Domžale bodo dobile nov Dom starejših občanov

Danes je občinski svet Občine Domžale sprejel sklepe, ki odpirajo pot v načrtovanje gradnje novega Doma upokojencev Domžale (Dom). Predlog preselitve je pripravilo vodstvo Doma v sodelovanju s Svetom zavoda (Svet), še zlasti s predsednikom zavoda, ki prihaja iz kvote Slovenske Demokratske Stranke (SDS)

Vodstvo Doma je skupaj s Svetom pripoznalo, da se Dom že desetletja sooča s prostorsko stisko in omejeno uporabnostjo. Dom se trenutno razprostira na dobrih 7000 m2 in je bil zgrajen že pred40 leti. Zato danes ne more nuditi več možnosti uporabe kot jo je v preteklosti. Dejstvo je, da Dom zaradi svoje dotrajanosti, ne more opravljati svojega osnovnega poslanstva. Zato je treba na tem mestu izpostaviti dejstvo, da poleg oskrbovancev zaradi predlogih čakalnih vrst in zastarelosti objekta tudi njihovi svojci doživljajo neizmerne stiske. Iz podatkov namreč izhaja, da je bilo v mesecu v marcu 2022 kar 977 evidentiranih prošenj za sprejem v Dom (od tega 250 aktualnih prošenj) pri čemer ni bilo niti enega razpoložljivega prostega mesta.

Neminovno dejstvo je, da je Dom danes, kljub izrednemu trudu vodstva,  primeren pretežno za oskrbovance, ki niso gibalno ali kako drugače ovirani, ni pa primeren za dnevno oskrbo starejših in za t.i. hospic dejavnost kot tudi osebe, ki imajo težave s sluhom. Kar je glede na starostno strukturo prebivalstva izredno pereče.

Glede na vse navedeno je tako prišlo do logične povezave med državo in lokalno skupnostjo. Ker je občina lastnica parcel na Rodici je bilo ugotovljeno, da je izgradnja novega Doma, v skupni izmeri preko 8200 m2, praktična in izvedljiva. Občina bo zatopredlagala spremembo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). S sprejetjem spremembe se bo lahko na izbrani lokaciji lahko pričela izgradnja  novega doma in posledično preselila dejavnost obstoječega doma, ki bo starejšim osebam nudil oskrbo, ki jo nujno potrebujejo. Zato je treba posebej izpostaviti, da bo Dom na novi lokaciji umeščen v bolj mirno in sprejemljivo okolje, kjer bo lažje prihajalo do medgeneracijskega srečanja in bolj sproščenega udejstvovanja saj se v bližini nahaja tudi osnovnošolski zavod.

»To bo še en odlični dosežek Vlade ob sodelovanju z lokalno skupnostjo. Čas je, da usmerimo pogled v prihodnost in skupaj pomagamo najbolj ranljivim.«

V povezavi z vsem povedanim pa se izpostavlja vprašanje izvedljivosti. Zato si je treba naliti čistega vina in povedati, da je projekt izvedljiv samo s sodelovanjem lokalne skupnosti in Vlade. Zato se bo morala občina pri svojih postopkih zanesti tudi na poslance, ki prihajajo iz Slovenske Demokratske Stranke (SDS), Rada Gladka in Julijo Herle, kot tudi na Svet zavoda. Kot naša parlamentarna predstavnika bosta s svojim glasom zagotovo ključno vplivala na izvedbo projekta.

»Slovenci smo v povprečju vse starejši, povečuje se tudi delež starejših od 65 let. Danes moramo razmišljati o jutrišnjem dnevu.«

Piše: Staša Mlekuž MBA