Začela se je gradnja nadvoza nad železniško progo pri Malem Hudem

Foto: Gašper Stopar

Direkcija za infrastrukturo Republike Slovenije (DRSI) in občina Ivančna Gorica sta začeli gradnjo nadvoza čez železniško progo pri Malem Hudem. Nadvoz je sestavni del nove zahodne obvoznice, ki jo od krožišča proti Marofu (Stična) gradi občina Ivančna Gorica.

Z izgradnjo zahodne obvoznice in nadvozom čez železniško progo se bo razbremenil tovorni in osebni promet in s tem tudi nivojski železniški prehod v samem centru kraja Ivančna Gorica. Po besedah župana Dušana Strnada bodo krajani naselij v Krajevnih skupnostih Stična, Metnaj in delno tudi Ivančna Gorica ter Osnovna šola Stična, Srednja šola Josipa Jurčiča in Vrtec Ivančna Gorica pridobili hiter in prometno varen dostop do avtoceste, ki bo neodvisen od železniškega prometa.

Nadvoz bo zgrajen iz smeri krožišča Malo Hudo čez železniško progo z navezavo na Stantetovo ulico v industrijski coni. Promet se bo nadaljeval po obstoječi cesti do križišča pri trgovskima centroma (Hofer in Spar), kjer bo vzpostavljeno novo krožišče za hitrejši pretok prometa pri vključitvi na avtocesto.

Trenutno na gradbišču izvajalsko podjetje CGP Novo mesto in podizvajalec Komunalne gradnje Grosuplje zaključujeta izvedbo pilotov za postavitev betonskih temeljev. V sklopu projekta so poleg izgradnje nadvoza predvidene še naslednja dela: ukinitev obstoječega nivojskega prehoda v bližini nadvoza, rekonstrukcija mostu čez Stiški potok, ureditev površin za pešce in kolesarje, ureditev cestnih priključkov in poljskih poti, ureditev odvodnjavanja in poplavne varnosti ter ureditev krajinske arhitekture in ureditev ostalih vodov gospodarske javne infrastrukture.

Foto: Gašper Stopar

In kako bo nadvoz izgledal v prostoru?
Izbrana varianta nadvoza predvideva premostitveni objekt AB konstrukcije dolžine cca. 96 m in širine cca. 14 m s štirimi linijami s po tremi podpornimi stebri. Z izgradnjo oziroma umestitvijo nadvoza v prostor bo viden osrednji del naselja Malo Hudo ob regionalni cesti.   V obratni smeri bo veduta na Ivančno Gorico bistveno širša, nogometni stadion se bo videl vsaj do polovice širine, zaradi širšega vidnega “okna” pod nadvozom se bo občutek pretočnosti prostora v smeri vzhod – zahod ohranil. Ohranil se bo tudi pogled proti župnijski cerkvi sv. Jožefa na hribčku v centru Ivančne Gorice.

Gašper Stopar