fbpx

[Ekskluzivno] Tako je totalitarni župan Občine Gorje prepovedal snemanje seje občinskega sveta, na kraj pridrvel tudi kriminalist!

Seja občinskega sveta občine Gorje (Foto: Nova24TV)

Saj ni res pa je, v Občini Gorje, kjer so župan in njegovi svetniki že lani vzbudili pozornost, ko so s prekoračitvijo svojih pristojnosti skušali odvzeti mandat opozicijski svetniki Anji Bunderla, so zdaj skušali preprečiti snemanje seje občinskega sveta Klemnu Lahu. To je župan storil pod pretvezo, da ta pred tem ni podal zahtevka za snemanje, a pred tem mu tega ni bilo treba storiti, pač pa je pred začetkom seje le izpolnil obrazec. Kot kaže, gre županu in njegovim priležnikom v nos, kako priljubljeni so posnetki občinskih sej na YouTubu, kjer si gledalci lahko ogledajo županovo totalitarno ravnanje.

Čeprav smo se osamosvojili že skoraj pred 30 leti, se nekateri še danes niso pripravljeni sprijazniti, da živimo v demokraciji in da je javnost sej občinskih svetov sestavni del pluralnega delovanja lokalnih oblasti. Eden takšnih primerov je tudi župan Občine Gorje Peter Torkar, ki je preprečil snemanje 7. redne seje občinskega sveta snemalcu z akreditacijo Nova24TV Klemnu Lahu pod pretvezo, da ni izpolnjeval pogojev iz 3. točke 25. člena poslovnika omenjene občine. Ta pravi: “Predsedujoči lahko na zahtevo predstavnika javnega obveščanja dopusti zvočno in slikovno snemanje posameznih delov seje.”

Videoposnetki sej občinskega sveta, ki jih posname Lah, so izredno priljubljeni
Lah je snemal seje že predhodno, a kar naenkrat se je župan odločil, da naj bi v skladu z omenjenim členom moral zahtevati dovoljenje za snemanje pred samo sejo. Zahtevka Lah ni podal, ker je vsakič pred tem do njega pristopila ena od dveh gospa, ki se jasno vidita tudi na priloženem videoposnetku dogajanja, Martina Hribar Brus ali Nuša Jesenšek, in mu dala v izpolnitev obrazec, na katerega je napisal svoje podatke in podatke medija, za katerega ima akreditacijo. Ob tem velja poudariti, da so videoposnetki sej občinskega sveta, ki jih posname Lah, izredno priljubljeni, na družbenem omrežju YouTube si je na primer posnetek septembrske seje ogledalo že prek 1.100 gledalcev. Prav to gre županu in svetnikom, ki ga podpirajo, v nos, saj se lahko prepričajo, na kakšen način vodi občino.

Na kraj pridrveli kriminalisti, poklicala jih je opozicijska svetnica Bunderla
No, na 7. redni seji mu tega obrazca niso dali, pač pa so pohiteli z začetkom seje in mu nato prepovedali snemanje. Opozicijska svetnica Anja Bunderla je bila začudena in je župana opozorila, da to ni demokratično, ter v zvezi s tem poklicala policijo. Čez pol ure je na kraj pridrvel kriminalist, ki je zadevo popisal in jo predal v obravnavo Policijski upravi Kranj.

Svetnica s kriminalistom, statut občine in novinarska akreditacija (Foto: Nova24TV)

Župan Torkar skušal svetnici Bunderli odvzeti mandat
Kot smo na Nova24TV že poročali, so v Občini Gorje občinski svetniki Janez Kolenc, Pavel Jakopič, Ivan Ratek, Urban Jan, Primož Pretnar, Dominik Piber, Edvard Torkar, Zdenka Repe in Edvard Mandelc preprosto izključili svetnico iz opozicije Anjo Bunderla in ji niso potrdili mandata, in to kar na podlagi pritožbe enega izmed svetnikov, ki pa ni bil izvoljen.

Našteti so sicer kandidirali pod županovim logotipom, nato pa so na konstitutivni seji v nasprotju z vsemi zakonskimi načeli in njim dodeljenimi kompetencami sprejeli pritožbo kandidata svetnika Jakoba Pora, ki je prav tako kandidiral pod županovim logotipom in ni bil izvoljen v volilni enoti Podhom. V tej enoti je zmagala Bunderla za dva glasova, zato se je pritožil, svetniki pa so pritožbi ugodili in s tem nezakonito prekoračili njim dodeljene pristojnosti. Odločanje občinskega sveta je bila zgolj politična odločitev, nezavedajoč se, da v Sloveniji živimo v pravni državi, jim je očitala Bunderla.

Rok Krajnc