Podravje: Objavljen je razpis za neprofitna stanovanja

Slika je simbolična. Vir: Pixabay

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je objavil javni razpis za dodelitev okvirno 50 neprofitnih stanovanj v najem.

Stanovanja se bodo stanovanja oddajala glede na razpoložljivo število obnovljenih stanovanj.

Za vsako občino ustanoviteljico JMSS Maribor posebej, tj. Mestno občino Maribor, Občino Duplek, Občino Hoče – Slivnica, Občino Miklavž na Dravskem polju, Občino Rače – Fram in Občino Starše, bo oblikovana ločena prednostna lista upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja, ki se bodo na posamezno listo uvrščali glede na občino, v kateri imajo prijavljeno stalno bivališče.

Od razpisanega števila okvirno 50 neprofitnih stanovanj bo predvidoma:

40 stanovanj prosilcem s stalnim bivališčem v Mestni občini Maribor;
2 stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v Občini Duplek;
2 stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v Občini Hoče – Slivnica;
2 stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v Občini Miklavž na Dravskem polju;
2 stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v Občini Rače – Fram;
2 stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v Občini Starše.

OBRAZCI IN ROK ZA ODDAJO VLOGE
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddaji vlogo na posebnem obrazcu razpisnika. Obrazec vloge so na voljo v sprejemni pisarni v pritličju na sedežu JMSS Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor.

Obrazec vloge bo na voljo tudi na spletni strani JMSS Maribor www.jmss-mb.si.

Vlogo s prilogami morajo prosilci poslati v času od 10. 10. 2022 do vključno 9. 11. 2022.

Več podrobnosti je dostopnih na povezavi: jmss-mb.si

Vloga je dostopna tukaj

Moje Podravje