V letu 2021 urejenih 27 nivojskih križanj cest z železnico, urejen tudi železniški odsek med Pesnico in Šentiljem

Nov nadvoz v Ranci (foto: Vlada RS)

Število nivojskih ureditev na področju železniške infrastrukture v letu 2021 kar 27, na železniškem odseku med Pesnico in Šentiljem pa ni več nobenega prehoda, označenega z Andrejevim križem.

Direkcija za infrastrukturo ob nadgradnji javne železniške infrastrukture posebno pozornost posveča zagotavljanju višje ravni prometne varnosti. V namen ureditve nivojskih prehodov je bilo v letu 2021 urejenih 27 križanj cest z železnico, ki so bili prej označeni samo z Andrejevim križem, od tega je bilo 24 ukinjenih in 3 zavarovani z avtomatsko zapornico.

Javno železniško omrežje je na dan 31. 12. 2021 zabeležilo 690 nivojskih prehodov, od katerih je:

 • 349 nivojskih prehodov označenih z Andrejevim križem,
 • 299 nivojskih prehodov zavarovanih z avtomatsko varnostno napravo (zapornicami),
 • 18 nivojskih prehodov zavarovanih z avtomatsko svetlobno cestno signalizacijo,
 • 15 nivojskih prehodov z mehansko napravo ter zvočno in svetlobno organizacijo in
 • 9 nivojskih prehodov zavarovanih z zapornim brunom.

Število nivojskih prehodov naj bi se z leti zmanjšalo, direkcija pa stremi tudi k zmanjšanju odstotka nivojskih prehodov označenih s prometno signalizacijo. Direkcija beleži 39-odstotno zmanjšanje števila prehodov, označenih z Andrejevim križem od začetka leta 2010.

V okviru projekta nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–d. m. je bila v začetku leta 2022 zaključena tudi ureditev križanj cest z železnico na odseku Pesnica–Šentilj–d. m., ki se je začela v mesecu maju leta 2020.

Izvedeni so bili naslednji ukrepi:

 • ukinitev nivojskega prehoda v Pesnici, gradnja povezovalne ceste do obstoječega podvoza in gradnja podhoda,
 • gradnja novega 204 metre dolgega nadvoza čez regionalno cesto, gradnja povezovalnih cesti in ukinitev treh nivojskih prehodov (Ranca 1, Ranca 2, Ranca 3),
 • zavarovanje obstoječega nivojskega prehoda Ranca 4,
 • gradnja novega 166 metrov dolgega nadvoza, gradnja povezovalnih cest in ukinitev dveh nivojskih prehodov (Štrihovec 1, Štrihovec 2),
 • ureditev obstoječega zavarovanega prehoda Štrihovec 4,
 • gradnje povezovalne ceste do obstoječega zavarovanega nivojskega prehoda Šentilj 2 in ukinitev nivojskega prehoda Šentilj 1.

Pred začetkom nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–d. m. je bilo na odseku med Pesnico in Šentiljem 12 nivojskih prehodov, tekom 18,87 milijona evrov vredne pogodbe za ureditev križanj cest z železnico na odseku železniške proge Pesnica–Šentilj je bilo ukinjenih 7 nivojskih prehodov, zgrajenih 7,2 kilometra povezovalnih cest in zgrajena 2 nova nadvoza. Trije nivojski prehodi (Ranca 4, Štihovec 4 in Šentilj 2) ostajajo zavarovani z avtomatskimi polzapornicami, 2 nivojska prehoda (Štrihovec 3 in Šentilj 3) pa sta bila ukinjena v sklopu pogodbe za nadgradnjo oseka Pesnica–Šentilj.

Tanja Brkić