Dobra novica za mariborsko Sinagogo: Prejela je evropska sredstva za nujno obnovo!

Mariborska sinagoga. (Foto: STA)

Mariborska občina je prejela odločitve o finančni podpori države za štiri naložbe. Ministrstvo za kulturo je prižgalo zeleno luč za skoraj 380 tisoč evrov, namenjenih vzdrževanju Sinagoge, Mariborskega gradu in Čeligijevega stolpa, vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa 650.000 evrov za gradnjo ceste v pobreški poslovni coni.

Kot so danes sporočili iz Mestne občine Maribor, bodo s pomočjo sredstev iz javnega razpisa najprej obnovili Čeligijev stolp. Med drugim bodo sanirali temelje, zidove, medetažne konstrukcije in odprtine v zidovih ter uredili okolico stolpa. Ti posegi so nujni, saj bodo z njimi objekt, ki je v zelo slabem stanju, oživili in ohranili njegovo prvobitnost ter zgodovinsko vrednost. Strešno konstrukcijo in kritino so zaradi ogrožene statike konstrukcije strehe sicer interventno obnovili v lanskem letu.

Z deli bodo začeli sredi leta, trenutno pa izbirajo izvajalca. Skupna vrednost sofinanciranja iz državnega proračuna je 141.500 evrov, občina pa bo znesek prejela v dveh delih letos in naslednje leto. Za projekt, v okviru katerega bodo statično sanirali stabilnost stropne konstrukcije nad Viteško dvorano in obnovili dotrajano vzhodno pročelje mariborskega gradu, bodo prejeli 123 tisoč evrov, prav tako v dveh letih.

Protijudovski grafiti na mariborski Sinagogi. 

Evropski denar za obnovo judovske Sinagoge v Mariboru
Pročelje na vzhodni strani bodo obnovili tako, da bodo ohranili prvobitnost spomeniško varovanega objekta. Dela zajemajo sanacijo temeljnih delov vkopanih zidov in vseh vidnih delov. S statično sanacijo dotrajane stropne konstrukcije nad Viteško dvorano bodo preprečili nastanek nadaljnjih poškodb na štukaturah in poslikavah na stropu. Zagotovili bodo stabilnost in protipotresno varnost stropne konstrukcije, v poznejši fazi pa bodo lahko začeli z obnovo poslikav in štukatur.

Za sanacijo vlage v Sinagogi, ki je spomenik državnega pomena, bo občina prejela dobrih 110.000 evrov. Investicija zajema sanacijo vlage kletnih in dela pritličnih zidov, predvidena je tudi izvedba ustreznega odvajanja padavinskih vod na severni in vzhodni fasadi objekta. Ob tem pa je mariborska občina uspešno kandidirala tudi za sredstva iz operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Z izgradnjo ceste s komunalno infrastrukturo na območju nekdanje Svile na Pobrežju bodo omogočili dograditev poslovne cone z ustreznim dostopom do glavnega vhoda v cono ter internih cest, poti in infrastrukture v notranjem delu.

Maribor bo s tem pridobil 4,25 hektarja dodatnih poslovnih površin. Za investicijo, ki je ocenjena na 1,3 milijone evrov, je mestna občina pridobila dobrih 650.000 evrov, od tega skoraj 490.000 evrov evropskega denarja, ostalo iz državnega proračuna. S projektom želijo spodbuditi razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji, in sicer z vzpostavitvijo primernih infrastrukturnih pogojev za njihovo poslovanje v omenjeni poslovni coni, so pojasnili na občini.

Politikis