fbpx

Za 70 milijonov razbremenjene slovenske občine – več sredstev za reševanje lokalnih izzivov!

Montaža: Demokracija, Pixabay

Poslanci v državnem zboru so v začetku tedna soglasno z 81 glasovi vseh prisotnih poslancev potrdili sprejetje zakona o finančni razbremenitvi občin – ZFRO, ki prinaša več kot 70 milijonov evrov dodatnih sredstev oziroma razbremenitev stroškov slovenskim občinam. Občinam z novim zakonom ne bo potrebno več plačevati obveznosti, ki so po svoji naravi državne – denimo financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za državljane Republike Slovenije in tujce, financiranje družinskega pomočnika, otrok do 18. leta, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani in mrliško preglednih služb.

Na seji Državnega zbora je bil z 81 glasovi za – brez glasu proti, potrjen predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin. Zakon posega v dvanajst področnih zakonov, občinam pa na letni ravni prinaša več kot 70 milijonov evrov finančne razbremenitve. Zakon je tudi v tretjem branju poslankam in poslancem predstavil minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Minister je uvodoma ob predstavitvi zakona spomnil, da sta k rezultatom tega dolgotrajnega projekta prispevali kar dve vladi, sodelovalo je sedem ministrstev, dve vladni službi ter zavoda za zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prav od začetka so aktivno sodelovala vsa tri reprezentativna združenja občin, za kar se jim je tudi iskreno zahvalil.

“Namen tega zakona je zmanjšanje stroškov občin in njihovih administrativnih bremen. Izhodišče za pripravo konkretnih rešitev so bili predlogi reprezentativnih združenj občin, ki so predlagala v pregled kar 61 predpisov. Polovico teh je zajetih v predlogu zakona, ki je bil danes potrjen. Ostali so v procesu dogovorov ali še čakajo na dialog med vlado in občinami. Gre torej za velik dosežek te vlade in ekipe na ministrstvu za javno upravo, ki bo občinam omogočilo usmerjanje sredstev v nove investicije,” je ob sprejemu poudaril minister Koritnik.

Koritnik je izpostavil tudi pomen medinstitucionalnega dialoga med vlado in občinami, ki je dodana vrednost tega projekta. Rezultat dela vseh deležnikov je lahko po ministrovih besedah sem za vzor, pozitivno pa je ocenil tudi dejstvo, da so bile predlagane rešitve v razpravah podprte skorajda plebiscitarno. “Narejen je pomemben korak za lokalno samoupravo dosežen z dialogom vseh deležnikov in soglasno sprejet v DZ RS,” pojasnjuje poslanec SDS Jure Ferjan.

Občine bodo z novim zakonom razbremenjene plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja
Zakon tako predvideva razbremenitev občin na področju plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, in za brezposelne osebe, državljane Republike Slovenije in tujce, ki jim je priznana pravica do denarne socialne pomoči, prevzame državni proračun, kar bo po ocenah privedlo do zmanjšanje stroškov občin za približno 19,4 milijona evrov. Prav tako bo država prevzela  financiranje družinskega pomočnika, kar bo občine razbremenilo za 7,9 milijona evrov.

Država bo prevzela financiranje mrliško preglednih služb (Foto: epa)

Dodatno bo država prevzela financiranje mrliško preglednih služb, kar bo občine razbremenilo za tri milijone evrov. Izdelava potrdil o namenski rabi zemljišč bo postala tudi za notarje plačljiva, kjer sicer finančnih učinkov ne bo. Določila se bo taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele in zviša se upravna takse za lokacijsko informacijo, ki bo odslej tudi za notarje plačljiva in predvidevajo višje prihodke občin okvirno za 250 tisoč evrov. Obveznost plačila nezgodnega zavarovanja, zavarovanja odgovornosti in pravne zaščite za gasilske službe prevzame država in predvideva zmanjšanje stroškov občin za 1,9 milijona evrov.

Država bo sofinancirala občine za izobraževanje odraslih, občine z romskimi prebivalci in uravnoteženje razvitosti občin
Občina bo lahko sprejela večletni program izobraževanja odraslih, kjer finančnih učinkov sicer ne bo, bo pa država sofinancirala občine z romskimi prebivalci postopoma za 6,05 milijonov evrov v štirih letih. Poenostavljeno bo kratkoročno zadolževanja občin z vključitvijo v Enotni zakladniški račun – EZR. Določena bodo sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini šest odstotkov primerne porabe za občine  – v letu 2021 dodatnih 25,9 milijona evrov, sicer skupno letno 77 milijonov evrov. Medtem pa bo sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin prosilcem v celoti zagotovila država, ki predvideva zmanjšanje stroškov občin za 5,5 milijona evrov.

Sara Rančigaj