fbpx

Cesta iz Mojstrane v Vrata bo kmalu asfaltirana in skladna z okoljskimi standardi

Aljažev dom v Vratih. (Foto: STA)

Direkcija RS za infrastrukturo je pristopila k asfaltiranju makadamske ceste od Mojstrane v dolino Vrata. Prejšnji mesec je z Gorenjsko gradbeno družbo podpisala 1,6 milijona evrov vredno pogodbo za izvedbo projekta, dela pa bodo stekla po koncu poletne turistične sezone.

Projekt protiprašne zaščite na 7-kilometrskem odseku ceste od Mojstrane proti Vratom obsega lokalno odstranitev slabo nosilnega materiala in sanacijo lokalnih zmrzlinskih poškodb, izravnavo in utrditev nove plasti tampona do debeline 20 centimetrov, izdelavo zaporne plasti iz sejanega peska ter izdelavo plasti protiprašne zaščite iz asfaltnega betona. Urejeni bodo tudi odvodnjavanje, bankine in brežine.

Cesta poteka po Triglavskem narodnem parku (TNP), zato je treba uporabiti materiale, ki so skladni z značilnostmi kulturne dediščine in so značilni za narodni park. Za asfaltno zmes in bankine bo tako uporabljen samo svetel apnenec brez primesi magmatskih kamnin, so za STA pojasnili na Direkciji RS za infrastrukturo.

Kot poglavitni razlog za izvedbo protiprašne zaščite vozišča so navedli preprečitev emisije prašnih delcev zaradi vpliva prometa v naravno okolje parka. Zdaj je vozišče ceste večinoma makadamsko, cesta je asfaltirana le na treh krajših odsekih. Na večjem delu je vozišče tudi dotrajano, z vidnimi poškodbami, in zato potrebno obnove, obenem pa je treba urediti tudi odvodnjavanje.

Sara Kovač