Za gorenjske šole in vrtce odobrena sredstva za 12 investicij

Foto: Vlada RS

Vlada RS je na družbenem omrežju sporočila, da so bila odobrena sredstva za 12 investicij v vrtce in šole v gorenjski regiji.

Z odobrenimi sredstvi bo sofinancirana gradnjo vrtca ob osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja v Bohinju, telovadnica ob osnovni šoli Poldeta Stražišarja na Jesenicah, športna dvorana s širitvijo osnovne šole Matije Valjavca v Preddvoru, rekonstrukcija in dozidava osnovne šole Jela Janežiča v Škofji Loki, gradnja prizidka vrtca Agata Poljane v Gorenji vasi – Poljane, podružnična osnovna šola in vrtec Palček na Jezerskem, izobraževalno in športno središče Križe v Tržiču in dodatni prostori v osnovni šoli Železniki.

Prav tako bodo sredstva porabljena za ureditev nove kuhinje v osnovni šoli Žiri, za rekonstrukcijo in dozidavo osnovne šole in podružnične osnovne šole Kokrica – vrtec v Kranju, za gradnjo prizidka vrtca v Mojstrani V Kranjski gori in za prostore za tamkajšnji vrtec v Radovljici. 

Tanja Brkić