Ceni za 95-oktanski bencin in dizel ostajata nespremenjeni – 1 evro za liter!

Bencin. (Foto: sta)

Regulirani ceni, tako za 95-oktanski bencin kot tudi za dizelsko gorivo, bosta tudi naslednjih 14 dni znašali le po en evro.

Ob spremembi, ki se nanaša na trošarine, bosta ceni za obe pogonski gorivi, na bencinskih črpalkah, ki niso del avtocestnega omrežja ali omrežja hitrih cest, še 14 dni znašali evro za liter. Ob tem pa velja, da naftni trgovci, cene za 100-oktanski bencin, kurilno olje, 95-oktanski bencin in dizel, na bencinskih črpalkah, ki spadajo v omrežje avtocest oziroma hitrih cest, le-te določajo samostojno. Povsod drugod po Sloveniji pa velja regulacija za ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva, poroča STA.

Že omenjena uredba glede oblikovanja cen za nekatera fosilna goriva bo v veljavi do konca tega meseca. Zaradi tega bo vlada v naslednjih dneh primorana sprejeti odločitev, ali bo takšen sistem obdržan tudi v prihodnje. V preteklosti je namreč Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo že nekajkrat podalo predlog, da se v celoti liberalizira cene naftnih derivatov, toda brez uspeha. Že omenjeno ministrstvo, ki je sicer zadolženo za nadziranje cen teh derivatov, je za javnost sporočilo, da se ob vsakokratnem izteku že omenjene uredbe pripravi potreben material, ki se nanaša na nadzor cen naftnih derivatov.

Vlada RS pa je že konec avgusta sprejela odločitev, da cene naftnih derivatov ostanejo nespremenjene in še naprej znašajo en evro na liter, kar je manj kot v vseh sosednjih državah. Ceno naftnih derivatov smo primerjali s sosednjimi državami in opazili, da so bile cene najvišje v Italiji, kjer je bilo za liter 95-oktanskega bencina potrebno odšteti  1,450 evra, za liter dizelskega goriva pa 1,334 evra. Na sosednjem Hrvaškem je liter 95-oktanskega bencina stal 1,20 evra, na Madžarskem pa 1,06 evra, za liter dizelskega goriva je bilo potrebno na Hrvaškem odšteti 1,14 evra, na Madžarskem pa 1,08 evra. V Avstriji pa je voznike avtomobilov liter 95-oktanskega bencina stal 1,058 evra, liter dizelskega goriva pa 1,026 evra, kar je bilo najmanj v primerjavi z ostalimi tremi sosedami.

Domen Mezeg