fbpx

Prvi šolski dan v občini Ivančna Gorica z novo osnovno šolo v Zagradcu

Foto: Matej Šteh

V občini Ivančna Gorica so šolski prag danes prvič prestopili 203 učenci od skupno 1871-ih. Začetek novega šolskega leta je za ivanško občino še prav poseben in slovesen, saj se je matičnima osnovnima šolama OŠ Stična in OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, pridružila nova samostojna Osnovna šola Zagradec. Ta se je zaradi nenehnega povečevanja števila učencev v dolini reke Krke razdružila od matične šole OŠ Stična.

Samostojno OŠ Zagradec sestavljata še podružnični šoli na Krki in Ambrusu. V šolskem letu 2021/22 bo matično šolo v Zagradcu obiskovalo 251 učencev v 14 oddelkih, skupaj s podružničnima šolama Ambrus in Krka pa bo OŠ Zagradec obiskovalo 347 učencev v 21 oddelkih. Skupno pa 32 prvošolcev. Na sprejemu devetih prvošolčkov v zagraški šoli je župan Dušan Strnad povedal, da je tudi zanj današnji dan poseben dan. Sploh zaradi tega ker je Osnovna šola Zagradec postala samostojna osnovna šola. Želja po samostojni šoli je rasla več desetletij, prizadevanja pa je podprla tudi Občina Ivančna Gorica. Vsem učencem je zaželel lep, varen in prijeten začetek novega pomembnega mejnika v življenju. Še posebej naj jim v lepem spominu ostane prvi šolski dan. Staršem pa je zaželel obilo zadovoljstva v življenju in delu ter tudi ob spremljanju napredka svojih otrok v tej prečudoviti zagraški šoli.

Župan Dušan Strnad (Foto: Matej Šteh)

Vršilka dolžnosti ravnatelja OŠ Zagradec Barbara Maver, je ob pomembnem zgodovinskem dogodku za širše območje Suhe krajine povedala: “Dosežek, da danes pouk poteka v samostojni osnovni šoli in nove pridobitve novih potrebnih prostorov ne bi bil možen brez vas krajanov in podpre Občine Ivančna Gorica. Danes se uresničujejo sanje naših predhodnikov krajanov, predvsem pa odpirajo nove priložnosti za vas drage učenke in učenci, ki vstopate danes v šolo.”

V popoldanskem času se je župan Dušan Strnad udeležil še sprejema prvošolk in prvošolčkov na Osnovni šoli Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični. V Šentvidu je prvič šolski prag prestopilo 44 učencev in 11 na podružnici v Temenici. Skupno je v tem šolskem letu vpisanih 446 učencev. Dobrodošlico za malčke, ki so prvič prestopili šolski prag in za njihove starše je zabavno lutkovno igrano predstavo pripravila klovnesa Eva Škofič Maurer. Z glasbenim vložkom pa se je predstavila petošolka Julija Koritnik. V nadaljevanju sta prijeten vstop v novo okolje prvošolcem in njihovim staršem zaželela ravnateljica Angelca Mohorič in župan Dušan Strnad. Zaželela sta jim dobro in varno počutje v šentviški šoli. “Naj bo vseh devet let vašega šolanja lepo in nepozabno potovanje, prijateljstva, učenosti in samostojnosti,” je še dodala Mohoričeva. Župan je prisotne tudi pozval k spoštovanju ukrepov k zajezitvi vsem poznanega virusa, saj se stanje okužb poslabšuje, občina Ivančna Gorica pa je med bolj ogroženimi občinami v Sloveniji.

Prvošolce je v šolo pospremil tudi podžupan Tomaž Smole in sicer se je udeležil sprejema na matični Osnovni šoli Stična (51 prvošolcev) in Podružnični šoli Višnja Gora (31 prvošolcev). Skupno bo Osnovno šolo Stična s podružnicami na Muljavi, Stični in Višnji Gori letos obiskovalo 1078 učencev, od tega 116 prvošolcev. Kot je povedal podžupan Smole je začetek šolanja pomembna življenjska prelomnica, česar se zaveda tudi Občina Ivančna Gorica, zato skuša zagotoviti kar se da dobre pogoje za vzgojo in izobraževanje. Letos je bila prav pri vzgojno-izobraževalnem centru v Ivančni Gorici izvedena nova prometna ureditev, ki bo pripomogla k večji pretočnosti prometa v vsakodnevnih prometnih konicah, zlasti pa zagotavljala večjo prometno varnost. Sočasno se na tej lokaciji ureja tudi del kolesarske steze, ki bo povezovala Ivančno Gorico s Stično in Muljavo.

Foto: Tomaž Šteh

Tudi ravnatelj OŠ Stična, Marjan Potokar je poudaril pomen prvega šolskega dne, ki pa je zaradi razmer povezanih s koronavirusno boleznijo nekoliko drugačen. V kolektivu šole se bodo prizadevali, da bo pouk potekal kar se da nemoteno in v skladu z vsemi priporočili in ukrepi. Letos pa je začetek novega šolskega leta zaznamovan tudi s spremembami v organizaciji dela, saj so se podružnične šole Zagradec, Ambrus in Krka preoblikovale v novo samostojno OŠ Zagradec.

Sicer pa bodo poleg šolskega osebja v prvih dneh septembra za varen prihod naših najmlajših v šole, na vseh izpostavljenih in prometno nevarnih odsekih, nad varnostjo udeležencev v prometu, zlasti najmlajših skrbeli člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica in Avto-moto društva Šentvid pri Stični ter predstavniki Policije.

Občina Ivančna Gorica je tudi letos med poletjem izpeljala številne investicije v šolskih objektih, velik poudarek pa namenja varnosti udeležencev v prometu. Kot največjo investicijo je potrebno omeniti prometno ureditev, kolesarsko in pešpot ter novo razširjenje postajališče in obračališče pri Vzgojno-izobraževalnem centru Ivančna Gorica, ki ravno v teh dneh dobiva končno, sodobno podobo.

Gašper Stopar