fbpx

Začeli z gradnjo prizidka k zdravstvenemu domu v Metliki

ZD Metlika (Vir: kraji.eu)

V Metliki so začeli z gradnjo prizidka, s katerim bodo razbremenili prostore Zdravstvenega doma Metlika. Vrednost naložbe je nekaj manj kot 1,11 milijona evrov (z davkom), od tega jim je ministrstvo za zdravje v začetku leta odobrilo skoraj 600 tisoč evrov, še 110 tisoč evrov bodo prejeli od Eko sklada. Približno 400 tisoč evrov bosta pokrili občina in zdravstveni dom.

Gre za prizidek dveh kubusov v treh nadstropjih. Ker nekatere metliške zdravstvene ambulante zdaj delujejo dvoizmensko, bo z novimi prostori odpravljena prostorska stiska.

V prizidku bodo uredili prostore za splošno in družinsko medicino s skupno površino nekaj več kot 280 kvadratnih metrov ter za zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine s skupno površino dobrih 40 kvadratnih metrov. Preostalih skoraj 30 kvadratnih metrov bodo izkoristili za zdravstveno varstvo žensk. Poskrbeli bodo tudi za vso potrebno medicinsko in vgradno opremo.

Občina je naložbo v začetku letošnjega leta prijavila na javni razpis ministrstva za zdravje za sofinanciranje naložb na primarni ravni zdravstvenega varstva RS za leti 2022 in 2023. Gradbeno pogodbo s podjetjem BGP gradnje iz Gradca je občina podpisala avgusta.

Spremenjena prometna ureditev dostopanja in parkiranja
Zdravstveni dom je objavil, da je zaradi gradnje prizidka zaprt glavni vhod. Dostop v zdravstveni dom je omogočen z zadnje strani (s parkirišča oz. pri blokih). Za gibalno ovirane oz. invalide na vozičkih je dostop omogočen prek urgence.

Zdravstveni dom Metlika je tudi objavil, da je zaradi poslabšanja epidemioloških razmer od 13. julija naprej pri vstopu in gibanju v prostorih ZD obvezna uporaba zaščitne maske ter razkuževanje rok (izjema so otroci do dopolnjenega 6. leta starosti ter osebe s posebnimi potrebami).

Dodali so, da zaščitna maska osebi ne pripada v okviru zdravstvene storitve, vsak mora imeti svojo, “sicer boste zavrnjeni”, so zapisali.

Moja Dolenjska