fbpx

Poslanec Logar dvomi v strokovno neodvisno revizijo postopkov izdaje dovoljenj kanala C0

Foto: STA

Za izvedbo ugotavljanja postopkovne in vsebinske ustreznosti umeščenosti v prostor in izvedbe povezovalnega kanala C0 od Broda do Ježice se pojavlja tudi ime podjetja, ki je partnersko povezano s podjetjem, ki je posredno že sodelovalo pri projektu CO, in sicer na ravni mreže partnerskih občin, ki se priključujejo na kanalizacijski kanal C0 do Centralne čistilne naprave Zalog. 

Poslanec SDS dr. Anže Logar je na ministra pristojnega za okolje in prostor Simona Zajca naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s postopkom ugotavljanja postopkovne in vsebinske ustreznosti umeščenosti v prostor in izvedbe povezovalnega kanala C0 od Broda do Ježice.

Ministrstvo za okolje in prostor je napovedalo revizijo postopkov izdaje dovoljenj in umeščanja kanala C0 na trasi od Broda do Ježice, kakor tudi preučitev ustreznosti idejne rešitve z vidika varovanja okolja in zagotavljanje trajne neoporečnosti vira čiste pitne vode. V (predhodnem) postopku presoje vplivov na okolje pa se bo s temi vprašanji ukvarjal tudi Arso, je uvodoma izpostavil Logar v poslanskem vprašanju. “Z vidika preučitve smotrnosti umeščanja trase in izpolnjevanja zakonitosti v postopku izdaje gradbenih in ostalih dovoljenj MOP že dlje časa išče zunanjega izvajalca, ki bo izvedel postopek ugotavljanja postopkovne in vsebinske ustreznosti umeščenosti v prostor in izvedbe povezovalnega kanala C0 od Broda do Ježice. Razpis je MOP najprej podaljšal, nato razveljavil.”

V Ljubljani se je mudil še predstavnik projektantskega podjetja Lineal
“Kakšen je trenuten status tega javnega naročila? Kako daleč je in kakšna je predvidena časovna komponenta izbire izvajalca ter priprave strokovne študije?,” je povprašal Logar. Pred kratkim se je v Ljubljani namreč mudil predstavnik projektantskega podjetja Lineal, biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d. o. o., iz Maribora, ki sodeluje pri številnih infrastrukturnih in okoljskih projektih v Sloveniji. Namen obiska naj bi bil po besedah Logarja sestanek, na katerem bi dorekli okoliščine za strokovno in vsebinsko “pokritje”, ki bi potrdilo že predlagane in sprejete rešitve za kanal C0.

Foto: Twitter

Logar je postavil tudi vprašanje: “Ali se je kdo iz MOP ali Arso od 1. 1. 2019 do danes sestal s predstavnikom (prokuristom) podjetja Lineal? Če da, kdo, kdaj in kaj je bila tematika sestanka?” in ob tem dodal, da naj bi podjetje Lineal posredno že sodelovalo pri projektu C0, in sicer na ravni mreže partnerskih občin, ki se priključujejo na kanalizacijski kanal C0 do Centralne čistilne naprave Zalog. “S tega vidika bi lahko prišlo do očitka o konfliktu interesov, zato naj bi študijo izvedlo partnersko podjetje iz Avstrije, konkretno iz Gradca, podjetje Lugitsch.”

Med drugim je zastavil še naslednja vprašanja:

“Ali ste na MOP ali Arso iskali izvajalca strokovnega mnenja v zvezi s kanalom C0 tudi zunaj meja Slovenije? Ali bi bilo to sploh smiselno, glede na to, da tuje države nimajo identične okoljske zakonodaje?”

“Ali se je kdo iz MOP ali Arso od 1. 1. 2019 do danes sestal s predstavnikom (prokuristom) podjetja Lugitsch oziroma ima v prihodnje napovedan kakšen sestanek z njimi, oziroma je kdo predlagal, da se srečate z njimi? Če da, kdo, kdaj in kaj je bila tematika sestanka?”

“Glede na to, da gre za podjetje, ki ima tesne stike s podjetjem Lineal, ali smatrate, da bi pri izdelavi študije to podjetje lahko zagotovilo ustrezno strokovno neodvisnost?”

Nina Žoher