Poslanec Logar od ministra Zajca pričakuje konkretne odgovore glede gradnje kanalizacijskega voda čez vodovarstveno zajetje

Foto: STA

Poslanec dr. Anže Logar je na ministra, pristojnega za okolje in prostor, Simona Zajca naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z gradnjo kanalizacijskega voda nad vodovarstvenim zajetjem Kleče.

Zapisal je: “Mestna občina Ljubljana (MOL) nad vodovarstvenim zajetjem Kleče gradi kanalizacijski vod do centralne čistilne naprave. Po mnenju civilnih iniciativ in nevladne organizacije Alpe Adria Green se projekt realizira na osnovi neprimernega prostorskega akta za VVO od Broda do Ježice, poleg tega pa se posega v lastniške pravice lastnikov zemljišč, ki mejijo na predvideno traso kanalizacijskega voda. Gradbeno dovoljenje je nepopolno, ker nima logično povezanih parcel, natančnih geodetskih izmer, zakoličene trase in služnosti (vseh) lastnikov na prečnih parcelah in ob javnih poteh, krajani pa navajajo še druge nepravilnosti (puščanje sistema, posedanje terena, gradnja neposredno na prod brez utrditev).”

Od ministrstva za okolje in prostor pričakuje zelo konkretne odgovore na naslednja vprašanja:

1. Ali podpirate gradnjo kanalizacijskega voda čez vodovarstveno zajetje, ki zagotavlja z ustavo zagotovljeno čisto pitno vodo za 300.000 ljudi?

2. Ali drži, da gradnja kanalizacijskega voda CO, ki poteka po parcelah 392, 438, 437, 436 k. o. Vižmarje, ne poteka skladno s projektom št. 50-1689-00-2112 in v nasprotju s pogodbami o uporabi zemljišča?

3. Koliko prijav je v zvezi z očitanimi nepravilnostmi prejel IRSOP? Kakšno je bilo ukrepanje inšpekcije?

4. Ali drži, da je na lokaciji 534/2 1748 Skaručna prišlo do posedanja terena na že položeni trasi kanala CO? Kdaj si je to posedanje ogledala inšpekcija in kaj je odredila v zvezi s tem?

5. Ali se je preverilo, če imajo vsi izvajalci del na kanalu CO ustrezen PZI ter ali je izvedba del v celoti v skladu s PZI?

6. Glede na to, da gre za vodovarstveno območje, kjer je prepovedano graditi brez vodovarstvenega soglasja, sprašujem, kdaj je bilo vodovarstveno soglasje izdano in kdo ga je podpisal? Priložite, prosim, soglasje.

7. Ali je bil izveden postopek celovite presoje vplivov na okolje (PVO)? Kdaj?

8. Za izgradnjo kanalizacijskih vodov na vodovarstvenem režimu VVO IIA – ožje območje s strogim vodovarstvenim režimom – se zahtevajo najvišji ISO standardi za uporabljeni material. Ali drži, da so uporabljene cevi v primeru kanala CO primerni zgolj za odpadno meteorno vodo, ne pa za bolj škodljive kanalizacijske odplake? Ali je inšpekcija opravila test zatesnitve in varjenja cevi?

9. Nekdanji minister za okolje Leben je na poslansko vprašanje odgovoril: “Če zadeva ni narejena po projektu, za katerega so pridobljena evropska sredstva, bo zadevo treba sanirati.” Natančno navedite, katere parcele ste si ogledali in kaj konkretno ste pri pregledu na terenu ugotovili?

10. Nekdanji minister Leben je še dejal: “… so moji kolegi na ministrstvu, ki se na to spoznajo, že prosili Voko, da dostavi projektne dokumentacije … Tisto, kar na terenu ni bilo narejeno, bomo zahtevali, da se povrne; ali pa ne bomo izdali dopisov za črpanje evropskih sredstev.” Koliko zahtevkov za sredstva je že prišlo? Kakšna je bila dinamika teh zahtevkov? Koliko sredstev ste že izplačali? Koliko zahtev za črpanje evropskih sredstev ste zaradi zgoraj navedenih razlogov zavrnili?

11. V odgovoru na poslansko vprašanje št. 00104-30/2019/7 je MOP navedel, da bo izvedena revizija tehnične rešitve izvedbe kanala CO na trasi med Tacnom in mostom čez Savo. Revizija naj bi ocenila ustreznost tehnične rešitve in predlagala boljše rešitve. Kako daleč je revizija?

