Pred občino Krško danes zbirajo podpise za reševanje romske problematike

Slika je simbolična. (Vir: STA)

V SDS Krško sporočajo, da bodo danes od 9. do 17. ure pred stavbo občine Krško zbirali podpise za podporo zakona o romski problematiki. Prav tako bodo zbirali podpise petek od 8. do 13. ure. Svoj podpis lahko na stojnici pred stavbo občine Krško oddate danes in v petek.

Spomnimo, župani enajstih dolenjsko-belokranjskih in posavskih občin so pripravili predlogov sprememb štirih zakonov s področja socialne politike, trga dela, vozniških dovoljenj in izobraževanja za reševanje problematike otrok iz težavnih socialnih okolij.

Z njimi želijo začeti reševati področje romske problematike, saj se situacija na tem področju v zadnjih letih poslabšuje, zato edino rešitev vidijo v spremembah zakonodaje.

“Vsi skupaj ugotavljamo, da gre za sistemske težave in da smo sami nemočni, zato skušamo s spremembami zakonodaje doseči, da bi stanje izboljšali,” je Molan dejal na sestanku županov v aprilu, ko so prisotni poudarili, da se zadeve, povezane z Romi, na jugovzhodu države poslabšujejo.

Takrat je novomeški župan Gregor Macedoni izpostavil, da trenutna zakonodaja jemlje prihodnost otrokom iz problematičnih socialnih okolij, pojavlja se vse več kršenja javnega reda in miru ter nasilja posameznih Romov, med katerimi so vse pogosteje tudi mladoletni Romi.

Katere novosti naj bi konkretno prinesla sprememba zakonodaje?

   • Nedenarno izplačilo socialne pomoči in otroškega dodatka v primeru neobiskovanja osnovne šole in v primeru zapadlih dolgov do javnih subjektov.
   • Znižanje otroškega dodatka za tretjino v primeru nevključitve otroka v srednješolsko izobraževanje.
   • Hitrejša napotitev brezposelne osebe na delo.
   • Poenostavljen izbris iz evidence brezposelnih ob kršitvah obveznosti.
   • Podaljšanje maksimalne vključenosti posameznika v javna dela iz dveh na štiri leta.
   • Uvedba pogoja za opravljanje vozniškega izpita z devetletnim obiskovanjem osnovne šole in zaključenim sedmim razredom.
  • Moje Posavje