Občina Moravske Toplice v študijskem letu 2022/2023 podeljuje 28 štipendij

Občina Moravske Toplice je meseca novembra 2022 v občinskem glasilu in na spletni strani občine objavila javni razpis za podelitev štipendij Občine Moravske Toplice za študijsko leto 2022/2023, ki jih podeljuje v sodelovanju s Pomursko izobraževalno fundacijo (PIF).

V skladu s Pravilnikom o štipendiranju v občini Moravske Toplice so do štipendije upravičeni študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so državljani Republike Slovenije,
  • imajo stalno prebivališče v Občini Moravske Toplice,
  • so vpisani najmanj v drugi letnik dodiplomskega študijskega programa,
  • niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
  • niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
  • niso prejemniki drugih štipendij ali drugih prejemkov za izobraževanje,
  • imajo povprečje ocen v preteklem študijskem letu najmanj 7,5.

Višina štipendije je odvisna od seštevka točk, doseženega na podlagi oddaljenosti kraja stalnega prebivališča do kraja izobraževanja in povprečne ocene ter letnika študija.

Župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač je s sklepom določil vrednost točke za izračun višine letne štipendije, ki za študijsko leto 2022/2023 znaša 14,00 EUR. V preteklem študijskem letu je vrednost točke znašala 12,00 evrov. Občina Moravske Toplice v študijskem letu 2022/2023 podeljuje 28 štipendij, skupna višina katerih znaša 46.550,00 evrov. Povprečna štipendija znaša 138,00 evrov na mesec.

Pomurske novice