fbpx

Nadzori po celi Sloveniji: Toliko nadzorov so inšpektorji opravili za preverjanje spoštovanja nošenja mask in izpolnjevanja PCT-pogojev

Foto: epa

Inšpektorji Inšpektorata za okolje in prostor od decembra lani v okviru rednih in izrednih nadzorov po celi Sloveniji preverjajo tudi spoštovanje zahtev Zakona o nalezljivih boleznih in vladnih odlokih, namenjenih zajezitvi širitve nalezljive bolezni COVID-19.

Inšpektorji Inšpektorata za okolje in prostor v okviru nadzorov, ki jih opravljajo pri inšpekcijskih zavezancih, preverjamo nošenje maske, zagotavljanje razkužila, omejitve glede zbiranja ljudi ter od letošnjega septembra dalje tudi izpolnjevanje PCT (prebolel, cepljen, testiran) pogojev.

Do 17. 11. 2021 smo izvedli 5.231 inšpekcijskih nadzorov, in sicer:

   • 3.933 inšpekcijskih pregledov v zvezi z nošenjem mask,
   • 2.227 inšpekcijskih  pregledov s področja zbiranja oseb,
   • 511  inšpekcijskih pregledov nameščanja razkužil v večstanovanjskih objektih,
   • 849  inšpekcijskih pregledov s področja preverjanja PCT.

Samo v tednu od 8. do 14. novembra 2021 smo opravili 447 nadzorov:

   • večstanovanjskih objektov,
   • bencinskih servisov,
   • gradbišč,
   • trgovskih centrov (7 kršitev),
   • objektov za gostinstvo (2 kršitvi) in industrijsko proizvodnjo (1 kršitev) ter
   • javnih mest (5 kršitev).

Opravljenih je bilo tudi 427 nadzorov izpolnjevanja PCT,  pregledanih pa je bilo 1.417 oseb.

Na 432 lokacijah kršitev nismo zaznali, smo pa zaznali sedem kršitev v trgovskih centrih, dve v gostinskih obratih, eno kršitev v obratu za industrijsko proizvodnjo in pet kršitev na javnih mestih (pri nekaterih zavezancih je bilo odkritih več kršitev):

   • v industriji ni bilo obvestila o izpolnjevanju PCT za stranke in ni bilo preverjanja pogoja PCT,
   • v trgovski dejavnosti so bile tri kršitve v zvezi z maskami, v treh primerih niso preverjali izpolnjevanja PCT, v enem primeru ni bilo obvestila za zaposlene o izpolnjevanju PCT, v enem primeru je bilo napačno izpolnjevanje evidenčnih listov o samotestiranju zaposlenih, v živilski trgovini ni bilo označeno dovoljeno število strank, v javnih stavbah je bilo dvakrat napačno izpolnjevanje evidenčnih listov za samotestiranje, v enem primeru ni bilo obvestila za zaposlene, ni bila zagotovljena uporaba mask, ni bil preverjan pogoj PCT za stranke,
   • v gostinstvu po enkrat niso preverjali PCT za zaposlene, ni bilo obvestila za zaposlene o izpolnjevanju PCT, niso preverjali PCT za stranke in ni bila zahtevana uporaba mask.

Izdanih je bilo 15 opozoril po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru.

Sara Kovač