fbpx

Občina Grosuplje uspešno pridobila sredstva za prenovo tabora Cerovo

Občina Grosuplje in Zavod za turizem in promocijo Turizem Grosuplje sta v začetku leta, 3. januarja 2019, preko Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja oddala vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev iz podukrepa – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, za projekt TABOR CEROVO – ZA PRIHODNOST.

V ponedeljek, 18. marca 2019, pa je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja izdala odločbo, da se Občini Grosuplje in Turizmu Grosuplje dodelijo sredstva v višini 62.280,54 evrov, in sicer Občini Grosuplje v višini 59.160,89 evrov, Turizmu Grosuplje pa v višini 3.119,65 evrov. Delež iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 %, delež Republike Slovenije pa 20 %.

Pri Taboru Cerovo gre za leseno pritlično stavbo v obliki skednja, cca. dve tretjini tlorisa obsega zaprt prostor, preostalo je nadkrit prostor. Celota je krita z enotnim ostrešjem brez izrazitih previsov. Zaradi zamakanja in pritiska zemljine terena je konstrukcija objekta žal delno strohnjena, delno aktivno črviva, fasadna obloga je pretežno preperela, objekt pa je povešen in kot celota dotrajan. Za objekt je zato predvidena popolna rekonstrukcija, ki bo obsegala zamenjavo dotrajanih elementov in vzpostavitev v novo funkcijo. Zaprti del v pritličju bomo tako pregradili ter tam uredili informacijsko točko in javne sanitarije.

Sicer pa je Tabor Cerovo ena izmed najpomembnejših turističnih znamenitosti naše občine in danes predstavlja tudi enega najpomembnejših kulturnozgodovinskih spomenikov v Sloveniji. Obzidje okoli cerkvice sv. Nikolaja so na razgledni vzpetini konec 15. stoletja zgradili okoliški kmetje, da bi se zavarovali pred turškimi vpadi na slovensko ozemlje.

C. Š.