Zoran Janković ponovno izigral prebivalce – novega vrtca v Črnučah ne bo

(Foto: STA)

Zakaj v Črnučah ne bo novega vrtca? Na 8. seji Mestnega sveta MOL je bila na dnevnem redu tudi točka o lokacijski preveritvi za del območja OPPN za dele območij urejanja BS6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče. Enostavno povedano, gre za izgradnjo nove soseske Lagom, v okviru katere bi morali urediti tudi šest enot vrtca.

Investitor ZL Living je lastnik zemljišča in stanovanjsko sosesko s približno 250 stanovanji že gradi, kar bližnji stanovalci dodobra občutijo, saj vsakodnevno spremljajo ropot težkih tovornjakov, hiše in vrtove pa jim dodobra zaprašijo. Je pa investitor podal pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve, v kateri predlaga odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, ki določajo, da je potrebno urediti tudi vrtec s šestimi enotami. Namesto teh šestih enot vrtca bo investitor zgradil dodatna stanovanja. V času javne razgrnitve je MOL prejela mnogo pripomb s strani občanov, Četrtnega sveta Črnuče in Vrtca Črnuče, ki seveda te pobude ne podpirajo  oziroma ji odločno nasprotujejo.

Kaj lokacijska preveritev sploh pomeni?
Gre za instrument prostorskega načrtovanja, po katerem lahko investitor poda pobudo za odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev. Enostavno povedano, gre za naknadno spremembo prostorskega akta (gradbenega dovoljenja). Seveda Zakon predpisuje določene pogoje za tako spremembo, ki pa jih ni težko opravičiti in torej izpeljati namero o lokacijski preveritvi.

MOL je šla investitorju zelo na roko, saj je v svoji obrazložitvi navedla, da za gradnjo vrtca ni potrebe, saj bo z obstoječimi kapacitetami javnih vrtcev v Ljubljani lahko zagotovila prostor tudi za otroke iz te nove soseske. Po obrazložitvi na seji  Mestnega sveta je župan Janković  navedel, da je na območju Ljubljane dovolj kapacitet in ni potrebe po dodatnem vrtcu v Črnučah.  Po  izjavah mestne oblasti,  njihove študije kažejo, da v bodoče otrok itak ne bo dovolj  in ni potrebe po novem vrtcu. Podrobnejša analiza in trenutni podatki o številu otrok v enotah vrtca Črnuče, nam  kažejo ravno nasprotno. Vse 4 enote vrtca v Črnučah so  skoraj popolnoma zasedene in tudi površina, ki je po normativih določena na najmanj 2mna otroka,  je v Črnučah že na tej kritični točki, tako da manevrskega prostora praktično ni več.  Predvideva pa se, da bo v novi soseski približno 50 do 60 predšolskih otrok, saj se v nova stanovanja vseljujejo pretežno mlade družine. Pa ne gre samo za otroke iz te nove soseske. V Četrtni skupnosti Črnuče se v zadnjih letih gradi precej individualnih hiš, zato bo ta številka o potrebah po vrtcu še toliko večja.

Dobesedno je v obrazložitvi MOL zapisano: »Prostorski pogoj  iz OPPN, ki določa obvezno izgradnjo vrtca, OVIRA investitorja pri realizaciji svoje investicijske namere, torej izgradnje večstanovanjskega naselja, oziroma je investicija povezana z nesorazmernimi stroški investitorja in občine, saj bi izgradnja vrtca brez obstoja javnih potreb vodila v stroške investitorja oziroma bi vztrajanje na navedeni investiciji vrtca vodilo v nesorazmerne stroške na strani MOL«

 

Tukaj pa je glavna srž te pobude.  Edini interes investitorja je čim večji dobiček, kar je za podjetje nekako logično. Ni pa logično in v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, ki  določa, da med drugim občina ali mesto opravlja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev med drugim tudi naloge za pospeševanje predšolskega varstva. Z vrtcem so večji stroški kot s stanovanji. Vrtec je potrebno najprej zgraditi, ga opremiti in vzdrževati, mesečno zagotavljati denarna sredstva za zaposlene, poravnavati tekoče stroške in še kaj. Stanovanja pa je, po navedbah župana, že rezerviral ali celo že odkupil Javni stanovanjski sklad MOL in s tem je za MOL problem z dodatnimi stroški rešen.

Kako se bodo pa bodoči stanovalci z majhnimi otroki znašli glede varstva, pa Jankovića ne skrbi in jim predlaga in ponuja možnost, da naj otroke vozijo v druge dele Ljubljane, kjer prosto mesto še je, pa četudi je to na Galjevico ali Zadobrovo. Ne skrbi pa ga že tako povečan in preobremenjen promet ob prometnih konicah in onesnaženje okolja. Stalno pa poslušamo hvalisanje, kako Ljubljana skrbi za čisto okolje in pozive za zmanjšano rabo osebnih vozil. V razpravi, v kateri so sodelovali opozicijski svetniki in se s pobudo seveda niso strinjali, je Janković vse te pomisleke in argumentirane pripombe gladko zavrnil.

Vsi Jankovićevi svetniki glasovali, da se vrtca ne zgradi
Sledilo je glasovanje, v katerem so vsi svetniki Liste Zorana Jankovića ob podpori Gibanja Svobode in svetnika Lista šport za zdravje izglasovali predlagani sklep, torej da se vrtca v sklopu nove soseske ne zgradi. Vsi ti svetniki naj pojasnijo občanom zakaj so se tako odločili. Bodoči stanovalci nove soseske, ki že imate ali načrtujete otroke, pa čim prej začnite iskati prosto mesto za svoje potomce kje drugje po Ljubljani.

Utrip Ljubljane