tako ni treba vložiti nove vloge, organ javnega potniškega prometa bo sam preveril, ali upravičenec še vedno izpolnjuje pogoje za odobritev subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz.

Upravičencem do subvencioniranega prevoza, ki bodo imeli v juniju veljavno subvencionirano vozovnico, se obdobje veljavnosti vozovnice podaljša do 31. avgusta 2021. Podaljšanje veljavnosti vozovnic se izvede avtomatizirano do 2. julija in je brezplačno.

Brezplačen medkrajevni prevoz za upokojence, starejše, invalide in vojne veterane
Vlada je sprejela možnost brezplačnih vozovnic po večkratnih pobudah poslancev, nato je projekt tudi v praksi zaživel lani junija. Do brezplačnega medkrajevnega prevoza so upravičeni upokojenci oziroma starejši, ki niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti. Upravičeni so tudi imetniki invalidske kartice ugodnosti in vojni veterani, skupno naj bi tako brezplačen prevoz lahko koristilo približno 600 tisoč državljanov.

Sara Rančigaj