fbpx

Naravnost bizarna odločitev ustavnega sodišča: Preimenovanje Titove ceste neustavno, ker bi stanovalcem nastali nepotrebni stroški?!

Titova cesta v Radencih je preteklost. (Foto: Nova24TV)

Ustavno sodišče je do svoje končne odločitve zadržalo odlok občine Radenci, s katerim je občinski svet 29. decembra Titovo ulico preimenoval v Cesto osamosvojitve Slovenije. Tako se je Titova cesta po slabem mesecu vrnila v Radence. “Če ustavno sodišče meni, da Titova cesta mora ostati, naj si sedanja sestava to medaljo pripne na prsi in naj pač bo tako,” je odločitev komentiral župan Roman Leljak.

Kot je ustavno sodišče zapisalo v danes objavljenem sklepu, je tako sklenilo v postopku za preizkus pobud Franca Vukajča in drugih ter skupine radenskih občinskih svetnikov. Pobudniki izpodbijajo omenjeni odlok, ker da župan ni ustrezno objavil predloga za začetek postopka o preimenovanju ulice in ker je bil sprejet v nasprotju z zakonom o lokalni samoupravi, ker so pobudniki vložili pobudo za razpis naknadnega referenduma. Zato predlagajo, naj sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje odloka, saj bi njegova izvršitev pomenila nastanek obveznosti zamenjave osebnih dokumentov in hišnih številk, kar naj bi povzročilo stroške in zmedo med stanovalci ulice, hkrati pa bi poslovna škoda lahko nastala tudi gospodarskim subjektom, ki imajo sedež v tej ulici, je zapisano v sklepu.

Predlogu se pridružujejo svetniki Dejan Berić, Norma Bale, Toni Žitek in Drago Kocbek, in sicer zaradi večjih nepravilnosti v postopku sprejemanja odloka ter preprečitve nadaljnjih zapletov.

Preimenovanje nazaj v Titovo cesto bi občini povzročilo nesorazmerno škodo
Občina Radenci v odgovoru na predloga za zadržanje izvrševanja odloka navaja, da bi bile posledice zadržanja nesorazmerne posledicam, ki bi jih utrpeli pobudniki. Zatrjuje, da bi morala znova zamenjati table in cestne oznake ter razveljaviti vse postopke, ki so stekli zaradi uveljavitve odloka. Po drugi strani pa pobudnikom naj ne bi nastala nobena konkretna škoda, saj bi stroške zamenjave dokumentov pokrila občina. Ostala škoda, to je navezanost na ime ulice, pa naj bi bila zgolj subjektivno pogojena oziroma je pravno nepriznana, ker je poimenovanje ulice po Josipu Brozu Tito protiustavno, prav začasno zadržanje pa bi povzročilo škodo občanom, so, kot je pojasnjeno v sklepu sodišča, še zapisali na občini.

Foto: Družabna omrežja

Ustavno sodišče: Preimenovanje neustrezno, ker bi nastali nepotrebni stroški in ker poimenovanje izvira še iz nekdanjih časov?!
Sodišče je v odločbi opozorilo še na pomembno razliko med obravnavno zadevo in zadevo, o kateri je odločilo leta 2011. Gre za Titovo cesto v Ljubljani, katere poimenovanje so uvedli leta 2009 in je bilo v neskladju z načelom spoštovanja človekovega dostojanstva, ker ni šlo za obstoječe poimenovanje, ki bi se ohranilo še iz prejšnje ureditve. Poimenovanje v Radencih pa je nastalo pred osamosvojitvijo Slovenije. Res nenavadna argumentacija sodišča.

Vendar pa v obravnavani zadevi osrednje vprašanje ni vprašanje ohranitve dosedanjega imena ulice, ampak pravna ustreznost postopka za preimenovanje ulice ne glede na izbrano novo ime ulice, dodajajo sodniki. Z izvršitvijo bi po njihovem nastali nepotrebni stroški tako za stanovalce kot za občino, gre za plačilo menjave dokumentov, hišnih in uličnih označb ter dela, ki je za to potrebno. Občina pa ni izkazala, zakaj naj bi razveljavitev že izpeljanih postopkov pomenila nastanek vsaj občutnejših škodljivih posledic.

Sklep je sodišče sprejelo s šestimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Rajko Knez in Marko Šorli.

Sara Kovač