fbpx

[Video] V Občini Gorje skušajo občinski svetniki nezakonito odvzeti mandat opozicijski svetnici!

Anja Bunderla (Foto: posnetek zaslona)

V Občini Gorje so občinski svetniki preprosto izključili svetnico iz opozicije in ji niso potrdili mandata, in to na podlagi pritožbe enega izmed svetnikov, ki pa ni bil izvoljen. Devet svetnikov, Janez Kolenc, Pavel Jakopič, Ivan Ratek, Urban Jan, Primož Pretnar, Dominik Piber, Edvard Torkar, Zdenka Repe in Edvard Mandelc, so vsi kandidirali pod županovim logotipom, nato pa so na konstitutivni seji v nasprotju z vsemi zakonskimi načeli in njim dodeljenimi kompetencami sprejeli pritožbo kandidata svetnika Jakoba Pora, ki je prav tako kandidiral pod županovim logotipom in ni bil izvoljen v volilni enoti Podhom. V tej enoti je zmagala Anja Bunderla za dva glasova, zato se je pritožil, svetniki pa so pritožbi ugodili in s tem nezakonito prekoračili njim dodeljene pristojnosti. Odločanje občinskega sveta je bila zgolj politična odločitev, nezavedajoč se, da v Sloveniji živimo v pravni državi, jim zdaj očita Bunderla. V oddaji Drugorazredni je bila gostja tudi znana odvetnica Lucija Šikovec Ušaj, ki je pojasnila, da zadeva meji na kaznivo dejanje!

Jakob Por je v pritožbi podal sum, da Anja Bunderla ne živi na svojem stalnem bivališču v Podhomu, ampak nekje drugje v občini Gorje, čeprav je Anja že od rojstva v Podhomu. Da je v Podhomu, pa dokazujejo prav vsi dokumenti, upravna enota in ne nazadnje tudi potrdilo občinske volilne komisije. Da se je omenjeni svetnik iz prejšnjega mandata pritožil, je naša sogovornica pravzaprav izvedela šele na prvi ustanovni seji in bila nad tem začudena in presenečena: “Na moje bivališče se je pritožil šele na konstitutivni seji in potem so me občinski svetniki brez razloga, samo glede pritožbe tega suma, izpodrinili in umaknili iz občinskega sveta.” Svojo pritožbo je Por pojasnil takole: “Občina Gorje je razdeljena na šest volilnih enot, pogoj, da kandidiraš v neki volilni enoti, pa je, da imaš stalno prebivališče v tej volilni enoti. Izvedel sem, da svetnica, ki je bila izvoljena. ne biva v tej volilni enoti, in zato sem podal pritožbo, kar mi omogoča tudi zakon. V bistvu čakam, kaj bosta zdaj volilna komisija ali pa občinski svet odločila.” A Bunderla pojasnjuje, da dejansko živi v Podhomu: “Tukaj izvajam dejavnost, tukaj imam atelje in imam prijavljeno stojišče čebeljih panjev, čebelarstvo imam pa prijavljeno v Podhomu. Tudi samozaložbo in vse dejavnosti, jaz živim v Podhomu.” Kot kaže, se je za pritožbo Por odločil na podlagi govoric: “V bistvu so se ljudje pogovarjali, da živi gor, jaz sem na podlagi tega tudi podal to pritožbo.”

Kot pojasnjuje Bunderla, so očitki, da ne živi v Podhomu, izmišljeni
Po podanih dokazilih upravni enoti, da ima Bunderla stalno bivališče v Podhomu, pa je je podal prijavo še Peter Torkar – kot zakoniti zastopnik Občine Gorje. Prijavo je podal po odločitvi občinskega sveta za nepotrditev mandata in po vročitvi sklepa Občine Gorje. Kar pa po vsem tem že meji na zlorabo položaja. Neutemeljene preiskave so namreč poseg v pravico do zasebnosti, trdi naša sogovornica. Bunderla trdi, da so vsi očitki, da ne živi na svojem naslovu v Podhomu, izmišljeni, zato ne razume, od kod svetniku te informacije, pojasnila pa je tudi pomen svojega dela: “V glavnem poslikavam panjske končnice na tradicionalen način, sem edina vpisana v registru nesnovne kulturne dediščine kot izvajalka poslikavanja končnic na način, kot so delali pred sto in več leti. Tega noben več ne zna, to jaz ponovno oživljam.” Upravno sodišče je v relativno kratkem času, odločalo je zgolj en mesec, ugotovilo pravilnost kandidature in izida volitev ter potrditve OVK za svetnico. Por se ni pritožil občinski volilni komisiji v času ugotavljanja kandidature, temveč šele po izidu volitev, na katerih je zgubil.

