Kandidat za župana Mestne občine Velenje Darko Koželj: Skupaj bomo dali Velenju nov zagon!

Kandidat za velenjskega župana Darko Koželj (foto: Veronika Savnik)

Med občinami, ki bodo izbirale župane zunaj rednih volilnih rokov, je tudi mestna občina Velenje, kjer je pred nedavnim po hudi bolezni umrl župan Bojan Kontič. Za njegovo nasledstvo do naslednjih rednih volitev 2022 se bodo spopadli trije kandidati, med njimi Darko Koželj, ki ga podpirajo SDS, NSi, SMC ter zunajparlamentarni SLS in Gospodarsko aktivna stranka, ki ji tudi pripada. Spodnji intervju je bil prvič objavljen v tiskani obliki v Demokraciji.

“Velenjčani in Velenjčanke govorijo, da so potrebne spremembe pri vodenju občine in njihov glas mi je dal vedeti, da je treba nekaj storiti. Njihov glas dojemam kot klic na pomoč in ta klic pomeni, da so ljudje resnično zaskrbljeni za svojo prihodnost. Ko sem si v glavi postavljal vprašanje, ali lahko kaj storim za boljši jutri našega Velenja in ali to zmorem, ali imam dovolj strokovnega znanja za to, je bil moj odgovor jasen. Seveda lahko,” je na novinarski konferenci ob predstavitvi županske kandidature dejal Darko Koželj. Po njegovih besedah je Velenje gospodarsko in industrijsko dobro razvito mesto, kjer se združujejo različne kulture, kar je obetavna popotnica za prihodnost. “Ko načrtujemo pot vseh občanov, je treba stopiti skupaj in z združenimi močmi začeti z aktivnostmi, ki nas bodo pripeljali do boljšega jutri. Podpora petih strank mi daje zagotovilo, da bomo skupaj načrtovane projekte izvedli odgovorno. Po najboljših močeh bomo poslušali glas ljudi in kaj si Velenje kot občina želi. Vsi projekti, ki bodo začeti, bodo imeli tudi realno osnovo,” je dejal Koželj. Zadal si je, da bo v njegovem programu na prvem mestu skrb za zdravje ljudi.

DEMOKRACIJA: Gospod Koželj, zakaj ste se odločili za župansko kandidaturo na nadomestnih volitvah v Velenju?

KOŽELJ: Velenjčanke in Velenjčani že skoraj desetletje govorijo, da so potrebne spremembe pri vodenju naše občine; da sedanja oblast ne naredi dovolj za napredek občine; da se je preveč ovila v enostrankarsko odločanje; da so izgubili občutek za realnost; da se ne želijo povezovati.

Kandidat za velenjskega župana Darko Koželj (foto: Veronika Savnik)

DEMOKRACIJA: Zapisali ste, da je biti župan poslanstvo. Kako ga dojemate?

KOŽELJ: Županovanje je kot biti gasilec. Poslanstvo opravljaš s srcem, v dobro vseh ljudi.

DEMOKRACIJA: Sodite med podjetnike, ki se ukvarjajo z zaščitno opremo. O njej je bilo sicer letos veliko govora, zlasti v zvezi z epidemijo novega koronavirusa.

KOŽELJ: V začetku epidemije smo se vsi srečali z velikim problemom, kajti zaščitne opreme ni bilo. Ni je bilo ne pri dobaviteljih ne pri proizvajalcih. Vemo, da se je tovrstna oprema izdelovala in dobavljala po naročilu. Glede na svetovni problem epidemije so se ustavile tudi dobave partnerjev v tujini. Potrebna je bila neizmerna iznajdljivost, da so trgovci lahko za silo zadovoljevali potrebe kupcev.

DEMOKRACIJA: Doslej se niste pojavljali v politiki, vendar pa ste pred dvema letoma kandidirali za Gospodarsko aktivno stranko.

KOŽELJ: Do vstopa v stranko GAS pred nekaj več kot dvema letoma nisem bil član nobene stranke. Za vstop v stranko GAS sem se odločil zaradi programa, ki temelji na razvoju gospodarstva in obrtništva. Pokazala se je potreba po prepoznavnosti stranke in tako nam je v nekaj tednih uspelo na državnozborskih volitvah v vseh volilnih okrajih zagotoviti svoje kandidate. Smo nova stranka z vizijo.

DEMOKRACIJA: Nekateri vam očitajo pomanjkanje izkušenj v lokalni politiki, čeprav po drugi strani terjajo »nove obraze«. Kako to komentirate?

KOŽELJ: V času, ko so se nekateri zapirali v ozke lokalne meje, sem jaz imel priložnost sodelovanja in nabiranja izkušenj na različnih področjih. Sodeloval sem z mnogimi občinami, s podjetji, podjetniki, z institucijami, zavodi in državnimi organi. Sodeloval s slovenskimi politiki in poslanci ne glede na strankarsko pripadnost.

DEMOKRACIJA: Sedaj vas podpira pet strank. Menite, da lahko prebijete led glede na to, da je Velenje že tradicionalna trdnjava SD?

KOŽELJ: Verjamem v ljudi, verjamem, da si v dobro našega mesta želijo izstopiti iz te trdnjave. Štejem si v čast, da mi je v tako kratkem času uspelo združiti pet političnih strank. Skupaj bomo dali nov zagon Velenju.

