fbpx

Evangeličani z vodilom: “Kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel.”

Škof evangeličanske cerkve Leon Novak, direktorica zavoda Primoža Trubarja Klaudija Sedar in umetnostni zgodovinar Franc Obal (Foto: STA)

Evangeličanska cerkev je izdala brošuro Po poti reformacije na Slovenskem, mesečnik Evangeličanski list in letni Evangeličanski koledar z vodilom “Kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel.” Evangeličanski koledar ima vsako leto vodilo, ki spremlja delovanje Cerkve vse leto. Izhaja že več kot sto let, zajema pa delovanje Cerkve in cerkvenih občin v preteklem letu ter vsebuje tudi prispevke zunanjih sodelavcev in umetniška dela s slikarskih kolonij.

Predstavniki Evangeličanske cerkve so danes predstavili brošuro Po poti reformacije na Slovenskem, mesečnik Evangeličanski list in letni Evangeličanski koledar z vodilom “Kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel.” Po besedah škofa Evangeličanske cerkve augsburške veroizpovedi v Sloveniji Leona Novaka je vodilo vzeto iz Jezusovega evangelija, poroča STA.

“To je tudi danes zelo aktualna izpoved, saj živimo v družbi, ki se deli na te ali one skupine, na ta ali ona prepričanja, kar vpliva tudi na raven medsebojnih odnosov, pa tudi na način retorike, ki jo uporabljamo v vsakdanjem življenju ne samo občani in državljani, ampak tudi na politični ravni,” je pojasnil Novak. Po njegovih besedah nam Jezus Kristus ravno s temi besedami želi povedati, da je pri njem vsak dobrodošel ne glede na prepričanje, okolje, barvo, versko prepričanje.

Škof evangeličanske cerkve Leon Novak (Foto: STA)

Novak še dodaja, da Jezus kot božji sin prihaja v ta svet, da bi nas poenotil, spravil, da bi imeli boljše, prijaznejše, spoštljivejše človeške odnose, da bi drug drugemu stali ob strani v težkih razmerah, v katerih je ves svet, in da bi Božjo ljubezen delili drug z drugim.

Evangeličanski koledar kot pomembna vsebina za protestante
Evangeličanski koledar ima vsako leto vodilo, ki spremlja delovanje Cerkve vse leto. Izhaja že več kot sto let, zajema pa delovanje Cerkve in cerkvenih občin v preteklem letu ter vsebuje tudi prispevke zunanjih sodelavcev in umetniška dela s slikarskih kolonij. Po besedah Klaudije Sedar koledar obvešča o pomembnih vsebinah za protestante in približuje njihove vsebine tudi drugim. Razdeljen je na koledarski del in nagovore, vsebinski del zajema čas od Martina Lutra do danes, drugi sklop govori o reformaciji danes, v tretjem pa so prispevki o praznikih.

Predstavitev Evangeličanskega koledarja za leto 2022, mesečnika Evangeličanski list in brošure Po poti reformacije na Slovenskem (Foto: STA)

Kot je povedal umetnostni zgodovinar Franc Obal, naslovnico koledarja tudi tokrat krasi umetniško delo, slika Nikolaja Beera, ki se v likovnih delih pogosto vrača na rodno Goričko, njegova dela pa so vedno osnova za naslovnico omenjenega koledarja. Beer je bil tudi med pobudniki ustanovitve likovne kolonije Primoža Trubarja v Moravskih Toplicah, dolga leta je bil tudi njen umetniški vodja.

Z brošuro do spoznavanja protestantske kulturne dediščine
V dopolnjeni brošuri Po poti reformacije na Slovenskem so predstavljene točke reformacije, sakralni objekti, spomeniki in pomniki. Največ jih je v Pomurju, kratki podatki so okrepljeni z likovnim gradivom. Kot je poudarila Sedarjeva, je čez 40 točk primer kulturnega in trajnostnega turizma, saj poskuša Slovencem približati slovensko protestantsko kulturno dediščino, obenem pa tujce nagovarja in spodbuja, da raziskujejo in spoznavajo to dediščino in druge znamenitosti v okolici.

Sara Rančigaj