Kakšne nesmiselne odločitve ustavnega sodišča: Tako so nagajali občini Radenci pri spremembi Titove ceste!

Roman Leljak (Foto: Družabna omrežja)

V občini Radenci v Pomurju imajo še vedno Titovo cesto. Mnoge direktive že dolgo priporočajo, naj se iz javnega življenja umaknejo simboli totalitarnega režima, kar je Tito bil, a to ni ustavilo Ustavnega sodišča RS, da je odlok o spremembi Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije celo dvakrat zadržalo. Župan občine Radenci Roman Leljak, ki se zavzema za spremembo, pravi, da je težko delati v takšnih pogojih, ki jih ustvarja ustavno sodišče. Občinski svet je namreč marca lani sprejel odlok o spremembi imena ceste, katerega veljavnost je 15 dni in ga je ustavno sodišče zadržalo. Nov odlok so izdali decembra, ki je veljal dan po objavi, pa ga je US ponovno razveljavilo z argumentom, da mora začeti veljati petnajsti dan po objavi. “Pa še isto US je odločalo,” je kritičen Leljak. 

“Dvakrat smo spremenili ime Titove ceste v Radencih, 20.5. in 30.12.2020. Obakrat je Ustavno sodišče odlok zadržalo. Drugega iz razloga, ker ni začel veljati 15 dan po objavi. Prvi odlok, ki pa je veljal po 15 dneh pa iz razlogov, ki jih razume samo US”, je na svojem Twitter profilu zapisal župan Radencev Roman Leljak in priložil celo slike, ki absurdnost Ustavnega sodišča tudi dokazujejo.

Spomnimo, da je občinski svet občine Radenci maja z odlokom Titovo cesto preimenoval v Cesto osamosvojitve Slovenije. Skupina občanov, ki se s spremembo imena ulice ni strinjala, je predlagala referendum o preimenovanju ulice, saj je Titova cesta po njihovem mnenju zgodovinsko dejstvo. Pobudniki so izpodbijali omenjeni odlok, ker da župan ni ustrezno objavil predloga za začetek postopka o preimenovanju ulice. Leljak pa je dejal, da je iz “odločbe Ustavnega sodišča je razbrati, da je Občina Radenci vse postopke izpeljala pravilno, pomanjkljivost naj bi bila podana zgolj glede petnajstdnevnega roka, preden je predpis bil objavljen. Ugotavljamo, da je to relativno novo stališče Ustavnega sodišča, ki se v praksi še ni izpostavilo in bo po naši oceni imelo pomembne posledice za delovanje občin, saj pomeni, da dejansko nobenega predpisa ni mogoče objaviti pred pretekom petnajstih dni, ko je sprejet predpis na seji občinskega sveta. Navedeno bo dodatno zavlačevalo postopke v občinah, dodatno zbirokratiziralo sistem poslovanja občin in občine ne bodo mogle slediti hitrim gospodarskim spremembam”.

Leljak bo občinskemu svetu na redni seji, ki bo sklicana za 29. junij 2021, predlagal ponovno sprejetje spremembe Odloka, po katerem se bo Titova cesta preimenovala v Cesto osamosvojitve Slovenije, začel pa bo veljati petnajst dni po objavi v uradnem glasilu. “Na ta način bomo v celoti spoštovali odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije.”

US bo moralo odločati tudi o vsebini odloka in ne le iskati napake
Ustavno sodišče v drugi točki predmetne Ustavne odločbe tudi Leljaka poziva, da se do drugačne ureditve za poimenovanje uporablja stari Odlok. “Ta poziv Ustavnega sodišča ni mogoče razumeti drugače, kot da postopamo, kot smo zgoraj navedli.” je dejal Leljak in dejal, da  v primeru, da bodo občani ponovno vložili zahtevo za izvedbo referenduma, bo ustavno sodišče moralo tudi vsebinsko odločiti v smeri odklonilnega ločenega mnenja sodnika dr. dr. Klemna Jakliča in presoditi, ali ime Titova cesta lahko sploh obstaja. Spomnimo, da je že leta 2011 Ustavno sodišče Republike Slovenije sprejelo odločitev, da je oseba Josip Broz Tito tudi simbol masovnih zločinov proti človečnosti, ki je prizadela človekovo dostojanstvo žrtev in njihovih bližnjih potomcev ter vsakega z občutkom minimuma morale in odgovornosti do sočloveka.

https://twitter.com/kjaklic/status/1399635306735931393

“Pričakujemo, da bodo ta minimum morale in odgovornosti končno prevzeli tudi pobudniki nepotrebnega postopka za blokiranje preimenovanja Titove ceste in priznali potomcem žrtev, ki so res v manjšini, vsaj malo človeškega dostojanstva,” je še dejal župan občine Radenci.

Še en dokaz nesmislov
Ustavno sodišče je postavilo upravno sodišče v položaj, ko mu očita, da ni smelo nadaljevati s postopkom in občini ne glede na zadržanje Odloka s strani ustavnega sodišča naložiti, da nadaljuje s postopkom izvedbe referenduma. To je še en dokaz nesmislov v našem pravnem sistemu, ko sodišča odločajo netransparentno in v nesodelovanju v škodo strank. Občina Radenci je zaradi odločbe upravnega sodišča izgubila približno 15 tisoč evrov.

Anita Gužvič