fbpx

Minister Janez Poklukar podpisal pogodbo o izgradnji Urgentnega centra Ptuj

Minister za zdravje, Janez Poklukar (foto: Ministrstvo za zdravje)

V zadnjih mesecih je ptujska bolnišnica dosegla to, kar ji doslej ni uspelo pri osmih ministrih: pričela se bo gradnja urgentnega centra v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj. Ministrstvo za zdravje je lani objavilo javni razpis za izbor izvajalca, ki ga je izbrala bolnišnica, danes pa je minister Janez Poklukar pogodbo o izgradnji tudi zapečatil s podpisom.

Minister Janez Poklukar je danes podpisal pogodbo za izgradnjo Urgentnega centra Ptuj, ki bo omogočil optimalno dostopnost do zdravstvenih storitev ter hitro in učinkovito medicinsko pomoč. Z izgradnjo urgentnega centra bodo omogočeni sodobni pogoji za izvajanje službe nujne medicinske pomoči. Pacientom bo tako zagotovljena zdravstvena obravnava na enem mestu, bistveno pa se bodo izboljšale možnosti diagnostične in terapevtske obravnave.

23. junija 2021 je bil sprejet Sklep o potrditvi investicijskega programa, 13. septembra 2021 pa sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila. Na osnovi izvedenega postopka javnega naročila in objave na portalu javnih naročil, dne 30. 9. 2021, smo prejeli tri ponudbe. Odpiranje ponudb je potekalo 9. novembra, nato je bila 20. decembra 2021 sprejeta odločitev o oddaji javnega naročila.

Minister za zdravje Janez Poklukar (Foto: Ministrstvo za zdravje)

Danes pa je sledil še podpis pogodbe z izbranim najcenejši ponudnikom Medicoenginering, d.o.o. Skupna ocenjena vrednost investicijskega projekta znaša več kot 6,5 milijonov evrov z DDV.

Tanja Brkić