12. Glede na to, da gre za vodovarstveno območje, bi bila edina ustrezna rešitev speljava kanala po obstoječi trasi ob Celovški cesti, ki leži na ožjem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom, s čimer se zagotovi ustrezno zaščito vodnih virov glavnega mesta Ljubljane. Kaj menite o tej rešitvi?

13. V prej omenjenem odgovoru na poslansko vprašanje je bilo navedeno, da je inšpekcija opravila nadzor 30. 10. 2018. Na katerih lokacijah konkretno je opravila nadzor (označite na zemljevidu po trasi kanala CO)? Ali ste opravili nadzor tudi na območju VVO IIA? Kaj konkretno ste v tem primeru ugotovili?

14. Ljubljanski župan Janković je javno napovedal spremembo projekta z vključitvijo betonskih kanalet. Ali je MOL že zaprosil za novo gradbeno dovoljenje? Ali gre po mnenju MOP za enostaven ali zahteven projekt? Ali po vašem mnenju zahteva izvedbo celovite presoje vplivov na okolje (PVO)? Bo MOP zahteval izkop že položenih vodov, ki so položeni neposredno na prod?

Več si lahko preberete na portalu Utrip-Ljubljane

 • Nšo-či

  Odlično Anže!

  • Janez Kepic-Kern

   JA !
   V PARLAMENT NAŠE R. SLOVENIJE
   V – NA TV – SNEMANO IN PRED VSO SLOVENIJO PREDVAJANO
   JAVNO DEBATO
   O
   VSEH – TEKOČIH
   IN
   STARIH “UMAZABIJAH” EX KP, ZK IN SEDANJIH EX KP, ZK POKOMUNISTOV.

   POMEMBNO !
   Dokazov, da so razdor znotraj naših prednikov Slovencev
   PRVI POVZROČILI
   KPS, KPJ STALINISTIČNI KOMUNISTI: KARDELJ, I. MAČEK, B. KIDRIČ, M. RIBIČIČ.A. BEBLER
   Z
   VSILJEVANJEM ŽE V 1930. LETIH
   PO POLIT ZLOČINSTVU ZNANEGA – STALINISTIČNEGA KOMUNIZMA V NAŠO SLOVENIJO !
   TAKIH
   “DOKAZOV” – JE ZELO VELIKO !

   Nekaj jih podajam – spodaj ! Ex OK knjižničar, zdaj 67 let L.r. JANEZ KEPIC-KERN KOMENDA

   NADALJEVANJE
   IN
   KONEC
   DODATNEGA INFORMIRANJA
   ZA SLABO INFORMIRANE
   FDV DR. BRGLEZA IN ZA ŽAL NAŠE – SD, LEVICA, SAB, DESUS, SMC, LMŠ POKOMUNISTE !

   O ZGODOVINI ŽAL NAŠEGA KP, ZK KOMUNIZMA
   IN O
   REHABILITACIJI DRAŽE MIHAJLOVIĆA, V BGD 20’15.

   3.4 Pri tej – »pravni praznini« se je v R. Sloveniji – se zdi – vse ustavilo.
   Kako naj si to razlagamo?
   Vsi vemo, da so ko gre “ZA JAVNOST INFORMACIJ” pogosto že na
   samem začetku, ko gre za kako sporno ali kočljivo temo, ki pa – je
   tudi realen javni problem – nastanejo »težave« prav različnih vrst .

   46CITATNI PREPOSTNETEK:
   Slika 93: Knjiga: Anatomija političnega zločina. POVZETO PO: https://noviglas.eu Slika
   94: Trojni umor. POVZETO PO: https://reporter.si Slika 95: Napis: “LJUBITI DOM ŽIVLJENJE ŽRTVOVATI ZA BOLEČINO VE LE ZEMLJA MATI.” ob imenih nepokopanih žrtev
   2. sv. vojne. Privat Arhiv Janez K. K. Slika 96: Napis: “Molimo za zdravo pamet.” na
   Plečnikovem pomniku na žrtve 1. sv. vojne. Privat Arhiv Janez K. K.
   PRIMER
   – KP GROZLJIVEGA POLITIČNEGA NESODNEGA
   STALINISTIČNEGA UMORA
   TREH POZITIVNIH TRŽAŽIKIH SLOVENCEV
   LETA 1944 JE POPOLNOMA, VELJAVNO, Z DOKAZI RAZJASNJEN !
   info J.K.Kern
   ZDI SE, DA JE BILO V LETIH 1941-1948 DOVOLJ, DA SI BIL PROTI
   STALINIZMU V SLOVENIJI ?!
   IN BIL KAR
   NESODNO, POLITIČNO UMORJEN S STRANI KPS
   “OSVOBODILNE”
   OBLASTI !? vprašanje J.K.
   ( celo prižiganje sveč ob KP nesodnih moriščih – je bilo kaznivo od 1945-? )
   Podobi Stalina in Tita na pročelju Opere, 9. 5. 1945 v centru LJ.

