fbpx

Semiška županja Polona Kambič grozi ravnateljem, minister Koritnik za njeno predčasno razrešitev!

Županja Semiča Polona Kambič (Foto: Facebook)

Semiška županja Polona Kambič je na vodstvo OŠ Semič naslovila pismo, ki naj bi izražalo zaskrbljenost, vendar pa gre predvsem za grožnjo. Od vodstva šole terja, da opusti prav vse zaščitne ukrepe, saj naj bi šlo za kršitve človekovih pravic. V vednost so ga prejele vse belokranjske šole. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se je na pismo Kambičeve odzval, da “županja Semiča, ne more oz. ne bi smela več opravljati svoje funkcije.

Županja Polona Kambič je zapisala naslednjo neresnico: “V mislih imam nošenje mask, samotestiranje, socialno distanco in izpolnjevanje PCT pogojev v prostorih osnovne šole in v učnem procesu. Prav vsi temeljijo na nezakonitih, protiustavnih in zato ničnih odlokih in vendar se jih v šoli strogo držite, čeprav nimamo razglašene ne epidemije, ne izrednega stanja, ne vojnega stanja. Torej zavestno delujete nezakonito in protiustavno, čeprav ste prvi, ki tako ne bi smeli početi. To potrka tudi na mojo vest in izvajanje ukrepov v prostorih občine, ki bodo z današnjim dnem postali zakoniti in ustavni.”

Nadalje zahteva od ravnateljice, naj ne spoštujejo “ničnih navodil” nadrejenih organov in Vlade RS, ker naj bi bila nezakonita in otrokom celo škodljiva. V njenem pravniškem neznanju spoštovanje ukrepov označi celo za kršitev otrokovih pravic. Kambičeva je v pismu res pokazala globoko pravno neznanje in ignoranco do razmer, v katerih se trenutno nahaja ves svet.

Pismo objavljamo v celoti:

“Spoštovana ga. ravnateljica, Andreja Miketič, spoštovani bodoči ravnatelj, g. Tomaž Pavlakovič.

Pišem vama, ker je apel Gibanja za svobodno in zdravo življenje Bele krajine v meni zbudil župansko in moralno odgovornost do občank in občanov v Občini Semič in v Beli krajini. Ne smem in ne morem molčati, moje mesto je na strani ljudi, na strani ohranjanja človečnosti.

Vesela sem, da smo kot ustanovitelj Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič ves čas z vodstvom lepo sodelovali in da je naša osnovna šola vzor marsikateri v Beli krajini. Zavedam se, da sta oba s srcem in dušo v tem, da bi zagotovila našim otrokom tisto pomembno bogastvo za življenje, znanje. Da se trudita, da bi otroci to znanje pridobivali v varnem in prijetnem šolskem procesu in okolju.

Kot v vsaki javni službi, morata tudi vidva spoštovati vse zakone in na zakonih temelječe podzakonske predpise ter sta odgovorna za zakonitost dela. Samo po sebi je torej umevno, da vse, kar ne temelji na zakonu, je nezakonito in vse, kar ne spoštuje temeljnih človekovih pravic, je protiustavno. Le zakon je lahko podlaga za neposredno poseganje v človekove pravice in temeljne svoboščine in tega nimamo, imamo pa odloke, ki nimajo prav nobene podlage v veljavni zakonodaji.

V mislih imam nošenje mask, samotestiranje, socialno distanco in izpolnjevanje PCT pogojev v prostorih osnovne šole in v učnem procesu. Prav vsi temeljijo na nezakonitih, protiustavnih in zato ničnih odlokih in vendar se jih v šoli strogo držite, čeprav nimamo razglašene ne epidemije, ne izrednega stanja, ne vojnega stanja. Torej zavestno delujete nezakonito in protiustavno, čeprav ste prvi, ki tako ne bi smeli početi. To potrka tudi na mojo vest in izvajanje ukrepov v prostorih občine, ki bodo z današnjim dnem postali zakoniti in ustavni.

Spoštovana ga. ravnateljica, naj spomnim, da imate tako kot jaz, avtonomijo nad tem, ali boste spoštovali nična navodila nadrejenih organov in Vlade RS, ali jih boste zavrnili, ker veste, da so nezakonita in otrokom celo škodljiva. Z izvajanjem le-teh prekoračujete zakonsko določene pristojnosti ravnatelja, ker to po 49. členu ZOFVI ni navedeno kot ravnateljeva pristojnost. Zato ste, v skladu s Kazenskim zakonikom in zavezujočo sodno prakso, tako evropsko, kot tudi domačo, kazensko in odškodninsko odgovorni, če bo s strani staršev podana kazenska ovadba ali ustavna pritožba iz naslova kršenja otrokovih pravic.

Vsaj od sedaj naprej to veste, zato vas pozivam, da prenehate kršiti temeljne človekove in otrokove pravice in svoboščine, in sicer s prisiljevanjem v nošenje obraznih mask, vzdrževanjem socialne razdalje med otroci in do drugih oseb ter med učitelji, s pogojevanjem udeležbe pri pouku ob 3x tedenskem testiranju, z izpolnjevanjem splošnih PCT pogojev. Z izvajanjem naštetega, kljub mogoče najboljši nameri, ogrožate otrokovo mentalno, telesno in duševno zdravje ter posegate v ustavno zagotovljeno pravico do svobodnega razvoja osebnosti in do telesne nedotakljivosti otrok. Otroci so z Ustavo RS in z mednarodnimi konvencijami o otrokovih in človekovih pravicah še posebej varovani in imajo hkrati vso pravico do izobraževanja in šolanja.

V upanju, da bo v Osnovni šoli Belokranjskega odreda Semič ponovno prevladal razum in da ne bodo v ospredje postavljane lastne koristi in ugodnosti pred koristmi otrok, njihovih staršev in sodelavcev, vaju prijazno pozdravljam.

Polona Kambič, županja.”

Zakon o lokalni samoupravi določa predčasno razrešitev župana
Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je ravnateljico Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič Andrejo Miketič, starše in vse občane pozval, naj spregledajo pozive županje Polone Kambič, “saj ti predstavljajo nedopustno spodkopavanje naporov za umiritev zdravstvenih razmer in ogrožajo varnost otrok“. Od članov občinskega sveta pa pričakuje, da “se bodo javno ogradili od županjinega ravnanja ter zavode, katerih (so)ustanovitelj je občina, s sklepom pozvali k spoštovanju ukrepov“. “S tem bodo pomagali predvsem zdravstvenim delavcem in vsem ogroženim,” je zapisal v odzivu. Glede možnih ukrepov proti županji minister navaja, da sistemska zakonodaja s področja lokalne samouprave ne predvideva ukrepov ali pravnih sredstev zoper politične izjave državnih ali občinskih funkcionarjev. “Zakon o lokalni samoupravi v 90.b členu kot skrajni ukrep določa, da se župana lahko predčasno razreši, če ne izvršuje odločb ustavnega sodišča ali pravnomočnih odločb sodišča, pristojnega za upravne spore, ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno ravnanje. Vendar v tem primeru ne gre za nespoštovanje odločb sodišč, pač pa za poziv k nespoštovanju vladnega odloka. Županjino dejanje ni pravni akt, pač pa politična izjava, ki za seboj ne potegne pravne, ampak politično odgovornost,” je zapisal.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik. (Foto: STA)

Sara Kovač