Občinski pravnik naj bi sprva trdil, da je zadeva čista kakor solza
Župan Torkar in njegovi so s pomočjo občinske uprave zaradi različnih političnih prepričanj zrežirano izrinili izvoljeno svetnico iz občinskega sveta in ji s tem onemogočili sodelovanje v upravnih telesih občine, še trdi naša sogovornica. Alojz Poklukar iz vrst Slovenske demokratske stranke, ki je kot najstarejši svetnik vodil ustanovitveno sejo, o zadevi pove: “To jim je pravnik rekel, da je pritožba čista kakor solza. Potem se je videlo na sodišču, da ni bilo čisto tako.” Glavni razlog pa naj bi bila njena dejavnost, saj je ena izmed vodij civilne iniciative, ki si želi ohraniti lokalni pašnik, ki se nahaja v Triglavskem narodnem parku in ga želi občina spremeniti v parkirišče. Kar je ne nazadnje že sedaj, predvsem poleti, ko se trume pločevine valijo skozi Podhom proti soteski Vintgar in zaradi neurejenega prometa domačinom grenijo življenje. Zaradi nasprotovanja občini in osveščanja javnosti je po svojem prepričanju marsikomu trn v peti in si je v svetu nikakor ne želijo. Bunderla sicer trdi, da ni zaviralka razvoja, kar ji očitajo na občini, temveč si želi, da bi bil dostop turistov v sotesko Vintgar ustrezno urejen, tako kot v drugih zahodnih, urejenih državah. Turiste bi lahko v sotesko vozili tudi z avtobusi ali schuttli, prav tako pa jo čudi, da župan Torkar ne ve, kje stanuje, če pa je župan v resnici njen sosed. Bunderla še pričakuje, da jo bodo povabili na sejo 20. februarja, čeprav jo skrbijo besede župana, da se bo z odločitvijo upravnega sodišča najprej seznanil občinski svet. Zgodilo se je sploh prvič, da je moralo mandat svetnici v Sloveniji potrditi sodišče, ki je potrdilo, da so svetniki prekoračili vse svoje pristojnosti. Poleg tega se na odločitev upravnega sodišča ni mogoče pritožiti. Anja zato pričakuje, da bodo župan in druščina popravili krivico in jo vključili v odločevanje v občini, iz katerega je bila nedemokratično izključena.

Jakob Por (Foto: posnetek zaslona)

Odvetnica Lucija Šikovec Ušaj je pojasnila, da zadeva meji na kaznivo dejanje zlorabe pooblastil
Voditelj Luka Svetina je v studiu na Nova24TV gostil znano odvetnico Lucijo Šikovec Ušaj, ki je o zadevi povedala: “O tem bi pa že rekla, da meji na kaznivo dejanje zlorabe pooblastil. To res niso več heci, ne gre za to, ali ti je nekdo všeč ali ne, pač pa za to, da je bil izvoljen, in svetniki resnično ne morejo odločati kar na podlagi pritožbe, vemo, da se dajejo razni odgovori na kandidature in tako naprej. Zakon o volitvah ima vse to predpisano, tole je mogoče še bolj resna zadeva, a gre v smeri, ki jo imamo začrtano. Najprej eden, potem več. Zdaj je še ena gospa, morda se bo naslednjič župan neke občine spomnil in bo iz sveta izključil kar vse člane opozicije. Skratka, zadeve so zaskrbljujoče in se bojim ter me je groza tega, da nimajo toliko politične higiene ti ljudje in mirno živijo v nekem manjšem okolju, kjer jih vsi poznajo. Verjetno nimajo niti slabe vesti niti slabega občutka. Najbrž se jim zdi prav dober štos, kar so naredili. Takim ljudem prepustiti odločanje v občini, bi bilo za razmisliti, kako in kaj so ljudje izvolili, ta del je bolj hud!” Šikovec Ušajeva je o tem povedala še več, oglejte si celotno oddajo na priloženem videoposnetku!

J. Ž.