V Trbovljah preventivna jesenska deratizacija

Foto: Pixabay

JP Komunala Trbovlje si je torek, 11. oktobra 2022, izbrala za izvajanje jesenske deratizacije. Z opravljenim posegom želijo zmanjšati število podgan, ki  – hočeš nočeš – živijo v našem okolju. 

Na število podgan lahko v veliki meri vplivamo sami. Z metanjem ostankov hrane v straniščno školjko škodljivim glodavcem ustvarjamo ugodne življenjske pogoje, saj tako lažje pridejo do hrane. Podgane so se prilagodile življenju v bližini človeka in se hranijo z ostanki naše hrane, od količine hrane v okolju pa je odvisno tudi število legel mladičev teh nepriljubljenih živali.

Na spletni strani Komunale Trbovlje je zapisano, da podgane opažajo v bližini ekoloških otokov in zbiralnic za odpadke, zato je pomembno, da se odpadke iz gospodinjstev pravilno odlaga v zbiralnike ter da smo previdni pri tem, da ne onesnažujemo okolice zbiralnikov in ekoloških otokov. “Opažamo tudi, da se podgane zadržujejo večinoma ob stanovanjskih objektih in njihovih internih kanalizacijskih priključkih ravno zaradi hrane, odvržene v straniščne školjke. Odvržena hrana je najbolj zanimiva in hranljiva za podgane takoj zatem, ko je izplaknjena v interno kanalizacijo. Kasneje se namreč v javni kanalizaciji toliko razgradi, da jim ni več zanimiva.”

Populacija podgan v občini Trbovlje je trenutno sicer obvladljiva – v primerjavi s stanjem pred 20 leti se je celo občutno zmanjšala. Pa vendar je potrebna deratizacija, ki je obvezna za kanalizacijsko omrežje ter večstanovanjske objekte, lastniki individualnih objektov pa morajo ob pojavu podgan in miši zanjo poskrbeti sami.

Naše Zasavje