   “REHABILITACIJA DRAŽE MIHAJLOVIĆA”š

   Z namenom, da bi ta nedvomno “sramotni pravni zaostanek” iz časov cca
   1935-1990” KP, ZK “komunističnega nesodnega terorja” nad našimi predniki-Slovenci
   – približal pravno korektni javni in pravni obravnavi ! Na teh
   straneh revije “SLOVENIANA” objavljam verodostojne zapise in posnetke,
   46Slika 98: Prazen Zagreb.poleti leta 1947,
   razglednica Zagreba iz leta 1947, last J.K.K.
   katerih verodostojnost lahko tudi sami preverite na internetu preko
   iskalnika Google.
   3.5 Napis: “Ban Marko Natlačen, narod je lačen, odpri magacin,
   če ga ne boš ti, ga bo Stalin” je večkrat verodostojno izpričani
   realno javno obstoječ KPS stalinističen javni napis iz let 1935-
   1940. Meni, Janezu Kepic-Kernu je za ta napis povedala moja mama
   Slika 97: Podobi Stalina in Tita na pročelju Opere, 9. 5. 45 v centru LJ. POVZETO PO:
   https://museu.ms Slika 98: Prazen Zagreb, poštna razglednica. Privat Arhiv Janez K. K.
   FOTOGRAFIJA
   PROĆELJA OPERE V LJUBLJANI
   S PODOBAMA
   J.V. STALINA IN
   J.B. TITA NA DAN
   9.5.1945JE VERODOSTOJNA, VSAKOMUR DOSEGLJIVA NA SPLETU i
   nfo
   Janez K.Kern

   “REHABILITACIJA DRAŽE MIHAJLOVIĆA”
   Moja mama Julijana K., ki je bila resnnicoljubna oseba. Ta, Slovencem s J.V. Stalinom
   grozeči napis je videla z velikimi črkami napisan na obcestnem skednju v
   Trzinu ali v Črnučah, cca 1938. leta, ko se je kot dekle peljala iz Komende
   v Ljubljano,s svojim očetom , z vozom s konjsko vprego- prodajati domače
   kmetijske pridelke na tržnico v Ljubljani.
   3.56. Uradna razglednica centra Zagreba iz poletja 1947. leta. To razglednico je poslala moja mama J. K. mojemu očetu 1947. leta iz Zagreba,
   ko je billa osebno v Zagrebu, ker je tja šla prevzeti neke otroke, vojne sirote,
   ki jih je nato odpeljala v dom za take otroke v Kamniku. Verodostojna razglednica prikazje “ljudi prazni center Zagreba v poletju 1946 ali 1947”.
   Verjetno je bil Zagreb leta 1947 res “ljudi prazno mesto”. Večina stalnega
   prebivalstva tega mesta je zbežala, emigrirala pred nesodnim “Tito-Stalin”
   “BAN – MARKO NATLAČEN: NAROD JE LAČEN!
   ODPRI MAGACIN:
   ČE GA NE BOŠ TI – GA BO “STALIN”!”
   komunističnim terorjem.
   Veliko, sto tisoči Hrvatov pa je leta 1947 že bilo mrtvih, KP nesodno pomorjenih v Sloveniji, na Maclju ter po vsej ex Jugoslaviji, kar je bila posledica t.i.“KP maršev smrti”, maršev do smrti iz leta 1945.
   Ostale slike in povezani podatki -so vsakomur dostopne na spletu.
   Za sklep:
   podal sem nekaj verodostojnega vsebinskega gradiva.
   Ostalo za začetek korektne strokovno zgodovinske in pravne
   obravnave in razrešitve – si želim – naj opravijo za take stvari pristojni in tudi od države R. Slovenije ( torej: od vseh davkoplačevalcev )
   plačani zlasti “pravniški” uslužbenci “naše” države R. Slovenije !
   Že v prispevku o “neprijetni dedišćini Oktobra “ sem zapisal:-
   nesodno politično pomorjeni – mrtvi – “se vračajo”!
   Se v R. Slovenijo 2018 – “vračajo”
   tudi “novi, potencialni nesodni politični morilci”?!
   Nedvomno:

   uradna, sodna nekaznovanost nesodnih “političnih morilcev”

   po logiki – pomeni, da “nesodno politično morjenje”
   – pravzaprav – “ni kaznivo” !?

   Res “mislimo – tako?” Leta 2018 ?!
   V “naši” državi, R. Sloveniji ?

