fbpx

Slovenci dobili prvo polnilnico s čistim vodikom  

Od leve: Aleksander Gerbec, generalni direktor ECUBES, dr. Tomaž Vuk, član uprave Salonita Anhovo, Lutz Weber, namestnik predsednika nadzornega sveta Salonita Anhovo, Julijan Fortunat, predsednik uprave Salonita Anhovo, mag. Dejan Zwitter, član uprave Salonita Anhovo. V ozadju: Toyota Mirai, vozilo na vodikove gorivne celice.

Dejstvo je, da okoljskih izzivov ne more rešiti eno podjetje, ampak je potrebno sodelovanje vseh. Pa bi lahko prvi korak proti bolj zeleni prihodnosti naredili s čistim vodikom? V Salonitu Anhovo, edinemu slovenskemu proizvajalcu cementa, so prepričani, da prav odprtje prve polnilnice za oskrbo s čistim vodikom pri njih, predstavlja temeljni kamen mednarodnega vodikovega ekosistema v regiji Severnega Jadrana. S polnilnico, pravijo v Salonitu, podpirajo prizadevanja za prehod na čisto ter obnovljivo energijo. 

Današnji dogodek, na katerem so v Salonitu Anhovo slavnostno otvorili polnilnico na čisti vodik, sta organizirala ECUBES in FCH JU – Skupno podjetje za gorivne celice in vodik – javno zasebno partnerstvo). Kot je dejal dr. Tomaž Vuk, član uprave Salonita Anhovo, so prepričani, da je vzpostavitev vodikovega ekosistema v regiji pomembna tudi za udejanjanje strateških ciljev Salonita Anhovo. Ta namreč želi postati ena prvih ogljično nevtralnih cementarn z minimalnim vplivom na okolje do leta 2035. Čisti vodik, kakor imenujemo zeleni vodik, pridobljen iz obnovljivih virov, igra pomembno vlogo tako pri razogljičenju proizvodnega procesa kot tudi tovornega prometa. Ob tem je Vuk še poudaril, da se lahko »resničen preboj na področju čiste energije, ki je nujno potrebna za doseganje podnebne nevtralnosti, zgodi le s sodelovanjem. Izzivov podnebnih sprememb ne more rešiti eno samo podjetje ali panoga, stopiti moramo vsi skupaj, doseči sektorsko integracijo in se regijsko povezovati. Čisti vodik predstavlja rešitev, s katero lahko preidemo na čisto energijo, zato v Salonitu Anhovo aktivno sodelujemo in podpiramo vzpostavitev vodikovega ekosistema v naši regiji. Prepričani smo, da je čisti vodik lahko temelj čiste prihodnosti naše regije,« je še dodal Vuk.

Vodik kot energijski vektor energije iz obnovljivih virov, igra pomembno vlogo pri udejanjanju krožnega gospodarstva, saj ni le nosilec energije, ampak tudi strateška surovina prihodnosti. Čisti vodik je na primer mogoče s kombinacijo CO2 iz industrijskih procesov spremeniti v sintetični metan, ki je v tem primeru ogljično nevtralno gorivo. Čisti vodik je sicer kot zeleno alternativo prepoznala tudi Evropska Komisija in zasnovala Evropsko vodikovo strategijo, s čimer je vodiku namenila osrednje mesto v Evropskem zelenem dogovoru.

Sara Kovač