fbpx

Predlog za zaprtje trgovin ob nedeljah in dela prostih dnevih prestal prvo obravnavo

Foto: sta

“S spremembo Zakona o trgovini bi uresničili voljo volivcev, izraženo na referendumu, in sicer, da so trgovine večino nedelj in praznikov zaprte,” meni poslanec SDS Janez Moškrič, vendar pa bi moral še prej zakon obravnavati Ekonomsko-socialni svet. Posameznikom bi tako, po njegovem prepričanju, zagotovili možnost za kakovostno preživljanje tako prostega časa kot tudi socialnega življenja. Danes sicer še ne velja, da bi bile trgovine ob nedeljah in praznikih pretežno zaprte. Predlagatelj še meni, da se s tem predlogom sledi širšemu interesu družbe, torej osvoboditvi od dela, ki ni nujno potrebno, in od nepotrebne potrošnje. DZ je danes s 65 glasovi za in 12 proti presodil, da je predlog novele zakona o trgovini, ki predvideva nedeljsko zaprtje trgovin, primeren za nadaljnjo obravnavo.

Poslanec SDS Janez Moškrič, je danes za javnost sporočil, da v SDS podpirajo nedeljsko zaprtost trgovin, vendar pa bi moral še pred tem zakon obravnavati Ekonomsko-socialni svet. “S spremembo Zakona o trgovini bi uresničili voljo volivcev, izraženo na referendumu, in sicer, da so trgovine večino nedelj in praznikov zaprte.” Posameznikom bi tako po njegovem prepričanju zagotovili možnost za kakovostno preživljanje tako prostega časa kot tudi socialnega življenja. Obenem pa je še poudaril, da mora zakon, pred dokončnim sprejetjem, še v  obravnavo Ekonomsko-socialnega sveta. Poslanci so namreč danes, v nadaljevanju 17. redne seje DZ, obravnavali predlog za spremembo Zakona o trgovinah, po katerem bi bile trgovine ob nedeljah in prazničnih dneh zaprte za kupce. Stališče poslanske skupine največje koalicijske stranke je sicer predstavil prav poslanec Moškrič.

Namen predloga Zakona glede sprememb in dopolnitev Zakona o trgovini je, da se vsem delavcem v trgovinah in nekaterih z njimi povezanih dejavnostih zagotovi, da bodo ob nedeljah prosti. Obenem naj bi se zagotovilo tudi to, da bodo prosti dnevi, ki so v skladu z zakoni določeni kot dela prosti dnevi, tudi zares prosti. S tem predlogom se tudi skuša ugoditi želji volivcev, ki so jo izrazili na referendumu, in sicer, da bi bile trgovine ob nedeljah in praznikih pretežno zaprte, kar pa danes ne velja. Predlagatelj meni, da se s tem predlogom sledi širšemu interesu družbe, torej osvoboditvi od dela, ki ni nujno potrebno in od nepotrebne potrošnje. Poleg tega se zagotavlja prosti čas, ki je namenjen kakovostnejšemu preživljanju časa z družino, posameznikom pa se zagotavlja še priložnost za kvalitetno izrabljanje prostega časa, razvoj osebnih talentov pa tudi kvalitetno družbeno življenje.

Foto: sta

Dopolnilo k omenjenemu zakonu v 8. členu potemtakem odreja, da trgovec časa obratovanja, ne sme določiti ob nedeljah in na tiste proste dni, ki so z zakonom določeni. Izjemo bi lahko predstavljale prodajalne, ki imajo dvesto ali manj kvadratnih metrov, še zlasti na bencinskih črpalkah, letališčih, železniških postajah, avtobusnih postajah, pa tudi v bolnišnicah. Predlagatelj pa je v 12. členu zakona predlagal tudi uvedbo spremembe, ki bi za kršenje te nove omejitve (določanje odpiralnega časa prodajaln), predvideval denarno kazen, ki bi bila enako visoka, kot tista, ki velja v primeru kršitve že obstoječe določbe 8. člena. Zakon iz leta 2008, ki je trenutno v veljavi, trgovcem ne določa omejitev glede časa obratovanja. Predlagatelj tudi meni, da je drugi odstavek 8. člena v nomotehničnem smislu povsem nepotreben, saj daje vtis, da so zaposleni v naših trgovinah, s tem ko so z izgubili proste nedelje, izgubili tudi del svojih pravic. V stranki SDS omenjeni predlog Zakona o trgovinah podpirajo, obenem pa tudi menijo, da je tako pomemben zakon, pred dokončnim sprejetjem vsekakor nujno obravnavati še v okviru Ekonomsko-socialnega sveta.

Poslanci so danes v Državnem zboru, po večini izkazali podporo že omenjenemu predlogu zakona
Poslanci so sicer v prvi obravnavi podprli predlog, da so trgovine ob nedeljah zaprte, in sicer s 65 glasovi za in 12 proti. Anketo sta skupaj izvedla Center za družbene raziskave in SDTS. Ta je sicer pokazala, da kar 98 odstotkov zaposlenih v trgovinah podpira nedeljsko zaprtost trgovin. Poslanci so danes v Državnem zboru, po večini izkazali podporo že omenjenemu predlogu zakona. Izjemo sta predstavljali stranki SMC in SNS, kjer so svoje nestrinjanje utemeljili tudi s spoštovanjem svobodne gospodarske pobude, ki je zagotovljena z ustavo. Če se bo noveli obetala dovolj velika podpora, pa bi bilo po prepričanju Janje Sluga iz stranke SMC, pozneje na mestu razmisliti vsaj o tem, da bi razširili seznam izjem, ki bi jim dovolili, da so še naprej odprte. Neenotni so po mnenju Roberta Polnarja še v stranki DeSUS, kjer predlog podpirajo trije poslanci, medtem ko sta mu dva nasprotovala. Predsednik vlade Janez Janša pa je napovedal, da bodo trgovine z nekaterimi izjemami ob nedeljah zaprte. Svoje stališče je danes ponovil v intervjuju za Radio Ognjišče.

Foto: sta

Ob tem je izpostavil, da to ni zaveza iz koalicijske pogodbe. “Tu imamo koalicijske stranke različna stališča. Naše je, da se trgovine zaprejo in mislim, da bomo takšno rešitev v DZ tudi sprejeli. Države v Evropi, ki imajo trgovine ob nedeljah zaprte, delujejo povsem normalno in so v glavnem bogatejše od Slovenije,” je še pojasnil. Da pa mora ta predlog v nadaljevanju postopka vsekakor tudi v obravnavo na Ekonomsko-socialni svet, je danes poudarila še predsednica Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) Mariča Lah, ki je spomnila, da so prepričanje, zakaj novega zakona ne podpirajo, politiki tudi pojasnili. Opozorili so na zmanjšanje prihodkov v obravnavani panogi, in sicer za kar okoli 10 odstotkov ter na izgubo med 12.000 in 13.000 delovnih mest, pa tudi na to, da obstaja nevarnost odliva dela kupne moči v države v naši soseščini, kjer imajo ob nedeljah trgovine odprte.

Domen Mezeg