   Če “politično nesodno morjenje – “ni kaznivo” ?

   Se bodo tudi sedanji politični nasprotniki tudi kar – nesodno
   morili med seboj?
   In ? Ne bodo – “NIČ” – sodno – kaznovani ?!

   Se ( zaradi nakazane “pravne praznine” )
   “vračajo” tudi “potencialni – nesodni politični morilci” ?!

   Ne znamo – povezati – teh “nevarnih nepovezanosti”?

   ZGORAJ ZAPISANI SLOVENCEM Z
   J.V. STALINOM GROZILNI
   JAVNINAPIS
   JE BIL VEČKRAT VELJAVNO IZPRIČAN !
   info Janez K. KERN
   “AVTORJI” TEGA GROZILNEGA NAPISA SO BILI ZNANI STALINISTI
   IZ OKOLiŠA ŠMARNA GORA,
   TRZIN ITD. info Janez K. Kern
   Zapisal l.r. Janez K. Kern, odg. urednik in lastnik edicij “SLOVENIANA”

 • Janez Kepic-Kern

  POMEMBNO !
  MIGRANTSKI – VLOMI V HIŠE !
  SE
  BAJE DANES – DOGAJAJO
  NA
  PODROČJU – VELIKE LAŠČE, KARLOVICA ITD.
  Obvestila
  o tem so na FACEBOOKU. L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA

 • Vera

  Minister Zajc ne bo znal dati odgovora niti na eno vprašanje .

 • Common Sense

  g. Logar precenjuje Zajca. Slednji je pisal kolumne v Cosmopolitanu kako naj ženske seksajo. Blage veze on nima o temu o čemer ga sprašuje Logar. In mu “dol visi”.

 • ehnaton

  To je naloga opozicije v DZ, ki jo je potrebno le dosledno in vztrajno pripeljati do ugotovitve odgovornosti, če se že Ljubljančani, kar sem tudi sam, požvižgajo na svoje lastno zdravje. Še en uspešen projekt v najlepšem mestu na svetu, ki bo na koncu malo dražji.

 • Get Smart

  Naloga vseh osveščenih ljudi je, če si želite SVOBODE in ČLOVEKU DOSTOJNEGA življenja, da budite še neosveščene. Osvoboditev izpod MURGL KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE lahko izvedejo le osveščeni ljudje, seznanjeni z RESNICO o MURGL jugokomunističninih uničevalcih Slovenije [ŠARAC_SD_Levica_DeSUS_SMC_SABratušak], za katere SVOBODNA Slovenija ni bila, ni in ne bo opcija, kot priznavajo in z zločinskimi deli dnevno dokazujejo. Na svetu sta dejansko samo 2 obliki POLITIKE, torej 2 obliki DRŽAVNOSTI, torej 2 načina DELA za DRŽAVO (politejo):
  I. »kultura SMRTI« – diktatura lumpenproletariata – MURGL JUGOKOMUNISTIČNO sužnjelastništvo, ropanje, umori, kraje, laži, pedrofilija, »starš–1«, »starš–2«, pedofilija … uničevanje kulturne identitete, etnocid narodov … na poti k totalnemu totalitarističnemu režimu, redu razredov: 1. sužnjelastniki 2. watchdogi, 3. SUŽNJI=ljudje.
  II. »kultura ŽIVLJENJA« – demokracija (demos-kratos – prastara SLOVENSKA LJUDO-VLADA: SVOBODA, pravica, RESNICA, pravo, človekoljubje, pošteno delo … družina, oče, mama, otroci … skratka SLOVENSKA kultura življenja, ki smo jo SLOVENCI podarili svetu.

 • Get Smart

  90 poslancev v Državnem zboru Republike Slovenije je »ZAKONODAJNO telo«. DRŽAVNI ZBOR je tisti del državne celote, ki sprejme ZAKON, po katerem državljani živimo. Zakone sprejme VEČINA od 90 poslancev v Državnem zboru. Če je država OKUPIRANA, kot je okupirana Slovenija, potem OKUPATOR v DRŽAVNI ZBOR namesti VEČINO svojih »vojakov revolucije« in ti zločinci sprejemajo zakone, po katerih vas »ropajo po zakonu«. Ne ropa vas država, ne ropajo vas poslanci, ampak VAS ROPAJO POSLANCI MURGL KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE: Lm-ŠARAC_SOCIALNI_DEMOKRATI_DeSUS_Levica_SABratušak. Ta sekta zločincev še ni delala za človeka in ne bo delala, ker je sekta samoimenovanih in z deli DOKAZANIH »smrtnih sovražnikov ljudi« in njen smisel obstoja je PARAZITIRANJE na človeku, izkoriščanje človeka. OSVOBODITEV je možna na dva načina:
  1. MURGL JUGOKOMUNISTIČNE zločinske KREATURE zbrcaš ven iz državnih uradov in jih namestiš na Dob, na Ig …
  2. Greš na VOLITVE, daš svoj glas ZA LJUDI (obvezno nadzoruješ ŠTETJE, ker štejejo MURGL JUGOKOMI kreature), nakar z VEČINO GLASOV LJUDI v DRŽAVNEM ZBORU sprejmeš ZAKONE, po katerih MURGL JUGOKOMI zločince namestiš na Dob, Ig … ter sprejmeš še ostale zakone v DOBROBIT LJUDI, kot ste lahko že videli v obdobju 2004–2008, ko smo se ljudje delno in začasno OSVOBODILI okupacije zločinske MURGL KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE.

