Za več kot 100 tisoč upokojencev bo v ponedeljek srečen dan!

Foto: Freepik

Iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) so sporočili, da bo v ponedeljek, 31. maja, 103.569 upravičencev prejelo višjo pokojnino kot so jo prejemali pred tem.

Višje pokojnine bodo izplačane po spremembi zakona o pokojninsko-invalidskem zavarovanju, ki ga je sprejela vlada in velja od 1. maja 2021.

Ta na novo določa višino najnižje pokojnine, zagotovljene pokojnine in tudi zagotovljen znesek invalidske pokojnine. Najnižja pokojnina od 1. maja 2021 dalje tako znaša 279,56 evra, zagotovljena pokojnina  620,00 evra, zagotovljen znesek invalidske pokojnine pa znaša 388,54 evra.

Poleg rednih mesečnih nakazil je bilo v maju 2021, upoštevajoč novelo zakona, izvedeno povečanje 103.569 pokojnin, in sicer:

  • za 84.305 uživalcev na znesek zagotovljene pokojnine,
  • za 11.120 uživalcev na zagotovljeni znesek invalidske pokojnine in
  • za 8.144 uživalcev na znesek najnižje pokojnine.

Moje Podravje