fbpx

Evropa pred novo nevarnostjo velikih razsežnosti: Odkriti novi primeri smrtonosne afriške prašičje kuge, ki bi lahko uničila celotne populacije domačih in divjih prašičev!

Foto: Epa

Po poročilih o velikem številu novih primerov afriške prašičje kuge (APK) v Romuniji v tem poletju so zadnje dni avgusta odkrili prvi primer tudi na SV Bolgarije. O prvem odkritem primeru APK pri divjih prašičih so 14. septembra poročali tudi v Belgiji. Belgijska agencija za varnost hrane (AFSCA) naj bi prisotnost virusa afriške prašičje kuge potrdila pri dveh pregledanih divjih prašičih iz območja Étalle v provinci Luksemburg.

To je prvi primer okužbe z APK v eni od držav Zahodne Evrope in je sedaj prisotna že v desetih članicah Evropske unije. Kako se je bolezen razširila v Belgijo, še niso ugotovili, oblasti pa so že predpisale ustrezne ukrepe. Obvestili so vse deležnike in jih pozvali k izvajanju vseh ukrepov biovarnosti in monitoringa. Ključno vlogo pri tem imajo lovci z obveščanjem o neobičajnem obnašanju divjih prašičev in z zmanjševanjem številčnosti populacije.

Evropski komisar za zdravje in varno hrano Vytenis Andriukaitis je v svojem govoru na nedavni generalni skupščini FACE v Bruslju afriško prašičjo kugo navedel kot enega od največjih evropskih izzivov, pri reševanju katerega imajo lovci izredno pomembno vlogo.

Bodo po gozdovih ležali kadavri poginjenih prašičev, ker ni ustreznih zakonov?
Z Lovske zveze Slovenije so sporočili, da so imeli na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v preteklem letu več sestankov na to temo in ugotovili, da za nujne ukrepe po izbruhu APK pri divjih prašičih v naši državi ni pristojna Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin niti nobena druga državna institucija. To seveda pomeni, da nihče ne razpolaga z ustreznimi finančnimi in materialnimi sredstvi za ta namen.

Edino možno rešitev tako vidijo v sprejetju izrednega zakona, s katerim se bodo opredelile odgovornosti in ustrezna finančna sredstva. Glede na številčnost divjih prašičev v nekaterih delih Slovenije bodo zgolj za odstranjevanje in uničevanje kadavrov poginulih divjih prašičev potrebna velika finančna sredstva, dobra organizacija in ustrezna tehnična opremljenost intervencijskih ekip.

C. Š.