  • Get Smart

   DOLG DRŽAVE SLOVENIJE: 2004–2008 = Janez Janša =SDS= EDINIČ ZNIŽAN dolg je 8 milijard €
   —————
   2008–2011=BORAT = SD_DeSUS_Zares_sms_LDS=dolg= 17 milijard €
   2011–2014=Bratušak PS_SD_DeSUS_DL_virant = dolg= 30 milijard €
   2014–2017=SMC_Bratušak_SD_DeSUS_Levica = dolg= +31 milijard €
   2018–2019=SMC_Bratušak_SD_DeSUS_Levica_ŠARAC =dolg=+32 milijard €
   Kaj ste »VZELI NA KREDIT«, da odplačujete DOLG MURGL KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE? Nič. Okupator denar porabi za »ohranjanje okupacije«: »… pola sebi, pola ŠARCU daje …« Pol naložijo na svoje (FORUM 21) in kaviaržidoKOMINTERN oazne račune (Amsterdam, Luxemburg … Beograd, Ciper …) in s tem NAROPANIM denarjem »kupujejo« nekoč naša podjetja (mercator, merkur, gorenje … mlečno, mesno predelavo, PIVO, vodo, mineralno vodo … časopise (delo, dnevnik, večer, NEDELJSKI DNEVNIK … revije lejdi, obraze, jane … MLADINE … 99 % radijev, TV-POP-kanalizacije …), vse, TOTALITARIZEM pač: »… sve je ovo naše i nečemo nikome dozvoliti da nam dira to…«. Pol porabijo za vzdrževanje OKUPACIJSKEGA stroja, za: BORATE, ŠARCE_SD_Levica_DeSUS–SMC_SAB, đupljane Jankoviće–Arsenoviće–Kontiće … na tisoče FEJK URADOV, direktorjev, sekretarjev sekretov … torej za WATCHDOGE (»vojake revolucije«, po KUćANU), ki »za drobtinice z gospodarjeve mize« usmrajujejo splet in svet z LAŽNIVIMI iztrebki, blatijo ljudi, blatijo Slovenijo, blatijo Slovenstvo itd. in gradijo svojo sužnjelastniško MURGL KOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO.

   • Get Smart

    Leta 2004 smo se državljani Slovenije vsaj delno osvobodili MURGL JUGOKOMUNISTIČNE OKUPACIJE: po 4 letih poštenega dela Janeza Janše (SDS, 2004–2008) ZA SLOVENIJO,
    je dolg znašal le še 21 % BDP-ja oz. 8 MILIJARD €,
    – pa nižji davki, pa manj davkov,
    – pa REALNA RAST PLAČ in POKOJNIN, pa nižji stroški,
    – pa za 100 % nižje cene vinjet, brez LDS nalepk za avte,
    – pa za 100 % nižji stroški za vrtec,
    – pa za 100 % nižje notarske tarife,
    – pa za 100 % nižja brezposelnost,
    – pa BREZPLAČEN obrok za otroke, ki ga je SOCIALNI BORAT POHAR ukinil,
    – imeli smo Piranski zaliv, ki ga je SOCIALNI BORAT POHAR podaril Rvackoj …
    Torej je l. 2008 za MURGL KOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO nastopil čas za revolucionarno akcijo: »veliki pok« = »patrija« = »sfukovanje ČLOVEKA« in »teþihovanje SLOVENIJE«:
    »Sloveniju tepihovati« in »Janeza Janšo je potrebno “sfukati”, popolnoma ga je potrebno sfukati!« so rekli in »on dela nje« – ŠARAC Levica SD DeSUS SMC SABratušak … so le PREIMENOVANJA in »novi obrazi« ene in edine MURGL KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!