DEMOKRACIJA: Kako bi v nekaj stavkih predstavili svoj volilni program?

KOŽELJ: Moj volilni program temelji na združevanju in odprtosti za nove ideje. Želim, da bodo naši otroci, vnuki in pravnuki dihali z zdravimi pljuči, da bodo živeli v varnem in urejenem okolju ter da bodo živeli in ne životarili. Želim urediti zdravstveno oskrbo, podjetnikom omogočiti njihov razvoj, zagotavljati pogoje za delovna mesta z višjo dodano vrednostjo, na področju turizma Velenje postaviti na evropski zemljevid, umestiti Velenje kot pomemben dejavnik na področju ZIR v RS.

DEMOKRACIJA: Mestna občina Velenje je v veliki meri industrijsko razvita občina, ki jo zaznamujejo premogovnik in tovarna Gorenje. Tudi v zvezi s slednjo je bilo zadnja leta veliko ugibanj o prihodnosti, o možnostih delovnih mest …

KOŽELJ: Premogovnik zagotovo v prihodnje čaka zahtevno prestrukturiranje, ki se ne bo zgodilo čez noč, zato moramo že sedaj načrtovati, kako pravično in solidarno zagotoviti ustrezne pogoje za njegove delavce. V občino moramo pripeljati programe, ki jih bosta delno sofinancirali država in EU. Gorenje je v lasti tujega lastnika, vendar tu delajo naši ljudje, stoji v naši občini. Občina oziroma župan mora biti v stalnih stikih z vodstvom podjetja, kajti samo na ta način bomo lahko spremljali njihovo poslovanje, njihove zahteve in morebitne koristi za občino.

DEMOKRACIJA: Za Šaleško dolino in Koroško je ključna tudi zgraditev tretje razvojne osi, ki bo prometno veliko bolje povezala obe območji s štajersko avtocesto. Kako lahko k temu pripomore mestna občina Velenje?

KOŽELJ: Pomaga pri odkupu zemljišč, pomaga ljudem pri iskanju rešitve za preselitev, pomaga pri zagotavljanju ustreznih pogojev za delo izvajalcev. Zagotavlja ustrezno požarno varnost na deloviščih. Pravilno predstavi vpliva gradnje na okolje.

DEMOKRACIJA: Zapisali ste, da ima Velenje ogromno potencialov. »Pozabimo preteklost, pozabimo morebitne zamere,« so vaše besede. Je to namig, da je za vas pomembnejša prihodnost in da se volivci ne bodo na volitvah odločali po ideoloških kriterijih?

KOŽELJ: Kot rečeno, sem človek s pogledom v prihodnost. Sem neobremenjen s preteklostjo in sem človek povezovanja. O zgodovini naj sodijo in pišejo zgodovinarji. Želim, da na volitve pridejo tudi mladi, naj jih sivina mojih las ne zavede, kajti pod to sivino so načrti za prihodnost. Strimo okove preteklosti in dajmo NOV ZAGON VELENJU.

Biografija

Darko Koželj se je rodil v Velenju leta 1958 v rudarski družini sedmih otrok. Družina ni bila povezana samo z rudnikom, ampak pa tudi z gasilstvom, saj so stanovali v neposredni bližini velenjskega gasilskega doma. Med gasilce se je vključil že pri dvanajstih letih, tekmoval v pionirski in mladinski desetini in postal dejaven član PGD Velenje. Po končani osnovni šoli je končal srednjo kovinarsko šolo. Po služenju vojaškega roka je postal poklicni gasilec v velenjskem Gorenju in se ob tem izobraževal na gasilski tehniški šoli v Zagrebu, kjer je izobraževanje končal leta 1981 in pridobil čin višjega gasilskega častnika. V Gorenju je kasneje postal referent za požarno varnost in skrbel za operativno zagotavljanje požarnega varstva v celotnem Gorenju. Leta 1986 je nadaljeval izobraževanje na Višji upravni šoli v Žalcu. Sčasoma je postal tudi poveljnik Gasilske zveze Velenje in nato še poveljnik gasilcev savinjsko-šaleške regije. Deloval je tudi v štabu Civilne zaščite Velenje, kjer je skrbel tudi za izobraževanje članov enot CZ in občanov nasploh. Tudi v času osamosvajanja Slovenije in napada JLA je bil aktiven v občinskem štabu Civilne zaščite Velenje. Leta 1994 se je kot strokovni delavec zaposlil na Gasilski zvezi Velenje, po ukinitvi omenjenega delovnega mesta ob reorganizaciji lokalnih skupnosti pa se je začel ukvarjati s podjetništvom. Podjetje Pro-zir, kjer deluje, se ukvarja s prodajo opreme za požarno varnost, z varstvom pri delu in rešitvami za varnejše delovanje na delovnem mestu. Pred nekaj leti se je priključil Gospodarsko aktivni stranki (GAS), katere najbolj znan predstavnik je predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, in kandidiral na državnozborskih volitvah. Sedaj se prvič podaja v aktivno politiko na lokalni ravni.

S kandidatom za velenjskega župana, Darkom Koželjem se je pogovarjal Gašper Blažič.