Ob svetovnem dnevu zdravja Lekarniška zbornica izpostavlja pomen zdravja in preventive ter dostopnosti do zdravil in lekarniških storitev

Mag. Darja Potočnik Benčič

Zdravje je ena izmed najpomembnejših vrednot, zato je treba zanj čim bolj skrbeti in ga ohranjati. Za ponovno doseganje zdravja ali njegovo ohranjanje so lekarniške storitve ter varna in kakovostna zdravila velikega pomena. “Zavzemamo se za to, da bi se vsak posameznik zavedal odgovornosti do lastnega zdravja in bi zanj tudi ustrezno skrbel. Pri tem imajo lekarne pomembno vlogo, saj lahko naši farmacevti pacientom svetujejo o primerni in pravilni rabi zdravil, medicinskih pripomočkov in izdelkov za ohranjanje zdravja. Želimo si, da bi bila oskrba z zdravili in celovita zdravstvena oskrba dostopna čim širšemu krogu ljudi. Naša razvejana lekarniška mreža bo še naprej skrbela za paciente in jim zagotavljala potrebna zdravila in lekarniške storitve,” je dejala predsednica Lekarniške zbornice Slovenije mag. Darja Potočnik Benčič.

Posamezniku zdravje in preventiva omogočata kakovostno življenje in mu pomagata ohraniti samostojnost in neodvisnost tudi v poznejših letih. Lekarniška zbornica Slovenije ob svetovnem dnevu zdravja, ki ga obeležujemo ta petek, 7. aprila, poziva vse, da si vzamejo čas in premislijo o tem, kaj lahko storijo za ohranjanje svojega zdravja.

V lekarnah je fokus usmerjen predvsem v skrb za paciente, saj farmacevti svetujejo, kako varno in pravilno uporabljati zdravila in sodelujejo z bolniki in drugimi zdravstvenimi delavci pri zdravljenju, opozarjajo na tveganje za součinkovanje različnih zdravil ter izvajajo celovito farmacevtsko obravnavo, kar vse pozitivno vpliva na zdravje ljudi in zmanjšuje število nepotrebnih hospitalizacij in drugih zdravstvenih intervencij. Prav tako si lahko obiskovalci v lekarni izmerijo krvni tlak, se stehtajo, si izmerijo krvni sladkor in se posvetujejo s farmacevtom. “Nenehno skrbimo za strokovno izpopolnjevanje magistrov farmacije in farmacevtskih tehnikov, da lahko čim bolj sledijo potrebam uporabnikov. Predvsem zaznavamo težave pacientov, ki uporabljajo več zdravil sočasno, kroničnih bolnikov, ki težko pridejo do izbranega zdravnika, probleme javnega zdravja in nizko precepljenost. Naše storitve so namenjene večji varnosti uporabe zdravil in izboljšanju javnega zdravja,” je poudarila.

S skrbjo za zdravje in preventivnimi ukrepi lahko izboljšamo svoje splošno počutje in kakovost življenja ter zmanjšamo stroške zdravstvene oskrbe. Preventivni ukrepi lahko vključujejo spremembe življenjskega sloga, kot so zdrava prehrana, redna telesna dejavnost, dovolj spanja in zmanjšanje stresa ter redne zdravstvene preglede in cepljenja. “Namen preventive je ohraniti zdravje in preprečiti bolezen, preden se ta razvije, saj je to veliko lažje kot zdravljenje. Naše poslanstvo je, da pacientom omogočimo kakovostno strokovno pomoč pri preprečevanju in zdravljenju bolezni ter nasvete in zdravila, ko je potrebno zdravljenje,” je še zaključila mag. Darja Potočnik Benčič.

Andrej Žitnik